Взаимно признаване на формуляри, засягащи мерки за осигуряване на защита


Мярка за осигуряване на защита по граждански дела, постановена в държава от ЕС се признава във всички други държави от ЕС, без да се изисква каквато и да е специална процедура.


Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела се прилага между всички държави - членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

В регламента се предвиждат два стандартни формуляра (удостоверения), приети с Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2014 на Комисията от 2 септември 2014 г. за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Връзки по темата

За повече информация относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита.

За информация за компетентните органи и за приетите езици за превод.

Можете да попълните формулярите онлайн, като щракнете на една от следните връзки. Ако вече сте започнали да попълвате формуляр и сте запазили негова версия, можете да я качите на сайта, като използвате бутона "Заредете версията".
От 1 февруари 2020 г. Обединеното кралство вече не е държава – членка на ЕС. Според Споразумението за оттегляне обаче законодателството на ЕС се прилага към и във Обединеното кралство през преходния период. Обединеното кралство може да бъде избирано във формуляри до края на преходния период — 31 декември 2020 г.

  • Удостоверение, издадено съгласно член 5
    • на  български
  • Удостоверение, издадено съгласно член 14
    • на  български

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.

Ако вече сте запазили формуляра, моля, използвайте бутона „заредете версията“.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация : 07/10/2020

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт