Sutuoktinių turto teisinių režimų klausimai

64 straipsnio 1 dalies a punktas – kurių teismų ar valdžios institucijų kompetencijai priklauso nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 44 straipsnio 1 dalį ir apeliacinius skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 49 straipsnio 2 dalį.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

44 straipsnyje nurodyti prašymai turi būti teikiami apygardos teismo (tribunal de grande instance) vyriausiajam sekretoriui (greffier en chef) (Civilinio proceso kodekso (code de procédure civile) 509 straipsnio 1 ir 2 dalys), jei jie susiję su teismo sprendimu ar teisminiu susitarimu, ir Notarų rūmų (chambre des notaires) prezidentui arba jo pavaduotojui, jei prezidento nėra arba jis negali eiti pareigų, jei jie susiję su autentišku dokumentu.

Valdžios institucija, kuriai turi būti pateikiami 49 straipsnio 2 dalyje nurodyti apeliaciniai skundai, yra apygardos teismo pirmininkas (Civilinio proceso kodekso 509 straipsnio 9 dalis).

64 straipsnio 1 dalies b punktas – 50 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo dėl apeliacinio skundo ginčijimo tvarka.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Apygardos teismo pirmininko sprendimą galima ginčyti tik pateikiant kasacinį skundą dėl teisės klausimo (pourvoi en cassation) Kasaciniam teismui (Cour de cassation).

Kasacinio skundo pagrindai gali būti įvairūs (įstatymo pažeidimas, įgaliojimų viršijimas, prieštaravimas dėl teismo jurisdikcijos, teisinio pagrindo nebuvimas, motyvų nepateikimas, prieštaraujantys sprendimai ir kt.), tačiau kiekvienu atveju bendra tai, kad teismas apsiriboja teisės taikymo vertinimu. Tai reiškia, kad Kasacinis teismas patikrina, kad sprendimu nebūtų pažeisti įstatymai ar jų nepaisoma, tačiau nenagrinėja bylos faktų.

Cour de cassation

5 quai de l’Horloge

75055 Paris

65 straipsnio 1 dalis – 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų kitų valdžios institucijų ir teisės specialistų sąrašas.

Netaikoma

Paskutinis naujinimas: 20/05/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma