Matters of matrimonial property regimes

National information concerning Regulation 2016/1103

In June 2016, the European Union adopted a Regulation concerning the property regimes of international marriages aimed at helping couples manage their property on a daily basis and to divide it in case of divorce or of the death of one member. The Regulation was adopted under the procedure of enhanced cooperation by 18 EU countries: Sweden, Belgium, Greece, Croatia, Slovenia, Spain, France, Portugal, Italy, Malta, Luxembourg, Germany, the Czech Republic, the Netherlands, Austria, Bulgaria, Finland and Cyprus. Other EU countries can join the Regulation any time (in such case the country will also have to join the Regulation concerning the property consequences of registered partnerships).

The Regulation will provide international marriages with legal certainty and reduce the costs of legal proceedings as couples will know which country’s courts should deal with matters concerning their property and which national law should apply to resolve such matters. The Regulation will also facilitate the recognition and enforcement of decisions on property matters given in another EU country. As a couple's property must be divided in case of divorce or death, the Regulation will also facilitate the application of EU rules on cross-border divorces and successions. The Regulation will apply as from 29 January 2019.

Last update: 12/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Belgium

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság: az elsőfokú bíróság, konkrétabban a családjogi bíróság.

Az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni jogorvoslati kérelem esetén:

  • kifogás esetén: az elsőfokú bíróság, konkrétabban a családjogi bíróság;
  • fellebbezés esetén: a fellebbviteli bíróság.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat ellen csak a Semmítőszékhez lehet fellebbezni.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A 3. cikk (2) bekezdésében foglalt kritériumok szerinti egyéb hatóságok nincsenek.

Utolsó frissítés: 22/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Bulgária

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A valamely más uniós tagállamban hozott ítélet vagy egyéb jogi aktus végrehajthatóságának megállapítása iránti kérelmet a tartományi bírósághoz kell benyújtani. (A polgári perrendtartás 623. cikkének (1) bekezdése).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A határozat ellen a Szófiai Fellebbviteli Bírósághoz lehet fellebbezni. A Szófiai Fellebbviteli Bíróság határozataival szembeni további fellebbezéseket a Legfelsőbb Semmítőszékhez kell benyújtani. (A polgári perrendtartás 623. cikkének (6) bekezdése).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 26/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Csehország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A Cseh Köztársaságban a kerületi bíróságok [okresní soudy].

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Csak rendkívüli jogorvoslati intézkedések alkalmazhatók, nevezetesen:

– megsemmisítés iránti kérelem [zmatečnost];

– perújítási kérelem [žaloba na obnovu řízení];

– felülvizsgálat iránti kérelem [dovolání].

Valamennyi felsorolt rendkívüli jogorvoslati eljárás iránti kérelmet az első fokon eljáró bírósághoz kell benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Ez olyan közjegyzői szerveket jelent, mint például a bíróság megbízottjaként eljáró közjegyzők (a különleges bírósági eljárásokról szóló 292/2013. sz. törvény 162. szakaszának (2) bekezdése, a 100. szakasz (1) bekezdésével és a 103. szakasz (1) bekezdésével együtt értelmezve).

Utolsó frissítés: 29/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Franciaország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikkben hivatkozott kérelmeket a regionális bíróság hivatalvezetőjéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-1. és 509-2. cikke), ha azok bírósági határozathoz vagy bíróság előtt kötött egyezséghez kapcsolódnak, illetve a közjegyzői kamara elnökéhez – távollétében vagy akadályoztatása esetén helyetteséhez – (a polgári perrendtartás 509-3. cikke), amennyiben közokirathoz kapcsolódnak.

A 49. cikk szerinti jogorvoslati kérelmeket a regionális bíróság elnökéhez kell benyújtani (a polgári perrendtartás 509-1. és 509-9. cikke).

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A regionális bíróság elnöke által hozott jogerős határozatot kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel lehet megtámadni.

Megsemmisítés iránti kérelmet többféle indokkal lehet benyújtani (jogszabály megsértése, hatáskörtúllépés, a bíróság hatáskörének hiánya, jogalap hiánya, hiányos indokolás, egymásnak ellentmondó ítéletek stb.), a kérelem tárgyában eljáró bíró azonban minden esetben kizárólag a jogszabályok alkalmazásának módját vizsgálja. Ez azt jelenti, hogy a bíróság azt vizsgálja, az ítélet nem sértett-e törvényt vagy jogszabályt, de nem vizsgálja az ügy tényállását.

La Cour de cassation (Semmítőszék)

5 quai de l’horloge

75055 Paris

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó

Utolsó frissítés: 02/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Horvátország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet és az ilyen kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezést a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban a járásbírósághoz kell benyújtani.

A hatáskörrel rendelkező bíróságok:

A bíróságok területi illetékességéről és székhelyéről szóló törvény (Narodne novine (NN; a Horvát Köztársaság hivatalos lapja), 128/14. sz.) szerinti valamennyi járásbíróság.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az alkalmazandó horvát nemzeti jog szerint nincs olyan mechanizmus, amely révén az 50. cikk alkalmazásában a jogorvoslat tárgyában hozott határozatot tovább lehetne vitatni, azaz nincs olyan bíróság, amelyhez további fellebbezést lehet benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A bíróságokról szóló törvény értelmében (NN 28/13., 33/15., 82/15., 82/16. sz.) Horvátországban a nemperes eljárások és a végrehajtási ügyek tekintetében a járásbíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Ezért az alkalmazandó horvát nemzeti jog értelmében nem létezik a rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerinti, házassági vagyonjogi ügyekben hatáskörrel rendelkező más olyan hatóság vagy jogi szakember, amely, vagy aki igazságszolgáltatási feladatokat lát el, vagy igazságügyi hatóság által rá ruházott hatáskörben vagy annak felügyelete alatt jár el.

Utolsó frissítés: 27/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Olaszország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság a fellebbviteli bíróság [Corte di Appello].

A végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság a Legfelsőbb Semmítőszék [Suprema Corte di Cassazione].

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat megtámadható:

1) a polgári perrendtartás 391a. és 391b. cikke szerinti felülvizsgálati kérelemmel;

2) a polgári perrendtartás 391b. cikke szerinti, harmadik személy által benyújtott jogorvoslati kérelemmel.

A határozattal szemben kijavítás iránti kérelem is benyújtható, ha az ítélet elírást vagy számítási hibát tartalmaz.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A 3. cikk (2) bekezdésének alkalmazásában ez a következőket foglalja magában:

a 2014. évi 132. sz. törvényerejű rendelet 6. cikkével összhangban támogatott tárgyalásos eljárást [negoziazione assistita] folytató ügyvédek;

a 2014. évi 132. sz. törvényerejű rendelet 12. cikkével összhangban támogatott tárgyalásos eljárást lefolytató állami tisztviselők.;

Utolsó frissítés: 09/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Ciprus

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok a családjogi bíróságok. Az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok elleni fellebbezéseket a másodfokú családjogi bíróság (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio) tárgyalja.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbezés tárgyában hozott határozat megtámadása a bíróságokról szóló (14/60 sz.) törvény 25. cikkében foglalt jogorvoslati eljárásban, valamint az Alkotmány 155. cikke szerinti felsőbírósági leirat kiadása révén lehetséges.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 30/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Luxemburg

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság:

A kerületi bíróság (Tribunal d’arrondissement) elnöke

Elérhetőség:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourgi kerületi bíróság)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch (Diekirchi kerületi bíróság)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel.: 00352 803214-1

A 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott, az ilyen kérelmek tárgyában hozott határozatokkal szembeni fellebbezések elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy hatóság:

A polgári ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság (Cour d’appel)

Elérhetőség:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 00352 475981-1

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

Az 50. cikk értelmében a jogorvoslat tárgyában hozott határozatok megtámadására irányuló eljárásokra hatáskörrel rendelkezik:

A Semmítőszék (Cour de cassation)

Elérhetőség:

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel.: 475981-369/373

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

/

Utolsó frissítés: 13/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Hollandia

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A 44. cikk (1) bekezdése szerinti, a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelem esetén: a járásbíróság ideiglenes intézkedésekről határozó bírája (voorzieningenrechter).

Az ilyen kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására a 49. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkező bíróság: az a járásbíróság, amelynek ideiglenes intézkedésekről határozó bírája a végrehajthatóság megállapítása iránti kérelmet elbírálta.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott megsemmisítés iránti kérelem.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Hollandiában nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 03/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Ausztria

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

A rendelet 44. cikkének (1) bekezdésével összhangban benyújtott, a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróság az alperes lakóhelye vagy székhelye szerinti végrehajtási bíróság vagy járásbíróság (Bezirksgericht).

A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni fellebbezés elbírálására hatáskörrel rendelkező felsőbb szintű bíróság a tartományi bíróság (Landesgericht); a fellebbezést azonban az első fokon eljárt bírósághoz kell benyújtani.

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A Legfelsőbb Bírósághoz intézett felülvizsgálati kérelem, amelyet az elsőfokú bíróságnál kell benyújtani.

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

Ausztriában nincs olyan egyéb hatóság vagy jogi szakember, amely, vagy aki a 3. cikk (2) bekezdése értelmében hatáskörrel rendelkezik a házassági vagyonjogi hatásokkal kapcsolatos kérdésekben.

Utolsó frissítés: 09/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Finnország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Végrehajthatóság megállapítása

Járásbíróság

A járásbíróság határozata ellen fellebbezni lehet a

fellebbviteli bírósághoz

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbviteli bíróság határozatával szembeni fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani, feltéve, hogy a Legfelsőbb Bíróság lehetőséget biztosít a fellebbezésre (a bírósági eljárási törvénykönyv 30. fejezetének 1–3. szakasza).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A végrehajtásra hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy jogi szakembert a bíróság jelöli ki

Utolsó frissítés: 04/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - Svédország

64. cikk (1) bekezdés a) pont – a 44. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott, végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek és az ilyen kérelmekkel kapcsolatos határozatok ellen a 49. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságok vagy hatóságok

Járásbíróság Területi illetékesség

Nackai járásbíróság (Nacka tingsrätt)             Stockholm megye (Stockholms län)

Uppsalai járásbíróság                                      Uppsala megye

Eskilstunai járásbíróság                                  Södermanland megye

Linköpingi járásbíróság                                  Östergötland megye

Jönköpingi járásbíróság                                  Jönköping megye

Växjöi járásbíróság                                         Kronoberg megye

Kalmari járásbíróság                                       Kalmar megye

Gotlandi járásbíróság                                      Gotland megye

Blekingei járásbíróság                                    Blekinge megye

Kristianstadi járásbíróság                               Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga és Östra Göinge helyi önkormányzata (kommuner)

Malmöi járásbíróság                                       Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge és Ystad helyi önkormányzata

Halmstadi járásbíróság                                   Halland megye

Göteborgi járásbíróság                                    Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla és Öckerö helyi önkormányzata

Vänersborgi járásbíróság                                Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg és Åmål helyi önkormányzata

Skaraborgi járásbíróság                                  Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda és Vara helyi önkormányzata

Värmlandi járásbíróság                                   Värmland megye

Örebroi járásbíróság                                       Örebro megye

Västmanlandi járásbíróság                              Västmanland megye

Falui járásbíróság                                            Dalarna megye

Gävlei járásbíróság                                         Gävleborg megye

Ångermanlandi járásbíróság                           Västernorrland megye

Östersundi járásbíróság                                  Jämtland megye

Umeå-i járásbíróság                                        Västerbotten megye

Luleå-i járásbíróság                                        Norrbotten megye

64. cikk (1) bekezdés b) pont – az 50. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat megtámadására vonatkozó eljárások

A fellebbviteli bírósághoz (hövrätt) vagy a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) benyújtott fellebbezés (överklagande). A fellebbezést ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely az ítéletet hozta. A fellebbezés csak akkor kerül elbírálásra, ha a Legfelsőbb Bíróság lehetőséget biztosít a fellebbezésre (prövningstillstånd).

65. cikk (1) bekezdés – a 3. cikk (2) bekezdésében említett egyéb hatóságok és jogi szakemberek jegyzéke

A vagyonfelosztással megbízott személy (bodelningsförrättare)

Vagyonkezelő (boutredningsman)

Fizetési meghagyással vagy jogsegéllyel kapcsolatos egyszerűsített eljárásokban a végrehajtási hatóság (Kronofogdemyndigheten)

Utolsó frissítés: 12/09/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.