V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Public documents

Article 24(1)(a) - languages accepted by the Member State for the public documents to be presented to its authorities pursuant to point (a) of Article 6(1)

English

Article 24(1)(b) – an indicative list of public documents falling within the scope of this Regulation

Birth Certificate (Gibraltar) - post-1995

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1995

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1986

Still-Birth certificate (Gibraltar)

Certificate of Life (Gibraltar)

Death Certificate (Gibraltar) - pre-1951

Death Certificate (Gibraltar) - post-1951

Marriage Certificate (Gibraltar)

Decree Absolute (Divorce)

Decree Absolute (Nullity)

Civil Partnership Certificate (Gibraltar)

Certificates of Dissolution of Partnership (Dissolution), Gibraltar

Certificates of Dissolution of Partnership (Nullity), Gibraltar

Court judgements on parentage (Gibraltar)

Adoption Certificate Gibraltar (Gibraltar)

Police Certificate (Gibraltar)

Article 24(1)(c) – the list of public documents to which multilingual standard forms may be attached as a suitable translation aid

Birth Certificate (Gibraltar) - post-1995

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1995

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1986

Still-Birth certificate (Gibraltar)

Death Certificate (Gibraltar) - pre-1951

Death Certificate (Gibraltar) - post-1951

Marriage Certificate (Gibraltar)

Civil Partnership Certificate (Gibraltar)

Adoption Certificate Gibraltar (Gibraltar)

Police Certificate (Gibraltar)

Article 24(1)(e) – an indicative list of types of authorities empowered by national law to make certified copies

Same as those authorities issing original certificates

Article 24(1)(f) – information relating to the means by which certified translations and certified copies can be identified

Birth Certificate (Gibraltar) - post-1995- A006 - embossed red seal and unique serial number

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1995- A007 - embossed red seal and unique serial number

Birth Certificate (Gibraltar) - pre-1986- A008 - embossed red seal and unique serial number

Still-Birth certificate (Gibraltar)- A009 - embossed red seal and unique serial number

Death Certificate (Gibraltar) - pre-1951- C005 - embossed red seal and unique serial number

Death Certificate (Gibraltar) - post-1951- C006 - embossed red seal and unique serial number

Marriage Certificate (Gibraltar)- E008 - embossed red seal and unique serial number

Civil Partnership Certificate (Gibraltar)- G005 - embossed red seal and unique serial number

Certificates of Dissolution of Partnership (Dissolution), Gibraltar- H001 - Supreme Court Seal and wet signature of registrar or deputy registrar

Adoption Certificate Gibraltar (Gibraltar)- I001 - embossed red seal and unique serial number

Police Certificate (Gibraltar)- M002 - watermark bearing Royal Gibraltar Police Crest

Last update: 09/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.