Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap