Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti nadležan je prvostupanjski sud (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu domicila stranke protiv koje se traži priznavanje ili izvršenje ili u mjestu izvršenja.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Podnošenje žalbe protiv odluke. Za odlučivanje o žalbama nadležan je pokrajinski sud (Audiencia Provincial).

Odluke koje pokrajinski sud donese u žalbenom postupku mogu se osporiti podnošenjem izvanredne žalbe zbog povrede postupka (recurso extraordinario por infracción procesal) ili žalbe u kasacijskom postupku (recurso de casación).

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

U Španjolskoj ne postoje tijela s karakteristikama i ovlastima iz članka 3. stavka 2. koja su obuhvaćena Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 22/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici