Registruotų partnerysčių turtinių pasekmių klausimai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, nuolatinės gyvenamosios vietos arba vykdymo vietos pirmosios instancijos teismas (Juzgado de Primera Instancia).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo. Teismas, turintis kompetenciją nagrinėti prašymus dėl apeliacinių skundų yra provincijos teismas (Audiencia Provincial).

Teismo sprendimas dėl apeliacinio skundo gali būti ginčijimas pateikiant išimtinį apeliacinį skundą dėl procedūrinių pažeidimų (recurso extraordinario por infracción procesal) arba kasacinį skundą (recurso de casación).

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Ispanijoje nėra valdžios institucijų, turinčių 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas savybes ir kompetenciją, kurioms būtų taikomas šis reglamentas.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma