Formulieren betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen


Een in een EU-lidstaat gelaste beschermingsmaatregel in burgerlijke zaken wordt in alle andere EU-lidstaten erkend zonder dat er een bijzondere procedure moet worden gevolgd.


Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De verordening voorziet in twee standaardformulieren (certificaten), waarvan het model is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 939/2014 van de Commissie van 2 september 2014 tot vaststelling van de certificaten als bedoeld in de artikelen 5 en 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

Links

Meer informatie over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen

Informatie over de bevoegde instanties en de voor vertaling aanvaarde talen

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken.

  • Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 5
    • in het Nederlands
  • Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 14
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 20/05/2019

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website