Zadeve na področju premoženjskih razmerij med zakoncema

Informacije za posamezne države v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1103

Evropska unija je junija 2016 sprejela uredbo o premoženjskih razmerjih v mednarodnih zakonskih zvezah, katere cilj je pomagati parom pri vsakodnevnem upravljanju premoženja in pri njegovi razdelitvi v primeru razveze zakonske zveze ali smrti enega od zakoncev. Uredba je bila sprejeta v okviru postopka okrepljenega sodelovanja s strani 18 držav EU: Švedske, Belgije, Grčije, Hrvaške, Slovenije, Španije, Francije, Portugalske, Italije, Malte, Luksemburga, Nemčije, Češke, Nizozemske, Avstrije, Bolgarije, Finske in Cipra. Ostale države EU se lahko izvajanju uredbe pridružijo kadar koli (v tem primeru se morajo pridružiti tudi izvajanju uredbe glede premoženjskopravnih posledic registriranih partnerskih skupnosti).

Uredba bo zakoncem v mednarodnih zakonskih zvezah zagotovila pravno varnost in zmanjšala stroške sodnih postopkov, saj bodo pari vedeli, katera nacionalna sodišča bodo obravnavala vprašanja v zvezi z njihovim premoženjem in katero nacionalno pravo se bo uporabilo za reševanje teh zadev. Uredba bo tudi olajšala priznavanje in izvrševanje odločb o premoženjskih zadevah, ki so bile izdane v drugi državi EU. Ker je treba premoženje para v primeru razveze zakonske zveze ali smrti enega od partnerjev razdeliti, bo uredba prav tako olajšala uporabo pravil EU o čezmejnih razvezah in dedovanju. Uredba se bo uporabljala od 29. januarja 2019.

Zadnja posodobitev: 12/02/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču