Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Laulāto mantiskās attiecības

Valstu informācija par Regulu (ES) 2016/1103

Eiropas Savienība 2016. gada jūnijā pieņēma regulu par mantisko attiecību regulējumu starptautisku laulību gadījumā ar mērķi palīdzēt pāriem pārvaldīt viņu īpašumu ikdienā un sadalīt to šķiršanās vai laulātā nāves gadījumā. Ciešākas sadarbības procedūras ietvaros šo regulu pieņēma 18 ES dalībvalstis: Zviedrija, Beļģija, Grieķija, Horvātija, Slovēnija, Spānija, Francija, Portugāle, Itālija, Malta, Luksemburga, Vācija, Čehijas Republika, Nīderlande, Austrija, Bulgārija, Somija un Kipra. Citas ES dalībvalstis var pievienoties šai regulai jebkurā laikā (tādā gadījumā dalībvalstij būs jāpievienojas arī Regulai par reģistrētu partnerattiecību mantiskajām sekām).

Regula nodrošinās juridisko noteiktību starptautisku laulību gadījumā un samazinās tiesvedības izdevumus, jo laulātie zinās, kuras valsts tiesas izskata jautājumus saistībā ar viņu īpašumu un kuras valsts tiesības ir jāpiemēro šādu jautājumu risināšanai. Regula arī veicinās citā ES dalībvalstī izdotu lēmumu atzīšanu un izpildi īpašuma lietās. Tā kā šķiršanās vai nāves gadījumā laulāto manta ir jādala, šī regula arī veicinās ES noteikumu piemērošanu pārrobežu šķiršanās un mantošanas lietās. Regulu sāks piemērot no 2019. gada 29. janvāra.

Lapa atjaunināta: 12/02/2019

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu