Vzájemné uznávání formulářů v oblasti ochranných opatření


Ochranné opatření v občanských věcech nařízené v jedné zemi EU je uznáno ve všech ostatních zemích EU, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech se použije ve všech zemích Evropské unie s výjimkou Dánska.

Nařízení stanoví dva standardní formuláře (osvědčení) přijaté jako prováděcí nařízení Komise (EU) č. 939/2014 ze dne 2. září 2014, kterým se stanoví osvědčení podle článků 5 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech.

Související odkazy

Více informací o vzájemném uznávání ochranných opatření.

Informace o příslušných orgánech a jazycích přijímaných pro překlad.

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže.

  • Osvědčení vydané v souladu s článkem 5
    • v jazyce: čeština
  • Osvědčení vydané v souladu s článkem 14
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 20/05/2019

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.