Formulär för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder


Skyddsåtgärder som beslutas inom ramen för civilrättsliga förfaranden i ett EU-land ska erkännas i alla andra EU-länder utan att det krävs några särskilda formaliteter.


Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor gäller mellan alla länder i Europeiska unionen utom Danmark.

I förordningen föreskrivs upprättande av två standardformulär (intyg). Dessa fastställdes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 939/2014 av den 2 september 2014 om fastställande av de intyg som avses i artiklarna 5 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Länkar

Μer information om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder.

Mer information om språk som godtas vid översättning och behöriga myndigheter.

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Från och med den 1 februari 2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Enligt utträdesavtalet ska EU-rätten dock gälla för och i Storbritannien under övergångsperioden. Därför kan Storbritannien väljas i formulären fram till övergångsperiodens slut den 31 december 2020.

  • Intyg som utfärdas i enlighet med artikel 5
    • på svenska
  • Intyg som utfärdas i enlighet med artikel 14
    • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering : 07/10/2020

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats