Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Viešieji dokumentai - Belgija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Kalbų vartojimą teikiant vietos paslaugas reglamentuoja Belgijos kalbų sprendžiant administracinius klausimus teisės aktai (1963 m. rugpjūčio 2 d. Įstatymas dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus ir 1966 m. liepos 18 d. Karaliaus dekretas dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus koordinavimo).

Šiais teisės aktais nustatoma, kurią (-ias) kalbą (-as) piliečiai gali vartoti teikdami dokumentus institucijai.

Belgijoje yra keturi kalbiniai regionai: nyderlandiškai kalbantis regionas, prancūziškai kalbantis regionas, vokiškai kalbantis regionas ir Briuselio sostinės regionas (Įstatymo dėl kalbų vartojimo sprendžiant administracinius klausimus 2 straipsnis). Kiekviename kalbiniame regione vietos valdžios institucijos priima tik to regiono kalba pateiktus dokumentus.

  • Nyderlandiškai kalbantis regionas

Antverpeno, Limburgo, Rytų Flandrijos, Vakarų Flandrijos ir Flamandų Brabanto provincijų savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami nyderlandų kalba.

Išskyrus: Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen ir Ronse savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami nyderlandų kalba, bet gali būti pateikti prancūzų kalba.

  • Prancūziškai kalbantis regionas:

Heno, Liuksemburgo, Namiūro, Lježo (išskyrus vokiškai kalbančią teritoriją) ir Valonijos Brabanto provincijų savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba.

Išskyrus: Soignies, Enghien, Mouscron ir Comines-Warneton savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba, bet gali būti pateikti nyderlandų kalba.

Išskyrus: Malmedy ir Waimes savivaldybes:

dokumentai turėtų būti pateikiami prancūzų kalba, bet gali būti pateikti vokiečių kalba.

  • Vokiškai kalbantis regionas:

Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren ir Sankt Vith savivaldybės:

dokumentai turėtų būti pateikiami vokiečių kalba, bet gali būti pateikti prancūzų kalba.

  • Briuselio sostinės regionas:

Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Forest, Ixelles, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert ir Woluwe-Saint-Pierre savivaldybės:

dokumentai gali būti pateikiami nyderlandų arba prancūzų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

1) Civilinės būklės pažymėjimai (parengti Belgijos savivaldybių ir diplomatinių atstovybių bei konsulinių įstaigų)

  • gimimo liudijimas;
  • santuokos liudijimas;
  • įvaikinimo pažymėjimas;
  • pripažinimo pažymėjimas;
  • mirties liudijimas;
  • pavardės keitimo pažymėjimas;
  • vardo keitimo pažymėjimas;
  • santuokos nutraukimo pažymėjimas;
  • dingusio asmens pažymėjimas;
  • Belgijos pilietybės pažymėjimas;
  • negyvo kūdikio gimimo liudijimas;
  • negimusio kūdikio tėvystės pripažinimo pažymėjimas;
  • pavardės pasirinkimo pareiškimo pažymėjimas;
  • registruotos lyties keitimo pažymėjimas;
  • įvaikinimo panaikinimo pažymėjimas, įvaikinimo peržiūros pažymėjimas, antro registruotos lyties keitimo arba panaikinimo pažymėjimas.

2) teismo sprendimai

  • teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą;
  • teismo sprendimas, nustatantis vaiko ir tėvų giminystės santykius (prašymas nustatyti motinos, tėvo ar antrosios motinos giminystės santykius);
  • teismo sprendimas, kuriuo ginčijami vaiko ir tėvų giminystės santykiai (motinos, numanomo tėvo ar antrosios motinos; motinos, tėvo ar antrosios motinos pripažinimas);
  • teismo sprendimas dėl įvaikinimo.

3) Išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro

  • Jeigu išraše neįrašytas joks teistumas, taigi nurodoma, kad asmuo anksčiau neteistas:
    • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 595 straipsnį;
    • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 596 straipsnio pirmą pastraipą;
    • išrašas iš Centrinio nuosprendžių registro, išduotas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 596 straipsnio antrą pastraipą.
  • Belgijoje išrašus fiziniams asmenims       paprastai išduoda savivaldybės institucijos, kurios yra prijungtos prie Centrinio nuosprendžių registro nuo 2018 m. sausio 1 d. Centrinis nuosprendžių registras tiesiogiai išduoda pažymėjimus tik konkrečiomis aplinkybėmis (pvz., iš užsienio kilusiems gyventojams, diplomatams ar juridiniams asmenims).

4) Konsulinių įstaigų išduoti pažymėjimai

  • pažymėjimas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių;
  • civilinės būklės pažymėjimas (santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos pripažinimo negaliojančia, registruotos partnerystės, registruotos partnerystės nutraukimo);
  • nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas (nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos, nurodant ankstesnius adresus arba ne);
  • pilietybės pažymėjimas;
  • išrašas iš registrų;
  • namų ūkio sudėties pažymėjimas;
  • vardo ir pavardės suderinimo pažymėjimas.

5) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos (SPF Intérieur) išduoti pažymėjimai

  • pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta;
  • pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta, nurodant ankstesnius adresus;
  • asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;
  • Belgijos pilietybės pažymėjimas;
  • teisės aktais įtvirtinto bendro gyvenimo pažymėjimas;
  • gyvenamosios vietos iki santuokos pažymėjimas;
  • Belgijos rinkėjo pažymėjimas;
  • išrašas iš registrų.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) Civilinės būklės pažymėjimai

Padarytos savivaldybių ir konsulinių įstaigų:

- gimimo liudijimas;

- santuokos liudijimas;

- mirties liudijimas.

2) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

- informacija apie neteistumą.

3) Konsulinių įstaigų išduoti pažymėjimai

- kliūčių santuokai nebuvimas;

- santuokinė padėtis.

4) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos (SPF Intérieur) išduoti pažymėjimai

- pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta -> X priedas;

- pažymėjimas, kuriame nurodyta pagrindinė asmens gyvenamoji vieta, nurodant ankstesnius adresus -> X priedas;

- asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas -> II priedas;

- teisės aktais įtvirtinto bendro gyvenimo pažymėjimas -> VII priedas;

- gyvenamosios vietos iki santuokos pažymėjimas -> X priedas.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Kol kas dar nėra prisiekusiųjų Belgijos vertėjų raštu sąrašo.

2014 m. balandžio 10 d. įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamos įvairios nuostatos, siekiant sukurti nacionalinį teisinių ekspertų registrą ir sukurti nacionalinį prisiekusiųjų vertėjų raštu, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu ir žodžiu registrą, įsigaliojo 2016 m. gruodžio 1 d.

Šiuo teisės aktu siekiama sukurti nacionalinį prisiekusiųjų vertėjų raštu, vertėjų žodžiu ir vertėjų raštu ir žodžiu registrą; tačiau nacionalinis registras dar neveikia.

Šiuo metu rengiamas naujas įstatymas dėl tolesnio nacionalinio registro plėtojimo. Kai teisės aktas bus priimtas ir nacionalinis registras pradės veikti, Belgija pateiks Komisijai nuorodą į nacionalinio registro interneto svetainę. Šioje interneto svetainėje visi galės lengvai rasti prisiekusiojo vertėjo raštu kalbą, kurios jiems reikia jų regione, nors ne visa informacija apie prisiekusiuosius vertėjus raštu bus skelbiama viešai.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

1) Civilinės būklės pažymėjimai

- savivaldybės;

- paimti tiesiai iš civilinės būklės pažymėjimų duomenų bazės (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Belgijos ambasados ir konsulatai;

- Federalinė viešoji užsienio reikalų tarnyba, Asmeninių teisių direktoratas (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Savivaldybių arba Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos išduoti pažymėjimai (naudojantis „Mon dossier“)

- Federalinė viešoji vidaus reikalų tarnyba, Institucijų ir gyventojų generalinis direktoratas, nacionalinis registras (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

Išrašo iš Centrinio nuosprendžių registro kopijos negali būti patvirtintos kaip autentiškos kopijos. Autentišku laikomas tik originalus išrašas.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Informacija apie išrašus ir pažymėjimus (nepatvirtintos kopijos)

1) Civilinės būklės pažymėjimai

- Savivaldybės logotipas ARBA BAEC logotipas ARBA konsulinės įstaigos logotipas ir Belgijos logotipas.

- Elektroninis BAEC spaudas + nuoroda arba brūkšninis kodas, skirti patikrinti, ar kopiją arba išrašą išdavė BAEC.

2) Federalinės viešosios vidaus reikalų tarnybos pažymėjimai (naudojantis „Mon dossier“)

Ant kiekvieno dokumento matyti Belgijos Karalystės antspaudas (elektroninis spaudas) ir užrašas „SPF Intérieur – Registre national“.

Rinkmenos yra PDF formato ir su Nacionalinio registro parašu bei visais oficialiais logotipais.

Elektroninis spaudas pavaizduotas antraštėje „IBZ“ raidėmis.

3) Išrašai iš Centrinio nuosprendžių registro

- Savivaldybės institucijų išduoti išrašai

Išrašas turi būti su nurodyta data ir pasirašytas savivaldybės institucijos. (2016 m. lapkričio 21 d. Karaliaus dekretas, 10 straipsnis).

Šiuo metu išrašuose visada turi būti autentiškas antspaudas, data ir mero arba jo pavaduotojo parašas.

Kadangi išrašai yra paimti iš Centrinio nuosprendžių registro, juose visada bus matomas (skenuotas) Centrinio nuosprendžių registro direktoriaus parašas.

Kelios savivaldybės jau išduoda elektroninio formato išrašus.

- Centrinio nuosprendžių registro išduoti išrašai

Dokumente bus įspaustas Centrinio nuosprendžių registro antspaudas ir išrašą išdavusio pareigūno parašas (registruotas).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Nieko be to, kas nurodyta pirmiau.

Paskutinis naujinimas: 25/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Čekija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Čekų, slovakų

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

  • gimimo liudijimas;
  • santuokos liudijimas;
  • mirties liudijimas;
  • registruotos partnerystės liudijimas;
  • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių;
  • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių;
  • pažodinis išrašas iš šeimos registro;
  • į šeimos registrą įtrauktų duomenų patvirtinimas;
  • duomenų, nurodytų dokumentų registre arba šeimos registro dublikate, tvarkytame iki 1958 m. gruodžio 31 d., patvirtinimas;
  • sprendimas, kuriuo leidžiama pakeisti vardą arba pavardę;
  • santuokos patvirtinimas;
  • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims;
  • notaro pažymėjimas, patvirtinantis, kad kas nors yra gyvas;
  • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui;
  • pažymėjimas, kuriame pateikiamas tėvų patvirtinimas dėl vaiko (gimusio arba negimusio) tėvystės;
  • santuokos patvirtinimas (išduotas Čekijos ambasados arba konsulato);
  • teismo sprendimai, susiję su reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytais faktais, pavyzdžiui:

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma nepilnamečio gimimo data;

teismo sprendimas, kuriuo asmuo paskelbiamas mirusiu;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma asmens mirties data;

teismo sprendimas, kuriuo nepilnamečiui suteikiamas leidimas tuoktis;

teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas nepilnamečio teisnumas;

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma tėvystė;

teismo sprendimas, kuriuo nustatoma motinystė;

teismo sprendimas dėl nepilnamečio įvaikinimo arba teismo sprendimas dėl suaugusiojo įvaikinimo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

  • gimimo liudijimas (gimimas);
  • mirties liudijimas (mirtis);
  • santuokos liudijimas (santuoka);
  • dokumentas, patvirtinantis, kad santuokai nėra kliūčių (santuokai nėra kliūčių);
  • registruotos partnerystės liudijimas (registruota partnerystė);
  • dokumentas, patvirtinantis, kad registruotai partnerystei nėra kliūčių (registruotai partnerystei nėra kliūčių);
  • nuosprendžių registro išrašas fiziniams asmenims (informacija apie neteistumą atitinkamo asmens pilietybės valstybėje narėje);
  • gyventojų registro duomenų teikimas fiziniam asmeniui (nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

  • Vertėjai žodžiu pagal Įstatymą Nr. 36/1967 dėl ekspertų ir vertėjų žodžiu . Vertėjų žodžiu sąrašas pateikiamas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

  • Čekijos ambasados ir konsulatai. Vertimų tikslumo tikrinimas pagal Įstatymo Nr. 150/2017 dėl išorės paslaugų 18 straipsnio 3 dalies e punktą.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtinimas, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija (autentiškumo patvirtinimas), kurį suteikia:

  • regioninės institucijos;
  • savivaldybių, turinčių platesnius įgaliojimus, biurai;
  • savivaldybės, rajonų biurai arba teritoriniu požiūriu suskirstytų apygardų savivaldybių rajonų biurai, taip pat Prahos miesto rajonų biurai; jų sąrašas yra nustatytas įgyvendinimo teisės aktuose (autentiškumo ir legalizavimo patvirtinimą atliekančių savivaldybių institucijų sąrašas pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 1 priede);
  • karinės apygardos institucijos;
  • pašto licencijos turėtojas (Čekijos paštas);
  • Čekijos prekybos rūmai;
  • notarai;
  • Čekijos ambasados (konsulatai).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtinti vertimai

1. Vertėjo žodžiu patvirtintas vertimas

Vertėjai žodžiu pirmajame vertimo raštu puslapyje nurodo kalbą, iš kurios buvo atliktas vertimas raštu, o galutiniame puslapyje patvirtina savo vertimo žodžiu kvalifikaciją ir antspauduoja vertimą vertėjo žodžiu antspaudu. Išverstas dokumentas arba patvirtinta jo kopija turi būti patikimai prisegti prie vertimo raštu. Vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinimas gali būti užrašomas ranka, atspausdinamas arba antspauduojamas.

Vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinime pateikiama ši informacija:

  • informacija apie asmens paskyrimą vertėju žodžiu (informacija apie teismo sprendimą skirti vertėją žodžiu – išdavimo vieta ir data, nuorodos numeris, informacija apie kalbą, vertimui iš kurios (į kurią) buvo paskirtas vertėjas žodžiu);
  • patvirtinimas, kad vertimas tiksliai perteikia pridėto dokumento tekstą;
  • informacija apie vertimo pataisas;
  • eilės numeris, kuriuo vertimas raštu buvo įrašytas į vertėjo žodžiu žurnalą;
  • vertimo žodžiu kvalifikacijos patvirtinimo vieta ir data;
  • vertėjo žodžiu vardas, pavardė, parašas, antspaudas.

Į pirmiau nurodytą privalomą informaciją gali būti įtrauktas vertėjo žodžiu adresas ir kita kontaktinė informacija, pvz., telefono numeris, e. pašto adresas, duomenų dėžutės numeris ir registracijos į Čekijos teismo paskirtų vertėjų žodžiu ir raštu rūmus numeris. Taip pat patartina nurodyti faktinį vertimo puslapių skaičių.

Vertimo žodžiu kvalifikacija visada patvirtinama vertimo kalba.

2. Čekijos ambasados arba konsulato suteikiamas viešojo dokumento vertimo tikslumo patvirtinimas

Autentiškumo pažymėjime, kuriuo patvirtinamas vertimo tikslumas, nurodoma:

  • ambasados ar konsulato pavadinimas;
  • eilės numeris, kuriuo pažymėjimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
  • išversto dokumento kalba;
  • kalba, į kurią dokumentas buvo išverstas;
  • ar vertimą užsakė ambasada, ar jį pateikė pareiškėjas;
  • ar išverstas visas dokumentas ar jo dalis;
  • dokumento tikslumą patvirtinančio asmens vardas (-ai), pavardė ir parašas;
  • oficialus antspaudas;
  • vertimo tikslumo patvirtinimo vieta ir data.

Patvirtintos kopijos

Kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija patvirtinama (autentiškumo patvirtinimas) ant dokumento originalo ar prie dokumento originalo patikimai prisegto lapo pateikiant autentiškumo pažymėjimą, patvirtintą oficialiu antspaudu. Autentiškumo pažymėjime nurodoma:

  • institucijos pavadinimas;
  • eilės numeris, kuriuo autentiškumo patvirtinimas įrašytas į pažymėjimų žurnalą;
  • informacija, kurioje nurodoma, kad dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra tapatus dokumentui, iš kurio jis buvo sukurtas, ir ar šis dokumentas yra originalas, jau patvirtintas dokumentas, dokumentas, kurio autentiškumas patvirtintas, dokumentas, gautas atlikus autorizuotą dokumentų konversiją, iš bylos gautas dublikatas, ar rašytinio sprendimo arba sprendimo, priimto pagal specialius teisės aktus, rezoliucinės dalies kopija;
  • dokumento puslapių skaičius;
  • informacija apie tai, ar dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra visas ar dalinis dublikatas arba visa ar dalinė kopija;
  • informacija apie tai, ar dokumente, iš kurio buvo sukurtas dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, yra matomas saugumo požymis, sudarantis dalį teisiškai svarbaus to dokumento turinio (pvz., holograma);
  • autentiškumo patvirtinimo data;
  • autentiškumą patvirtinančio asmens (t. y. pareigūno, mero arba mero pavaduotojas, karinės apygardos institucijoje dirbančio darbuotojo, pašto licencijos turėtojo arba Čekijos prekybos rūmų darbuotojo) vardas (-ai), pavardė ir parašas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Autentiškumas patvirtinamas autentiškumo pažymėjimą pateikiant kiekviename dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lape arba dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, lapai patikimai surišami virvele, ant kurios užklijuojamas lipdukas. Ant lipduko iš abiejų pusių dedamas oficialus antspaudas, kad oficialaus antspaudo dalis atsispaustų ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, nėra pakankamai vietos, kad ant jo būtų pateiktas autentiškumo pažymėjimas, jis pateikiamas ant atskiro lapo, kuris patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, o vieta, kurioje jis prisegamas užklijuojama lipduku (žr. pirmiau).

Jei dokumentas, kurio autentiškumas patvirtinamas, sudarytas iš vieno ar kelių lapų, o kiekvienas atskiras lapas yra prirašytas tik iš vienos pusės, tuščiosios pusės perbraukiamos nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo, o autentiškumo pažymėjimas pateikiamas ant tos pusės, kurios autentiškumas patvirtinamas.

Jei dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, tekste arba tarp autentiškumo pažymėjimo ir dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, teksto lieka tuščias plotas, autentiškumą patvirtinantis asmuo perbraukia tuščią plotą nuo viršutinio kairiojo kampo iki apatinio dešiniojo kampo.

Autentiškumo pažymėjimo modelis pateiktas Įgyvendinimo dekreto Nr. 36/2006 dėl patvirtinimo, kad dokumentas yra tikra dokumento originalo kopija, ir dėl parašo autentiškumo patvirtinimo, su pakeitimais, 2 priede.

Autentiškumo pažymėjimas dokumente, kurio autentiškumas patvirtinamas, pateikiamas šiais būdais:

  • su antspaudu ir pirmiau nurodyta informacija, parašyta ranka, arba
  • atspausdintu būdu, naudojant IT technologiją, pateikiant pirmiau nurodytus duomenis; tekstas atspausdinamas ant lipnios etiketės, ant dokumento arba ant atskiro popieriaus lapo. Etiketė klijuojama ant dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas, ir antspauduojama oficialiu antspaudu, kad dalis oficialaus antspaudo būtų atspausta ant etiketės. Autentiškumo pažymėjimas, atspausdintas ant atskiro popieriaus lapo, patikimai prisegamas prie dokumento, kurio autentiškumas patvirtinamas.
Paskutinis naujinimas: 14/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Danija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Paprastai Danijos valdžios institucijos privalo priimti viešuosius dokumentus tik danų kalba, todėl gali reikalauti, kad šie dokumentai būtų išversti, jei jie nėra parengti danų kalba.

Tačiau pagal Šiaurės šalių kalbų konvenciją tam tikri dokumentai gali būti priimami suomių, islandų, norvegų ir švedų kalbomis. Tai visų pirma taikoma vardo ir pavardės keitimo liudijimams, leidimui naudoti pavardę, pavardės patvirtinimui, santuokos liudijimams, civilinės partnerystės liudijimams, pažymoms apie santuokinę padėtį, nutartims dėl santuokos nutraukimo, nutartims dėl gyvenimo skyrium (separacijos) ir teismo sprendimams dėl santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) arba santuokos pripažinimo negaliojančia ir teismo sprendimams dėl santuokos arba registruotos civilinės partnerystės pripažinimo nebeegzistuojančia. Be to, dokumentai, susiję su bylų dėl asmens vardo ir pavardės nagrinėjimu, gali būti priimami vokiečių arba anglų kalba.

Dokumentai, kuriais patvirtinamas informacijos apie teistumą nebuvimas, taip pat gali būti priimami anglų kalba.

Tačiau tam tikrais atvejais institucija taip pat gali leisti dokumentus pateikti kitomis kalbomis, tačiau ji neprivalo pripažinti kitų kalbų nei išvardytos pirmiau.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Danijos valdžios institucijos nustatė, kad į reglamento taikymo sritį patenka šie dokumentai:

  • neteistumo pažyma;
  • gyvenamosios vietos pažyma;
  • asmens duomenys centriniame gyventojų registre (personattest);
  • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og dåbsattest);
  • santuokos liudijimas;
  • santuokos palaiminimo liudijimas;
  • krikšto liudijimas (dåbsattest);
  • gimimo liudijimas (fødselsattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
  • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og navneattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
  • vardo ir pavardės pažymėjimas (navneattest) (nebeišduodamas, bet vis dar galioja);
  • mirties ir laidotuvių liudijimas (išduodamas tik tam tikrais atvejais, kai liudijimo reikia dėl piliečio, kuris mirė iki 1968 m. balandžio 1 d., t. y. dienos, kurią buvo sukurtas centrinis gyventojų registras);
  • vardo, pavardės pakeitimo liudijimas;
  • leidimas naudoti pavardę;
  • pavardės patvirtinimas;
  • civilinės partnerystės liudijimas;
  • pažymos apie santuokinę padėtį;
  • nutartis dėl santuokos nutraukimo;
  • nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos);
  • teismo sprendimas
    • dėl santuokos nutraukimo;
    • dėl gyvenimo skyrium (separacijos);
    • dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;
    • dėl santuokos pripažinimo nebeegzistuojančia;
    • dėl registruotos civilinės partnerystės pripažinimo nebeegzistuojančia.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Prie toliau išvardytų Danijos dokumentų gali būti pridedamas lingvistinis priedas kaip tinkama pagalbinė medžiaga vertimui:

  • neteistumo pažyma;
  • gyvenamosios vietos pažyma;
  • asmens duomenys centriniame gyventojų registre (personattest);
  • gimimo ir krikšto liudijimas (fødsels- og dåbsattest);
  • santuokos liudijimas;
  • santuokos palaiminimo liudijimas;
  • krikšto liudijimas (dåbsattest);
  • civilinės partnerystės liudijimas;
  • pažyma apie santuokinę padėtį.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Danijoje nėra visuomenei prieinamo vertėjų raštu ir (arba) žodžiu sąrašo ar duomenų bazės.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pažymėjimą arba dokumentą išdavusi institucija tam tikrais atvejais gali išduoti patvirtintą kopiją. Be to, institucija, perėmusi išduodančiosios institucijos užduotį, tam tikrais atvejais taip pat gali išduoti patvirtintą kopiją.

Notaras Danijos teismuose taip pat gali išduoti patvirtintą pažymėjimo arba dokumento kopiją.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintoje kopijoje paprastai bus nurodyta, kuri institucija patvirtino kopiją (savivaldybės antspaudas arba notaro parašas).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ant patvirtintos kopijos kai kuriais atvejais įspaudžiamas spaudas „KOPIJA“ („KOPI“).

Paskutinis naujinimas: 28/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Vokietija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vokiečių kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Taikymo sritis

Viešasis dokumentas

Gimimas

  • gimimo liudijimas
  • patvirtintas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas

  • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
  • papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Mirtis

  • mirties liudijimas
  • patvirtintas mirties įrašą liudijantis išrašas

Vardai, pavardės

  • gimimo liudijimas
  • santuokos liudijimas
  • civilinės partnerystės liudijimas

Santuoka

Santuokinis veiksnumas

Santuokinė padėtis

  • santuokos liudijimas
  • patvirtintas santuoką liudijantis išrašas
  • pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą
  • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą
  • papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Santuokos nutraukimas

Santuoka negaliojanti

  • santuokos liudijimas
  • patvirtintas santuoką liudijantis išrašas

registruota partnerystė

Registruotos partnerystės sudarymo veiksnumas

  • civilinės partnerystės liudijimas
  • patvirtintas civilinės partnerystės sudarymą liudijantis išrašas
  • pažymėjimas civilinei partnerystei sudaryti

Registruotos partnerystės nutraukimas

  • civilinės partnerystės liudijimas
  • patvirtintas civilinės partnerystės sudarymą liudijantis išrašas

Kilmė

  • patvirtintas gimimo įrašą liudijantis išrašas

Gyvenamoji vieta

Gyvenamoji vieta

  • paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Pilietybė

  • pilietybės suteikimo liudijimas
  • Vokietijos pilietybės gavimo pareiškimu liudijimas
  • pilietybės netekimo liudijimas
  • pilietybės atsisakymo liudijimas
  • leidimas pasilikti Vokietijos pilietybę
  • pilietybės pažymėjimas
  • Vokietijos piliečio juridinio statuso pažymėjimas

Įvaikinimas

  • teismo sprendimas dėl įvaikinimo

Informacija apie neteistumą

  • teismo bylų registro išrašas

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešasis dokumentas

Pagalbinės medžiagos vertimui forma

Gimimo liudijimas

I priedas. Gimimas

Paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

II priedas. Patvirtinimas, kad asmuo yra gyvas

Mirties liudijimas

III priedas. Mirtis

Santuokos liudijimas

IV priedas. Santuoka

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

V priedas. Santuokinis veiksnumas

Papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

VI priedas. Santuokinė padėtis

Civilinės partnerystės liudijimas

VII priedas. Registruota partnerystė

Pažymėjimas civilinei partnerystei sudaryti

VIII priedas. Veiksnumas sudaryti registruotą partnerystę

Papildyta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

IX priedas. Registruotos partnerystės padėtis

Paprasta pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

X priedas. Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta

Informacijos apie teistumą nebuvimas

XI priedas. Informacijos apie teistumą nebuvimas

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Visų žemių sertifikuotų vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas (tvarkomas Heseno žemės) skelbiamas svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz-dolmetscher.de/. Jis laisvai prieinamas visiems ir jame veikia išsami paieškos funkcija (galima ieškoti, pvz., pagal federacinę žemę, teismą arba kalbą). Į sąrašą įtraukiami tik valstybės institucijų paskirti ir prisaikdinti vertėjai raštu ir žodžiu. Minėtoje svetainėje galima rasti ir atsakingas valdžios institucijas.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Vokietijos Federacinėje Respublikoje visos viešuosius dokumentus išduodančios valdžios institucijos ir tarnybos (metrikacijos tarnybos, gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigos, teismai) ir notarai yra įgalioti išduoti patvirtintas kopijas.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintos kopijos (pvz., teismo ir notarų dokumentų) yra pažymėtos žyma, kad kopija atitinka originalą, jos yra su išduodančiosios institucijos arba tarnybos antspaudu ir tvirtinančio asmens parašu (Tvirtinimo dokumentais įstatymo, vok. Beurkundungsgesetz, 42 straipsnio 1 dalis).  Patvirtinti vertimai yra su atitinkamą dokumentą išvertusio vertėjo antspaudu ir parašu.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintos kopijos (pvz., teismo ir notarų dokumentų) yra pažymėtos žyma, kad kopija atitinka originalą, jos yra su išduodančiosios institucijos arba tarnybos antspaudu ir tvirtinančio asmens parašu (Tvirtinimo dokumentais įstatymo, vok. Beurkundungsgesetz, 42 straipsnio 1 dalis). Patvirtinti vertimai yra su atitinkamą dokumentą išvertusio vertėjo antspaudu ir parašu.

Paskutinis naujinimas: 22/06/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Prancūzija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Prancūzų kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Orientacinis viešųjų dokumentų sąrašas:

a) gimimas

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- OFPRA (pr. Office français de protection des réfugiés et apatrides – Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnyba) išduotas gimimo liudijimas

- prefekto išduotas kilmės liudijimas, pakeičiantis gimimo liudijimo išdavimą, jei nėra laikinojo gimimo liudijimo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

b) faktas, kad asmuo yra gyvas

- asmens gyvumo faktą patvirtinantis liudijimas

c) mirtis

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- liudijimas dėl negyvo gimusio kūdikio

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, atstojantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie mirtį

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie dingimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba mirties liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl mirties liudijimo klaidų ištaisymo

- žyma „Miręs deportacijoje“

- žyma „Terorizmo auka“

- žyma „Miręs už Prancūziją“

- žyma „Miręs tarnaudamas tautai“

- OFPRA išduotas mirties liudijimas

d) vardas ir pavardė

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl įvaikinimo, kuriuo nustatomas vardas ir pavardė

- teismo sprendimo dėl dalinio įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas

- teismo sprendimas dėl dalinio įvaikinimo panaikinimo

-bendras pareiškimas dėl vardo ir pavardės pasirinkimo, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno

- nesutikimas dėl suteikto vardo ir pavardės, apie kurį pranešta civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- pareiškimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo, pateiktas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- nutarimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo

- civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno sprendimas dėl vardo ir pavardės pakeitimo, atsižvelgiant į užsienio šalies civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno išduotus civilinės būklės dokumentus

- teismo sprendimas dėl vardo ir pavardės pasikeitus tėvystei

e) santuoka, įskaitant santuokinį veiksnumą ir santuokinę padėtį

- santuokos liudijimas

- gimimo liudijimas

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- civilinės santuokos liudijimas

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokinį veiksnumą

- f punkte nurodyti sprendimai, išskyrus sprendimus, susijusius su panaikinimu

- notaro išduotas liudijimas dėl vedybų sutarties buvimo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl santuokos liudijimo klaidų ištaisymo

- OFPRA išduotas santuokos liudijimas

f) santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimas negaliojančia

- susitarimo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pateikimo notarui liudijimas

- susitarimo dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu pateikimo pažyma

- teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo

- teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos)

- teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

g) registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėtis

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- PACS (pr. Pacte civil de solidarité – civilinė solidarumo sutartis) susitarimas, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba diplomatinių ir konsulinių pareigūnų (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio)

- PACS susitarimas, parengtas autentišku dokumentu

- notaro, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba, iki 2017 m. spalio 31 d., pirmosios instancijos teismo kanclerio patvirtinimas dėl PACS susitarimo sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo registracijos

- SCEC pažymėjimas, kad PACS susitarimas nesudarytas

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- mirties liudijimas

h) registruotos partnerystės nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia

- gimimo liudijimas, kuriame nurodoma apie PACS susitarimo nutraukimą arba pripažinimą negaliojančiu

- notaro, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba, iki 2017 m. spalio 31 d., pirmosios instancijos teismo kanclerio patvirtinimas dėl PACS susitarimo nutraukimo registracijos

- teismo sprendimas dėl gyvenimo skyrium (separacijos)

- teismo sprendimas dėl PACS pripažinimo negaliojančiu

- SCEC pažymėjimas, kad PACS susitarimas nesudarytas

i) tėvystė

- pripažinimo liudijimas, pateiktas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnui

- pripažinimo liudijimas, parengtas autentišku dokumentu

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kuriuo patvirtinama civilinė būklė, išduotas gimimo vietos ar gyvenamosios vietos pirmosios instancijos teismo teisėjo

- teismo sprendimas, pakeičiantis civilinės būklės dokumentą

- apygardos teismo sprendimas, kuriuo nustatoma arba panaikinama tėvystė

j) įvaikinimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl įvaikinimo

- teismo sprendimo dėl dalinio įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas

- teismo sprendimas dėl dalinio įvaikinimo panaikinimo

- teismo sprendimas dėl valstybinio įvaikinimo (pr. adoption par la Nation)

k) nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta

- gyvenamosios vietos pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

- gyvenamosios vietos pakeitimo pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

l) pilietybė

- Prancūzijos pilietybės pažymėjimas

- administracinės institucijos priimto sprendimo dėl natūralizacijos arba Prancūzijos pilietybės grąžinimo patvirtinta kopija

- pareiškimas dėl Prancūzijos pilietybės, kuriame yra žyma, kad jis yra užregistruotas, kurį gavo arba pirmosios instancijos teismo kanceliarijos tarnybos direktorius dėl Prancūzijoje padarytų pareiškimų, arba administracinė institucija, arba Prancūzijos konsulas dėl užsienyje padarytų pareiškimų, užregistruotas arba pirmosios instancijos teismo kanceliarijos tarnybos direktoriaus dėl Prancūzijoje padarytų pareiškimų, arba Teisingumo ministerijos dėl užsienyje padarytų pareiškimų, arba už natūralizaciją atsakingos ministerijos dėl pareiškimų, susijusių su santuoka su Prancūzijos piliečiu

- teismo sprendimas, prie kurio pridedamas pažymėjimas, kad sprendimas neskundžiamas

- gimimo liudijimas su papildomu įrašu apie vieną iš pirmiau minėtų elementų.

m) teistumo nebuvimas, su sąlyga, kad su šiuo faktu susijusius dokumentus Sąjungos piliečiui išduoda jo pilietybės valstybės narės valdžios institucijos

– 3-as biuletenis, kuriame pažymima, kad teistumo nėra

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Su gimimu susijusi forma (1)

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- prefekto išduotas kilmės pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimo išdavimą, jei nėra laikinojo gimimo liudijimo ir jei reikia laikytis konfidencialumo

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

Su FAKTU, KAD ASMUO YRA GYVAS susijusi forma (2)

- pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

Su mirtimi susijusi forma (3)

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- liudijimas dėl negyvo gimusio kūdikio

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie mirtį

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie dingimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba mirties liudijimą

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl mirties liudijimo klaidų ištaisymo

- žyma „Miręs deportacijoje“

- žyma „Terorizmo auka“

- žyma „Miręs už Prancūziją“

- žyma „Miręs tarnaudamas tautai“

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis mirties liudijimą

Su santuoka susijusi forma (4)

- gimimo liudijimas

- santuokos liudijimas

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- civilinės santuokos liudijimas

- sprendimas dėl santuokos nutraukimo arba gyvenimo skyrium (separacijos)

- notaro išduotas liudijimas dėl vedybų sutarties buvimo

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl santuokos liudijimo klaidų ištaisymo

- Prancūzijos pabėgėlių ir asmenų be pilietybės apsaugos tarnybos (OFPRA) pažymėjimas, pakeičiantis santuokos liudijimą

Su santuokiniu veiksnumu susijusi forma (5)

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokinį veiksnumą

Su santuokine padėtimi susijusi forma (6)

- santuokos liudijimas

- gimimo liudijimas

- laikinasis gimimo liudijimas, radus naujagimį, arba skirtas valstybės globotiniui, neturinčiam žinomo gimimo liudijimo, arba kurio buvo paprašyta dėl gimimo konfidencialumo

- teismo sprendimas dėl pranešimo apie gimimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo arba santuokos liudijimą

- autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), kurį prieš santuoką išduoda notaras arba diplomatinė ar konsulinė įstaiga tuo atveju, kai nėra galimybės gauti viso gimimo liudijimo kopijos

- - autentiškas dokumentas (pr. acte de notoriété), išduodamas tais atvejais, kai nėra galimybės gauti civilinės būklės aktų, kurių originalai buvo sunaikinti arba dingo dėl nelaimės ar karo veiksmų, išrašų

- OFPRA pažymėjimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- apygardos teismo pirmininko priimtas sprendimas dėl gimimo liudijimo klaidų ištaisymo

- diplomatinės arba konsulinės įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis kad asmuo yra nesusituokęs

Su registruota partneryste susijusi forma (7)

- gimimo liudijimas

- teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- PACS (pr. Pacte civil de solidarité – civilinė solidarumo sutartis) susitarimas, patvirtintas civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno arba diplomatinių ir konsulinių pareigūnų (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio)

- PACS susitarimas, parengtas autentišku dokumentu

- civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno (anksčiau – pirmosios instancijos teismo kanclerio) patvirtinimas dėl PACS susitarimo sudarymo, pakeitimo arba nutraukimo registracijos

- Centrinės civilinės metrikacijos tarnybos (SCEC) pažymėjimas, kad asmuo nesudaręs PACS susitarimo

Su veiksnumu sudaryti registruotą partnerystę susijusi forma (8)

- gimimo liudijimas (kuriame nėra žymos apie sudarytą PACS susitarimą, žr. formos 5.2 skiltį)

Su registruotos partnerystės padėtimi susijusi forma (9)

- gimimo liudijimas (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

-teismo sprendimo dėl visiško įvaikinimo rezoliucinės dalies išrašas, pakeičiantis gimimo liudijimą (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

- teismo sprendimas, pakeičiantis gimimo liudijimą (netaikoma užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

- mirties liudijimas

- mirties liudijimo perrašymas mirusiojo gyvenamosios vietos savivaldybėje

- Centrinės civilinės metrikacijos tarnybos (SCEC) pažymėjimas, kad asmuo nesudaręs PACS susitarimo (užsienyje gimusiems užsienio piliečiams)

Su NUOLATINE GYVENAMĄJA VIETA ir (arba) GYVENAMĄJA VIETA susijusi forma (10)

- gyvenamosios vietos pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

- gyvenamosios vietos pakeitimo pažyma (Prancūzijos piliečiams užsienyje)

Su teistumu susijusi forma (11)

– 3-as biuletenis, kuriame pažymima, kad teistumo nėra

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Prisiekusieji vertėjai raštu būtinai yra teismo ekspertai: ekspertų sąrašai, kurių kiekviename yra patvirtintiems (prisiekusiesiems) vertėjams skirta skiltis, pateikiami Kasacinio teismo interneto svetainėje:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Kasmet atnaujinami vertėjų raštu ekspertų sąrašai skelbiami šioje interneto svetainėje:

  • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašas
  • kiekvieno iš 36 apeliacinių teismų sudaryti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo ekspertų sąrašai, kuriuose taip pat nurodomi ekspertai, užregistruoti vertimo raštu ir žodžiu srityje. Apeliacinių teismų sudaryti teismo ekspertų sąrašai prireikus atnaujinami ir įvairiu periodiškumu perduodami Kasaciniam teismui. Kartais atnaujintą teismo ekspertų sąrašą galima gauti apsilankius tiesiogiai kai kurių apeliacinių teismų interneto svetainėse.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Visų pirma primenama, kad tam tikras kopijas ar papildomus dokumentus gali išduoti tik administracinės ar teisminės institucijos arba teisės specialistai. Tai taikoma teisminių arba autentiškų dokumentų kopijoms, kurias gali išduoti tik teismų kanceliarijos arba teismo pareigūnai (pavyzdžiui, notarai, antstoliai, civilinės metrikacijos įstaigos pareigūnai dėl tų civilinės būklės aktų, už kuriuos jie yra atsakingi).

Kitų dokumentų atžvilgiu Visuomenės ir viešojo administravimo institucijų santykių kodekso (pr. code des relations entre le public et l'administration) R113-10 straipsniu panaikinamas reikalavimas administracinėse procedūrose patvirtinti viešojo administravimo institucijos išduotų dokumentų fotokopijų atitiktį originalams, jei iki šiol teisės aktais nebuvo leidžiama pateikti paprastą fotokopiją. Tačiau tame pačiame teisės akte nustatyta, kad viešojo administravimo institucijos asmenų prašymu ir toliau tvirtina kopijas, kurių prašo užsienio institucijos. Institucijų, galinčių išduoti patvirtintas kopijas, sąrašo nėra. Tačiau Bendrojo savivaldybių kodekso (pr. Code général des collectivités territoriales) R. 2122-8 straipsnyje nustatyta, kad meras ir jo įgalioti savivaldybės tarnautojai gali patvirtinti šiuo tikslu pateiktų parašų ir dokumentų tikrumą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Teisės aktų, kuriais būtų reglamentuojama, kaip turi būti įforminamas patvirtintas vertimas, nėra.

Tačiau patvirtintą vertimą galima nustatyti remiantis toliau nurodytais elementais.

Pirma, šis vertimas turi būti atliktas vertėjo, įrašyto į vieno iš apeliacinių teismų arba Kasacinio teismo ekspertų sąrašą.

Antra, paprastai patvirtintame vertime:

-          yra žyma „patvirtinama, kad atitinka originalą“ (pr. certifiée conforme à l’original),

-          kiekvienas puslapis yra sunumeruotas ir parafuotas vertėjo,

-          paskutiniame puslapyje yra prisiekusiojo eksperto parašas, antspaudas, vardas ir pavardė,

-          nurodomas unikalus teksto registracijos numeris (šį numerį suteikia ekspertas, teksto originalo ir vertimo numeris būna vienodas).

Tačiau nė vienas iš šių keturių elementų nėra privalomas.

Patvirtintos kopijos turi būti pažymėtos patvirtinimo antspaudu, jose turi būti nurodyta data ir jos turi būti pasirašytos tvirtinančiosios institucijos.

Tačiau teisminių arba autentiškų dokumentų patvirtintas kopijas arba papildomus dokumentus gali išduoti tik institucija, atsakinga už aktą, kurio kopija arba papildomas dokumentas pateikiamas. Tokiose kopijose ir papildomuose dokumentuose turi būti data, parašas ir, jei taikoma, dokumentą išdavusios institucijos antspaudas.

Civilinės būklės aktų kopijose ir išrašuose turi būti savivaldybės, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos centrinės civilinės metrikacijos tarnybos antspaudas ir už civilinės būklės aktą atsakingo civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno įrašyta data ir jo parašas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintos kopijos turi būti pažymėtos patvirtinimo antspaudu, jose turi būti nurodyta data ir jos turi būti pasirašytos tvirtinančiosios institucijos.

Tačiau teisminių arba autentiškų dokumentų patvirtintas kopijas arba papildomus dokumentus gali išduoti tik institucija, atsakinga už aktą, kurio kopija arba papildomas dokumentas pateikiamas. Tokiose kopijose ir papildomuose dokumentuose turi būti data, parašas ir, jei taikoma, dokumentą išdavusios institucijos antspaudas.

Civilinės būklės aktų kopijose ir išrašuose turi būti savivaldybės, diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba Užsienio reikalų ministerijos centrinės civilinės metrikacijos tarnybos antspaudas ir už civilinės būklės aktą atsakingo civilinės metrikacijos įstaigos pareigūno įrašyta data ir jo parašas.

Paskutinis naujinimas: 23/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Kroatija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Kroatijos Respublika priims viešuosius dokumentus tik kroatų kalba, t. y. ji nepriims viešųjų dokumentų kitomis oficialiosiomis ES valstybių narių kalbomis.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Viešųjų dokumentų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašas:

- gimimo liudijimas (rodni list) (I priedas)

- mirties liudijimas (smrtni list) (III priedas)

- santuokos liudijimas (vjenčani list) (IV priedas)

- nesusituokusio asmens statuso pažymėjimas (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (VI priedas)

- partnerystės liudijimas (potvrda o životnom partnerstvu) (VII priedas)

- nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos pažymėjimas (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (X priedas)

- pažyma, kad nėra įrašų apie teistumą (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (XI priedas)

Pastaba. I–VII prieduose nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Viešojo administravimo ministerija (Ministarstvo uprave), X priede nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Vidaus reikalų ministerija (Ministarstvo unutarnjih poslova), o XI priede nurodytus viešuosius dokumentus išduoda Teisingumo ministerija (Ministarstvo pravosuđa).

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip tinkama pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašas:

- gimimo liudijimas (I priedas)

- mirties liudijimas (III priedas)

- santuokos liudijimas (IV priedas)

- nesusituokusio asmens statuso pažymėjimas (VI priedas)

- partnerystės liudijimas (VII priedas)

- nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos pažymėjimas (X priedas)

- pažyma, kad nėra įrašų apie teistumą (XI priedas)

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Pagal Kroatijos įstatymus teismo vertėjai žodžiu turi teisę atlikti patvirtintus vertimus.

Nuoroda į naujausią Teisingumo ministerijos interneto svetainėje skelbiamą teismo vertėjų žodžiu sąrašą:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pagal Kroatijos teisės aktus patvirtintas viešųjų dokumentų kopijas gali išduoti notarai (javni bilježnici); kvalifikuotų notarų sąrašą – vadinamąjį notarų registrą (Imenik javnih bilježnika) – tvarko Kroatijos notarų rūmų (Hrvatska javnobilježnička komora) Administracinė valdyba (Upravni odbor) ir su juo galima susipažinti notarų rūmų svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.hjk.hr/Uredi

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas galima atpažinti atliekant įprastą vizualų patikrinimą, nes kiekvienas vertimas ar kopija turi teismo vertėjo žodžiu arba notaro antspaudą, aiškiai nurodant, kad atitinkamas dokumentas yra vertimas arba kopija.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ypatinga patvirtintos kopijos savybė yra ją suteikusio notaro antspaudas.

Paskutinis naujinimas: 26/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Italija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Gali būti vartojamos šios kalbos:

italų (oficialioji šalies kalba);

vokiečių Trentino-Alto Adidžės regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Prezidento dekretai Nr. 670, 1972 08 31, ir Nr. 574, 1988 07 15);

prancūzų Aostos slėnio regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Konstitucinio įstatymo Nr. 4, 1948 02 26, 38 straipsnis);

slovėnų Friulio-Venecijos Džulijos regione, kuriam suteiktas specialusis statusas (Įstatymo Nr. 38, 2001 02 23, 8 straipsnis).

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti viešieji dokumentai visų pirma yra šie „servizi demografici“ (civilinės būklės ir gyventojų registravimo įstaigų) išduoti dokumentai:

Taikymo sritis

Viešieji dokumentai

Gimimas

  • Gimimo liudijimas (certificato di nascita)
  • Išrašas iš gimimų registro (estratto dell’atto di nascita)
  • Išsami gimimų registro įrašo kopija (copia integrale atto di nascita)

Gyvenimas

  • Gyvenimo liudijimas (certificato di esistenza in vita)

Mirtis

  • Mirties liudijimas (certificato di morte)
  • Išrašas iš mirčių registro (estratto dell’atto di nascita)
  • Išsami mirčių registro įrašo kopija (copia integrale atto di morte)

Vardas, pavardė

  • Gimimo liudijimas
  • Išrašas iš gimimų registro
  • Išsami gimimų registro įrašo kopija

Santuoka, įskaitant galimybę sudaryti santuoką ir civilinę būklę

  • Santuokos liudijimas (certificato di matrimonio)
  • Išrašas iš santuokų registro (estratto dell’atto di matrimonio)
  • Išsami santuokų registro įrašo kopija (copia integrale atto di matrimonio)
  • Galimybės sudaryti santuoką pažyma (certificato di capacità di contrarre matrimonio) arba laisvės sudaryti santuoką pažyma (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
  • Civilinės būklės pažyma (certificato di stato civile)
  • Išrašas iš gimimų registro

Santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium arba santuokos panaikinimas

  • Santuokos liudijimas
  • Sutrumpintas išrašas iš santuokų registro (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
  • Išsami susitarimo dėl gyvenimo skyrium arba santuokos nutraukimo kopija (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
  • Išrašas iš gimimų registro

Registruota partnerystė, įskaitant galimybę sudaryti registruotą partnerystę ir registruotų partnerių civilinė būklė

  • Civilinės partnerystės pažyma (certificato di unione civile)
  • Išrašas iš civilinių partnerysčių registro (estratto di costituzione di unione civile)
  • Išsami civilinių partnerysčių registro įrašo kopija (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
  • Galimybės sudaryti civilinę partnerystę pažyma (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
  • Išrašas iš gimimų registro

Registruotos partnerystės panaikinimas

  • Išrašas iš civilinių partnerysčių registro
  • Išrašas iš gimimų registro

Tėvystė

  • Išrašas iš gimimų registro, kuriame nurodyti tėvas ir mama (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta

  • Gyvenamosios vietos pažyma (certificato di residenza)

Pilietybė

  • Pilietybės pažyma (certificato di cittadinanza)
  • Išrašas iš gimimų registro

Įvaikinimas

  • Išrašas iš gimimų registro

Neteistumas

  • Pažyma apie (ne)teistumą (certificato del casellario giudiziale)

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Viešieji dokumentai

Daugiakalbės standartinės formos

Gimimo liudijimas

I priedas. Gimimas

Gyvenimo liudijimas

II priedas. Gyvenimas

Mirties liudijimas

III priedas. Mirtis

Santuokos liudijimas

IV priedas. Santuoka

Galimybės sudaryti santuoką pažyma arba laisvės sudaryti santuoką pažyma

V priedas. Galimybė sudaryti santuoką

Civilinės būklės pažyma

VI priedas. Civilinė būklė

Civilinės partnerystės pažyma

VII priedas. Registruota partnerystė

Galimybės sudaryti civilinę partnerystę pažyma

VIII priedas. Galimybė sudaryti registruotą partnerystę

Civilinės partnerystės pažyma

IX priedas. Registruotų partnerių civilinė būklė

Gyvenamosios vietos pažyma

X priedas. Nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta

Pažyma apie (ne)teistumą

XI priedas. Neteistumas

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Oficialaus vertėjų raštu ir žodžiu sąrašo nėra. Tačiau vertėjai raštu ir žodžiu gali kreiptis į teismus, kad šie įtrauktų juos į savo teisminių konsultantų sąrašus.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Pagal 2000 m. gruodžio 28 d. Prezidento dekreto Nr. 445 18 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį kopijas gali patvirtinti:

- valstybės tarnautojas (pubblico ufficiale), kuris išdavė pažymą, kuris laiko jos originalą arba kuriam dokumentas turuti būti pateiktas;

notaras (notaio);

teismo tarnautojas (cancelliere);

savivaldybės sekretorius (segretario comunale) arba kitas mero paskirtas tarnautojas.

Užduotys, susijusios su gyventojų registru arba civilinė būkle, priklauso vyriausybės kompetencijai ir yra vykdomos savivaldybių vadovų (kurie yra valstybės tarnautojai) ir jų paskirtų darbuotojų.

Valstybės tarnautojai išduoda gyventojų registro pažymas (Prezidento dekreto Nr. 223/1989 33 straipsnis) ir atitinkamuose registruose padarytų civilinės būklės įrašų išrašus (Prezidento dekreto Nr. 396/2000 106–108 straipsniai).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Jei prie dokumento reikia pridėti patvirtintą vertimą į italų kalbą, vertimo iš užsienio kalbos tikrumas turi būti patvirtintas diplomatinės arba konsulinės įstaigos arba oficialaus vertėjo raštu arba žodžiu, kuris vertimo tikrumą tvirtina davęs priesaiką. Diplomatinė arba konsulinė įstaiga arba oficialus vertėjas raštu arba žodžiu įrašo savo pavadinimą arba pavardę, pasirašo dokumentą arba pažymi jį įstaigos antspaudu ir parašu; taip pat įrašomas patvirtinimas, kad vertimą atlikęs asmuo prisiima už jį atsakomybę.

Kopijos tikrumas patvirtinamas jos apačioje nurodant, kad kopija tikra; tai padaro įgaliotas valstybės tarnautojas. Taip pat nurodoma kopijos padarymo data ir vieta, puslapių skaičius, tvirtinančio asmens vardas, pavardė ir pareigos ir galiausiai ji patvirtinama parašu ir įstaigos antspaudu. Jei pažymos ar dokumento kopiją sudaro keli puslapiai, valstybės tarnautojas taip pat pasirašo kiekvieno puslapio apačioje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kaip nurodyta anksčiau dėl 24 straipsnio 1 dalies e punkto, dokumentų kopijos tvirtinamos įgaliotam valstybės tarnautojui įrašant tekstą, kuriuo patvirtinama, kad kopija atitinka originalą.

Taip patvirtina kopija laikoma autentiška (autentica) ir turi tokią pačią teisinę galią kaip originalas.

Paskutinis naujinimas: 31/01/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Kipras

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Graikų ir anglų kalbomis

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Kipro valdžios institucijos kaip pavyzdį nurodo šiuos viešuosius dokumentus:

Gimimas: Gimimo liudijimas

Mirtis: Mirties liudijimas

Santuoka: Santuokos liudijimas

Santuokinis veiksnumas: Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Registruota partnerystė: Civilinės partnerystės liudijimas

Gyvenamoji vieta: Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Registruotos partnerystės nutraukimas: Bendros deklaracijos dėl civilinės partnerystės nutraukimo registracijos pažymėjimas

Informacijos apie teistumą nebuvimas: Neteistumo pažyma

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Santuokos liudijimas

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Civilinės partnerystės liudijimas

Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Neteistumo pažyma

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrisiekusiųjų vertėjų raštu registras, susietas su Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir informacijos biuru

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Civilinės metrikacijos ir migracijos departamentas

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Civilinės partnerystės liudijimas

Bendros deklaracijos dėl civilinės partnerystės nutraukimo registracijos pažymėjimas

Regionų administracijos (Επαρχιακές Διοικήσεις )

Gimimo liudijimas

Mirties liudijimas

Leidimo nuolat gyventi pažymėjimas

Savivaldybės

Santuokos liudijimas

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Prisiekusiųjų vertėjų raštu taryba – Kipro Respublikos institucija, atsakinga už oficialius vertimus – prisiekusiesiems vertėjams raštu ir visuomenei nurodo, kad visi prisiekusiesiems vertėjams raštu versti pateikti dokumentai turi būti autentiški ir tinkamai patvirtinti. Dokumento, pateikto versti, fotokopija pridedama prie prisiekusiojo vertėjo raštu išversto teksto, kurio pabaigoje vertėjas turi pasirašyti ir uždėti antspaudą.

Prisiekusieji vertėjai raštu netvirtina dokumento, pateikto versti, autentiškumo specialiu antspaudu, dedamu ant dokumento, bet jį patikrina prieš versdami, ir, jeigu mano, kad dokumentas nėra autentiškas, jo neverčia.

Prisiekusieji vertėjai raštu tvirtina tik savo pačių išversto teksto autentiškumą, kai jų prašoma pateikti tikrą arba teisingą jų vertimo kopiją.

Vertimai:

Stačiakampio formos elektroninis spaudas su užrašu „teisingas ir tikslus pridėto dokumento vertimas“

Originalus apvalus prisiekusiojo vertėjo raštu antspaudas, išduotas Prisiekusiųjų vertėjų raštu tarybos

Originalus prisiekusiojo vertėjo raštu parašas

Prisiekusiojo vertėjo raštu vardas, pavardė

Žyminis ženklas (2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas)

Vertimų kopijos:

Originalus stačiakampio formos elektroninis spaudas su užrašu „tikra išversto dokumento kopija“

Originalus apvalus prisiekusiojo vertėjo raštu antspaudas, išduotas Prisiekusiųjų vertėjų raštu tarybos

Prisiekusiojo vertėjo raštu vardas, pavardė ir originalus parašas

Žyminis ženklas (2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas)

Patvirtinti dokumentai:

Prisiekusiųjų vertėjų raštu antspaudai (apvalūs) yra mėlynos spalvos, o stačiakampio formos elektroninis spaudas yra juodas.

2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Prisiekusiųjų vertėjų raštu antspaudai (apvalūs) yra mėlynos spalvos, o stačiakampio formos elektroninis spaudas yra juodas.

2 EUR žyminis ženklas priklijuojamas taip, kad apačioje šiek tiek išeitų iš už antspaudo, ir ant viršaus uždedamas apvalus antspaudas.

Paskutinis naujinimas: 08/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Latvija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Latvių kalba.

Tam tikrais įstatymuose labai siaurai apibrėžtais atvejais gali būti taikomos išimtys: pavyzdžiui, Imigracijos įstatyme (Imigrācijas likums), nustatyta, kad dėl paramos patvirtinimo arba leidimo gyventi pratęsimo reikalaujami dokumentai (pvz., neteistumo pažyma, dokumentų, kuriais patvirtinamas giminystės arba artumo ryšys, kopijos arba kiti dokumentai, kurių reikalaujama pagal Latvijos teisės aktus) gali būti pateikiami latvių, anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų kalbomis.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimas: gimimo liudijimas (dzimšanas apliecība) arba išrašas iš Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento (Dzimtsarakstu departaments) gimimų registro (izziņa no dzimšanas reģistra); gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos (Dzimtsarakstu nodaļa); išrašas iš gyventojų registro (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); gimimo liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Kad asmuo yra gyvas: notaro (zvērināts notārs) išduotas pažymėjimas; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas.

Mirtis: Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas mirties liudijimas (miršanas apliecība) arba išrašas iš mirčių registro (izziņa no miršanas reģistra); vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas arba išrašas iš mirčių registro; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; mirties liudijimas (originalus arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Vardas ir pavardė: Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento priimtas sprendimas dėl vardo ir (arba) pavardės pakeitimo (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu); Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas pažymėjimas; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuoka, įskaitant kliūčių santuokai nebuvimą: santuokos liudijimas (laulības apliecība) arba išrašas iš santuokų registro (izziņa no laulības reģistra), išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; santuokos liudijimas, išduotas vienos iš Civiliniame įstatyme (Civillikums) išvardytų religinių bendruomenių dvasininko; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; santuokos liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Latvija neišduoda dokumento, patvirtinančio asmens veiksnumą tuoktis. Vietoj tokios pažymos asmuo gali prašyti pateikti informaciją apie jų santuokinę padėtį.

Santuokos nutraukimas arba santuokos pripažinimas negaliojančia: notarinis dokumentas (notariāls akts), patvirtinantis santuokos nutraukimą (laulības šķiršanas apliecība); teismo sprendimas (tiesas nolēmums); Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas; Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento išduotas išrašas iš santuokų registro, kuriame nurodyta, kad santuoka nutraukta; išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos, kuriame nurodyta, kad santuoka nutraukta.

Vaiko ir tėvų giminystės santykiai: teismo sprendimas; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Įvaikinimas: teismo sprendimas; Pilietybės ir migracijos reikalų biuro išduotas išrašas iš gyventojų registro.

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje; išrašas iš gyventojų registro, išduotas vietos valdžios institucijos.

Pilietybė: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Informacija apie neteistumą: išrašas iš nuosprendžių registro (izziņa no sodu reģistra), išduotas Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centro (Informācijas centrs); Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduota pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimas: gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; gimimo liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; gimimo liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Kad asmuo yra gyvas: notaro išduotas pažymėjimas; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduotas pažymėjimas.

Mirtis: mirties liudijimas arba išrašas iš gimimų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas arba išrašas iš mirčių registro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; mirties liudijimas (originalus arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuoka: santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas Teisingumo ministerijos Civilinės metrikacijos departamento; santuokos liudijimas arba išrašas iš santuokų registro, išduotas vietos valdžios institucijos civilinės metrikacijos įstaigos; santuokos liudijimas, išduotas vienos iš Civiliniame įstatyme išvardytų religinių bendruomenių dvasininko; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; santuokos liudijimas (originalas arba dublikatas) arba išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Santuokinė padėtis: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje.

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta: išrašas iš gyventojų registro, išduotas Pilietybės ir migracijos reikalų biuro; išrašas iš gyventojų registro, išduotas Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje; išrašas iš gyventojų registro, išduotas vietos valdžios institucijos.

Informacija apie neteistumą: išrašas iš nuosprendžių registro, išduotas Vidaus reikalų ministerijos Informacijos centro; Latvijos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos užsienyje išduota pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Tokių sąrašų nėra, nes Latvijoje vertimą gali patvirtinti bet kuris fizinis asmuo, teisės aktuose nustatyta tvarka prisiimantis atsakomybę už bet kokią žalą, padarytą dėl dokumento vertimo klaidų.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Dokumentų kopijas gali patvirtinti notaras; išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktus reikalaujama, kad kopiją patvirtintų notaras, jos tikslumą taip pat gali patvirtinti atitinkama organizacija (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymo dėl dokumentų teisinės galios (Dokumentu juridiskā spēka likuma) 6 straipsnis).

Dokumento kopijos tikslumą taip pat gali patvirtinti fizinis asmuo, kuris yra dokumento autorius. Fizinis asmuo taip pat gali patvirtinti dokumento, kurį gavo iš kito fizinio asmens arba organizacijos, kopijos tikslumą, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose reikalaujama autoriaus sutikimo.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Vertėjas raštu patvirtina vertimo tikslumą paskutiniame vertimo raštu puslapyje, po teksto latvių kalba. Vertėjas raštu įrašo žodžius TUULKOJUMS PAREIZS („vertimas tikslus“) didžiosiomis raidėmis, vertėjo vardą, pavardę ir asmens tapatybės numerį, padeda vertėjo parašą, įrašo patvirtinimo vietos pavadinimą ir patvirtinimo datą (žr. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKabineto nutarimą Nr. 291 dėl dokumentų vertimo į oficialiąją kalbą patvirtinimo procedūrų (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Panašūs reikalavimai taikomi patvirtintoms kopijoms (žr. kitą punktą).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žodis KOPIJA turi būti įrašomas didžiosiomis raidėmis pirmojo puslapio viršutiniame dešiniajame kampe. Pažymėjimą sudaro žodžiai KOPIJA PAREIZA (kopija tiksli), rašomi didžiosiomis raidėmis; pilnos oficialios pareigūno, patvirtinančio kopijos tikslumą, pareigos (įskaitant visą organizacijos pavadinimą ir, prireikus, kitą informaciją, kuri leidžia akivaizdžiai identifikuoti asmenį), pareigūno parašas ir perskaitomai parašytas pareigūno vardas ir pavardė; ir patvirtinimo data.

Paskutinis naujinimas: 16/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Lietuva

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Lietuvos Respublikos valstybine kalba − lietuvių kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

24 (1) (b) straipsnis:

a) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

b) notarinis patvirtinimas, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;

pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje (išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba)

c) mirties liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

mirties įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

d) vardo, pavardės, tautybės pakeitimo liudijimas (išduodamas nuo 2005-12-04 iki 2017-01-01)

civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

e) Santuoka:

santuokos liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

santuokos įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Santuokinis veiksnumas:

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

Konsulinės pažymos apie šeiminę padėtį

Pažyma apie šeiminę padėtį

f) santuokos nutraukimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia

dokumentas, patvirtinantis gyvenimą skyrium (separaciją), neišduodamas

g) –

h) –

i) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

notaro patvirtintas vaiko tėvo ir motinos bendras pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo

teismo sprendimas nustatyti motinystę (tėvystę);

teismo sprendimas dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo;

j) gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

teismo sprendimas įvaikinti

k) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis

l) pasas/ asmens tapatybės kortelė

gimimo liudijimas (išduodamas nuo 1992-01-01 iki 2017-01-01)

gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Įsakymai ar sprendimai dėl pilietybės įgijimo, netekimo, atkūrimo

m) pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

24 (1) (c) straipsnis:

a) gimimo įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

b) -

c) mirties įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

d) -

e) santuokos įrašą liudijantis išrašas (išduodamas nuo 2017-01-01)

Pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą

k) pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą

Gyventojų registro pažyma apie asmens duomenis

m) pažyma dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Sertifikuotų vertėjų sąrašo nėra.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

- notarai

- valstybės ir savivaldybės įstaigos (jų išduodamų dokumentų kopijoms).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Nėra patvirtintų vertimų ir specifinių reikalavimų vertimams ar jų patvirtintoms kopijoms. Dažniausiai praktikoje vertimus atlieka vertimų biurai ar vertėjai, todėl dokumente nurodoma, kad dokumentą vertė vertėjų biuras ar vertėjas. Atskirais atvejais gali būti patvirtintas vertėjo parašas ar vertimo tikrumas notaro.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kai dokumentą tvirtina valstybės ir savivaldybės įstaigos:

Įstaigos sudaryto dokumento kopijos pabaigoje dedama tikrumo žyma, kurią sudaro žodžiai „Kopija tikra“ („Nuorašas (Išrašas) tikras“), dokumento kopijos, nuorašo ar išrašo tikrumą tvirtinančio įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data.

Jei elektroninio dokumento popierinio nuorašo tikrumas tvirtinamas informacinių technologijų priemonėmis tokius įgaliojimus turinčio juridinio asmens, tikrumo žymą sudaro žodžiai „Nuorašas tikras“, įgaliojimus tvirtinti turinčio juridinio asmens pavadinimas bei data. Tikrumo žymoje taip pat gali būti dedamas antspaudas.

Notarinio liudijimo formoje įrašoma: notarinio veiksmo atlikimo data, notarinį veiksmą atlikusio notaro biuro pavadinimas, vardas ir pavardė, notariniame registre įregistruoto notarinio veiksmo numeris, notaro atlyginimo už atliktą notarinį veiksmą dydis (kai notaras atleidžia nuo atlyginimo mokėjimo, rašomi žodžiai „atleista nuo mokėjimo“), kompensacijos už patikrą valstybės registruose dydis, valstybės registrų darbų kainos dydis, kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu notaro atliktas paslaugas dydis, notaro parašas.

Nuorašo (išrašo) tikrumo liudijimo įrašas:

„20___ m. _____________ _____ d.

Aš, _______________________________________________________________________ , liudiju, kad šis nuorašas atitinka pateiktą dokumentą.

Notarinio registro Nr. ________________________

Notaro atlyginimas __________________________

Kompensacijos (-ų) už kitas kliento prašymu

notaro atliktas paslaugas dydis _________________

Notaro parašas“.

Paskutinis naujinimas: 07/02/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Vengrija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vengrų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

a) gimimas:

gimimo liudijimas;

b) kad asmuo gyvas:

pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas;

c) mirtis:

mirties liudijimas, teismo nutartis, kuria skelbiama mirties prezumpcija, teismo nutartis, kuria užregistruojamas mirties atvejis;

d) vardas, pavardė: vardo ir pavardės keitimo liudijimas;

e) santuoka, kliūčių santuokai nebuvimą ir santuokinę padėtį:

santuokos liudijimas, pažyma apie santuokinę padėtį;

f) santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba santuokos pripažinimas negaliojančia:

teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, teismo sprendimas dėl santuokos galiojimo, teismo sprendimas, kuriuo nustatomas santuokos buvimo arba nebuvimo faktas;

g) registruota partnerystė, įskaitant kliūčių sudaryti registruotą partnerystę nebuvimą ir registruotos partnerystės statusą:

registruotos partnerystės liudijimas, pažyma apie santuokinę padėtį;

h) registruotos partnerystės panaikinimas, gyvenimas skyrium (separacija) arba registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančia:

nutarimas dėl registruotos partnerystės nutraukimo notaro akivaizdoje;

i) tėvystė arba motinystė:

gimimo liudijimas, teismo sprendimas, kuriuo nustatoma tėvystė, teismo nutartis arba sprendimas, kuriais atmetama tėvystės prezumpcija, teismo sprendimas, kuriuo nustatoma motinystė;

j) įvaikinimas:

globos institucijos sprendimas dėl įvaikinimo, teismo sprendimas dėl įvaikinimo panaikinimo;

k) nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta:

oficialaus leidimo gyventi šalyje kortelė;

l) pilietybė:

pilietybės pažymėjimas;

m) informacija apie neteistumą: teismo bylų registro išrašas;

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) gimimo liudijimas, mirties liudijimas, santuokos liudijimas ir registruotos partnerystės liudijimas, išduoti po 2014 m. liepos 1 d., jei liudijimo turinys nebuvo pakeistas prieš išduodant standartinę formą;

2) pažymėjimas, kad asmuo yra gyvas;

3) pažyma apie santuokinę padėtį;

4) oficialaus leidimo gyventi šalyje kortelė;

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Vengrijoje patvirtintas vertimas – tai toks vertimas, kurį parengė organizacija, įgaliota pateikti patvirtintus vertimus.

Pagal Vengrijos įstatymus bendrosiomis aplinkybėmis patvirtintus teisės vertimus gali pateikti tik Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., arba OFFI Zrt.).

Notarai, turintys leidimą rengti dokumentus užsienio kalba, gali pateikti patvirtintus į notaro kompetencijos sritį patenkančių viešųjų dokumentų ir jų priedų vertimus arba patvirtinti tokių dokumentų vertimų tikslumą. Notarų, turinčių licenciją rengti dokumentus tam tikra kalba, paiešką galima atlikti šioje interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Vengrijos karjeros konsulinis pareigūnas, kurį užsienio reikalų ministras įgaliojo atlikti tam tikras notarines užduotis, gali parengti konsulinį pažymėjimą,

kuriuo patvirtinamas vertimas, įskaitant to paties pareigūno atliktą vertimą. Šiuo metu galiojantį konsulinių pareigūnų, įgaliotų išduoti pažymėjimus, sąrašą galima rasti čia: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Iš esmės kiekviena įstaiga yra įgaliota daryti patvirtintas kopijas pagal savo darbo tvarkos taisykles ir savo kompetencijos ribose.

Notarai gali išduoti pažymą, patvirtinančią, kad kopija atitinka jiems pateiktą dokumentą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

OFFI Zrt. parengti patvirtinti vertimai

A. Elementai, naudojami nuo 2018 m. liepos 2 d.

1. OFFI parengia savo patvirtintus vertimus ant 210 x 297 mm popieriaus su apsaugos priemonėmis, giljoširuotės rėmeliu ir kuriame yra elementų, matomų tik kelis kartus padidinus.

2. Tekstas pateikiamas bordo spalvos rėmelyje, virš kurio atspausdintas Vengrijos herbas, bendrovės pavadinimas ir logotipas. Į pirmąją eilutę bordo spalvos rėmelyje ir į eilutę virš patvirtinimo įrašomas unikalus dokumento identifikavimo kodas.

3. Ant atskiro lapo atspausdintas patvirtintas vertimas segikliu prisegamas prie išversto autentiško dokumento segtuvo arba jo patvirtintos kopijos, o ant sąsagėlės užklijuojama kvadratinė, 30 × 25 mm apsaugos etiketė , ant kurios atspausdintas OFFI logotipas, holografinė juostelė ir unikalus serijos numeris. Ši etiketė yra esminė patvirtinimo dalis.

4. Kalbant apie vertimą iš užsienio kalbos į vengrų kalbą, ant vertimo vengrų kalba įtraukiamas šis patvirtinimo įrašas:

„Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba patvirtina, kad šis patvirtintas vertimas tiksliai atitinka pridėto dokumento tekstą.

Vengrijos vertimo raštu ir dokumentų tvirtinimo tarnyba neprisiima atsakomybės už dokumento, kuris yra vertimo pagrindas, autentiškumą ir turinį.“

Po to nurodoma išdavimo vieta ir data, padedamas originalus parašas mėlynu rašalu, įspaudžiamas vardo ir pavardės spaudas ir pateikiamas tekstas „generalinio direktoriaus vardu“.

Kalbant apie vertimą į užsienio kalbą, nurodytas patvirtinimo įrašas įrašomas į vertimą į atitinkamą kalbą.

B. Elementai, naudojami iki 2018 m. liepos 2 d.

Elementai ir patvirtinimo įrašai yra tokie patys, kaip aprašytieji A punkte, išskyrus šiuos skirtumus:

1. Ant popieriaus su apsaugos priemonėmis kitos pusės, viršutiniame dešiniajame kampe matyti atspausdintas brūkšninis kodas ir unikalus atpažinties kodas.

2. Patvirtintas vertimas, atspausdintas atskirame lape, surišamas su išverstu autentišku dokumentu arba patvirtinta jo kopija raudona, balta ir žalia virvele, kurios galai pritvirtinami prie dokumento patvirtinta OFFI etikete, ant kurios uždedamas oficialus OFFI antspaudas, dedamas taip, kad būtų neįmanoma atskirti dokumentų nepažeidžiant etiketės.

3. Kalbant apie vertimą iš užsienio kalbos į vengrų kalbą, po patvirtinimo įrašo vengrų kalba vertime nurodoma išdavimo vieta ir data, padedamas originalus parašas mėlynu rašalu ir pateikiamas tekstas „generalinio direktoriaus vardu“.

3. OFFI parengtų elektroninių patvirtintų vertimų ypatumai

Vertimo ir patvirtinimo spaudo tekstas atrodo taip pat, kaip ir popierinės versijos.

Elektroniniu būdu patvirtintas vertimas įkeliamas į OFFI parengtą aplanką (.es3 arba .dossszie formatu), į kurį taip pat įkeliama pirminė rinkmena, pateikta vertimui. Be elektroniniu būdu pasirašyto elektroniniu būdu patvirtinto vertimo su OFFI elektroniniu antspaudu (.pdf formatu), į aplanką įkeltas vertimui pateiktas originalas taip pat išlaiko savo autentiškumą.

Pirminė rinkmena ir rinkmena, kurioje yra vertimas, įkeliamos į aplanką tokiu būdu, kad atskyrus rinkmenas būtų sunaikinamas patvirtinimas, taigi kartu pateikiamos bylos patikimai „sujungiamos“ viena su kita.

E. patvirtinimas garantuoja, kad vertimą parengė OFFI Zrt., rinkmenų turinys po patvirtinimo nepasikeitė ir kad galutinio vertimo teksto turinys yra toks pat kaip versti pateikto teksto.

Notaro parengti patvirtinti vertimai

Notarų parengti patvirtinti vertimai identifikuojami naudojant notaro bylos numerį. Vertimas raštu turi būti pateikiamas ant dokumento originalo arba prie jo prisegamas. Originalaus dokumento vertimą notarai tvirtina vertimo pabaigoje pridėdami patvirtinimo įrašą.


Karjeros konsulinių pareigūnų patvirtinti vertimai

Vertimas raštu turi būti pateikiamas ant dokumento originalo arba prie jo prisegamas ir prie vertimo pridedamas patvirtinimo įrašas. Galiausiai, vertimo pabaigoje turi būti pridedamas teiginys, kuriuo patvirtinama, kad vertimas tiksliai atitinka dokumento originalą.

Jeigu karjeros konsulinis pareigūnas vertimą prisega prie dokumento originalo, jie turi būti surišami raudona, balta ir žalia virvele, ant kurios klijuojama balta apskrita lipni etiketė, kuri antspauduojama iš abiejų pusių numeruotu diplomatinio atstovavimo antspaudu.

Patvirtinimo įrašo tekstas yra toks:

Patvirtinu, kad man pateiktas (mano parengtas) vertimas tiksliai atitinka pridėtą dokumentą ……………………………………………………………………………. kalba.-----------------------------------

Užsakovas sumokėjo .................................................... konsulinį mokestį.
Bylos numeris: …………………………………………………………………………..

Parengta (data): ...............................................................................

antspaudas

parašas

Šis įrašas taip pat gali būti pateikiamas kita forma, jeigu ji negali būti atskirta nuo dokumento originalo arba vertimo ir joje yra šie privalomi elementai:

a) nurodyta užsienio kalba, iš kurios dokumentas yra išverstas,

b) pabraukiamas tinkamas formuluotės „man pateiktas (mano parengtas) vertimas“ variantas, pagal tai, ar konsulinis pareigūnas patvirtina jam pateikto ar jo paties parengto vertimo tikslumą,

c) sumokėto konsulinio mokesčio suma,

d) bylos numeris,

e) data,

f) numeruotas diplomatinio atstovavimo spaudas,

g) karjeros konsulinio pareigūno parašas,

h) jo, kaip karjeros konsulinio pareigūno, pareigos.

Nurodant datą, skliaustuose metus, mėnesį ir dieną būtina užrašyti žodžiais.

Dažniausiai įrašas įspaudžiamas spaudu ant dokumento arba ant atskiro lapo, kuris negali būti atskirtas nuo dokumento originalo arba jo vertimo.

Prireikus konsulinis patvirtinimas taip pat gali būti parengiamas užsienio kalba, laikantis pirmiau aprašytų parametrų, jei tai priimtina priimančiosios šalies valdžios institucijoms.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Notaro parengtos patvirtintos kopijos

Notaras gali patvirtinti dokumento kopiją, jei dokumentas, iš kurio buvo padaryta kopija, yra aiškiai įskaitomas. Notaras palygina kopiją su dokumento originalu ir patvirtina, kad kopija atitinka originalą, ant kopijos uždėdamas patvirtinimo įrašą.

Patvirtinimo įraše turi būti nurodyta:

a) ar kopija buvo padaryta iš dokumento originalo, ar iš oficialaus dublikato ar jo kopijos,

b) ar ant pateikto dokumento buvo žyminio mokesčio ženklas,

c) ar kopija yra tik originalo dalis,

d) ar ant dokumento originalo matyti kokių nors pakeitimų, pažeidimų, arba yra kitų susirūpinimą keliančių aplinkybių.

Šios taisyklės turi būti mutatis mutandis taikomos tvirtinant elektroninę kopiją arba išrašą, parengtus notarui prižiūrint iš dokumento arba elektroninės duomenų bazės, ir tvirtinant popierinę kopiją arba išrašą, parengtus iš elektroninio dokumento. Notaras pasirašo elektroninę kopiją arba išrašą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prie patvirtinto elektroninio dublikato arba patvirtintos elektroninės kopijos nereikia pridėti patvirtinimo įrašo, jei jie parengti iš nepažeisto popierinio dokumento arba elektroninio notarinio dokumento ir pateikiamas visas dokumentas, notaro kvalifikuotas elektroninis parašas ir laiko žyma.

Teismo parengtos patvirtintos kopijos

Teismo parengtoje teismui pateikto dokumento kopijoje arba kitur parengtoje ir teismui patvirtinti pateiktoje kopijoje turi būti:

a) frazė „tikra kopija“,

b) asmens, parengusio kopiją, parašas,

c) teismo antspaudas,

d) kopijos padarymo laikas ir data.

Jeigu bylos medžiaga pateikiama kaip elektroninis dokumentas, darant popierinę kopiją, paremtą išspausdintu elektroniniu dokumentu, turi būti taikomos pirmiau minėtos taisyklės. Jei prašoma pateikti teismo sprendimo, kuris buvo sukurtas kaip elektroninis dokumentas, popierinę kopiją, kopijoje turi būti nurodyta elektroninio dokumento laiko žyma ir elektroninis parašas, taip pat nurodomas asmuo, kurio elektroninis parašas įrašytas elektroniniame dokumente.

Paskutinis naujinimas: 02/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Malta

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Maltoje priimami maltiečių ir anglų kalbomis surašyti dokumentai.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Pagrindiniai dokumentai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį, yra: gimimo liudijimas, nebuvimo santuokoje pažyma, santuokos liudijimas, civilinės partnerystės liudijimas, mirties liudijimas ir reputacijos pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Vieši dokumentai, kurių vertimui gali būti naudojama standartinė daugiakalbė forma, yra gimimo liudijimas, nebuvimo santuokoje pažyma, santuokos liudijimas, civilinės partnerystės liudijimas, mirties liudijimas ir reputacijos pažyma. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo gali sudaryti santuoką arba civilinė partnerystę, yra nebuvimo santuokoje pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Maltoje vertėjo profesija galima verstis be sertifikato, todėl vertėjų, galinčių tvirtinti vertimus, sąrašo nėra. Kadangi vertėjams taikytinos teisinės sistemos nėra, Užsienio reikalų ir prekybos skatinimo ministerija yra nustačiusi sistemą, pagal kurią registruojami vertimus atliekančių asmenų parašai. Ši parašų duomenų bazė nėra vieša. Ja naudodamasi ministerija sulygina ir patvirtina vertimus atlikusių asmenų parašus. Daugiau informacijos apie tai pateikiama čia: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Teisingumo, kultūros ir savivaldos ministerija taip pat turi vertėjų raštu ir žodžiu sąrašą, skelbiamą adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, kuriuo prireikus galima pasinaudoti.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Advokatai ir notarai viešų dokumentų kopijas įprasta tvarka daro kaip patvirtintas viešų dokumentų kopijas. Ar kopija yra priimtinas dokumentas, sprendžia institucija, kuriai teikiamas dokumentas. Kitų viešų dokumentų patvirtintas kopijas taip pat išduoda teismai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Kitų viešų dokumentų patvirtintose kopijose paprastai nurodoma, kad dokumentas yra patvirtinta kopija, jos pažymimos antspaudu ir asmens, įgalioto išduoti patvirtintas kopijas, parašu. Patvirtintose kopijose nurodoma data, jos pažymimos vertėjo parašu bei antspaudu.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Kitų viešų dokumentų patvirtintose kopijose paprastai nurodoma, kad dokumentas yra patvirtinta kopija, jos pažymimos antspaudu ir asmens, įgalioto išduoti patvirtintas kopijas, parašu.

Paskutinis naujinimas: 26/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Nyderlandai

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Dokumentai priimami tik nyderlandų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Visi Reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti viešieji dokumentai, išskyrus dokumentus, susijusius su teise sudaryti registruotą partnerystę ir registruotos partnerystės padėtimi (g punkto antra dalis) ir dokumentus su informacija apie teistumą (m punktas), nes Nyderlanduose tokie dokumentai nenaudojami. Viešųjų dokumentų, kuriems taikomas šis reglamentas, pavyzdžiai:

a) gimimo;

b) fakto, kad asmuo yra gyvas;

c) mirties;

d) vardo ir pavardės;

d) santuokos, taip pat santuokinio veiksnumo ir civilinės būklės;

f) santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar santuokos pripažinimo negaliojančia;

g) registruotos partnerystės;

h) registruotos partnerystės nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ar registruotos partnerystės pripažinimo negaliojančiais;

i) tėvystės;

j) įvaikinimo;

k) nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos;

l) pilietybės.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo, fakto, kad asmuo yra gyvas, mirties, santuokos, santuokinio veiksnumo, civilinės būklės, registruotos partnerystės ir nuolatinės gyvenamosios vietos ir (arba) gyvenamosios vietos dokumentai.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Išsamus prisiekusiųjų vertėjų žodžiu sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrisiekusiųjų vertėjų žodžiu ir raštu registre.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

– Savivaldybės – dėl viešųjų dokumentų, kuriuos jos turi teisę išduoti;

– konsulinės įstaigos – dėl viešųjų dokumentų, kuriuos jos turi teisę išduoti.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintose kopijose nurodoma, kad jose pateikiamos informacijos šaltinis yra originalas arba duomenų bazė. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data. Paprastai ant kopijos taip pat turi būti oficialus antspaudas.

Patvirtintose originalų kopijose nurodoma, kad dokumentas atitinka originalą. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintose originalų kopijose nurodoma, kad dokumentas atitinka originalą. Ant kopijos turi būti dokumentą išduoti kompetentingo tarnautojo parašas, nurodyta vieta ir išdavimo data.

Paskutinis naujinimas: 20/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Austrija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Vokiečių kalba

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Teismų ir prokuratūrų nutartys, sprendimai, sertifikatai ir įsakymai

Be to, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje, šie viešieji dokumentai:

a) gimimo liudijimas, dalinis gimimo įrašą liudijantis išrašas,

c) mirties liudijimas, dalinis mirties įrašą liudijantis išrašas,

d) vardo arba pavardės pakeitimo liudijimai,

e) santuokos liudijimas, pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, dalinis santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijantis išrašas,

f) santuokos nutraukimo sprendimas, teismo sprendimas dėl santuokos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančia,

g) partnerystės liudijimas, registruotos partnerystės sudarymo veiksnumo patvirtinimas, dalinis santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijantis išrašas,

h) teismo sprendimas dėl registruotos partnerystės nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia,

k) deklaruotos gyvenamosios vietos patvirtinimas,

l) pilietybės įrodymas,

m) pažyma dėl teistumo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Austrijos viešojo administravimo srityje kartu su toliau nurodytais viešaisiais dokumentais gali būti pateiktos vertimo raštu standartinės formos (pagal 7 straipsnio 1 dalį):

a) gimimo liudijimu, daliniu gimimo įrašą liudijančiu išrašu,

c) mirties liudijimu, daliniu mirties įrašą liudijančiu išrašu,

e) santuokos liudijimu, pažyma, patvirtinančia kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, dalinį santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijančiu išrašu,

g) partnerystės liudijimu, registruotos partnerystės sudarymo veiksnumo patvirtinimu, daliniu santuokos ar registruotos partnerystės įrašą liudijančiu išrašu.

Teisingumo srityje daugiakalbių formų nėra.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Patvirtintus vertimus raštu Austrijoje gali atlikti asmenys, įrašyti į prisaikdintų ir teismų patvirtintų vertėjų žodžiu sąrašą. Šį (nuolat atnaujinamą) teismo vertėjų žodžiu sąrašą galima rasti spustelėjus šią nuorodą:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://sdgliste.justiz.gv.at/

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtintas nuorašas (patvirtinta kopija) yra

viešosios valdžios įgaliotų daryti patvirtintas kopijas (pvz., notaro) asmenų,

apylinkės teismo arba

išduodančiosios institucijos (ne visais atvejais ir ne visų valdžios institucijų) patvirtinimas,

kad kopija atitinka originalą.

Austrijoje teisingumo srities dokumentų patvirtintas kopijas gali išduoti:

a) teismai (galima rasti Konstitucinių reikalų, reformų, reglamentavimo mažinimo ir teisingumo federalinės ministerijos interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

ir

b) notarai (galima rasti Austrijos notarų rūmų interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.notar.at/de/)

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

- Patvirtinti vertimai raštu:

Pagal Federalinio įstatymo dėl teisminio nagrinėjimo ne ginčo teisena 190 straipsnio 1 dalį, prisaikdintas ir teismo patvirtintas vertėjas žodžiu turi patvirtinti, kad vertimas raštu tiksliai atitinka originalą, nurodyti vertimo datą, pasirašyti ir uždėti savo antspaudą (Ekspertų ir vertimo žodžiu įstatymo 14 straipsnis ir 8 straipsnio 5 dalis).

Daugiau informacijos apie tokių patvirtinimo žymų formą galima rasti Austrijos prisaikdintų ir teismo patvirtintų vertėjų žodžiu interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Teismų išduotos patvirtintos kopijos:

Teismas patvirtinimo žyma turi patvirtinti, kad pateikti (atsižvelgiant į turimą techninę įrangą) teismui taip pat aiškiai įskaitomi:

1. popieriniai dokumentai atitinka jų elektroninį arba kitokį nuorašą (kopiją) arba

2. elektroniniai dokumentai atitinka jų popierinę kopiją.

Atsižvelgiant į prašymą, patvirtinimo žyma turi būti tvirtinama prie popierinio dokumento teismo parengto arba nuodugniai išnagrinėto popierinio nuorašo arba kitokios kopijos, arba prie teismo parengtos elektrinio dokumento spausdintinės popierinės kopijos (patvirtinta popierinė kopija), arba, atsižvelgiant į technines ir personalo galimybes, pridedama prie popierinio dokumento elektroninio nuorašo (patvirtintas elektroninis nuorašas).

Patvirtinimo žymoje visada turi būti nurodyta:

1. patvirtinimo vieta ir data;

2. ar pateiktas dokumentas yra popierinis, ar elektroninis dokumentas, ar tai originalas, patvirtinta kopija, nuorašas, kitokia kopija arba spausdintinė popierinė kopija;

3. ar tai viso dokumento, ar tik jo dalies kopija, nuorašas arba spausdintinė popierinė kopija.

Patvirtinimo žymoje taip pat turi būti nurodyti toliau išvardyti elementai, jeigu jie dar neaiškūs iš kopijos, nuorašo arba spausdintinės popierinės kopijos:

1. ar dokumentas yra su parašais, saugumo požymiais ar antspaudais;

2. jei reikia, ar jis perplėštas arba, sprendžiant iš jo išvaizdos, aiškiai kelia susirūpinimą;

3. jei reikia, ar jame yra aiškiai pakeistų, perbrauktų, įrašytų arba paraštėse prirašytų vietų.

- Notarų išduotos patvirtintos kopijos:

Notaras yra kvalifikuotas patvirtinti, kad popierinis arba elektroninis nuorašas atitinka dokumentą, jeigu jis gali aiškiai perskaityti tą dokumentą. Norint patvirtinti, kad elektroniniu, fotografiniu ar kitu panašiu būdu padaryta dokumento, plano, vaizdo ir pan. kopija atitinka originalą, pakanka, kad kopija būtų padaryta notarui prižiūrint; jei tokia kopija neatkuria išsamaus viso puslapio vaizdo, kopijoje turi būti nurodyti visi praleidimai. Tas pats taikytina ir spausdintinėms popierinėms elektroninių dokumentų kopijoms.

Notaras turi kruopščiai sulyginti nuorašą (kopiją) su dokumentu ir prie popierinio nuorašo (kopijos) arba spausdintinės popierinės kopijos pridėti atitikties patvirtinimą, arba prie elektroninio nuorašo pridėti patvirtinimo žymą.

Patvirtinimo žymoje taip pat turi būti nurodyta:

1. ar pateiktas dokumentas yra popierinis, ar elektroninis dokumentas, ar tai originalas, patvirtinta kopija, nuorašas (kopija) arba spausdintinė popierinė kopija;

2. ar dokumentas yra su parašais, saugumo požymiais ar antspaudais;

3. ar tai viso dokumento, ar tik jo dalies (jei taip – kokios dalies) nuorašas (kopija) arba spausdintinė popierinė kopija;

4. jei reikia, ar pateiktas dokumentas perplėštas arba, sprendžiant iš jo išvaizdos, aiškiai kelia susirūpinimą;

5. jei reikia, ar jame yra pakeistų, perbrauktų, įrašytų arba paraštėse prirašytų vietų. 2 ir 5 punktuose nurodytos informacijos nurodyti nebūtina, jei kopija buvo padaryta fotografiniu arba panašiu būdu ir jei nurodyti elementai aiškiai matomi kopijoje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žr. f punktą.

Paskutinis naujinimas: 01/04/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Lenkija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Lenkų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

1) sutrumpintos formos gimimo liudijimas;

2) išsamios formos gimimo liudijimas;

3) teismo nutartis, kuria nustatomas civilinės metrikacijos įstaigos įrašo turinys;

4) notaro patvirtintas asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;

5) sutrumpintos formos mirties liudijimas;

6) išsamios formos mirties liudijimas;

7) teismo nutartis dėl mirties prezumpcijos;

8) teismo nutartis, kuria panaikinamas sprendimas dėl mirties prezumpcijos;

9) teismo nutartis dėl asmens paskelbimo mirusiu;

10) teismo nutartis, kuria panaikinamas sprendimas dėl asmens paskelbimo mirusiu;

11) civilinės metrikacijos įstaigos vadovo sprendimas dėl vardo ir pavardės keitimo;

12) sutrumpintos formos santuokos liudijimas;

13) išsamios formos santuokos liudijimas;

14) civilinės būklės pažymėjimas;

15) pažymėjimas, patvirtinantis, kad pagal Lenkijos įstatymus santuokai nėra kliūčių;

16) teismo nutartis, kuria jaunesnei nei aštuoniolikos metų amžiaus moteriai leidžiama sudaryti santuoką;

17) teismo nutartis, kuria protine liga sergančiam asmeniui, asmeniui, turinčiam mokymosi sutrikimų ar svainystės ryšių pagal tiesiąją giminystės liniją siejamiems asmenims leidžiama sudaryti santuoką;

18) teismo nutartis, kuria nustatomas santuokos buvimo faktas;

19) teismo nutartis, kuria nustatomas santuokos nebuvimo faktas;

20) teismo nutartis dėl santuokos nutraukimo;

21) teismo nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos);

22) teismo nutartis dėl gyvenimo skyrium (separacijos) panaikinimo;

23) teismo nutartis dėl santuokos panaikinimo;

24) teismo nutartis dėl įvaikinimo;

25) teismo nutartis dėl įvaikinimo panaikinimo;

26) teismo nutartis dėl tėvystės nustatymo;

27) teismo nutartis dėl motinystės nustatymo;

28) teismo nutartis dėl tėvystės paneigimo;

29) teismo nutartis dėl motinystės paneigimo;

30) teismo nutartis dėl vaiko pripažinimo paskelbimo negaliojančiu;

31) teismo nutartis dėl vaiko pripažinimo panaikinimo;

32) registruotos nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas;

33) registruotos laikinos gyvenamosios vietos pažymėjimas;

34) buvimo konkrečioje vietoje pažymėjimas;

35) sprendimas dėl Lenkijos piliečio pripažinimo;

36) sprendimas dėl Lenkijos pilietybės atkūrimo;

37) sprendimas dėl Lenkijos pilietybės patvirtinimo;

38) sprendimas dėl repatrijuoto asmens pripažinimo;

39) suinteresuoto asmens prašymu išduotas įrašų nacionaliniame nuosprendžių registre nebuvimo pažymėjimas;

40) pažyma, kurią savivaldybės institucijos išduoda kitose valstybėse narėse gyvenantiems Lenkijos piliečiams, kurie nori balsuoti arba būti kandidatais Europos Parlamento ar vietos savivaldos rinkimuose valstybėje narėje, kurioje jie gyvena, pagal atitinkamas 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos direktyvos 93/109/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus (OL L 329, 1993 12 30, p. 34–38), ir 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 94/80/EB, nustatančios išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus (OL L 368, 1994 12 31, p. 38), nuostatas.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

1) sutrumpintos formos gimimo liudijimas;

2) sutrumpintos formos santuokos liudijimas;

3) sutrumpintos formos mirties liudijimas;

4) civilinės būklės pažymėjimas;

5) pažymėjimas, patvirtinantis, kad pagal Lenkijos įstatymus santuokai nėra kliūčių;

6) registruotos nuolatinės gyvenamosios vietos pažymėjimas;

7) registruotos laikinos gyvenamosios vietos pažymėjimas;

8) buvimo konkrečioje vietoje pažymėjimas;

9) notaro patvirtintas asmens gyvumo aktą patvirtinantis liudijimas;

10) suinteresuoto asmens prašymu išduotas įrašų nacionaliniame nuosprendžių registre nebuvimo pažymėjimas;

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Lenkijoje asmenys, turintys teisę rengti patvirtintus vertimus, yra prisiekusieji vertėjai raštu, įtraukti į Teisingumo ministerijos prisiekusiųjų vertėjų sąrašą. Sąrašas pateikiamas viešos informacijos suvestinėje (Biuletyn Informacji Publicznej) Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Tai numatyta 2004 m. lapkričio 25 d. Įstatymo dėl prisiekusiojo vertėjo profesijos (2017 m. Įstatymų leidinys (Dziennik Ustaw), aktas Nr. 1505) nuostatomis.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Lenkijoje notarai yra institucijos, įgaliotos patvirtinti oficialių kopijų, išrašų ir neoficialių kopijų ir jiems pateiktų dokumentų atitiktį jiems pateiktiems dokumentams. Tai nurodyta 1991 m. vasario 14 d. Notariato įstatyme (2017 m. Įstatymų leidinys, aktas Nr. 2291; 2018 m., aktų Nr. 398, 723 ir 1496).

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

a) patvirtintų vertimų ypatumai: Dokumentas, kuriame pateiktas vertimas, patvirtintas prisiekusiojo vertėjo raštu spaudu su vertėjo raštu vardu ir pavarde, taip pat kalba, iš kurios ir į kurią vertėjas raštu yra įgaliotas versti, ir vertėjo numeriu prisiekusiųjų vertėjų raštu sąraše. Ant visų patvirtintų vertimų taip pat nurodomas numeris, kuriuo jie užregistruojami prisiekusiojo vertėjo raštu žurnale. Be to, prisiekusysis vertėjas raštu taip pat nurodo, ar tam tikras patvirtintas vertimas buvo atliktas iš dokumento originalo, jo vertimo ar kopijos ir ar toks vertimas ar kopija buvo patvirtinti, ir kas juos patvirtino.

b) patvirtintų kopijų ypatumai – notarinis patvirtinimas, kad kopija atitinka notarui pateiktą dokumentą atliekamas prie dokumento pridedant patvirtinimą, kuris uždedamas spaudu, atspausdinamas arba pateikiamas atskirame lape. Jei patvirtinimas pateikiamas atskirame lape, toks lapas turi būti tvirtai prisegamas prie dokumento: jis turi būti pridėtas po dokumento, o ne prieš jį, o toje vietoj, kurioje lapai susegti, turi būti uždėtas oficialus notaro antspaudas. Šis patvirtinimas taip pat gali būti pateiktas ant to paties lapo kaip ir dokumento, kuris patvirtinamas, kopija, jei yra aišku, kad patvirtinimo turinys skiriasi nuo dokumento turinio. Jei patvirtinamas dokumentas turi konkrečių ypatybių (pvz., pastabų, pataisų, pažeidimų), notaras tai pažymi patvirtinime. Kiekviename patvirtinime turėtų būti nurodyta kur ir kada buvo atliktas patvirtinimas, nurodomas notaro biuras, jis turėtų būti patvirtintas notaro antspaudu ir pasirašytas, be to, jei prašoma, turėtų būti nurodytas notarinio patvirtinimo laikas.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintų kopijų ypatumai – notarinis patvirtinimas, kad kopija atitinka notarui pateiktą dokumentą atliekamas prie dokumento pridedant patvirtinimą, kuris uždedamas spaudu, atspausdinamas arba pateikiamas atskirame lape. Jei patvirtinimas pateikiamas atskirame lape, toks lapas turi būti tvirtai prisegamas prie dokumento: jis turi būti pridėtas po dokumento, o ne prieš jį, o toje vietoj, kurioje lapai susegti, turi būti uždėtas oficialus notaro antspaudas. Šis patvirtinimas taip pat gali būti pateiktas ant to paties lapo kaip ir dokumento, kuris patvirtinamas, kopija, jei yra aišku, kad patvirtinimo turinys skiriasi nuo dokumento turinio. Jei patvirtinamas dokumentas turi konkrečių ypatybių (pvz., pastabų, pataisų, pažeidimų), notaras tai pažymi patvirtinime. Kiekviename patvirtinime turėtų būti nurodyta kur ir kada buvo atliktas patvirtinimas, nurodomas notaro biuras, jis turėtų būti patvirtintas notaro antspaudu ir pasirašytas, be to, jei prašoma, turėtų būti nurodytas notarinio patvirtinimo laikas.

Paskutinis naujinimas: 11/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Portugalija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Portugalų

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimo faktai:

  • išrašas iš gimimų registro;

gyvenimo faktai:

  • asmens gyvumo faktą patvirtinantis notaro arba parapijos tarybos išduodamas liudijimas (Notarų kodekso 161 str.);

mirties faktai:

  • išrašas iš mirčių registro;

vardai:

  • išrašas iš gimimų registro;

santuoka:

  • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;

santuokinio veiksnumo:

  • santuokinio veiksnumo liudijimas;

civilinė būklė:

  • išrašas iš gimimų registro;

skyrybos:

  • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
  • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;
  • civilinės metrikacijos biuro išduodamas skyrybų abipusiu sutikimu liudijimas;
  • teismo išduodamas skyrybų liudijimas;

gyvenimas skyrium (separacija):

  • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
  • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;
  • civilinės metrikacijos biuro išduodamas gyvenimo skyrium abipusiu sutikimu liudijimas;
  • teismo išduodamas liudijimas;

santuokos pripažinimas negaliojančia:

  • išrašas iš gimimų registro su atitinkama pastaba;
  • išrašas iš santuokų registro su atitinkama pastaba;

vaiko kilmė:

  • išrašas iš gimimų registro;

įvaikinimas:

  • išrašas iš gimimų registro;

nuolatinė gyvenamoji vieta arba gyvenamoji vieta:

  • parapijos tarybos išduodamas gyvenamosios vietos liudijimas;

pilietybė:

  • pilietybės liudijimas;

įrašai apie teistumą:

  • liudijimas, kad įrašų apie teistumą nėra.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

  • Išrašas iš gimimų registro;
  • išrašas iš mirčių registro;
  • išrašas iš santuokų registro;
  • santuokinio veiksnumo liudijimas;
  • liudijimas, kad įrašų apie teistumą nėra.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Netaikoma.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

  • Registrų paslaugos;
  • notarai;
  • parapijos tarybos;
  • pašto darbuotojai (CTT);
  • tinkamai įgalioti Prekybos ir pramonės rūmai;
  • advokatai;
  • solisitoriai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

– Patvirtinti vertimai:

Jeigu dokumentai yra surašyti užsienio kalba, prie jų turi būti pridėtas vertimas; dokumentą gali išversti Portugalijos notaras, šalies, kurioje dokumentas buvo surašytas, Portugalijos konsulatas, tos šalies konsulatas Portugalijoje arba atitinkamas vertėjas, kuris notarui dalyvaujant prisiekia, kad vertimas atitinka originalą.

  • Dokumentus išversti gali Prekybos ir pramonės rūmai, ir tokie vertimai yra pripažįstami pagal 1992 m. spalio 29 d. Įstatyminį dekretą Nr. 244/92, advokatai ir solisitoriai.

Vertime turi būti nurodyta kalba, kuria surašytas originalus tekstas, ir pareiškimas, kad tekstas yra tiksliai išverstas ir atitinka originalą.

Jei tekstą išvertė prisiekęs vertėjas, į vertimą įterpęs patvirtinimą arba kaip atskirą lapą prie jo pridėjęs liudijimą, ji(s) turi nurodyti vertimo atlikimo būdą ir pateikti pirmiau minėtą informaciją. Be to, vertime turi būti nurodyti bet kokie originale pateikti spaudai ar kitos teisinės žymos, antspaudai ir mokėjimo duomenys, ir aiškiai įvardinti bet kokie tekste aptikti neatitikimai ar trūkumai, keliantys abejonių dėl akto ar dokumento.

– Patvirtintos kopijos:

Į dokumento kopiją turi būti įtraukta ar įterpta ši informacija: atitikties originalui deklaracija, akto vieta ir data, kopiją patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir parašas, taip pat tvirtinančiąją įstaigą identifikuojantis oficialus antspaudas ar bet kokia kita žyma, kaip antai oficialus išduodančiosios įstaigos antspaudas.

PASTABA: Prekybos ir pramonės rūmų atlikti dokumentų patvirtinimai ir vertimai, pripažinti pagal 1992 m. spalio 29 d. Įstatyminį dekretą Nr. 244/92, taip pat advokatų ir solisitorių atlikti dokumentų patvirtinimai ir vertimai privalo būti užregistruoti IT sistemoje, antraip negalioja; todėl, be pirmiau nurodytų elementų, juose privalo būti IT sistemos sugeneruotas identifikacinis numeris (2006 m. birželio 29 d. ministerijos potvarkis (Portaria) Nr. 657-B/2006).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Patvirtintoje kopijoje turi būti nurodytas ją patvirtinusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, taip pat patvirtinimo data; virš šios informacijos turi būti išduodančiosios įstaigos antspaudas.

Liudijime, kad įrašų apie teistumą nėra, pateikiamas raidinis skaitmeninis tapatybės nustatymo ir prieigos kodas, pagal kurį galima patikrinti originalo autentiškumą.

Paskutinis naujinimas: 08/03/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Slovakija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Slovakų kalba, o 6 straipsnio 1 dalies a punkto tikslais taip pat priimtina čekų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, mirties liudijimas, vardo ir pavardės keitimo pažymėjimas, sprendimas dėl vardo ir pavardės keitimo, tėvystės pripažinimas, teismo sprendimas dėl vardo ir pavardės, teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, teismo sprendimas dėl leidimo nepilnamečiui tuoktis, teismo sprendimas dėl tėvystės arba motinystės, teismo sprendimas dėl įvaikinimo, teismo sprendimas dėl asmens paskelbimo teisiškai mirusiu, gyventojo pažymėjimas Slovakijos piliečiams, gyventojo pažymėjimas užsienio piliečiams, Slovakijos pilietybės pažymėjimas (išduotas tik popieriuje), teistumo pažyma.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, mirties liudijimas, teismo sprendimas dėl asmens paskelbimo teisiškai mirusiu, teismo sprendimas dėl leidimo nepilnamečiui tuoktis, teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo, teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, gyventojo pažymėjimas Slovakijos piliečiams, teistumo pažyma.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Vertėjų sąrašas pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Notarai ir kandidatai į notarus

- notarai – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos notarų rūmų (Notárska komora Slovenskej republiky) interneto svetainėje (paiešką galima atlikti slovakų, taip pat anglų, vokiečių, prancūzų ir vengrų kalbomis);

- nėra atskiro kandidatų į notarus sąrašo; jie dirba pas notarą.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

A) Patvirtinti vertimai

i. Vertėjo raštu, įrašyto į vertėjų sąrašą, patvirtintuose vertimuose pateikiamas vertėjo pareiškimas (prekladateľská doložka). Pagal Įstatymo Nr. 382/2004 23 straipsnio 4 dalį vertėjo pareiškime turi būti nurodyta vertėjo tapatybės nustatymo informacija, kokios srities dokumentus vertėjas turi leidimą versti, vertimo eilės numeris, kuriuo vertimas registruojamas žurnale, ir vertėjo pareiškimas, kad su neteisingo vertimo pasekmėmis yra susipažinęs. Patvirtintus vertimus galima identifikuoti naudojant 12 skaitmenų vertimo numerį Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

ii. Patvirtintus vertimus atlieka arba patvirtina diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 1 dalies d punktą, kai tai yra užsienio valstybės konsulinėms funkcijoms vykdyti išduoto dokumento vertimai į slovakų kalbą. Diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos darbuotojai gali atsisakyti atlikti arba patvirtinti tokį vertimą, jei jie nepakankamai moka kalbą, kuria parengtas dokumentas.

B) Patvirtintos kopijos

i. Notaro arba kandidato į notarus parengtose patvirtintose kopijose turi būti patvirtinimo pažyma (osvedčovacia doložka), kurioje pagal Įstatymo Nr. 323/1992 57 straipsnio 2 dalį turi būti nurodyta:

a) ar kopija pažodžiui atitinka dokumentą, iš kurio ji buvo padaryta, ar tas dokumentas yra originalas ar patvirtinta kopija, ir kiek lapų jį sudaro,

b) kopijos lapų skaičius,

c) ar tai yra visa ar dalinė kopija,

d) ar pateiktame dokumente yra pakeitimų, papildymų, įterpimų ar išbraukimų, kurie galėtų pakenkti jo patikimumui,

e) ar kopija buvo pataisyta dėl neatitikimų pateiktam dokumentui,

f) išdavimo vieta ir data,

g) notaro, pateikiančio pažymą, ar jo įgalioto darbuotojo parašas ir oficialus notaro antspaudas.

ii. Slovakijos Respublikos diplomatinių atstovybių padarytose patvirtintose kopijose turi būti patvirtinimo pažyma (slovakų kalba), kurioje pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 2 dalį turi būti 36 mm skersmens diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos oficialus antspaudas su valstybės emblema ir įgalioto diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos darbuotojo parašas. Jei tvirtinamas dokumentas turi du ar daugiau lapų, jie turi būti sujungti virvele, o išsikišę galai užklijuojami lipduku ir antspauduojami oficialiu diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos antspaudu.

Pagal Įstatymo Nr. 151/2010 14e straipsnio 1 dalies a punktą, siekiant patvirtinti, kad dokumento kopija atitinka pateikto dokumento originalą, patvirtinimo pažymoje turi būti nurodyta:

a) eilės numeris, kuriuo patvirtinimas registruojamas specialiame registre,

b) pareiškimas, patvirtinantis, kad dokumento kopija atitinka pateiktą dokumentą,

c) dokumento kopijoje esančių lapų ir puslapių skaičius ir ar

tai yra viso dokumento ar jo dalies kopija,

d) pažymos išdavimo vieta ir data,

e) teisinga mokesčio suma, kaip nustatyta atitinkamuose teisės aktuose,

f) pažymą išdavusio darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir parašas.

Patvirtinimo pažymos šablonas:

Numeris .................. Mokestis ...............

Šia pažyma patvirtinama, kad viso dokumento

(jo dalies) fotokopija (kopija), kurią sudaro ....

puslapis (-iai, -ių), atitinka pateiktą

originalą, kurį sudaro.....................................

puslapis (-iai, -ių).

Neatitikimai, taisymai......................

Išduota (vieta) ...................... (data).....................

(spaudo vieta) .....................................................

iii. Rajonų valdžios institucijų ir savivaldybių padarytose patvirtintose kopijose pagal Įstatymo Nr. 599/2001 7 straipsnio 2 dalį turi būti pateikta patvirtinimo pažyma, kurioje turi būti:

a) pareiškimas, patvirtinantis, kad dokumento kopija atitinka pateiktą dokumentą,

b) lapų ir puslapių, kurie yra dokumento kopijoje, skaičius,

c) eilės numeris, kuriuo pažyma įrašoma į žurnalą,

d) pažymos data ir vieta, o prireikus ir laikas, kada dokumentas buvo pateiktas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Įstatymo Nr. 599/2001 5 straipsnį rajonų valdžios institucijos ir savivaldybės neišduoda patvirtintų kopijų, skirtų naudoti užsienyje.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Neskaitant notaro arba kandidato į notarus patvirtinimo pažymos, patvirtintos kopijos (ir fotokopijos) neturi specifinių savybių.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Suomija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Suomių ir švedų kalbos.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Į reglamento taikymo sritį patenkantys dokumentai, be kita ko, yra išrašai iš Informacijos apie gyventojus sistemos, parapijų išduodamos pažymos apie civilinę būklę, išrašas iš Nuosprendžių registro, kuriuo patvirtinamas asmens neteistumas, ir tam tikrais atvejais taip pat teismo sprendimas.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Suomijoje naudojamos visos daugiakalbės standartinės formos, išskyrus VIII priedą (veiksnumas sudaryti registruotą partnerystę). Jose visose, išskyrus XI priedą (informacijos apie teistumą nebuvimas), yra konkrečiai šaliai skirtų įrašų skilčių.

Standartinę formą galima pridėti prie išrašų iš Informacijos apie gyventojus sistemos, susijusių su gimimu, faktu, kad asmuo yra gyvas, mirtimi, santuoka, registruota partneryste ir nuolatine gyvenamąja vieta bei gyvenamąja vieta. Standartinę formą galima pridėti prie pažymos dėl teisės pagal Suomijos teisę būti sutuoktiems užsienio institucijos. Be to, standartinę formą galima pridėti prie išrašo iš Nuosprendžių registro, kuriuo patvirtinamas asmens neteistumas.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Suomijoje veikia įgaliotųjų vertėjų sistema, kuria rūpinasi Nacionalinės švietimo agentūros sudaryta Egzaminų komisija. Įgaliotųjų vertėjų egzaminų komisija tvarko Įgaliotųjų vertėjų registrą: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www03.oph.fi/kaantajat/

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Patvirtintas kopijas išduoda valstybiniai notarai. Notarų funkcijas atlieka Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūros (Digi- ja väestötietovirasto) pareigūnai. Alandų provincijoje valstybiniai notarai dirba Alandų Salų centrinėje administracijoje.

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūra galima susisiekti:

per puslapį anglų kalba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

puslapis suomių kalba: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Su Alandų provincijos centrine administracija galima susisiekti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.ambetsverket.ax/

Be to, Suomijos atstovybėse užsienyje atliekamos tam tikros notarinės užduotys, jose išduodamos ir patvirtintos kopijos.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Patvirtintoje kopijoje yra įgaliotojo vertėjo parašas. Informaciją apie vertėją galima pasitikrinti pirmiau nurodytame Įgaliotųjų vertėjų registre.

Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų agentūros notarų išduodamas patvirtintas kopijas galima atpažinti iš apvalaus spaudo, kurio viduryje yra emblema su liūtu. Be to, jose yra valstybės notaro parašas ir vardas bei pavardė.

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Žr. ankstesnį punktą.

Paskutinis naujinimas: 10/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Viešieji dokumentai - Švedija

24 straipsnio 1 dalies a punktas - kokiomis kalbomis valstybė narė priima viešuosius dokumentus, teikiamus jos valdžios institucijoms pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą

Švedų kalba.

24 straipsnio 1 dalies b punktas - pateikia į šio reglamento taikymo sritį patenkančių viešųjų dokumentų orientacinį sąrašą

Orientacinis nacionalinių dokumentų sąrašas

  1. Gimimas
    Išrašas iš registro, gimimas
  2. Kad asmuo yra gyvas
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  3. Mirtis
    Išrašas iš registro, mirtis
    Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) taip pat išduoda pažymėjimą kremavimui arba laidojimui, kurio reikalaujama prieš kremavimą arba laidojimą. Taip pat yra tarptautinis leidimas gabenti kūną į Šiaurės šalis arba iš jų. Mokesčių inspekcija taip pat išduoda mirties liudijimą ir ataskaitą apie giminaičius, kuri visų pirma naudojama informacijai apie mirusįjį ir artimiausius giminaičius suteikti.
  4. Vardas, pavardė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vardą ir pavardę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  5. Santuoka
    Išrašas iš registro, santuoka
    Pranešimas apie santuoką
  6. Santuokai nėra kliūčių
    Pažyma, kad santuokai nėra kliūčių
    Santuokos liudijimas
  7. Santuoka (santuokinė padėtis)
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta santuokinė padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  8. Registruota partnerystė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta partnerystės padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  9. Partnerystė (partnerystės padėtis)
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie partnerystės padėtį (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  10. Vaiko ir tėvų giminystės santykiai
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vaiko ir tėvų giminystės santykius (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  11. Įvaikinimas
    Nėra duomenų
  12. Nuolatinė gyvenamoji vieta
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  13. Pilietybė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pilietybę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  14. Informacija apie neteistumą
    Išrašas iš policijos nuosprendžių registro, išduotas pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro (1998: 620) 9 straipsnio 2 dalį ir skirtas pateikti užsienio valdžios institucijai kartu su prašymu išduoti leidimą gyventi, dirbti, įsikurti ar pan., kai prašymą pateikusio asmens teisės užsienio šalyje priklauso nuo tokio išrašo.

24 straipsnio 1 dalies c punktas - pateikia viešųjų dokumentų, prie kurių gali būti pridedamos daugiakalbės standartinės formos kaip pagalbinė medžiaga vertimui, sąrašą

Orientacinis nacionalinių dokumentų sąrašas:

  1. Gimimas
    Išrašas iš registro, gimimas
  2. Kad asmuo yra gyvas
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  3. Mirtis
    Išrašas iš registro, mirtis
    Švedijos mokesčių inspekcija (Skatteverket) taip pat išduoda pažymėjimą kremavimui arba laidojimui, kurio reikalaujama prieš kremavimą arba laidojimą. Taip pat yra tarptautinis leidimas gabenti kūną į Šiaurės šalis arba iš jų. Mokesčių inspekcija taip pat išduoda mirties liudijimą ir ataskaitą apie giminaičius, kuri visų pirma naudojama informacijai apie mirusįjį ir artimiausius giminaičius suteikti.
  4. Vardas, pavardė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vardą ir pavardę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  5. Santuoka
    Išrašas iš registro, santuoka
    Pranešimas apie santuoką
  6. Santuokai nėra kliūčių
    Pažyma, kad santuokai nėra kliūčių
    Santuokos liudijimas
  7. Santuoka (santuokinė padėtis)
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta santuokinė padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  8. Registruota partnerystė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame nurodyta partnerystės padėtis (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  9. Partnerystė (partnerystės padėtis)
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie partnerystės padėtį (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  10. Vaiko ir tėvų giminystės santykiai
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie vaiko ir tėvų giminystės santykius (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  11. Įvaikinimas
    Nėra duomenų
  12. Nuolatinė gyvenamoji vieta
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie gyvenamąją vietą (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  13. Pilietybė
    Asmens tapatybės dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie pilietybę (išrašas iš civilinės būklės aktų registro)
  14. Informacija apie neteistumą
    Išrašas iš policijos nuosprendžių registro, išduotas pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro (1998: 620) 9 straipsnio 2 dalį ir skirtas pateikti užsienio valdžios institucijai kartu su prašymu išduoti leidimą gyventi, dirbti, įsikurti ar pan., kai prašymą pateikusio asmens teisės užsienio šalyje priklauso nuo tokio išrašo.

24 straipsnio 1 dalies d punktas - pateikia asmenų, pagal nacionalinę teisę turinčių teisę atlikti patvirtintus vertimus, sąrašus, jei tokie sąrašai yra

Prisiekęs vertėjas raštu – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

24 straipsnio 1 dalies e punktas - pateikia valdžios institucijų, pagal nacionalinę teisę įgaliotų daryti patvirtintas kopijas, rūšių orientacinį sąrašą

Orientacinis sąrašas nepateikiamas, nes nėra specialių taisyklių, susijusių su institucijų įgaliojimais daryti patvirtintas kopijas. Daryti patvirtintas kopijas yra įgalioti notarai, tačiau institucijos nėra notarai.

24 straipsnio 1 dalies f punktas - pateikia informaciją apie būdus, kaip atpažinti patvirtintus vertimus ir patvirtintas kopijas

Ant patvirtintų vertimų privalo būti antspaudas. Daryti patvirtintas kopijas yra įgalioti notarai. Ant notaro patvirtintų dokumentų paprastai bus nurodytas tvirtinančio notaro vardas ir pavardė bei patvirtinimo vieta ir data. Jie taip pat gali būti antspauduoti. Informacija apie vietą gali būti naudojama nustatant, ar asmuo buvo tinkamai paskirtas notaru. Šią informaciją galima gauti iš apskrities administracinės valdybos, atsakingos už tą apskritį, kurioje atitinkamas notaras vykdo veiklą (kurios teritorijoje yra jo registruota buveinė).

24 straipsnio 1 dalies g punktas - pateikia informaciją apie patvirtintų kopijų specialias charakteristikas

Ant notaro patvirtintų dokumentų paprastai bus nurodytas tvirtinančio notaro vardas ir pavardė bei patvirtinimo vieta ir data. Jie taip pat gali būti antspauduoti.

Paskutinis naujinimas: 09/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.