Stvari bračnoimovinskih režima

Članak 64. stavak 1. točka (a) – sudove ili tijela nadležna za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1. te za žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 44. stavkom 1.: sudac okružnog suda koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu (voorzieningenrechter).

Žalbe protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 49. stavkom 2.: okružni sud na kojem je sudac nadležan za zahtjeve za privremenu pravnu zaštitu donio odluku o zahtjevu za priznavanje i proglašenje izvršivosti.

Članak 64. stavak 1. točka (b) – postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 50.;

Žalbe u kasacijskom postupku koje se podnose Vrhovnom sudu.

Članak 65. stavak 1. – popis drugih tijela i pravnih stručnjaka navedenih u članku 3. stavku 2.

Nije primjenjivo u Nizozemskoj.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.