Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

Nyderlandai

Turinį pateikė
Nyderlandai

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Prašymas dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį: apylinkės teismo teisėjas, nagrinėjantis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių (voorzieningenrechter).

Apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo dėl tokio prašymo pagal 49 straipsnio 2 dalį: apylinkės teismas, kurio teisėjas, nagrinėjantis prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, priėmė sprendimą dėl prašymo dėl teismo sprendimo pripažinimo arba paskelbimo vykdytinu.

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Kasacinis skundas Aukščiausiajam Teismui.

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma Nyderlandams.

Paskutinis naujinimas: 03/09/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma