Uzajamno priznavanje obrazaca o zaštitnim mjerama


Zaštitna mjera u građanskim stvarima određena u državi članci EU-a priznaje se u svim drugim državama članicama bez posebnih dodatnih postupaka.


Uredba (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Uredbom su predviđena dva standardna obrasca (potvrde) donesena u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 939/2014 od 2. rujna 2014. o uvođenju potvrda iz članaka 5. i 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima.

Druge poveznice

Više informacija o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera.

Više informacija o nadležnim tijelima i jezicima prihvaćenima za prijevode.

Obrazac možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku.

  • Potvrda izdana u skladu s člankom 5.
    • na hrvatski
  • Potvrda izdana u skladu s člankom 14.
    • na hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano : 20/05/2019

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici