Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo formos


ES šalies civiliniame procese paskirtos apsaugos priemonės visose kitose ES šalyse pripažįstamos be jokių specialių procedūrų.


2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose taikomas visose Europos Sąjungos šalyse, išskyrus Daniją.

Reglamente numatytos dvi standartinės formos (pažymos), patvirtintos 2014 m. rugsėjo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 939/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose 5 ir 14 straipsniuose nurodytų pažymų formos.

Susijusios nuorodos

Daugiau apie apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimą.

Informacija apie kompetentingas institucijas ir priimtinas dokumentų vertimo kalbas.

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų.

  • Pažyma, išduodama pagal 5 straipsnį
    •  lietuvių
  • Pažyma, išduodama pagal 14 straipsnį
    •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 20/05/2019

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma