Formulieren betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen


Een in een EU-lidstaat gelaste beschermingsmaatregel in burgerlijke zaken wordt in alle andere EU-lidstaten erkend zonder dat er een bijzondere procedure moet worden gevolgd.


Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De verordening voorziet in twee standaardformulieren (certificaten), waarvan het model is vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 939/2014 van de Commissie van 2 september 2014 tot vaststelling van de certificaten als bedoeld in de artikelen 5 en 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken.

Links

Meer informatie over de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen

Informatie over de bevoegde instanties en de voor vertaling aanvaarde talen

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

  • Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 5
    • in het Nederlands
  • Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 14
    • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 07/10/2020

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website