Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Offentlige dokumenter - Belgien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Den belgiske sproglovgivning i administrative anliggender (lov af 2. august 1963 om anvendelse af sprog i administrative anliggender og kongelig anordning af 18. juli 1966 om samordning af lovgivningerne om anvendelse af sprog i administrative anliggender) regulerer anvendelsen af sprog i de lokale forvaltningsmyndigheder.

Den fastlægger navnlig, på hvilket sprog borgeren kan fremsende dokumenter til myndigheden.

Belgien består af fire sprogområder: det nederlandske sprogområde, det franske sprogområde, det tyske sprogområde og hovedstadsregionen Bruxelles (artikel 2 i lov om anvendelse af sprog i administrative anliggender). Ved indgivelse af dokumenter i det enkelte sprogområde accepterer de lokale myndigheder kun det pågældende sprogområdes sprog.

 • Det nederlandske sprogområde:

i kommunerne i provinserne Antwerpen, Limburg, Østflandern, Vestflandern og flamsk Brabant:

Skal dokumenterne indgives på nederlandsk

Undtagelse: i kommunerne Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Espierres-Helchin, Fourons, Messines og Renaix:

skal dokumenterne indgives på nederlandsk eller eventuelt på fransk.

 • Det franske sprogområde:

i kommunerne i provinserne Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (med undtagelse af den tysktalende del) og Brabant:

Skal dokumenterne indgives på fransk

Undtagelse: i kommunerne Soignies, Enghien, Mouscron og Comines-Warneton:

skal dokumenterne indgives på fransk eller eventuelt på nederlandsk.

Undtagelse: i kommunerne Malmedy og Waimes:

skal dokumenterne indgives på fransk eller eventuelt på tysk.

 • Det tyske sprogområde:

i kommunerne Amel, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren og Sankt Vith:

skal dokumenterne indgives på tysk eller eventuelt på fransk.

 • Hovedstadsregionen Bruxelles:

i kommunerne Anderlecht, Bruxelles, Ixelles, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Auderghem, Schaerbeek, Berchem-Sainte-Agathe, Saint-Gilles, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Uccle, Forest og Watermael-Boitsfort:

kan dokumenterne indgives på nederlandsk eller på fransk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

1) Civilstandsattester (udstedt af belgiske kommuner og diplomatiske repræsentationer eller konsulater)

 • fødselsattest
 • vielsesattest
 • adoptionsattest
 • faderskabsattest
 • dødsattest
 • navneændringsattest
 • navneændringsattest (fornavn)
 • skilsmisseattest
 • attest vedrørende fravær
 • attest vedrørende belgisk statsborgerskab
 • attest vedrørende et dødfødt barn
 • attest vedrørende anerkendelse af faderskab før fødslen
 • attest vedrørende erklæring om valg af navn
 • kønsskifteattest
 • attest om tilbagekaldelse eller revurdering af adoption, ny ændring af kønsregistrering eller annullation.

2) Retsafgørelser

 • supplerende retsafgørelse vedrørende en fødselsattest
 • retsafgørelse om slægtskab (moderskab, faderskab eller fælles moderskab)
 • retsafgørelse vedrørende bestridelse af slægtskab (moderskab, faderskabsformodning eller fælles moderskab, anerkendelse fra moderens, faderen eller den fælles forælderpart)
 • retsafgørelse vedrørende adoption

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

 • Forudsat at der er tale om en udskrift uden angivelse af domfældelser, dvs. en ren straffeattest:
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 595 (Code d'instruction criminelle)
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 596, stk. 1
  • udskrift fra det centrale kriminalregister i overensstemmelse med strafferetsplejelovens artikel 596, stk. 2.
 • I Belgien er det i første omgang de kommunale myndigheder, som siden den 1. januar 2018 har været koblet op til det centrale kriminalregister, der udleverer udskrifter til private formål. Kun i visse tilfælde (hvis den pågældende er hjemmehørende i udlandet, er diplomat, juridisk person osv.) kan borgere få en udskrift hos det centrale kriminalregister.

4) Attester udstedt af konsulater

 • attest for, at der ikke foreligger en ægteskabshindring
 • civilstandsattest (skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab, registreret partnerskab, opløsning af et registreret partnerskab)
 • bopælsattest (bopæl og/eller opholdssted, med eller uden historik)
 • attest vedrørende statsborgerskab
 • registerudskrift
 • bevis for husstandens sammensætning
 • bevis for navnesammenfald.

5) Attester udstedt af kommuner/forbundsministeriet for indenrigsanliggender (SPF Intérieur)

 • bevis for hovedbopæl
 • bevis for hovedbopæl med historik
 • leveattest
 • bevis for belgisk statsborgerskab
 • bevis for lovligt samliv
 • bevis for ophold med henblik på ægteskab
 • bevis for valgberettigelse i Belgien
 • registerudskrift.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) Civilstandsattester

Udstedt af kommuner eller konsulater:

- fødselsattest

- vielsesattest

- dødsattest

2) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

- ren straffeattest

3) Attester udstedt af konsulater

- adgang til at kunne indgå ægteskab

- ægteskabelig status

4) Attester udstedt af kommuner eller forbundsministeriet for indenrigsanliggender

- bevis for hovedbopæl -> bilag X

- bevis for hovedbopæl med historik -> bilag X

- leveattest -> bilag II

- bevis for lovligt samliv -> bilag VII

- bevis for ophold med henblik på ægteskab -> bilag X.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes endnu ingen liste over autoriserede oversættere i Belgien.

Loven af 10. april 2014 om ændring af forskellige bestemmelser med henblik på oprettelse af et nationalt register over sagkyndige og oprettelse af et nationalt register over autoriserede oversættere, tolke og oversættere/tolke trådte i kraft den 1. december 2016.

I henhold til denne lov skal der oprettes et nationalt register over autoriserede oversættere, tolke og oversættere/tolke. Dette nationale register er endnu ikke operationelt.

Et nyt forslag til en lov, der regulerer videreudviklingen af det nationale register, er under udarbejdelse. Så snart denne lov er blevet vedtaget, og det nationale register er operationelt, sender Belgien linket til det nationale register til GD for Kommunikation, COMM. Via dette link kan alle nemt finde frem til autoriserede oversættere i det sprog, de ønsker, og den region, hvor de befinder sig, uden at alle oplysninger om de autoriserede oversættere er offentligt tilgængelige.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

1) Civilstandsattester:

-        kommuner

-        hentet direkte fra databanken for civilstandsattester (BAEC)

-        belgiske ambassader og konsulater

-        forbundsministeriet for udenrigsanliggender – direktoratet for personret (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Attester udstedt af kommuner eller forbundsministeriet for indenrigsanliggender (via Mon DOSSIER)

-        forbundsministeriet for indenrigsanliggender – generaldirektoratet for institutioner og befolkning (Direction générale Institutions et Population) – det nationale register (Registre national).

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

"Kopier" af en udskrift fra det centrale kriminalregister kan ikke bekræftes. Kun den udskrift, der udleveres som original, er autentisk.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Oplysninger om udskrifter og certifikater (ikke bekræftede kopier)

1) Civilstandsattester:

-        Kommunens logo ELLER BAEC's logo ELLER konsulatets logo og Belgiens logo

-        BAEC's elektroniske stempel + link/stregkode med henblik på kontrol af, om kopien eller udskriften faktisk er udleveret af BAEC.

2) Attester fra SPF for indenrigsanliggender (via Mon DOSSIER):

Kongeriget Belgiens segl (elektronisk stempel) og den fuldstændige angivelse "SPF Intérieur – Registre national" er anført på hvert dokument.

Det drejer sig om PDF-filer underskrevet af det nationale register og forsynet med alle de officielle logoer.

Det elektroniske stempel er anført i sidehovedet oven i bogstaverne IBZ.

3) Udskrifter fra det centrale kriminalregister (straffeattester)

-        udskrifter udstedt af de kommunale myndigheder

Udskriften skal være dateret og underskrevet af den kommunale myndighed. (art. 10 AR 21/11/2016).

Derfor skal udskrifterne i øjeblikket altid være påført borgmesteren eller dennes stedfortræders autentiske stempel, dato og underskrift.

Da udskrifterne indhentes hos det centrale kriminalregister, vil det centrale kriminalregisters direktørs underskrift (indscannet) også altid kunne ses på udskriften.

Nogle kommunale myndigheder benytter allerede digitale udskrifter.

-        Udskrifter fra det centrale kriminalregister

Det centrale kriminalregisters prægestempel er anbragt på dokumentet sammen med underskriften fra den embedsmand, der har tilvejebragt udskriften.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Intet andet, end hvad der er nævnt ovenfor.

Sidste opdatering: 25/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Tjekkiet

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Tjekkisk, slovakisk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

 • Fødselsattest
 • Vielsesattest
 • Dødsattest
 • Registreret partnerskabscertifikat
 • Bevis for retlig handleevne til at gifte sig
 • Bevis for retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab
 • Komplet kopi af civilstandsattester
 • Attestering af oplysningerne i civilstandsregistret
 • Attestering af de oplysninger, der er anført i samlingen af retsakter eller det dobbelte civilstandsregister, som blev ført frem til den 31. december 1958
 • Afgørelse om godkendelse af ændring af navn eller fornavn
 • Attestering af ægteskab
 • Uddrag af retsbogen for fysiske personer
 • Notarielt dokument, der bekræfter, at en person er i live
 • Meddelelse af data fra et folkeregister til en fysisk person
 • Bevis for anerkendelse af faderskab til et barn, der er født eller bliver født
 • Attestering af ægteskab (som udstedt af en tjekkisk diplomatisk repræsentation i udlandet)
 • Retsafgørelse om de forhold, der er nævnt i forordningens artikel 2, stk. 1 – f.eks.:

dom om fastlæggelse af fødselsdatoen for en mindreårig

dom om fastlæggelse af dødsfald

dom om fastlæggelse af dagen for dødsfald

dom om tilkendelse af retten til at gifte sig til en mindreårig

dom om anerkendelse af en mindreårigs retlige handleevne

skilsmissedom

dom om fastlæggelse af faderskab

dom om fastlæggelse af moderskab

dom om adoption af en mindreårig eller dom om adoption af en myndig person.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

 • Fødselsattest (fødsel)
 • Dødsattest (dødsfald)
 • Vielsesattest (ægteskab)
 • Bevis for retlig handleevne til at gifte sig (ægteskabsevne)
 • Registreret partnerskabscertifikat (registreret partnerskab)
 • Bevis for retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (handleevne til at indgå registreret partnerskab)
 • Uddrag fra retsbogen for fysiske personer (manglende retsbog i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger)
 • Meddelelse af data fra et folkeregister til en fysisk person (opholdssted og/eller bopæl)

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

 • Oversættere og tolke som defineret i lov nr. 36/1967 om eksperter, oversættere og tolke – liste over oversættere og tolke findes på justitsministeriets websted:

Link åbner i nyt vinduehttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Tjekkiets diplomatiske repræsentationer – attestering af oversættelsernes rigtighed, jf. artikel 18, stk. 3, litra e), i lov nr. 150/2017 om udenrigstjenesten.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Attestering af, at en genpart eller kopi er i overensstemmelse med dokumentet (attestering af ægthed), udstedes af:

 • regionale myndigheder
 • kommunale myndigheder i kommuner med udvidede beføjelser
 • kommunale myndigheder, distrikts- eller enhedsmyndigheder under de territorialt opdelte præfekturer samt distriktsmyndighederne i Prag, idet listen er indeholdt i en gennemførelsesretsakt (listen over kommunale myndigheder, der udfærdiger attestering og legalisering, findes i bilag 1 til dekret nr. 36/2006 om attestering af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet og attestering af underskriftens ægthed, som ændret)
 • militærtjenester
 • indehaveren af posttilladelsen (Česká pošta)
 • det tjekkiske handelskammer
 • notarer
 • tjekkiske diplomatiske repræsentationer (konsulære myndigheder) i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser

1. Bekræftet oversættelse udarbejdet af en oversætter eller tolk

På første side af den skriftlige oversættelse angiver oversætteren/tolken udgangssproget for oversættelsen. Den sidste side omfatter oversætterens/tolkens påtegning og stempel. Det dokument, der ønskes oversat, eller en bekræftet kopi heraf skal være forsvarligt vedhæftet den skriftlige oversættelse ved hjælp af en snor. Oversætterens/tolkens påtegning kan være håndskrevet, maskinskrevet eller i givet fald være i form af et stempel.

Oversætterens/tolkens påtegning består af følgende elementer:

 • oplysninger om udnævnelsen af personen som oversætter eller tolk (oplysninger om den retsafgørelse, i henhold til hvilken oversætteren/tolken blev udnævnt – sted og dato, referencenummer angivelse af, hvilket sprog oversætteren/tolken er udnævnt inden for)
 • attestering af, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af den vedlagte tekst
 • oplysninger om rettelser i oversættelsen
 • oversættelsens løbenummer som opført i oversætterens/tolkens logbog
 • sted og dato for oversætterens/tolkens påtegning
 • oversætterens/tolkens efternavn, fornavn, underskrift, stempel.

De obligatoriske oplysninger kan suppleres med oversætterens/tolkens adresse og andre elementer som f.eks. vedkommendes telefonnummer, e-mailadresse, identifikator for den digitale postkasse og registreringsnummer i kammeret for autoriserede oversættere og tolke i Den Tjekkiske Republik. Det anbefales også, at oversættelsens fysiske sideantal anføres.

Oversætterens/tolkens påtegning skal altid anføres på målsproget.

2. En tjekkisk diplomatisk repræsentations bekræftelse af, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af et offentligt dokument

Bekræftelsespåtegningen vedrørende en oversættelses rigtighed består af følgende elementer:

 • navn på den diplomatiske repræsentation
 • bekræftelsens løbenummer som opført i bekræftelsesregistret
 • det sprog, dokumentet er oversat fra
 • det sprog, dokumentet er oversat til
 • oplysninger om, hvorvidt oversættelsen er udfærdiget af den diplomatiske repræsentation eller fremlagt af den anmodende part
 • oplysninger om, hvorvidt der er tale om en komplet eller delvis oversættelse
 • fornavn(e), efternavn(e) og underskrift(er) på/af den person, der bekræfter oversættelsens rigtighed
 • officielt stempel
 • sted og dato for bekræftelsen af oversættelsens rigtighed.

Bekræftede kopier

Attesteringen af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet (attestering af ægthed) i form af en bekræftelsespåtegning eller et officielt stempel anføres på dokumentet eller på et ark, der er forsvarligt vedhæftet dokumentet. Bekræftelsespåtegningen består af følgende elementer:

 • myndighedens navn
 • attesteringens løbenummer som opført i bekræftelsesregistret
 • angivelse af, at det bekræftede dokument er helt identisk med det oprindelige dokument, og oplysninger om, hvorvidt der er tale om en original, et tidligere bekræftet dokument, et dokument, der er resultatet af den godkendte konvertering af dokumenter, en genpart eller en kopi, der er udfærdiget på grundlag af sagsmappen, eller en kopi af en skriftlig afgørelse eller af konklusionerne i en afgørelse truffet i henhold til en specifik lov
 • dokumentets sideantal
 • oplysninger om, hvorvidt det bekræftede dokument er en komplet eller delvis genpart eller kopi
 • oplysninger om, hvorvidt det dokument, som danner grundlag for det bekræftede dokument, er forsynet med en synlig sikkerhedskomponent, som indgår i det juridisk signifikante indhold i det pågældende dokument (f.eks. et hologram)
 • attesteringsdatoen
 • fornavn(e), efternavn(e) og underskrift på/af den person, der stod for attesteringen (embedsmand, borgmester eller viceborgmester, medarbejder i en militærtjeneste, medarbejder hos indehaveren af posttilladelsen eller medarbejder i Den Tjekkiske Republiks handelskammer).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Attesteringen anføres på det bekræftede dokument i form af en bekræftelsespåtegning på hvert af arkene, eller også vedhæftes arkene i det bekræftede dokument på forsvarlig vis ved hjælp af en snor, hvorpå der sidder en etiket. Den selvklæbende etiket skal være forsynet med et officielt stempel på begge sider, således at en del af det officielle stempel fremgår af det bekræftede dokument.

Hvis der ikke er nok plads på det bekræftede dokument til den pågældende bekræftelsespåtegning, skal denne anføres på et særskilt ark, der er forsvarligt vedhæftet det bekræftede dokument ved hjælp af en selvklæbende etiket (se ovenfor).

Hvis det bekræftede dokument består af et eller flere ark, og der kun er skrevet på den ene af siderne, overstreges den blanke side fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne, og bekræftelsespåtegningen anføres på den side, der bekræftes.

Hvis der er et tomt felt i teksten i det bekræftede dokument eller mellem bekræftelsespåtegningen og teksten i det bekræftede dokument, overstreger den bekræftende person dette tomme felt fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne.

Bilag 2 til dekret nr. 36/2006 om attestering af en genparts eller kopis overensstemmelse med dokumentet og attestering af underskriftens ægthed, som ændret, indeholder skabelonen for bekræftelsespåtegningen.

Bekræftelsespåtegningen anføres på det bekræftede dokument på følgende måder:

 • påførsel af et stempel og en håndskreven angivelse af ovenstående oplysninger eller
 • en computerskrevet tekst med ovenstående oplysninger. Teksten trykkes på en selvklæbende etiket, på dokumentet eller et særskilt ark. Etiketten klæbes fast på det bekræftede dokument og skal være forsynet med et officielt stempel, således at en del af det officielle stempel fremgår af etiketten. Er bekræftelsespåtegningen trykt på et særskilt ark, vedhæftes dette på forsvarlig vis det bekræftede dokument.
Sidste opdatering: 08/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Danmark

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Danske myndigheder er generelt kun forpligtiget til at modtage offentlige dokumenter på dansk og kan således kræve disse dokumenter oversat, såfremt de ikke er på dansk.

Visse dokumenter kan dog i medfør af den nordiske sprogkonvention modtages på finsk, islandsk, norsk og svensk. Dette gælder navnlig for navnebevis, navnetilladelse, godkendelse af navn, vielsesattest, partnerskabsattest, ægteskabsattest, skilsmissebevilling, separationsbevilling og domme omhandlende skilsmisse, separation, omstødelse af ægteskab, samt domme hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående eller hvorved et registreret partnerskab er kendt ikke bestående. Yderligere kan dokumenter i forbindelse med behandling af navnesager modtages på tysk og engelsk.

Endvidere modtages rene straffeattest ligeledes på engelsk.

En myndighed kan dog i en konkret sag tillade dokumenter på andre sprog, men myndigheden er ikke forpligtiget til at anerkende andre sprog, end hvad der er oplistet ovenfor.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Danske myndigheder har identificeret følgende dokumenter, som omfattet af forordningens anvendelsesområde:

 • Ren straffeattest
 • Bopælsattest
 • Personattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest
 • Dåbsattest
 • Fødselsattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Fødsels- og navneattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Navneattest (udstedes dog ikke længere, men er fortsat gyldig)
 • Dåbs- og begravelsesattest (udstedes kun i visse tilfælde, hvor en attest skal bruges på en borger, der er død før 1. april 1968, hvor CPR-registret blev oprettet)
 • Navnebevis
 • Navnetilladelse
 • Godkendelse af navn
 • Partnerskabsattest
 • Ægteskabsattest
 • Skilsmissebevilling
 • Separationsbevilling
 • Dom
  • til skilsmisse
  • til separation
  • til omstødelse af ægteskab
  • hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående
  • hvorved et registreret partnerskab er kendt ikke bestående

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Følgende danske dokumenter vil kunne vedlægges et sprogbilag som passende oversættelseshjælp:

 • Ren straffeattest
 • Bopælsattest
 • Personattest
 • Fødsels- og dåbsattest
 • Vielsesattest
 • Velsignelsesattest
 • Dåbsattest
 • Partnerskabsattest
 • Ægteskabsattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Danmark findes der ikke nogen liste eller database over oversættere/tolke, som er tilgængelig for offentligheden.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Den myndighed, som har udstedt attesten eller dokumentet, kan i visse tilfælde udstede en bekræftende kopi. Yderligere kan en myndighed, der har overtaget opgaven for den udstedende myndighed, i visse tilfælde ligeledes udstede en bekræftende kopi.

En notar ved de danske domstolene har endvidere mulighed for at udstede en bekræftende kopi af attesten eller dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Af en bekræftende kopi vil det som udgangspunkt fremgå, hvilken myndighed, der har bekræftet kopien, dvs. enten et stempel fra en kommune eller en notarpåtegning.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

En bekræftende kopi vil i nogle tilfælde have stemplet “KOPI” påsat den bekræftende kopi.

Sidste opdatering: 28/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Tyskland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Tysk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Anvendelsesområde

Offentligt dokument

Fødsel

 • Geburtsurkunde (fødselsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bekræftet udskrift fra fødselsregistret)

Liv

 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)
 • erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Død

 • Sterbeurkunde (dødsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra dødsfaldsregistret)

Navn

 • Geburtsurkunde (fødselsattest)
 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)

Ægteskab

Adgang til at kunne indgå ægteskab

Civilstand

 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)
 • Ehefähigkeitszeugnis (bevis for, at der kan indgås ægteskab)
 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)
 • erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Skilsmisse

Omstødelse af ægteskab

 • Eheurkunde (vielsesattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)

Registreret partnerskab

Adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (bevis for, at der kan indgås registreret partnerskab)

Opløsning af registreret partnerskab

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (bekræftet udskrift fra civilstandsregistret)

Forældreskab

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (bekræftet udskrift fra fødselsregistret)

Bopæl

Opholdssted

 • einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Nationalitet

 • Einbürgerungsurkunde (indfødsretsbevis)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (bevis for erhvervelse af tysk statsborgerskab gennem erklæring)
 • Entlassungsurkunde (bevis for fratagelse af statsborgerskab)
 • Verzichtsurkunde (bevis for afkald på statsborgerskab)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (tilladelse til at bevare tysk statsborgerskab)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (bevis for statsborgerskab)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (bevis for retlig status som tysker)

Adoption

 • Gerichtlicher Beschluss (retsafgørelse)

Ren straffeattest

 • Führungszeugnis (vandelsattest)

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Offentligt dokument

Bistand til oversættelse

Geburtsurkunde (fødselsattest)

Bilag I – Fødsel

einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Bilag II – Liv

Sterbeurkunde (dødsattest)

Bilag III – Død

Eheurkunde (vielsesattest)

Bilag IV – Ægteskab

Ehefähigkeitszeugnis (bevis for, at der kan indgås ægteskab)

Bilag V – Adgang til at kunne indgå ægteskab

erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Bilag VI – Civilstand

Lebenspartnerschaftsurkunde (registreret partnerskabsattest)

Bilag VII – Registreret partnerskab

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (bevis for, at der kan indgås registreret partnerskab)

Bilag VIII – Adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

erweiterte Meldebescheinigung (udvidet bopælsregistreringsattest)

Bilag IX – Registreret partnerskabsstatus

einfache Meldebescheinigung (kort bopælsregistreringsattest)

Bilag X – Bopæl og/eller opholdssted

Ren straffeattest

Bilag XI – Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes en landsdækkende database over tolke og oversættere, som føres af delstaten Hessen. Den er gratis tilgængelig for alle på internetadressen Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiz-dolmetscher.de og har en detaljeret søgefunktion (f.eks. kan man søge på delstat, på domstol eller på sprog). Kun offentligt udpegede statsautoriserede tolke og translatører er indført i databasen. De ansvarlige myndigheder kan også findes via denne database.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I Tyskland er alle myndigheder eller organer, som udsteder offentlige dokumenter (f.eks. civilstandsregistre, bopælsregistreringsmyndigheder eller domstole), og notarer bemyndiget til at udstede bekræftede kopier.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

En bekræftet kopi indeholder en erklæring om, at der er tale om en kopi, der er i overensstemmelse med originalen (f.eks. et retsdokument eller et dokument oprettet for notar), den udstedende myndigheds/det udstedende kontors segl eller stempel og underskriften fra den person, der har bekræftet kopien (§ 42, stk. 1, i Beurkundungsgesetz (lov om officiel bekræftelse af dokumenter)). Bekræftede oversættelser bærer oversætterens stempel/segl og underskrift.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

En bekræftet kopi indeholder en erklæring om, at der er tale om en kopi, der er i overensstemmelse med originalen (f.eks. et retsdokument eller et dokument oprettet for notar), den udstedende myndigheds/det udstedende kontors segl eller stempel og underskriften fra den person, der har bekræftet kopien (§ 42, stk. 1, i Beurkundungsgesetz (lov om officiel bekræftelse af dokumenter)). Bekræftede oversættelser bærer oversætterens stempel/segl og underskrift.

Sidste opdatering: 22/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Frankrig

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Fransk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Vejledende liste over offentlige dokumenter:

a) ved fødsel

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat - notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- fødselsattest fra OFPRA

- oprindelsescertifikat udstedt af præfekten i forbindelse med udfærdigelse af en fødselsattest, når der ikke er udstedt en foreløbig fødselsattest, og når der foreligger en

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

b) til bekræftelse af, at en person er i live

- leveattest

c) død

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest vedrørende et dødfødt barn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dom om fastlæggelse af dødsfald

- dom om fastlæggelse af forsvinden (dødsformodningsdom)

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller dødsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af dødsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- angivelsen "Død under deportering"

- angivelsen "Terroroffer"

- angivelsen "Død for Frankrig"

- angivelsen "Død i nationens tjeneste"

- dødsattest fra OFPRA

d) navn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- retsafgørelse vedrørende adoption med fastsættelse af navn

- udskrift af den dispositive del af dom om simpel adoption

- dom om ophævelse af simpel adoption

- akt vedrørende fælles erklæring om navnevalg med påtegning af folkeregistret

- uenighed om navn indberettet til folkeregistret

- attest om navneændring til folkeregistret

- navneændringsdekret (efternavn)

- afgørelse om navneændring til folkeregistret til sikring af overensstemmelse med civilstand i udenlandsk folkeregister

- dom om navn efter ændring af forældreskab

e) ægteskab, herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status

- vielsesattest

- fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- attest om forrettelse af civil vielse

- attest om adgang til at kunne indgå ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

- de afgørelser, der fremgår af punkt f) nedenfor, undtagen afgørelser vedrørende annullation

- notarialattest om eksistensen af en ægtepagt

- afgørelse om berigtigelse af vielsesattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- vielsesattest fra OFPRA

f) skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab

- attest for indgivelse af skilsmissebegæring efter fælles overenskomst, som er opført i en notars register

- attest om indgivelse af skilsmissebegæring efter fælles overenskomst

- skilsmissedom

- separationsdom

- dom om annullation af ægteskab

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

g) registreret partnerskab, adgang til at kunne indgå et registreret partnerskab og status som registreret partnerskab

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- lovreguleret samlivskontrakt med påtegning af folkeregistret eller embedsmand på ambassade eller konsulat (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance))

- officielt bekræftet lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af indgåelse/ændring/opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra notar, folkeregistret eller frem til den 31. oktober 2017 justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra SCEC

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dødsattest

h) opløsning af registreret partnerskab, separation eller annullation af registreret partnerskab

- fødselsattest med angivelse af opløsning eller annullation af lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra notar, folkeregistret eller frem til den 31. oktober 2017 justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)

- separationsdom

- dom vedrørende annullation af lovreguleret samlivskontrakt

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra SCEC

i) forældreskab

- attest om anerkendelse over for folkeregistret

- attest om anerkendelse ved officielt bekræftet dokument

- notarialakt, der fastslår erhvervelse af familieretlig status, udstedt af dommeren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) om fødested eller bopæl

- supplerende retsafgørelse vedrørende civilstandsattest

- dom fra førsteinstansretten (tribunal de grande instance) om annullation af forældreskab

j) adoption

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- retsafgørelse vedrørende adoption

- udskrift af den dispositive del af dom om simpel adoption

- dom om ophævelse af simpel adoption

- dom om statsligt værgemål

k) bopæl og/eller opholdssted

- opholdsattest (for franskmænd i udlandet)

- attester om ændring af bopæl (for franskmænd i udlandet)

l) statsborgerskab

- bevis for fransk statsborgerskab

- genpart af dekretet om naturalisering eller genindtræden i fransk statsborgerskab truffet af forvaltningsmyndigheden

- erklæring om fransk statsborgerskab med registreringspåtegning, som er modtaget enten af justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) for erklæringer udstedt i Frankrig eller af forvaltningsmyndigheden eller af den franske konsul for erklæringer udstedt i udlandet, og som registreres enten af lederen af justitssekretariatet ved førsteinstansretten (tribunal d'instance) for erklæringer udstedt i Frankrig eller af justitsministeriet for erklæringer udstedt i udlandet eller af ministeriet med ansvar for erklæringer udstedt som følge af ægteskab med en fransk ægtefælle

- fremsendelse af en retsafgørelse ledsaget af en attest om, at den er endelig

- fødselsattest med marginalpåtegning om et af ovenstående elementer.

m) ren straffeattest, forudsat at offentlige dokumenter herom udstedes for en unionsborger af myndighederne i den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger

- ren attest nr. 3 (bulletin n°3)

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Attest vedrørende fødsel (1)

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som fødselsattest

- oprindelsesattest udstedt af præfekten i forbindelse med udfærdigelse af en fødselsattest, når der ikke er udstedt en foreløbig fødselsattest, og når fødslen ønskes hemmeligholdt

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

Attest til bekræftelse af, at en person er i live (2)

- leveattester (franskmænd i udlandet)

Attest vedrørende dødsfald (3)

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest vedrørende et dødfødt barn

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- dom om fastlæggelse af dødsfald

- dom om fastlæggelse af forsvinden (dødsformodningsdom)

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller dødsattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af dødsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- angivelsen "Død under deportering"

- angivelsen "Terroroffer"

- angivelsen "Død for Frankrig"

- angivelsen "Død i nationens tjeneste"

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som dødsattest

Attest vedrørende ægteskab (4)

- fødselsattest

- vielsesattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- attest om forrettelse af civil vielse

- afgørelse om skilsmisse eller separation

- notarialattest om eksistensen af en ægtepagt

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- afgørelse om berigtigelse af vielsesattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som vielsesattest

Attest om at kunne indgå ægteskab (5)

- attest om adgang til at kunne indgå ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

Attest vedrørende ægteskabelig status (6)

- vielsesattest

- fødselsattest

- midlertidig fødselsattest, når man finder et nyfødt barn eller et barn under statsligt værgemål uden kendt fødselsattest, eller hvis fødsel ønskes hemmeligholdt

- dom om fastlæggelse af fødsel

- supplerende retsafgørelse vedrørende en fødsels- eller vielsesattest

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at fremskaffe et fuldstændigt eksemplar af fødselsattesten med henblik på indgåelse af ægteskab, og som udstedes af en notar eller en ambassade eller et konsulat

- notarialakt, der anvendes, når det er umuligt at få tilsendt akter om civilstand, hvor originalerne er ødelagt eller forsvundet i en katastrofe eller på grund af krigshandlinger

- attest udstedt af det franske kontor for beskyttelse af flygtninge og statsløse (l'Office français de protection des réfugiés et apatrides – OFPRA), der fungerer som fødselsattest

- afgørelse om berigtigelse af fødselsattest afsagt af præsidenten for førsteinstansretten (tribunal de grande instance)

- attest om ingen indgåelse af ægteskab udstedt af ambassade eller konsulat

Attest vedrørende registreret partnerskab (7)

- fødselsattest

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- lovreguleret samlivskontrakt med påtegning af folkeregistret eller embedsmand på ambassade eller konsulat (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance))

- officielt bekræftet lovreguleret samlivskontrakt

- kvittering for registrering af indgåelse/ændring/opløsning af lovreguleret samlivskontrakt fra folkeregistreret (tidligere justitssekretæren ved førsteinstansretten (tribunal d'instance)) eller fra notar

- attest fra det centrale folkeregister om, at der ikke foreligger nogen lovreguleret samlivskontrakt

Attest om adgang til at kunne indgå registreret partnerskab (8)

- fødselsattest (uden angivelse af lovreguleret samlivskontrakt: jf. 5.2 i attesten)

Attest vedrørende status som registreret partnerskab (9)

- fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- udskrift af den dispositive del af dom om fuld adoption, der gælder som fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- supplerende retsafgørelse vedrørende fødselsattest (undtagen for udenlandske statsborgere født i udlandet)

- dødsattest

- udskrift af dødsattest i afdødes hjem

- attest om manglende lovreguleret samlivskontrakt fra det centrale folkeregister (for udenlandske statsborgere født i udlandet)

Attest vedrørende bopæl og/eller opholdssted (10)

- bopælsattest (franskmænd i udlandet)

- attest om ændring af bopæl (franskmænd i udlandet)

Attest vedrørende straffeattest (11)

Ren attest nr. 3 (bulletin n°3)

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Autoriserede oversættere må nødvendigvis være juridiske eksperter: Lister over eksperter, herunder en rubrik med autoriserede oversættere, kan findes på kassationsdomstolens (Cour de cassation) hjemmeside:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Listerne over autoriserede oversættere ajourføres årligt og lægges ud på dette websted:

 • liste over Link åbner i nyt vindueeksperter, der er godkendt af kassationsdomstolen;
 • Link åbner i nyt vinduelister over juridiske eksperter udarbejdet af hver af de 36 appeldomstole, som navnlig omfatter eksperter under rubrikken oversættere og tolke. Appeldomstolenes lister over eksperter udarbejdes og ajourføres af domstolene selv og fremsendes til kassationsdomstolen med forskellig hyppighed. Nogle gange kan man finde mere ajourførte lister over juridiske eksperter direkte på visse appeldomstoles websider.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Der erindres først og fremmest om, at visse udskrifter eller genparter kun kan udleveres af administrative eller retlige myndigheder eller af jurister. Dette gælder for udskrifter eller originaler af retslige dokumenter, som kun kan udleveres af domstolenes justitssekretariater eller ministerielle embedsmænd (f.eks.: notarer, fogeder, embedsmænd ved folkeregistret for de attester om civilstand, som de er depositarer for).

For andre dokumenter fjerner artikel R113-10 i loven om forholdet mellem offentligheden og forvaltningen kravet om attestering af, at fotokopier af dokumenter udstedt af en forvaltning er i overensstemmelse med originalen, hvor blot en fotokopi ikke allerede er tilladt i en lovtekst, fra de administrative procedurer. Det bestemmes imidlertid i samme lov, at forvaltningen fortsat på offentlighedens anmodning skal bekræfte kopier, som udenlandske myndigheder udbeder sig. Der findes ingen lister over myndigheder, der udsteder bekræftede kopier i egentlig forstand. Men det hedder i artikel R. 2122-8 i den almindelige lov om kollektive myndigheder, at borgmesteren og kommunale embedsmænd, som borgmesteren har tildelt beføjelser, kan foretage en materiel bekræftelse af akter og dokumenter, som de får forelagt.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Der findes ingen lovbestemmelser om bekræftelse af autoriserede oversættelser.

Men følgende elementer gør det muligt at identificere en bekræftet oversættelse.

Først og fremmest skal oversættelsen være udført af en oversætter, der står på en appeldomstols eller kassationsdomstolens liste.

Dernæst skal den autoriserede oversættelse rent praktisk:

-          bære angivelsen "certifiée conforme à l'original" (bekræftet som værende i overensstemmelse med originalen)

-          de enkelte sider skal nummereres og paraferes af oversætteren

-          på den sidste side skal den autoriserede oversætter sætte sin underskrift, sit segl og sit navn

-          i oversættelsen angives tekstens entydige registreringsnummer. Dette er det samme for originalen og oversættelsen)

Ingen af disse fire elementer er imidlertid obligatoriske.

De bekræftede kopier påføres et certificeringsstempel og dateres og underskrives af certificeringsmyndigheden.

Til gengæld kan bekræftede kopier eller genparter af retslige dokumenter eller officielt bekræftede dokumenter kun udleveres af depositarmyndigheden for det dokument, der skal udleveres en kopi eller en genpart af. Disse kopier eller genparter dateres og underskrives og forsynes eventuelt med seglet for den myndighed, som dokumentet stammer fra.

Kopier eller udskrifter af civilstandsattester stemples af borgmesterkontoret, ambassaden eller konsulatet eller den centrale civilstandstjeneste under udenrigsministeriet og dateres og underskrives af embedsmanden med ansvar for civilstand, der er depositar for attesten.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

De bekræftede kopier påføres et certificeringsstempel og dateres og underskrives af certificeringsmyndigheden.

Til gengæld kan bekræftede kopier eller genparter af retslige dokumenter eller officielt bekræftede dokumenter kun udleveres af depositarmyndigheden for det dokument, der skal udleveres en kopi eller en genpart af. Disse kopier eller genparter dateres og underskrives og forsynes eventuelt med seglet for den myndighed, som dokumentet stammer fra.

Kopier eller udskrifter af civilstandsattester stemples af borgmesterkontoret, ambassaden eller konsulatet eller den centrale civilstandstjeneste under udenrigsministeriet og dateres og underskrives af embedsmanden med ansvar for civilstand, der er depositar for attesten.

Sidste opdatering: 23/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Kroatien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Republikken Kroatien accepterer kun offentlige dokumenter på kroatisk og accepterer ikke offentlige dokumenter, der er udfærdiget på andre af EU-medlemsstaternes officielle sprog.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Liste over offentlige dokumenter, der er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde:

- fødselsattest (bilag I)

- dødsattest (bilag III)

- vielsesattest (bilag IV)

- civilstandsattest (bilag VI)

- civilpartnerskabscertifikat (bilag VII)

- bopæls- og/eller opholdsstedsattest (bilag X)

- bekræftelse på ren straffeattest (bilag XI).

Bemærk: De offentlige dokumenter, der er anført i bilag I-VII, udstedes af ministeriet for offentlig forvaltning. De offentlige dokumenter, der er anført i bilag X, udstedes af indenrigsministeriet, og de dokumenter, der er nævnt i bilag XI, udstedes af justitsministeriet.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Liste over offentlige dokumenter, der kan vedlægges standardformularer på andre sprog, som kan være nyttige ved oversættelse:

- fødselsattest (bilag I)

- dødsattest (bilag III)

- vielsesattest (bilag IV)

- civilstandsattest (bilag VI)

- civilpartnerskabscertifikat (bilag VII)

- bopæls- og/eller opholdsstedsattest (bilag X)

- bekræftelse på ren straffeattest (bilag XI).

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

De kvalificerede medarbejdere, der i overensstemmelse med kroatisk lov må udfærdige bekræftede oversættelser af offentlige dokumenter, er autoriserede oversættere.

Linket til den ajourførte liste over autoriserede oversættere er offentliggjort på justitsministeriets websted:

Link åbner i nyt vinduehttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

De personer, der i henhold til kroatisk lov er bemyndiget til at udfærdige bekræftede kopier af offentlige dokumenter, er notarer. Listen over de pågældende personer, nemlig registret over notarer, forvaltes af bestyrelsen for det kroatiske notarkammer og er tilgængelig på kammerets websted – Link åbner i nyt vinduehttp://www.hjk.hr/Uredi.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser og bekræftede kopier identificeres ud fra en simpel visuel undersøgelse, da alle oversættelser og kopier er forsynet med den autoriserede oversætters eller notarens stempel, der klart angiver, at der er tale om en oversættelse eller en kopi.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Det særlige kendetegn ved den bekræftede kopi er netop stemplet som sat af den notar, der har udfærdiget kopien.

Sidste opdatering: 26/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Italien

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Følgende sprog accepteres:

italiensk (officielt sprog)

tysk (præsidentielt dekret nr. 670 af 31.8.1972 og præsidentielt dekret nr. 574 af 15.7.1988) i Trentin-Haut-Adige, en region med særstatus

fransk (artikel 38 i forfatningsloven af 26.2.1948, nr. 4) i Vallée d’Aoste, en region med særstatus

slovensk (artikel 8 i lov af 23.2.2001, nr. 38) i Frioul-Vénétie Julienne, en region med særstatus.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Offentlige dokumenter, der henhører under forordningens artikel 6, stk. 1, litra b), vedrørende de enkelte borgere, omfatter navnlig:

Anvendelsesområde

Offentlige dokumenter

Fødsel

 • Fødselsattest
 • Udskrift af fødselsattest
 • Fuldstændig kopi af fødselsattesten

Konstatering af, at en person er i live

 • Leveattest

Død

 • Dødsattest
 • Udskrift af dødsattest
 • Fuldstændig kopi af dødsattesten

Navn

 • Fødselsattest
 • Udskrift af fødselsattest
 • Fuldstændig kopi af fødselsattesten

Ægteskab, herunder adgang til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status

 • Vielsesattest
 • Uddrag fra ægteskabsregistret
 • Fuldstændig kopi af vielsesattesten
 • Ægteskabsattest – attest for adgang til at kunne indgå ægteskab (eller tilladelse til at indgå ægteskab)
 • Civilstandsattest
 • Udskrift af fødselsattest

Skilsmisse, separation eller omstødelse af ægteskab

 • Vielsesattest
 • Uddrag fra ægteskabsregistret
 • Fuldstændig kopi af separations-/skilsmisseaftalen
 • Udskrift af fødselsattest

Registreret partnerskab, herunder adgang til at kunne indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus

 • Attest for registeret partnerskab
 • Udskrift af partnerskabsattest
 • Fuldstændig kopi af partnerskabsattesten
 • Attest for adgang til at kunne indgå registreret partnerskab
 • Udskrift af fødselsattest

Opløsning af registreret partnerskab

 • Udskrift af partnerskabsattest
 • Udskrift af fødselsattest

Forældreskab

 • Udskrift af fødselsattest med angivelse af faderskab og moderskab

Bopæl og/eller opholdssted

 • Bopælsattest

Statsborgerskab

 • Nationalitetsattest
 • Udskrift af fødselsattest

Adoption

 • Udskrift af fødselsattest

Ren straffeattest

 • Udskrift af strafferegistret

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Offentlige dokumenter

Flersproget standardformular

Fødselsattest

Bilag I – Fødsel

Leveattest

Bilag II – Konstatering af, at en person er i live

Dødsattest

Bilag III – Død

Vielsesattest

Bilag IV– Ægteskab

Ægteskabsattest – attest for adgang til at kunne indgå ægteskab (eller tilladelse til at indgå ægteskab)

Bilag V – Adgang til at kunne indgå ægteskab

Civilstandsattest

Bilag VI – Civilstand

Attest for registeret partnerskab

Bilag VII – Registreret partnerskab

Attest for adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

Bilag VIII – Adgang til at kunne indgå registreret partnerskab

Attest for registeret partnerskab

Bilag IX – Registreret partnerskabsstatus

Bopælsattest

Bilag X – Bopæl og/eller opholdssted

Udskrift af strafferegistret

Bilag XI – Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes ingen offentlig liste over oversættere og tolke. Domstolene har derimod oprettet registre, som oversættere og tolke kan blive registreret i.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I henhold til artikel 18, stk. 2, første punktum, i præsidentielt dekret nr. 445 af 28.12.2000 kan kopier bekræftes af:

– den embedsmand, der har udstedt dokumentet, eller til hvem originalen er indgivet, eller til hvem dokumentet skal indgives

– en notar

– en justitssekretær

– en kommunesekretær eller en anden embedsmand udpeget af borgmesteren.

Funktioner i tilknytning til civilstand og civilstandsregistre, der henhører under statens kompetence, varetages af borgmestrene i kommunerne som offentlige embedsmænd og af deres personale.

Offentlige embedsmænd udsteder civilstandsattester (artikel 33 i præsidentielt dekret nr. 223/1989) og udskrifter af civilstandsattester fra de relevante civilstandsregistre (artikel 106-108 i præsidentielt dekret nr. 396/2000).

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

I forbindelse med bekræftede oversættelser skal dokumenterne ledsages af en oversættelse til italiensk, og det skal bekræftes af den diplomatiske eller konsulære myndighed eller af en officiel oversætter eller en tolk under ed, at oversættelsen er i overensstemmelse med den originale tekst. Den diplomatiske eller konsulære myndighed eller oversætteren eller tolken skal angive identifikationsoplysninger og påføre sin underskrift eller kontorets stempel og sin underskrift og erklære sig ansvarlig for det udførte arbejde.

I forbindelse med bekræftede kopier skal den embedsmand, der er bemyndiget til at udstede dokumentet, påføre en påtegning om overensstemmelsen med originalen nederst på kopien og ligeledes angive dato og sted for udstedelsen, sideantal, sit fulde navn og stilling og påføre sin fulde underskrift og kontorets stempel. Hvis kopien af dokumentet består af flere sider, påfører embedsmanden sin underskrift i margenen på hver side.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Med henvisning til litra e) ovenfor skal det bemærkes, at kopier af dokumenter bekræftes ved en påtegning af overensstemmelsen, der påføres af en bemyndiget embedsmand, som bekræfter, at kopien er identisk med originalen.

Ved attesteringen af overensstemmelsen med originalen påføres påtegningen "bekræftet" (autentica) (eller "bekræftet kopi" (copia autentica)), hvis attesteringen har særlige retsvirkninger, der bevirker, at kopien svarer til originalen.

Sidste opdatering: 31/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Cypern

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Græsk og engelsk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

De cypriotiske myndigheder nævner som eksempel følgende officielle dokumenter:

Fødsel: Fødselsattest

Død: Dødsattest

Ægteskab: Vielsesattest

Adgang til at kunne indgå ægteskab: Ægteskabsattest

Registreret partnerskab: Partnerskabsattest

Opholdssted: Permanent opholdsattest

Opløsning af registreret partnerskab: Bevis for registrering af en fælles erklæring om opløsning af et registreret partnerskab

Ren straffeattest: Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest

Dødsattest

Vielsesattest

Ægteskabsattest

Partnerskabsattest

Permanent opholdsattest

Ren straffeattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Link åbner i nyt vindueRegisteret over statsautoriserede oversættere (Register of Sworn Translators) med tilknytning til Indenrigsministeriets Presse- og Informationskontor

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Folkeregister- og migrationsafdelingen

Fødselsattest

Dødsattest

Ægteskabsattest

Partnerskabsattest

Bevis for registrering af en fælles erklæring om opløsning af et registreret partnerskab

Distriktsforvaltningerne (Επαρχιακές Διοικήσεις )

Fødselsattest

Dødsattest

Permanent opholdsattest

Kommunerne

Vielsesattest

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Ifølge instrukserne fra rådet for statsautoriserede oversættere ("Council of Sworn Translators" - det organ, der er ansvarligt for officielle oversættelser i Republikken Cypern) til de statsautoriserede oversættere og offentligheden skal alle dokumenter, der forelægges for autoriserede oversættere til oversættelse, være ægte og behørigt bekræftet. En fotokopi af det dokument, der er indgivet til oversættelse, vedlægges den autoriserede oversætters oversatte tekst, under hvilken oversætterens underskrift og stempel anbringes.

Statsautoriserede oversættere attesterer ikke ægtheden af et dokument, der forelægges til oversættelse, med et særligt stempel på dokumentet, men de kontrollerer det, inden de oversætter det, og hvis de finder, at dokumentet ikke er ægte, oversætter de det ikke.

Statsautoriserede oversættere bekræfter kun ægtheden af deres egen oversatte tekst, når de anmodes om en korrekt eller tro kopi af deres egen oversættelse.

For oversættelser:

Rektangulært elektronisk segl med ordene "korrekt og nøjagtig oversættelse af det vedhæftede dokument" ("ορθή και ακριβής μετάφραση του συνημμένουυ εγγράφου")

Originalt rundt stempel, som rådet for statsautoriserede oversættere har udstedt til den statsautoriserede oversætter

Den statsautoriserede oversætters originale underskrift

Den statsautoriserede oversætters navn

Stempelmærke (et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel)

For kopier af oversættelser:

Originalt rektangulært elektronisk segl med ordene "bekræftet kopi af det oversatte dokument" ("γνήσιο αντίγραφο του μεταφρασμένου εγγράφου"

Originalt rundt stempel, som rådet for statsautoriserede oversættere har udstedt til den statsautoriserede oversætter

Den statsautoriserede oversætters navn og originale underskrift

Stempelmærke (et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel)

For attesterede dokumenter:

Statsautoriserede oversætteres stempler (runde) er blå, og det rektangulære elektroniske segl er sort.

Et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Statsautoriserede oversætteres stempler (runde) er blå, og det rektangulære elektroniske segl er sort.

Et stempelmærke til en værdi af 2 EUR anbringes lige under stemplet og annulleres med det runde stempel.

Sidste opdatering: 08/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Letland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Lettisk.

Det er muligt at gøre undtagelser i visse meget begrænsede lovbestemte tilfælde. Eksempelvis er det i indvandringsloven (Imigrācijas likums) fastsat, at de dokumenter, der kræves i forbindelse med godkendelse af en overtagelse eller en ansøgning om opholdstilladelse (f.eks. uddrag fra strafferegistret, kopier af dokumenter, der attesterer forældre- eller svogerskab, eller andre dokumenter, der kræves i henhold til lettisk lov), kan indgives på lettisk, engelsk, fransk, russisk og tysk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødsel – fødselsattest (dzimšanas apliecība) eller uddrag fra fødselsregistret (izziņa no dzimšanas reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten (Dzimtsarakstu departaments) under justitsministeriet fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten (Dzimtsarakstu nodaļa) under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) som udstedt af borger- og indvandringskontoret (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) fødselsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Konstatering af, at en person er i live – attest udstedt af en notar (zvērināts notārs), attest udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Dødsfald – dødsattest (miršanas apliecība) eller uddrag fra dødsfaldsregistret (izziņa no miršanas reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret dødsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Navn – afgørelse om ændring af efternavn og/eller fornavn (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet, uddrag udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Vielse, herunder handleevne til at indgå ægteskab – vielsesattest (laulības apliecība) eller uddrag fra civilstandsregistret (izziņa no laulības reģistra) som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet, vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed vielsesattest som udstedt af ministeren for en af de trosretninger, der er anført i civillovbogen (Civillikums) uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret vielsesattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Letland udsteder ikke dokumenter til bekræftelse af en persons handleevne til at indgå ægteskab. Den pågældende kan i stedet anmode om oplysninger om sin civilstand.

Skilsmisse, omstødelse af ægteskab – notarielt dokument (notariāls akts) benævnt skilsmisseattest (laulības šķiršanas apliecība), retsafgørelse (tiesas nolēmums) uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet med en anmærkning om skilsmisse uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed med en anmærkning om skilsmisse.

Slægtskab – retsafgørelse, uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Adoption – retsafgørelse uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret.

Bopæl og/eller opholdssted – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra folkeregistret som udstedt af en lokal myndighed.

Nationalitet – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Ren straffeattest – uddrag fra strafferegistret (izziņa no sodu reģistra) som udstedt af informationscentret (Informācijas centrs) under indenrigsministeriet uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødsel – fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet fødselsattest eller uddrag fra fødselsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret fødselsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Konstatering af, at en person er i live – attest udstedt af en notar, attest udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Dødsfald – dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet dødsattest eller uddrag fra dødsfaldsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret dødsattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Vielse – vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under justitsministeriet vielsesattest eller uddrag fra civilstandsregistret som udstedt af civilstandstjenesten under en lokal myndighed vielsesattest som udstedt af ministeren for en af de trosretninger, der er anført i civillovbogen uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret vielsesattest (original eller genpart) eller uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Civilstand – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag fra folkeregistret som udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Bopæl og/eller opholdssted – uddrag fra folkeregistret som udstedt af borger- og indvandringskontoret uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet uddrag fra folkeregistret som udstedt af en lokal myndighed.

Ren straffeattest – uddrag fra strafferegistret som udstedt af informationscentret under indenrigsministeriet uddrag udstedt af Republikken Letlands diplomatiske eller konsulære tjenester i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Sådanne lister findes ikke, fordi en oversættelse i Letland kan bekræftes af enhver fysisk person, der i henhold til de lovbestemte betingelser overtager ansvaret for skader som følge af fejl i oversættelsen af et dokument.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Kopier af dokumenter kan bekræftes af en notar. Medmindre reglerne kræver, at en kopi af et dokument bekræftes af en notar, kan denne også bekræftes af det pågældende organ [artikel 6 i Link åbner i nyt vindueloven om retsakters og dokumenters juridiske virkninger (Dokumentu juridiskā spēka likums)].

I Letland kan en kopi af dokumenter desuden bekræftes af den fysiske person, der er ophavsmand til dokumentet. En fysisk person kan også bekræfte ægtheden af en kopi af et dokument, denne har modtaget fra andre fysiske personer og organer, forudsat at reglerne ikke kræver samtykke fra dokumentets ophavsmand.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Oversætteren bekræfter på lettisk oversættelsens rigtighed på oversættelsens sidste side efter teksten. Påtegningen "TULKOJUMS PAREIZS" ("bekræftet oversættelse") anføres på lettisk med blokbogstaver. Derudover anføres oversætterens fornavn, efternavn og personnummer oversætterens underskrift bekræftelsesstedet bekræftelsesdatoen [jf. Link åbner i nyt vindueministerrådets lov nr. 291 om betingelser for bekræftede oversættelser af retsakter og dokumenter på det officielle sprog (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)].

De samme krav gælder for bekræftede kopier (se nedenstående punkt).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Påtegningen "KOPIJA" ("kopi") skal skrives med blokbogstaver i øverste højre hjørne af første side. Selve bekræftelsen angives i form af påtegningen "KOPIJA PAREIZA" ("bekræftet kopi") skrevet med blokbogstaver. Derudover anføres den fulde titel på funktionen for den medarbejder, der bekræfter ægtheden af kopien af dokumentet (herunder organets fulde navn og om nødvendigt andre oplysninger, der gør det muligt at identificere personen), vedkommendes personlige underskrift ledsaget af en transskribering heraf. Endvidere anføres bekræftelsesdatoen.

Sidste opdatering: 25/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Litauen

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Det officielle sprog i Republikken Litauen er litauisk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Artikel 24, stk. 1, litra b):

a) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

b) notarielt dokument til konstatering af, at en fysisk person er i live og befinder sig et bestemt sted

attest til konstatering af, at en person er i live og befinder sig et bestemt sted (udstedt af den nationale socialforsikringsfond)

a) dødsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af dødsfaldets registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

d) attest om ændring af fornavn, efternavn eller nationalitet (udstedt mellem den 4.12.2005 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af registreringen af ændringen eller udvidelsen af et uddrag af civilstandsattesten (udstedt efter den 1.1.2017)

e) vielse

vielsesattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af vielsens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

civilstand:

bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer

konsulær civilstandsattest

civilstandsattest

f) skilsmisseattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af skilsmissens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

skilsmissedom eller dom om omstødelse af ægteskab

der udstedes dog ikke dokumenter til bekræftelse af separation

g) –

h) –

i) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

fælles erklæring for en offentlig notar om den fælles forældremyndighed

dom om fastlæggelse af slægtskab (moder- eller faderskab)

dom om omstødelse af slægtskab (moder- eller faderskab)

j) fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

adoptionsdom

k) bopælsattest

attest fra folkeregistret vedrørende personoplysninger,

l) pas/identitetskort

fødselsattest (udstedt mellem den 1.1.1992 og den 1.1.2017)

uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

kendelser eller domme om erhvervelse, tab eller generhvervelse af statsborgerskab

m) en fysisk persons straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Artikel 24, stk. 1, litra c):

a) uddrag til attestering af fødslens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

b) -

c) uddrag til attestering af dødsfaldets registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

d) -

e) uddrag til attestering af vielsens registrering (udstedt efter den 1.1.2017)

bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer

k) bopælsattest

attest fra folkeregistret vedrørende personoplysninger

m) en fysisk persons straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Der findes ingen liste over autoriserede oversættere.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

– Offentlige notarer

– Nationale og kommunale myndigheder (for kopier af dokumenter, der er udstedt af tjenester herunder)

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Der findes ikke bekræftede oversættelser eller særlige krav vedrørende oversættelser eller bekræftede kopier heraf. I praksis udfærdiges oversættelserne typisk af oversættelsesbureauer eller oversættere. I hvert enkelt dokument anføres det således, at dokumentet er blevet oversat af et oversættelsesbureau eller en oversætter. Det kan forekomme, at oversætterens underskrift eller oversættelsens ægthed bekræftes af en notar.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Når dokumentet er blevet bekræftet af en national eller kommunal myndighed:

Nederst i kopien af det dokument, der er udfærdiget af den pågældende myndighed, er der anført en bekræftelsespåtegning med teksten "bekræftet kopi/uddrag" sammen med datoen og titlen, underskrift af, fornavn (første bogstav) og efternavn på den myndighedsmedarbejder, der bekræfter ægtheden af kopien eller uddraget af dokumentet, eller enhver anden person, der handler på dennes vegne.

Hvis ægtheden af en papirkopi af et elektronisk dokument bekræftes elektronisk af en juridisk person, der er bemyndiget til dette, skal bekræftelsespåtegningen indeholde påtegningen "bekræftet kopi" samt navnet på den bemyndigede repræsentant og datoen. Bekræftelsespåtegningen kan også påføres ved hjælp af et stempel.

Skabeloner for notarielle dokumenter skal indeholde følgende oplysninger: datoen for udstedelse af det notarielle dokument, notarkontorets navn, notarens fornavn og efternavn, nummeret på den notarialprotokol, i henhold til hvilken dokumentet er registreret, notarhonorarer (når notaren giver afkald på sin løn, tilføjes påtegningen "fritagelse for betaling"), omkostningerne forbundet med søgning i de offentlige registre, omkostningerne forbundet med de offentlige registre, gebyrer for andre tjenester, der leveres af notaren efter anmodning fra kunden, notarens underskrift.

Bekræftelsespåtegning vedrørende en kopis ægthed (af et uddrag):

"Den __(dag)______(måned) 20__

Undertegnede, ___________________________________________, bekræfter hermed, at nærværende kopi er identisk med det forelagte dokument.

Notarialprotokolnr. ________________________

Notarhonorar __________________________

Gebyrer for andre tjenester leveret af notaren efter anmodning fra kunden _________________

Notarens underskrift."

Sidste opdatering: 23/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Ungarn

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Ungarsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

a) Fødsel:

fødselsattest

b) Konstatering af, at en person er i live:

leveattest

c) Dødsfald:

dødsattest, dødsformodningsdom, dødsregistreringsdom

d) Navn: navneændringsattest

e) Vielse, herunder handleevne til at kunne indgå ægteskab og ægteskabelig status:

vielsesattest, civilstandsattest

f) Skilsmisse, separation og omstødelse af ægteskab:

skilsmissedom, dom om omstødelse af ægteskab, dom om anerkendelse af et ægteskabs gyldighed, dom, der bekræfter, at der er indgået ægteskab eller ej

g) Registreret partnerskab, herunder handleevne til at kunne indgå et registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus:

civilstandsattest for registreret partnerskab, civilstandsattest

h) Opløsning af et registreret partnerskab, separation i forbindelse med et sådant partnerskab eller omstødelse af et registreret partnerskab:

notariel afgørelse om opløsning af et registreret partnerskab

i) Slægtskab:

fødselsattest, faderskabsdom, dom eller kendelse om ophævelse af faderskabsformodning, dom om fastsættelse af moderslægtskab

j) Adoption:

afgørelse truffet af den tilsynsmyndighed, der godkender adoptionen, dom om omstødelse af adoptionen

k) Bopæl og/eller opholdssted:

bopælsattest

l) Nationalitet:

nationalitetsattest

m) Ren straffeattest: uddrag fra strafferegistret

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) Uddrag af fødsels-, døds- og vielsesattester samt civilstandsattester for registrerede partnerskaber, der er udstedt efter den 1. juli 2014, forudsat at indholdet i det pågældende uddrag ikke er blevet ændret frem til oprettelsen af standardformularen

2) Leveattest

3) Civilstandsattest

4) Bopælsattest

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Ungarn betragtes følgende som bekræftede oversættelser: oversættelser som udstedt i form af bekræftede oversættelser af en organisation, der er bemyndiget hertil.

I henhold til lovgivningen har kun det nationale oversættelses- og certificeringsagentur (Országos Fordító és Fordítáhitelesítő Iroda Zrt., i det følgende benævnt "OFFI Zrt.") bemyndigelse til at udstede bekræftede oversættelser i Ungarn.

Notarer, der har beføjelse til at udarbejde bekræftede dokumenter på et fremmedsprog, kan udstede en bekræftet oversættelse på det pågældende sprog af et bekræftet dokument som udfærdiget på notarialområdet og bilagene hertil, eller attestere, at oversættelsen er korrekt. Notarer, der har ret til at praktisere på udenlandske sprog, kan søges på: Link åbner i nyt vinduehttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

De ungarske konsulære medarbejdere, der er bemyndiget af det ministerium, der har ansvaret for udenrigspolitikken, til at udføre visse notarialfunktioner, kan udstede et konsulært certifikat

til bekræftelse af, at en oversættelse er korrekt, herunder ved selv at udfærdige en bekræftet oversættelse. Listen over de konsulære medarbejdere, der er bemyndiget til dette formål, findes her: Link åbner i nyt vinduehttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Udfærdigelse af bekræftede kopier hører normalt under hvert organs kompetence inden for rammerne af dets beføjelser og i overensstemmelse med de procedureregler, der gælder for det.

Notaren udsteder en attest, hvoraf det fremgår, at kopien er identisk med det dokument, han/hun har fået forelagt.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af OFFI Zrt.:

A. Gældende elementer fra den 2. juli 2018

1. OFFI udfærdiger sine bekræftede oversættelser ved hjælp af et såkaldt sikkerhedsdokument dekoreret med guillochetryk, som kun kan ses ved flerdobbelt forstørrelse.

2. Teksten står skrevet i en bordeauxfarvet ramme under Ungarns våbenskjold, selskabsnavn og logo. Dokumentets unikke identifikationskode står på første linje i boksen og på linjen før bekræftelsespåtegningen.

3. Den bekræftede oversættelse vedhæftes originaldokumentet eller den bekræftede kopi som et særskilt ark ved hjælp af en hæfteklammer, idet hæfteklammeren er forseglet med en rektangulær sikkerhedsetiket i formatet 30×25 mm forsynet med logoet for OFFI, et holografisk bånd og et unikt løbenummer.

4. Er der tale om en oversættelse fra et fremmedsprog til ungarsk, anføres følgende bekræftelsespåtegning på ungarsk:

"Det nationale oversættelses- og certificeringsagentur bekræfter, at nærværende bekræftede oversættelse i sin helhed er en korrekt gengivelse af vedhæftede dokument.

Det nationale oversættelses- og certificeringsagentur påtager sig intet ansvar for ægtheden og rigtigheden af det oversatte dokument."

Herunder anføres udstedelsessted og -dato og en original underskrift med blåt blæk sammen med underskriverens navnestempel og ordene "for generaldirektøren".

Er der tale om en oversættelse til et fremmedsprog, anføres ovenstående bekræftelsespåtegning på målsproget.

B. Gældende elementer før den 2. juli 2018:

Bekræftelseselementerne og -påtegningerne var identiske med dem under punkt A. Dog gjaldt følgende forskelle:

1. Der blev trykt en stregkode og en unik identifikator på bagsiden af sikkerhedsdokumentet i øverste højre hjørne.

2. Oversættelsen, der var trykt på et særskilt ark, var fastgjort til det originale dokument eller den bekræftede kopi ved hjælp af et bånd i de nationale farver, idet enderne var fastgjort dokumentet med en bekræftelsesetiket fra OFFI påført det officielle OFFI-segl, således at de vedhæftede dokumenter ikke kunne adskilles uden at beskadige etiketten.

3. I tilfælde af oversættelser fra et fremmedsprog til ungarsk blev bekræftelsespåtegningen på ungarsk efterfulgt af udstedelsessted og -dato og den originale underskrift med blåt blæk ledsaget af ordene "for generaldirektøren".

3. Kendetegn ved OFFI's elektroniske bekræftede oversættelser

Oversættelsens visuelle udtryk og teksten påført bekræftelsesseglet svarer til papirudgaven.

Den elektronisk bekræftede oversættelse ligger i en mappe (med endelsen es3 eller dosszie), som også indeholder det originale dokument, der er indgivet til oversættelse. Den elektronisk bekræftede oversættelse (pdf-fil), der er forsynet med OFFI's elektroniske segl, og det originale dokument, der er indgivet til oversættelse, bevarer begge deres ægthed.

Den originale fil og den fil, der indeholder oversættelsen, placeres i mappen, således at de ikke kan adskilles, uden at bekræftelserne ændres, og de tilhørende filer er derfor "vedhæftet" på forsvarlig vis.

Den elektroniske bekræftelse attesterer, at oversættelsen er udfærdiget af OFFI Zrt., at indholdet i filerne ikke er blevet ændret siden bekræftelsen, og at oversættelsesteksten indholdsmæssigt er identisk med den tekst, der er indgivet til oversættelse.

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en notar:

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en notar kan identificeres ved hjælp af nummereringen af notarialdokumenter. Oversættelsen skal anføres på det originale dokument eller vedhæftes dette. Notaren bekræfter, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af originalen ved at indsætte en bekræftelsespåtegning nederst i oversættelsen.

Bekræftede oversættelser som udfærdiget af en konsulær medarbejder:

Oversættelsen skal anføres på det originale dokument eller vedhæftes dette og være forsynet med en bekræftelsespåtegning. Det skal ved hjælp af en afsluttende påtegning bekræftes, at oversættelsen er en korrekt gengivelse af originalen.

Hvis den konsulære medarbejder vedhæfter oversættelsen til det originale dokument, skal han/hun anvende et bånd i de nationale farver til dette formål, som skal fastgøres ved hjælp af en rund hvid selvklæbende etiket påført et dobbeltsidet nummereret rundt segl fra den diplomatiske repræsentation.

Bekræftelsespåtegningen skal affattes som følger:

Jeg bekræfter hermed, at den oversættelse, jeg har fået forelagt/som er udfærdiget af mig, i enhver henseende er en korrekt gengivelse af vedhæftede dokument på ……………………………………………………………………………...-----------------------------------

Den anmodende part har betalt konsulære afgifter pålydende ................................................... .
Sagsnr.: ………………………………………………………………………….

Dato: ……………………….………………………………………………………….

Stempel

Underskrift

Bekræftelsespåtegningen kan formuleres på en hvilken som helst måde, forudsat at det er umuligt at adskille det originale dokument eller oversættelsen fra påtegningen, og at påtegningen indeholder følgende elementer, som i alle tilfælde er obligatoriske:

a) angivelse af det fremmedsprog, der er oversat fra

b) understregning af et af følgende: "jeg har fået forelagt/som er udfærdiget af mig", afhængigt af om den konsulære medarbejder bekræfter rigtigheden af en oversættelse, der er blevet ham/hende forelagt, eller han/hun selv leverer en oversættelse

c) det betalte konsulære afgiftsbeløb

d) sagsnummeret

e) datoen

f) det nummererede runde segl fra den diplomatiske repræsentation

g) underskriften af den konsulære medarbejder og

h) angivelse af den konsulære medarbejders funktion.

Datoen skal desuden i parentes angives med året og datoen skrevet med bogstaver.

Bekræftelsespåtegningen har som oftest form af et stempel eller en påtegning påført selve dokumentet eller et særskilt ark, der er uløseligt vedhæftet originaldokumentet eller oversættelsen.

Den konsulære bekræftelse kan om nødvendigt udstedes på et fremmedsprog under de betingelser, der er fastsat ovenfor, under forudsætning af at modtagerlandets myndigheder accepterer dette.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier som udstedt af en notar:

Notaren er bemyndiget til at bekræfte en kopi af et dokument, hvis dette dokument er læseligt. Notaren sammenligner kopien med dokumentet og bekræfter, at kopien er i overensstemmelse med dokumentet ved at påføre en bekræftelsespåtegning på kopien.

Bekræftelsespåtegningen skal anføre:

a) hvorvidt kopien er udfærdiget på grundlag af originalen af dokumentet eller af en genpart eller en kopi heraf

b) hvorvidt det forelagte dokument var påført en banderole eller ej

c) hvorvidt kopien kun er en delvis gengivelse af originalen

d) hvorvidt der forekommer ændringer, skader eller andre uregelmæssigheder i dokumentet.

Disse regler finder tilsvarende anvendelse på bekræftelse af elektroniske kopier og uddrag under tilsyn af en notar på grundlag af elektroniske dokumenter eller databaser og på bekræftelse af papirkopier og -uddrag af elektroniske dokumenter. Notaren forsyner de elektroniske kopier og uddrag med en godkendt elektronisk signatur. En bekræftet genpart eller kopi skal ikke være forsynet med en bekræftelsespåtegning, forudsat at den er udfærdiget på grundlag af et papirdokument, der er frit for skader, eller på grundlag af et elektronisk notarielt dokument, og at den gengiver dokumentet i sin helhed, er forsynet med notarens godkendte elektroniske signatur og tidsstempling.

Bekræftede kopier som udstedt af en domstol:

Kopier, der er udstedt af domstolene, af de dokumenter, der er blevet forelagt for domstolene, og kopier, der er udfærdiget af tredjemand og forelagt for domstolene med henblik på bekræftelse, skal indeholde følgende elementer:

a) påtegningen "bekræftet kopi:"

b) underskrift af den person, der har udfærdiget kopien

c) domstolens runde segl

d) kopieringsdatoen.

For så vidt angår de sagsmapper, der foreligger i elektronisk form, er udstedelsen af papirkopier underlagt ovennævnte bestemmelser, idet enhver kopi skal udfærdiges på grundlag af en udskrift af det pågældende elektroniske dokument. Hvis den retsafgørelse, der skal kopieres, er udfærdiget i form af et elektronisk dokument, angives den dato, der svarer til det elektroniske dokuments tidsstempel, navnet på den person, der har påsat den elektroniske signatur, og den elektroniske signaturs art på kopien.

Sidste opdatering: 02/09/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Malta

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Malta accepterer maltesisk og engelsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Den vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde, omfatter fødselsattest, civilstandsattest, vielsesattest, attest for registreret partnerskab, dødsattest og vandelsattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

De offentlige dokumenter, som kan ledsages af flersprogede standardformularer som oversættelseshjælp, er fødselsattest, civilstandsattest, vielsesattest, attest for registreret partnerskab, dødsattest og vandelsattest. Det bekræftes i samme dokument, at den pågældende har adgang til at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab.  Dette kaldes en civilstandsattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Malta er oversættere ikke autoriserede, og Malta har derfor ikke en liste over personer, der er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser.  Da der ikke er en retlig ramme for oversættere, har ministeriet for udenrigsanliggender og handelsfremme indført et system til registrering af underskrifter for de personer, der udarbejder oversættelser.  Denne underskriftdatabase er ikke beregnet til offentlig brug, idet den udelukkende anvendes af ministeriet til at bekræfte og sammenligne oversætternes underskrifter.  Yderligere oplysninger: Link åbner i nyt vinduehttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx.

Ministeriet for retlige anliggender, kultur og lokalforvaltning har også en liste over tolke og oversættere offentliggjort på adressen: Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, der kan anvendes som reference.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I praksis udsteder advokater og notarer normalt kopier af offentlige dokumenter i form af bekræftede kopier af de originale offentlige dokumenter.  Det er op til den enhed, der anmoder om disse dokumenter, at afgøre, om den vil acceptere kopier.  Domstolene kan også udstede bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter indeholder normalt en erklæring om, at dokumentet er en bekræftet kopi, samt stempel og underskrift for den person, der er bemyndiget til at udstede en bekræftet kopi.  Bekræftede oversættelser er forsynet med dato og oversætterens underskrift og stempel.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede kopier af andre offentlige dokumenter indeholder normalt en erklæring om, at dokumentet er en bekræftet kopi, samt stempel og underskrift for den person, der er bemyndiget til at udstede en bekræftet kopi.

Sidste opdatering: 26/05/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Nederlandene

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Kun dokumenter på nederlandsk accepteres.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Alle de offentlige dokumenter, der er nævnt i forordningens artikel 2, stk. 1, med undtagelse af dokumenter vedrørende adgangen til at indgå registreret partnerskab og registreret partnerskabsstatus (anden del af litra g) og dokumenter om ren straffeattest (litra m), eftersom Nederlandene ikke anvender sådanne dokumenter. Eksempler på offentlige dokumenter, der er omfattet af forordningen, er dokumenter vedrørende:

a) fødsel

b) det forhold, at en person er i live

c) dødsfald

d) navn

e) ægteskab, herunder adgang til at indgå ægteskab og ægteskabelig status

f) skilsmisse, separation eller annullation af ægteskab

g) registeret partnerskab

h) opløsning af registreret partnerskab, separation eller annullation af registreret partnerskab

i) forældreskab

j) adoption

k) bopæl og/eller opholdssted

l) statsborgerskab.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Dokumenter om fødsel, det forhold, at en person er i live, dødsfald, ægteskab, adgang til at indgå ægteskab, ægteskabelig status, registreret partnerskab og bopæl og/eller opholdssted.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

En fuldstændig liste over autoriserede tolke og oversættere findes i Link åbner i nyt vindueregisteret over autoriserede tolke og oversættere.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

– Kommuner for så vidt angår de offentlige dokumenter, de er bemyndigede til at udstede.

– Konsulater for så vidt angår de offentlige dokumenter, de er bemyndigede til at udstede.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

På bekræftede genparter angives det, om de oplysninger, de indeholder, er hentet fra originaldokumentet eller fra en database. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet. Genparten vil endvidere normalt være forsynet med et officielt stempel.

På bekræftede fuldstændige genparter angives det, at dokumentet svarer til originaldokumentet. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

På bekræftede fuldstændige genparter angives det, at dokumentet svarer til originaldokumentet. Genparten skal underskrives af den embedsmand, der er kompetent til at udstede dokumentet, og skal indeholde oplysninger om sted og dato for udstedelsen af dokumentet.

Sidste opdatering: 17/04/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Østrig

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

På tysk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Domstolenes og anklagemyndighedens domme, afgørelser, attester og tiltalefrafald

samt i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, følgende officielle dokumenter:

a) fødselsattest (Geburtsurkunde), udskrift fra fødselsregistret (Teilauszug Geburt)

c) dødsattest (Sterbeurkunde), udskrift fra dødsregistret (Teilauszug Tod)

d) afgørelse vedrørende navneændring (Namensänderungsbescheid)

e) vielsesattest (Heiratsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå ægteskab (Ehefähigkeitszeugnis), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret over registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

f) skilsmissekendelse (Scheidungsbeschluss), afgørelse om omstødelse af ægteskabet (Aufhebungsbeschluss der Ehe), retslig annullation (gerichtliche Nichtigerklärung)

g) attest vedrørende registreret partnerskab (Partnerschaftsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), udskrift fra ægteskabsregistret eller registret vedrørende registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft)

h) afgørelse vedrørende omstødelse af registreret partnerskab (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), retslig annullation (gerichtliche Nichtigerklärung)

k) folkeregisterattest (Meldebestätigung)

l) bevis på statsborgerskab (Staatsbürgerschaftsnachweis)

m) udskrift fra kriminalregistret (straffeattest) (Strafregisterbescheinigung).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Den offentlige forvaltning i Østrig accepterer, at følgende officielle dokumenter ledsages af en oversættelsesformular (i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1):

a) fødselsattest (Geburtsurkunde), udskrift fra fødselsregistret (Teilauszug Geburt)

c) dødsattest (Sterbeurkunde), udskrift fra dødsregistret (Teilauszug Tod)

e) vielsesattest (Heiratsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå ægteskab (Ehefähigkeitszeugnis), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret over registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

g) attest vedrørende registreret partnerskab (Partnerschaftsurkunde), attest vedrørende retlig handleevne til at indgå registreret partnerskab (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), udskrift fra ægteskabsregistret (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) eller registret vedrørende registreret partnerskab (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft).

Domstolene accepterer ikke flersprogede formularer.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Østrig kan bekræftede oversættelser udføres af personer, hvis navne er opført på listen over autoriserede tolke og translatører, der har aflagt ed og er autoriseret af domstolene. Denne liste (som opdateres regelmæssigt) kan findes på:

Link åbner i nyt vinduehttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Den bekræftede kopi er en bekræftelse, som gives

af en person med bemyndigelse til at udarbejde dokumenter (person med autentificeringsbeføjelse) (f. eks. en notar),

af en distriktsdomstol (Bezirksgericht) eller

af en udstedende myndighed (dette gælder dog ikke i alle tilfælde og ikke for alle udstedende myndigheder)

på, at kopien af et officielt bekræftet dokument er i overensstemmelse med originalen.

Det østrigske retsvæsen accepterer bekræftede kopier udstedt af

a) domstolene – listen er tilgængelig på webstedet for forbundsministeriet for forfatningsretlige anliggender, reformer, deregulering og retfærdighed (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) på adressen Link åbner i nyt vinduehttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html

og af

b) notarer – listen er tilgængelig på det østrigske notarkammers websted (Notariatskammer) på adressen Link åbner i nyt vinduehttps://www.notar.at/de/

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

- Udførelse af bekræftede oversættelser:

i overensstemmelse med § 190, stk. 1, i lov om udenretslige procedurer (Außerstreitgesetz) skal den nøjagtige overensstemmelse mellem en oversættelse og originalen attesteres af en domstolsautoriseret oversætter/tolk, der har aflagt ed, og som skal angive datoen for oversættelsen og påføre denne sin underskrift og sit segl [§ 14 og § 8, stk. 5, i lov om sagkyndige og oversættere og tolke (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Nærmere oplysninger om en sådan bekræftelses form er tilgængelige på webstedet for den østrigske sammenslutning af domstolsautoriserede oversættere/tolke, der har aflagt ed (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher), på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Udstedelse af domstolsbekræftede kopier:

Overensstemmelsen af

1. officielle papirdokumenter ledsaget af en kopi i elektronisk eller anden form eller

2. officielle elektroniske dokumenter vedlagt en papirkopi,

som forelægges domstolen, skal attesteres af domstolen ved hjælp af en bekræftelsespåtegning, som skal kunne læses ved hjælp af de tekniske midler, den har til sin rådighed.

Denne påtegning skal afhængigt af begæringen anbringes på den papirkopi, som retten har udarbejdet eller undersøgt omhyggeligt, eller på papirkopien af papirdokumentet eller det elektroniske dokument, som retten har udarbejdet (idet papirkopien er bekræftet), eller afhængigt af mulighederne i form af tekniske og personalemæssige ressourcer på den elektroniske kopi af papirdokumentet (bekræftet elektronisk kopi).

Bekræftelsespåtegningen skal under alle omstændigheder:

1. indeholde en angivelse af sted og dato for bekræftelsen

2. præcisere, om det officielle dokument, der fremlægges, er et papirdokument eller et elektronisk dokument, og om det er en original, en bekræftet kopi, en udskrift, en anden kopi eller en trykt kopi

3. præcisere, om kopien, udskriften eller den trykte kopi gengiver hele det officielle dokument eller kun en del af dette.

Det skal også præciseres, hvis dette ikke allerede fremgår tydeligt af kopien, udskriften eller papirkopien:

1. om dokumentet indeholder underskrifter, sikkerhedsfunktioner eller stempler, og hvilke

2. om det i givet fald er revet, eller om det ser særligt tvivlsomt ud

3. om der i givet fald er sket klare ændringer, overstregninger, indsættelser i dele af dokumentet eller er indsat angivelser i margenerne.

- Udstedelse af bekræftede kopier ved notarer:

En notar har ret til at bekræfte, at en papirudskrift eller en elektronisk udskrift af et papirdokument er en bekræftet kopi af et dokument, hvis han/hun klart kan læse dokumentet. Det er tilstrækkeligt, at en notar bekræfter, at en kopi af et dokument, en plan, et billede eller andet, der fremstilles elektronisk ved en fotomekanisk proces eller på lignende måde, er en bekræftet kopi, hvis kopien er oprettet under vedkommendes overværelse. Hvis denne kopi ikke gengiver en hel side i dens helhed, skal udeladelserne angives. Det samme gælder for trykning på papir af elektroniske dokumenter.

Notaren skal omhyggeligt sammenligne udskriften (kopi) og det oprindelige offentlige dokument og attestere, at det er en bekræftet kopi, der er i overensstemmelse med papirudskriften (kopi) eller det trykte eksemplar på papir, eller vedhæfte bekræftelsespåtegningen til den elektroniske udskrift.

I bekræftelsespåtegningen skal det præciseres:

1. om det forelagte dokument er et papirdokument eller et elektronisk dokument, en original, en udskrift eller en trykt kopi

2. om dokumentet indeholder underskrifter, sikkerhedsfunktioner eller stempler, og hvilke

3. om kopien eller den trykte kopi gengiver hele dokumentet eller kun en del af dette, og hvilken

4. om det forelagte dokument i givet fald er revet, eller om det ser særligt tvivlsomt ud

5. om der i givet fald er foretaget ændringer, overstregninger eller indsættelser i dele af dette dokument eller er indsat angivelser i margenerne. De oplysninger, der er nævnt i punkt 2 og 5, skal ikke angives, hvis kopien er fremstillet ved hjælp af en fotomekanisk proces eller på lignende måde, og hvis de angivne omstændigheder fremgår af kopien.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Se litra f).

Sidste opdatering: 18/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Polen

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

På polsk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

1) fødselsattest

2) fuldstændig kopi af en fødselsattest

3) retsafgørelse om indholdet af en civilstandsattest

4) leveattest

5) dødsattest

6) fuldstændig kopi af en dødsattest

7) dødsformodningsdom

8) retsafgørelse om ophævelse af en dødsformodningsdom

9) retsafgørelse om konstatering af et dødsfald

10) retsafgørelse om ophævelse af en konstatering af dødsfald

11) afgørelse truffet af direktøren for folkeregistret om ændring af efternavn og fornavn

12) vielsesattest

13) fuldstændig kopi af en vielsesattest

14) civilstandsattest

15) attest på, at der ikke foreligger en ægteskabshindring i henhold til polsk lovgivning

16) retsafgørelse om tilladelse til, at en mindreårig indgår ægteskab

17) retsafgørelse om tilladelse til, at en person med en psykisk sygdom eller intellektuel funktionsnedsættelse eller en slægtning i direkte linje indgår ægteskab

18) retsafgørelse om, at der foreligger et ægteskab

19) retsafgørelse om, at der ikke foreligger et ægteskab

20) retsafgørelse om skilsmisse

21) retsafgørelse om separation

22) retsafgørelse om ophør af separationsordningen

23) retsafgørelse om omstødelse af et ægteskab

24) retsafgørelse om adoption

25) retsafgørelse om ophævelse af adoption

26) retsafgørelse om fastlæggelse af faderskab

27) retsafgørelse om fastlæggelse af moderskab

28) retsafgørelse om anfægtelse af faderskab

29) retsafgørelse om anfægtelse af moderskab

30) retsafgørelse om ugyldigheden af anerkendelsen af et barn

31) retsafgørelse om omstødelse af anerkendelsen af et barn

32) bevis for registrering af tidsubegrænset opholdstilladelse

33) bevis for registrering af tidsbegrænset opholdstilladelse

34) bopælsattest på et bestemt sted

35) afgørelse om anerkendelse af polsk statsborgerskab

36) afgørelse om genindtræden i polsk statsborgerskab

37) afgørelse om bekræftelse af polsk statsborgerskab

38) afgørelse om anerkendelse af status som hjemvendt

39) ren straffeattest udstedt af det nationale kriminalregister på anmodning af den pågældende person

40) attest udstedt af kommunen til en polsk statsborger med bopæl i en anden EU-medlemsstat, der har tilkendegivet sit ønske om at udøve sin stemmeret eller stille op som kandidat ved valget til Europa-Parlamentet eller til kommunalvalget i den medlemsstat, hvor vedkommende har bopæl, på de betingelser, der er fastlagt i Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 329 af 30.12.1993, s. 34), og Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (EFT L 368 af 31.12.1994, s. 38).

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

1) fødselsattest

2) vielsesattest

3) dødsattest

4) civilstandsattest

5) attest for, at der ikke foreligger en ægteskabshindring i henhold til polsk lovgivning

6) bevis for registrering af tidsubegrænset opholdstilladelse

7) bevis for registrering af tidsbegrænset opholdstilladelse

8) bopælsattest på et bestemt sted

9) leveattest

10) ren straffeattest udstedt af det nationale kriminalregister på anmodning af den pågældende person.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Polen er de personer, der kan udarbejde bekræftede oversættelser, sagkyndige oversættere, som er opført på en liste udarbejdet af justitsministeriet. Denne liste kan ses i det polske statstidende (Biuletyn Informacji Publicznej) på adressen Link åbner i nyt vinduehttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Det relevante retsgrundlag er loven af 25. november 2004 om erhvervet som sagkyndig oversætter [Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 1505].

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

I Polen har notarer ret til at attestere, at en fuldstændig kopi, en udskrift eller en uofficiel kopi er i overensstemmelse med et dokument, der forelægges dem, i overensstemmelse med bestemmelserne i loven af 14. februar 1991 om notarer [Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 2291 og Lovtidende (Dziennik Ustaw) 2018, nr. 398, 723 og 1496].

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

a) kendetegn ved en bekræftet oversættelse: På dokumentet med oversættelsen påsætter oversætteren et stempel, som i omkredsen angiver oversætterens fulde navn og i midten det sprog, den pågældende er autoriseret i, og den pågældendes nummer på listen over sagkyndige oversættere. Enhver bekræftet oversættelse omfatter også oversætterens nummer i oversætterregistret. Desuden anfører oversætteren på oversættelsen, om oversættelsen var baseret på et originalt dokument, en oversættelse eller en kopi, og om oversættelsen eller kopien er bekræftet, og af hvem.

b) kendetegn ved en bekræftet kopi: notarens bekræftelse af, at en kopi er i overensstemmelse med et dokument forelagt notaren, sker i form af en påtegning, der påstemples eller påtrykkes dokumentet eller sker på et særskilt ark. Hvis bekræftelsen leveres på et særskilt ark, skal dette være permanent vedhæftet efter dokumentet, ikke foran, og på det element, der forbinder de to, skal notarens officielle stempel være påført. Påtegningen kan også anbringes på samme ark som kopien af dokumentet, forudsat at påtegningsteksten er klart adskilt fra dokumentets tekst. Hvis det bekræftede dokument indeholder særlige kendetegn (tilføjelser, rettelser, udstregninger), bekræfter notaren dem i bekræftelsen. Hver enkelt bekræftelse skal indeholde dato og sted for bekræftelsen, oplysninger om notarens kontor og notarens underskrift og stempel, samt, efter anmodning, tidspunktet for udfærdigelsen af dokumentet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Kendetegn ved en bekræftet kopi: notarens bekræftelse af, at en kopi er i overensstemmelse med et dokument, notaren har fået forelagt, sker i form af en påtegning, der påstemples eller påtrykkes dokumentet eller sker på et særskilt ark. Hvis bekræftelsen leveres på et særskilt ark, skal dette være permanent vedhæftet efter dokumentet, ikke foran, og på det element, der forbinder de to, skal notarens officielle stempel være påført. Påtegningen kan også anbringes på samme ark som kopien af dokumentet, forudsat at påtegningsteksten er klart adskilt fra dokumentets tekst. Hvis det bekræftede dokument indeholder særlige kendetegn (tilføjelser, rettelser, udstregninger), bekræfter notaren dem i bekræftelsen. Hver enkelt bekræftelse skal indeholde dato og sted for bekræftelsen, oplysninger om notarens kontor og notarens underskrift og stempel, samt, efter anmodning, tidspunktet for udfærdigelsen af dokumentet.

Sidste opdatering: 10/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Portugal

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Portugisisk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødsel:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Liv:

 • Leveattester udstedt af notarer (artikel 161 i lov om notarer) eller af sogneråd

Dødsfald:

 • Uddrag af dødsregisteret

Navn:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Ægteskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation

Adgang til at indgå ægteskab:

 • Bevis for adgang til at indgå ægteskab

Civilstand:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Skilsmisse:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation
 • Skilsmisseattest (fælles overenskomst) udstedt af folkeregisteret
 • Skilsmisseattest udstedt af retten

Separation:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation
 • Separationsattest (fælles overenskomst) udstedt af folkeregisteret
 • Attest udstedt af retten

Annullation af ægteskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret med den relevante annotation
 • Uddrag af ægteskabsregisteret med den relevante annotation

Forældreskab:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Adoption:

 • Uddrag af fødselsregisteret

Bopæl og/eller opholdssted:

 • bopælsattest udstedt af sognerådet

Statsborgerskab:

 • Bevis på statsborgerskab

Ren straffeattest:

 • Bevis for en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

 • Uddrag af fødselsregisteret
 • Uddrag af dødsregisteret
 • Uddrag af ægteskabsregisteret
 • Bevis for adgang til at indgå ægteskab
 • Bevis for en ren straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Ikke relevant.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

 • Registertjenester
 • Notarer
 • Sogneråd
 • Postvæsenets personale (CTT)
 • Behørigt anerkendte handels‑ og industrikamre
 • Advokater
 • Jurister

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

– Bekræftede oversættelser:

Dokumenter på fremmedsprog skal ledsages af en oversættelse. Dokumentet kan oversættes af en portugisisk notar, af det portugisiske konsulat i det land, hvor dokumentet er udarbejdet, af dette lands konsulat i Portugal eller af en egnet oversætter, som skal afgive en erklæring under ed eller en højtidelig erklæring for en notar for at bekræfte, at oversættelsen er tro mod originaldokumentet.

 • Oversættelser kan også foretages af handels‑ og industrikamre, der er anerkendt i henhold til lovdekret nr. 244/92 af 29. oktober 1992, og af advokater og jurister.

Oversættelsen skal angive, på hvilket sprog det originale dokument er skrevet, og indeholde en erklæring om, at der er tale om en oversættelse, som er tro mod originaldokumentet.

Hvis oversættelsen er foretaget af en autoriseret oversætter, der indsætter attesten i sin egen oversættelse eller vedlægger attesten som et særskilt ark, skal det angives, hvordan oversættelsen er blevet foretaget, og ovennævnte oplysninger skal angives. Oversættelsen skal desuden indeholde oplysninger om eventuelle segl eller andre retlige mærker, stempler og betalingsoplysninger i originaldokumentet og skal tydeligt angive eventuelle uregelmæssigheder eller mangler, der er identificeret i teksten, og som sår tvivl om retsakten eller dokumentet.

– Bekræftede genparter:

Følgende oplysninger skal fremgå af eller indsættes i det fotokopierede dokument: erklæring om overensstemmelse med originalen, sted og dato for dokumentet, navn og underskrift for den person, der bekræfter genparten, samt officielt stempel eller andre mærker til identifikation af den attesterende instans, såsom den udstedende instans' officielle stempel.

BEMÆRK: Bekræftelser og oversættelser af dokumenter foretaget af handels‑ og industrikamre, der er anerkendt i henhold til lovdekret nr. 244/92 af 29. oktober 1992, samt af advokater og jurister skal registreres i et IT-system for at være gyldige. Ud over ovennævnte elementer skal de derfor også indeholde det identifikationsnummer, der genereres af IT-systemet. – Ministeriel bekendtgørelse (Portaria) nr. 657-B/2006 af 29. juni 2006.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bekræftede genparter skal indeholde navn og stillingsbetegnelse på den person, der bekræfter genparten, og den dato, hvorpå den blev bekræftet. Ud over disse oplysninger skal den udstedende instans stemple dokumentet.

Den attest, der dokumenterer en ren straffeattest, indeholder en alfanumerisk autentifikations‑ og adgangskode, der gør det muligt at kontrollere ægtheden af originaldokumentet.

Sidste opdatering: 25/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Slovakiet

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Slovakisk. I henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), kan tjekkisk også accepteres.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Fødselsattest, vielsesattest, dødsattest, attest om ændring af fornavn og efternavn, afgørelse om ændring af fornavn og efternavn, faderskabserklæring, retsafgørelse vedrørende navn, skilsmissedom, retsafgørelse om annullation af ægteskab, retsafgørelse om bemyndigelse af en mindreårig til at indgå ægteskab, faderskabs‑/moderskabsdom, adoptionsdom, dom, der erklærer en person juridisk død, opholdsbevis for slovakiske statsborgere, opholdsbevis for udenlandske statsborgere, bevis for slovakisk statsborgerskab (kun udstedt på papir), straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Fødselsattest, vielsesattest, dødsattest, dom, som erklærer en person juridisk død, retsafgørelse om bemyndigelse af en mindreårig til at indgå ægteskab, skilsmissedom, retsafgørelse om annullation af ægteskab, opholdsbevis for slovakiske statsborgere, straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Listen over oversættere findes på det Link åbner i nyt vindueslovakiske justitsministeriums websted.

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Notarer og notarkandidater

– notarer – på webstedet for Link åbner i nyt vindueDen Slovakiske Republiks notarkammer (Notárska komora Slovenskej republiky) (søgninger kan foretages på slovakisk samt engelsk, tysk, fransk og ungarsk)

– der er ingen særskilt liste for notarkandidater. De arbejder for en notar.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

A) Bekræftede oversættelser:

i. Bekræftede oversættelser udarbejdet af en oversætter, der er opført på listen over oversættere, indeholder en erklæring fra oversætteren (prekladatel'ská doložka). I henhold til artikel 23, stk. 4, i lov nr. 382/2004 skal oversætterens erklæring indeholde oversætterens identitetsoplysninger, det område, oversætteren er autoriseret til at oversætte inden for, det løbenummer, oversættelsen er registreret under i logbogen, og en erklæring fra oversætteren om, at den pågældende er bekendt med konsekvenserne af at levere en unøjagtig oversættelse. Bekræftede oversættelser kan identificeres ved hjælp af et 12‑cifret jobnummer på det Link åbner i nyt vindueslovakiske justitsministeriums websted.

ii. Bekræftede oversættelser foretages eller bekræftes af en diplomatisk eller konsulær repræsentation i overensstemmelse med artikel 14e, stk. 1, litra d), i lov nr. 151/2010, hvis der er tale om oversættelser til slovakisk af dokumenter udstedt af et andet land med henblik på konsulære funktioner. Medarbejdere ved en diplomatisk eller konsulær repræsentation kan nægte at foretage eller bekræfte en sådan oversættelse, hvis de ikke i tilstrækkelig grad behersker det sprog, dokumentet er affattet på.

B) Bekræftede genparter:

i. Bekræftede genparter, der er udfærdiget af en notar eller en notarkandidat, skal indeholde en attest (osvedčovacia doložka), som i henhold til artikel 57, stk. 2, i lov nr. 323/1992 skal angive:

a) om den pågældende genpart ordret svarer til det dokument, som det er en genpart af, om dokumentet er et originaldokument eller en bekræftet genpart, og hvor mange ark det består af

b) det antal ark, genparten består af

c) om det er en fuldstændig eller delvis genpart

d) om der er foretaget ændringer, tilføjelser eller forkortelser i det forelagte dokument, som kan undergrave dets pålidelighed

e) om der er foretaget rettelser af genparten, som gør, at den ikke er i overensstemmelse med det fremlagte dokument

f) udstedelsessted og ‑dato

g) underskrift for den notar, der fremlægger attesten, eller for den af notaren bemyndigede medarbejder og notarens officielle stempel.

ii) Bekræftede genparter, der er udstedt af Den Slovakiske Republiks diplomatiske repræsentationer, skal indeholde en attest (på slovakisk), som i henhold til artikel 14e, stk. 2, i lov nr. 151/2010 skal være forsynet med det officielle runde stempel for den diplomatiske eller konsulære repræsentation med det statslige emblem, som er 36 mm i diameter, og en underskrift fra en bemyndiget medarbejder i den diplomatiske eller konsulære repræsentation. Hvis det bekræftede dokument indeholder to eller flere ark, skal de samles med snor, og de løse ender heraf overdækkes med en selvklæbende mærkat og stemples med den diplomatiske eller konsulære repræsentations officielle stempel.

Oplysningerne i attesten i henhold til artikel 14e, stk. 1, litra a), i lov nr. 151/2010 til attestering af, at en genpart af et dokument er i overensstemmelse med originaldokumentet, er følgende:

a) det løbenummer, som attesten er registreret under i et særligt register

b) en erklæring, der bekræfter, at genparten svarer til det fremlagte dokument

c) antal ark og sider, som genparten af dokumentet består af, og om

der er tale om en fuldstændig eller delvis genpart af dokumentet

d) sted og dato for udstedelsen af attesten

e) det korrekte afgiftsbeløb som fastsat i den relevante lovgivning

f) fornavn, efternavn, stilling og underskrift for den medarbejder, der udstedte attesten.

Standardattest:

Nummer .................. Afgift ...............

Det bekræftes herved, at denne fuldstændige

(delvise) fotokopi/genpart, der består af ....

sider, svarer til det fremlagte

originaldokument bestående af ....................................................

sider.

Uregelmæssigheder, rettelser ......................

Sted/dato .........................

L. S. .....................................................

iii. Bekræftede genparter, der er udstedt af distriktsmyndigheder og kommuner, skal indeholde en attest med følgende oplysninger i henhold til artikel 7, stk. 2, i lov nr. 599/2001:

a) en erklæring, der bekræfter, at genparten svarer til det fremlagte dokument

b) antallet af ark og sider, som genparten af dokumentet består af

c) det løbenummer, som attesten er registreret under i attesteringsloggen

d) dato og sted for attesteringen og om nødvendigt det tidspunkt, hvor dokumentet blev fremlagt.

Bemærk, at distriktsmyndigheder og kommuner i henhold til artikel 5 i lov nr. 599/2001 ikke udsteder bekræftede genparter til brug i udlandet.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Bortset fra notarens eller notarkandidatens attest har bekræftede genparter (og fotokopier) ingen særlige kendetegn.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Finland

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Finsk og svensk.

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Dokumenter, der henhører under forordningens anvendelsesområde, omfatter f.eks. udskrifter fra folkeregistret, udskrifter fra sognenes civilstandsregister, rene straffeattester og i nogle tilfælde retsafgørelser.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Finland har indført alle andre flersprogede standardformularer med undtagelse af bilag VIII (retlig handleevne til at indgå et registreret partnerskab). Med undtagelse af bilag XI (ren straffeattest) indeholder de alle landespecifikke overskrifter.

Standardformularen kan vedhæftes som bilag til udskrifter fra folkeregistret vedrørende fødsel, levende personer, afdøde, ægteskab, registreret partnerskab samt hjemsted og bopæl. Standardformularen kan vedhæftes som bilag til attesten vedrørende retten til at indgå ægteskab for en udenlandsk myndighed i henhold til finsk ret. Desuden kan standardformularen vedhæftes den rene straffeattest.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

I Finland findes der en ordning med autoriserede translatører, som forvaltes af en jury, der samarbejder med det nationale direktorat for uddannelse. Juryen fører et register over autoriserede translatører: Link åbner i nyt vinduehttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Bekræftede kopier udstedes af en notar. Notarer er embedsmænd ved agenturet for digitale og befolkningsdatarelaterede tjenester. I regionen Åland henhører notarer under regionens centraladministration.

Agenturet for digitale og befolkningsdatarelaterede tjenester kan kontaktes ad følgende kanaler:

Websted på engelsk: Link åbner i nyt vinduehttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Websted på finsk: Link åbner i nyt vinduehttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Regionen Ålands afdeling for eksterne anliggender kan kontaktes ad følgende kanaler:

Link åbner i nyt vinduehttps://www.ambetsverket.ax/

Hertil kommer, at Finlands repræsentationer i udlandet varetager visse notarfunktioner og ligeledes udsteder bekræftede kopier.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Den bekræftede kopi indeholder den autoriserede translatørs underskrift. Det er muligt at kontrollere translatørens autorisation ved at konsultere nedennævnte register over autoriserede translatører.

Bekræftede kopier udstedt af notarer, der arbejder ved agenturet for digitale og befolkningsdatarelaterede tjenester, kan identificeres, idet de er påført et rundt stempel med Finlands våbenskjold i midten. De bærer også notarens underskrift og navn.

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Se det foregående punkt.

Sidste opdatering: 25/01/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Offentlige dokumenter - Sverige

Artikel 24, stk. 1, litra a) - hvilke sprog EU-landene vil acceptere for offentlige dokumenter, der fremlægges for deres myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a)

Svensk

Artikel 24, stk. 1, litra b) - en vejledende liste over de offentlige dokumenter, der henhører under denne forordnings anvendelsesområde

Vejledende liste over nationale dokumenter

 1. Fødsel
  Uddrag fra registret, fødsel
 2. Konstatering af, at en person er i live
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 3. Dødsfald
  Uddrag fra registret, dødsfald
  Skatteforvaltningen udsteder ligeledes tilladelser til kremering og begravelse. Disse er en forudsætning for kremering eller begravelse. Der findes også en international skabelon for ligpas i og uden for de nordiske lande. Skatteforvaltningen udsteder endvidere en dødsattest med en liste over familiemedlemmer, som hovedsagelig anvendes til at give oplysninger om den afdøde og dennes nærmeste pårørende (i givet fald).
 4. Navn
  Civilstandsattest med angivelse af navnet (uddrag fra civilstandsregistret)
 5. Vielse
  Uddrag fra registret, vielse
  Vielsesmeddelelse
 6. Handleevne til at indgå ægteskab
  Attest, bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer
  Attest på handleevnen til at indgå ægteskab
 7. Vielse (civilstand)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 8. Registreret partnerskab
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 9. Partnerskab (registreret partnerskabsstatus)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 10. Slægtskab
  Civilstandsattest med angivelse af slægtskabet (uddrag fra civilstandsregistret)
 11. Adoption
  N/A
 12. Bopæl
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 13. Nationalitet
  Civilstandsattest med angivelse af nationaliteten (uddrag fra civilstandsregistret)
 14. Ren straffeattest
  Uddrag fra politiets strafferegister som udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i strafferegisterloven (1998:620) med henblik på indgivelse til en udenlandsk myndighed inden for rammerne af en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, eller hvis ansøgerens rettigheder i udlandet afhænger af dette uddrag.

Artikel 24, stk. 1, litra c) - listen over de offentlige dokumenter, som kan vedhæftes flersprogede standardformularer som en passende oversættelseshjælp

Vejledende liste over nationale dokumenter

 1. Fødsel
  Uddrag fra registret, fødsel
 2. Konstatering af, at en person er i live
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 3. Dødsfald
  Uddrag fra registret, dødsfald
  Skatteforvaltningen udsteder ligeledes tilladelser til kremering og begravelse. Disse er en forudsætning for kremering eller begravelse. Der findes også en international skabelon for ligpas i og uden for de nordiske lande. Skatteforvaltningen udsteder endvidere en dødsattest med en liste over familiemedlemmer, som hovedsagelig anvendes til at give oplysninger om den afdøde og dennes nærmeste pårørende (i givet fald).
 4. Navn
  Civilstandsattest med angivelse af navnet (uddrag fra civilstandsregistret)
 5. Bryllup
  Uddrag fra registret, vielse
  Vielsesmeddelelse
 6. Handleevne til at indgå ægteskab
  Attest, bevis på, at der ikke eksisterer ægteskabshindringer
  Attest på handleevnen til at indgå ægteskab
 7. Vielse (civilstand)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 8. Registreret partnerskab
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 9. Partnerskab (registreret partnerskabsstatus)
  Civilstandsattest med angivelse af civilstanden (uddrag fra civilstandsregistret)
 10. Slægtskab
  Civilstandsattest med angivelse af slægtskabet (uddrag fra civilstandsregistret)
 11. Adoption
  N/A
 12. Bopæl
  Civilstandsattest med angivelse af bopælen (uddrag fra civilstandsregistret)
 13. Nationalitet
  Civilstandsattest med angivelse af nationaliteten (uddrag fra civilstandsregistret)
 14. Ren straffeattest
  Uddrag fra politiets strafferegister som udstedt i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i strafferegisterloven (1998:620) med henblik på indgivelse til en udenlandsk myndighed inden for rammerne af en ansøgning om opholds- eller arbejdstilladelse, eller hvis ansøgerens rettigheder i udlandet afhænger af dette uddrag.

Artikel 24, stk. 1, litra d) - lister over personer, der i overensstemmelse med national ret er kvalificerede til at udarbejde bekræftede oversættelser, når der findes sådanne lister

Autoriserede oversættere – Link åbner i nyt vinduehttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Artikel 24, stk. 1, litra e) - en vejledende liste over de typer af myndigheder, der efter national ret er bemyndiget til at udstede bekræftede kopier

Det er ikke muligt at opstille en vejledende liste, da der ikke findes specifikke regler om bemyndigelse af myndighederne til at bekræfte kopier. Notarer er bemyndigede til at bekræfte kopier. Myndighederne er dog ikke notarer.

Artikel 24, stk. 1, litra f) - oplysninger om, på hvilken måde bekræftede oversættelser og bekræftede kopier kan identificeres

Bekræftede oversættelser skal være forsynet med et stempel. Notarer er bemyndigede til at bekræfte kopier. Dokumenter, der bekræftes af en notar, er typisk påført den pågældende notars navn samt bekræftelsesstedet og -datoen. Derudover kan dokumentet være forsynet med et stempel. Ved at anføre stedet kan det kontrolleres, hvorvidt den pågældende er behørigt udnævnt som notar. Der kan anmodes om disse oplysninger hos administrationen i den afdeling, hvor den pågældende notar udøver sine aktiviteter (har sit hjemsted).

Artikel 24, stk. 1, litra g) - oplysninger om de særlige karakteristika ved bekræftede kopier

Dokumenter, der bekræftes af en notar, er typisk påført den pågældende notars navn samt bekræftelsesstedet og -datoen. Derudover kan dokumentet være forsynet med et stempel.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.