Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Sudovi ili tijela nadležni za zahtjeve za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.:

Predsjednik okružnog suda (Tribunal d’arrondissement)

Podaci za kontakt:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: 00352 803214-1

Sudovi ili tijela nadležni za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.:

Žalbeni sud – odjel za građanske predmete (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Podaci za kontakt:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 475981-1

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Postupci za osporavanje odluka donesenih u žalbenom postupku iz članka 50.:

Kasacijski sud

Podaci za kontakt:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 475981-369/373

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

/

Posljednji put ažurirano: 04/05/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici