Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Majetkové důsledky registrovaného partnerství

Vnitrostátní informace týkající se nařízení 2016/1104

V červnu 2016 přijala Evropská unie nařízení týkající se majetkových důsledků mezinárodních registrovaných partnerství, jehož cílem je pomoci párům s každodenní správou majetku a s jeho rozdělením v případě zrušení partnerství nebo úmrtí jednoho z partnerů. Nařízení v rámci posílené spolupráce přijalo 18 zemí EU: Švédsko, Belgie, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko, Španělsko, Francie, Portugalsko, Itálie, Malta, Lucembursko, Německo, Česká republika, Nizozemsko, Rakousko, Bulharsko, Finsko a Kypr. Ostatní země EU se k nařízení mohou kdykoli připojit (v daném případě bude muset země přijmout i nařízení o majetkových poměrech v manželství).

Nařízení zajistí mezinárodním registrovaným partnerstvím právní jistotu a sníží náklady právních řízení, protože páry budou s jistotou vědět, v jaké zemi EU by se při řešení svých majetkových záležitostí měly obrátit na soud a které vnitrostátní právo by se mělo uplatnit. Rovněž usnadní uznávání a výkon rozhodnutí v majetkových záležitostech vydaných v jedné zemi EU v jiné zemi EU. Vzhledem k tomu, že majetek páru musí být rozdělen v případě úmrtí, usnadní nařízení též uplatňování pravidel EU pro přeshraniční dědická řízení. Nařízení je použitelné od 29. ledna 2019.

Poslední aktualizace: 27/02/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.