Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Su Reglamentu 2016/1104 susijusi informacija apie konkrečią šalį

2016 m. birželio mėn. Europos Sąjunga priėmė reglamentą dėl tarptautinių registruotų partnerysčių turtinių pasekmių, kuriuo siekiama padėti poroms kasdien valdyti savo turtą ir jį pasidalyti partnerystės nutraukimo atveju arba mirus vienam iš poros narių. Reglamentą pagal tvirtesnio bendradarbiavimo procedūrą priėmė 18 ES šalių: Švedija, Belgija, Graikija, Kroatija, Slovėnija, Ispanija, Prancūzija, Portugalija, Italija, Malta, Liuksemburgas, Vokietija, Čekija, Nyderlandai, Austrija, Bulgarija, Suomija ir Kipras. Kitos ES šalys gali bet kada prisijungti prie šio reglamento (tokiu atveju šalis taip pat turės prisijungti prie reglamento dėl santuoką sudariusių porų turto teisinio režimo).

Šiuo reglamentu bus užtikrintas teisinis tikrumas tarptautinėms registruotoms partnerystėms ir sumažintos teismo proceso išlaidos, nes poros bus aiškiai informuotos apie tai, kurios ES šalies teismai turėtų spręsti jų turto klausimus ir kurios šalies teisė turėtų būti taikoma šiems klausimams išspręsti. Reglamentu taip pat bus supaprastintas vienoje ES šalyje priimtų sprendimų turto klausimais pripažinimas ir vykdymo užtikrinimas kitoje ES šalyje. Kadangi mirus vienam iš poros narių turi būti padalytas poros turtas, šiuo reglamentu taip pat bus paprasčiau taikyti ES taisykles tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo atvejais. Reglamentas taikomas nuo 2019 m. sausio 29 d.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma