Aizsardzības pasākumu apliecību savstarpēja atzīšana


Vienā ES dalībvalstī civillietā izdotu rīkojumu par aizsardzības pasākumu atzīst visās pārējās ES dalībvalstīs – bez nepieciešamības veikt papildu procedūras.


Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulu (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās piemēro visu Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējās attiecībās, izņemot Dāniju.

Regulā ir paredzētas divas standarta veidlapas (apliecības), kas pieņemtas 2014. gada 2. septembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 939/2014, ar ko izveido apliecības, kuras minētas 5. un 14. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās.

Noderīgas saites

Papildu informācija par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu.

Informācija par kompetentajām iestādēm un valodām, kas tiek pieņemtas tulkošanai.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2020. gada 1. februāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr saskaņā ar Izstāšanās līgumu pārejas periodā uz Apvienoto Karalisti attiecas un tās iekšienē tiek piemēroti ES tiesību akti. Veidlapās Apvienoto Karalisti varēs atlasīt līdz pārejas perioda beigām, 2020. gada 31. decembrim.

  • Apliecība, kas izdota saskaņā ar par 5. pantu
    •  latviešu
  • Apliecība, kas izdota saskaņā ar par 14. pantu
    •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta : 07/10/2020

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu