Bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A 44. cikk szerinti kérelmeket, amennyiben azok bírósági ítéletre vagy perbeli egyezségre vonatkoznak, a regionális bíróság (Tribunal de grande instance) hivatalának vezetőjéhez (Directeur de greffe) kell benyújtani (a polgári perrendtartás [Code de procédure civile] 509. cikkének (1) és (2) bekezdése), vagy, ha a kérelmek közokiratra vonatkoznak, a közjegyzői kamara (Chambre des notaires) elnökéhez, annak távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyetteséhez (a polgári perrendtartás 509. cikkének (3) bekezdése).

A 49. cikk (2) bekezdése szerinti jogorvoslati kérelmeket a regionális bíróság elnökéhez (Président) kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509. cikkének (9) bekezdése).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.

A regionális bíróság elnöke által hozott jogerős határozat kizárólag a Semmítőszékhez (Cour de cassation) jogkérdésben benyújtott megsemmisítés iránti kérelemmel (pourvoi en cassation) támadható meg.

A jogkérdésben benyújtott megsemmisítés iránti kérelem indokai különbözőek lehetnek (a határozat jogszabályba ütközése, hatásköri szabályok megsértése, joghatóság hiánya, jogalap hiánya, megalapozatlanság, egymással ellentétes ítéletek, stb.), de a Bíróság minden esetben a jogalkalmazás felülvizsgálatára szorítkozik. Ez azt jelenti, hogy a Bíróság azt ellenőrzi, a határozat nem sért vagy hagy-e figyelmen kívül jogszabályt, az ügy tényállását azonban nem vizsgálja.

La Cour de cassation (Semmítőszék)

5 Quai de l’horloge

75055 Paris

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 20/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit