Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber

Nationale oplysninger vedrørende forordning 2016/1104

I juni 2016 vedtog EU en forordning om de formueretlige virkninger af internationale registrerede partnerskaber, der har til formål at hjælpe par med at forvalte deres aktiver i det daglige og dele dem i tilfælde af partnerskabets opløsning eller den ene af partnernes død. Forordningen blev vedtaget efter proceduren for forstærket samarbejde af 18 EU-lande: Sverige, Belgien, Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern. De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig forordningen (i givet fald vil landet også skulle tilslutte sig forordningen om formueforholdet mellem ægtefæller).

Forordningen vil give internationale registrerede partnerskaber retssikkerhed og mindske omkostningerne ved retssager, idet parrene vil vide, hvilket lands domstole, der skal behandle spørgsmål vedrørende deres formueforhold, og hvilken national lovgivning, der finder anvendelse ved behandlingen af disse spørgsmål. Forordningen vil også lette anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om partnernes formueforhold i et andet EU-land. Da et pars aktiver skal deles i tilfælde af en af partnernes død, vil forordningen endvidere lette anvendelsen af EU's regler om arveforhold på tværs af grænserne. Forordningen har fundet anvendelse siden den 29. januar 2019.

Sidste opdatering: 27/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website