Formulär för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder som beslutas inom ramen för civilrättsliga förfaranden i ett EU-land ska erkännas i alla andra EU-länder utan att det krävs några särskilda formaliteter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor gäller mellan alla länder i Europeiska unionen utom Danmark.

I förordningen föreskrivs upprättande av två standardformulär (intyg). Dessa fastställdes genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 939/2014 av den 2 september 2014 om fastställande av de intyg som avses i artiklarna 5 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Länkar

Μer information om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder.

Mer information om språk som godtas vid översättning och behöriga myndigheter.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats