Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava

Grčka

Sadržaj omogućio
Grčka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – Stvari imovinskih posljedica registriranih partnerstava


*obvezan unos

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Nadležni sud za proglašenje izvršivosti odluka o bračnoimovinskim režimima i imovinskim posljedicama životnog partnerstva na zahtjev zainteresirane stranke, u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe, u izvanparničnom postupku je jednočlani prvostupanjski sud (Monomeles Protodikeio) (članak 740. i dalje Zakona o parničnom postupku).

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Nadležni sud za pritužbe u parničnim postupcima protiv odluka o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 49. stavkom 2. te Uredbe je Žalbeni sud (Efeteio). U skladu sa sudskom praksom Kasacijskog suda podnosi se zahtjev/pritužba o kojoj odlučuje Žalbeni sud u prvom i zadnjem stupnju, što je iznimka od pravila iz članka 12. stavka 2. Zakona o parničnom postupku.

Protiv odluke Žalbenog suda iz članka 50. Uredbe, kako je opisano u točki (b), može se podnijeti žalba u kasacijskom postupku.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici