Matters of the property consequences of registered partnerships

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

KOMPETENTU TIESU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Horvātija

Ģimenes tiesības – Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas


*jāaizpilda obligāti

Article 64(1) (a) - the courts or authorities with competence to deal with applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and with appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2)

Applications for a declaration of enforceability in accordance with Article 44(1) and appeals against decisions on such applications in accordance with Article 49(2) are to be lodged with the municipal courts.

The responsible courts are:

All municipal courts under the Territories and Seats of Courts Act (Narodne novine (NN; Official Gazette of the Republic of Croatia) No 128/14).

Article 64(1) (b) - the procedures to contest the decision given on appeal referred to in Article 50

Under applicable national law in Croatia, there is no mechanism by which, for the purposes of Article 50, a decision on a legal remedy may be further contested, i.e. there are no courts with which a further appeal may be lodged.

Article 65 (1) - the list of the other authorities and legal professionals referred to in Article 3(2)

In Croatia, the municipal courts are responsible for dealing with non-litigious and enforcement cases under the Courts Act (NN Nos 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Therefore, under applicable national law in Croatia, there are no other competent authorities or legal professionals in accordance with Article 3(2) of the Regulation with competence in matters of matrimonial property regimes which exercise judicial functions or act by delegation of power by a judicial authority or under its control.

Last update: 16/04/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu