Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych

WięcejMniej

Informacje krajowe dotyczące rozporządzenia 2016/1103

W czerwcu 2016 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące ustrojów majątkowych małżeństw międzynarodowych, mające na celu pomoc w codziennym zarządzaniu majątkiem oraz w dokonywaniu podziału majątku w przypadku rozwodu lub śmierci jednego z małżonków. Rozporządzenie to zostało przyjęte w ramach procedury wzmocnionej współpracy przez następujące 18 państw członkowskich UE: Szwecja, Belgia, Grecja, Chorwacja, Słowenia, Hiszpania, Francja, Portugalia, Włochy, Malta, Luksemburg, Niemcy, Republika Czeska, Niderlandy, Austria, Bułgaria, Finlandia i Cypr. Inne państwa członkowskie UE mogą w dowolnym momencie zgłosić chęć uczestniczenia w stosowaniu rozporządzenia (w takim przypadku dane państwo będzie również musiało przystąpić do rozporządzenia w sprawie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich).

Rozporządzenie zapewni małżeństwom międzynarodowym pewność prawną i ograniczenie kosztów postępowania sądowego, w związku z tym że pary będą wiedziały, sąd którego kraju jest właściwy do rozpatrywania kwestii dotyczących ich majątku i prawo którego kraju należy stosować przy rozstrzyganiu tych kwestii. Rozporządzenie ułatwi również uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących spraw majątkowych wydanych w innym państwie UE. Jako że majątek małżonków musi być podzielony w przypadku rozwodu lub śmierci, rozporządzenie ułatwi także stosowanie przepisów UE dotyczących transgranicznych spraw rozwodowych i spadkowych. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 29 stycznia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2019

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony