Stvari bračnoimovinskih režima

Informacije na nacionalnoj razini u vezi s Uredbom 2016/1103

U lipnju 2016. Europska unija donijela je Uredbu o bračnoimovinskim režimima u međunarodnim brakovima, čiji je cilj pomoći bračnim drugovima u svakodnevnom upravljanju imovinom i njezinoj podjeli u slučaju razvoda ili smrti jednog od bračnih drugova. Uredbu je u okviru postupka pojačane suradnje donijelo 18 država članica: Švedska, Belgija, Grčka, Hrvatska, Slovenija, Španjolska, Francuska, Portugal, Italija, Malta, Luksemburg, Njemačka, Češka, Nizozemska, Austrija, Bugarska, Finska i Cipar. Druge države članice EU-a mogu pristupiti Uredbi u bilo koje vrijeme (u tom slučaju dotična će država članica morati pristupiti i Uredbi o imovinskim posljedicama registriranih partnerstava).

Uredbom će se osigurati pravna sigurnost međunarodnih brakova i smanjiti troškovi pravnih postupaka jer će bračni drugovi jasno znati u kojoj su zemlji sudovi nadležni za pitanja povezana s njihovom imovinom i čije se nacionalno pravo primjenjuje na rješavanje tih pitanja. Uredbom će se olakšati i priznavanje i provođenje u državi članici odluka o imovinskim pitanjima donesenih u drugoj državi članici. Kako se imovina para mora podijeliti u slučaju razvoda ili smrti, Uredbom će se olakšati i primjena pravila EU-a u prekograničnim slučajevima razvoda i nasljeđivanja. Uredba će se primjenjivati od 29. siječnja 2019.

Posljednji put ažurirano: 12/02/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici