Formueforholdet mellem ægtefæller

Nationale oplysninger vedrørende forordning 2016/1103

I juni 2016 vedtog EU en forordning om formueforholdet mellem ægtefæller i internationale ægteskaber, der har til formål at hjælpe par med at forvalte deres aktiver i det daglige og dele dem i tilfælde af skilsmisse eller den ene af ægtefællernes død. Forordningen blev vedtaget efter proceduren for forstærket samarbejde af 18 EU-lande: Sverige, Belgien, Grækenland, Kroatien, Slovenien, Spanien, Frankrig, Portugal, Italien, Malta, Luxembourg, Tyskland, Den Tjekkiske Republik, Nederlandene, Østrig, Bulgarien, Finland og Cypern. De øvrige EU-lande kan til enhver tid tilslutte sig forordningen (i givet fald vil landet også skulle tilslutte sig forordningen om de formueretlige virkninger af registrerede partnerskaber).

Forordningen vil give internationale ægtepar retssikkerhed og mindske omkostningerne ved retssager, idet parrene vil vide, hvilket lands domstole, der skal behandle spørgsmål vedrørende deres formueforhold, og hvilken national lovgivning, der finder anvendelse ved behandlingen af disse spørgsmål. Forordningen vil også lette anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om ægtefællers formueforhold i et andet EU-land. Da et pars aktiver skal deles i tilfælde af skilsmisse eller død, vil forordningen endvidere lette anvendelsen af EU's regler om skilsmisser og arveforhold på tværs af grænserne. Forordningen finder anvendelse med virkning fra den 29. januar 2019.

Sidste opdatering: 12/02/2019

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.