Ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) - δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια/-ες να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 και τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2,

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια να εξετάζουν τις αιτήσεις για κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1:

Président du Tribunal d’arrondissement (Πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Περιφερειακό δικαστήριο Λουξεμβούργου)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (περιφερειακό δικαστήριο Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Τηλέφωνο: 00352 803214-1

Δικαστήρια ή αρχές που είναι αρμόδια για την εκδίκαση των ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των εν λόγω αιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2:

Εφετείο, δικάζον ως δευτεροβάθμιο πολιτικό δικαστήριο

Διεύθυνση επικοινωνίας:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 00352 475981-1

Άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο β) - ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου, που προβλέπονται στο άρθρο 50

Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί του ενδίκου μέσου που προβλέπονται στο άρθρο 50:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο: 475981-369/373

Άρθρο 65 παράγραφος 1 – κατάλογος των άλλων αρχών και επαγγελματιών του νομικού κλάδου που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2

/

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο