Взаимно признаване на формуляри, засягащи мерки за осигуряване на защита

Мярка за осигуряване на защита по граждански дела, постановена в държава от ЕС се признава във всички други държави от ЕС, без да се изисква каквато и да е специална процедура.

Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела се прилага между всички държави - членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

В регламента се предвиждат два стандартни формуляра (удостоверения), приети с Регламент за изпълнение (ЕС) № 939/2014 на Комисията от 2 септември 2014 г. за установяване на удостоверенията, посочени в членове 5 и 14 от Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Връзки по темата

За повече информация относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита.

За информация за компетентните органи и за приетите езици за превод.

Последна актуализация: 20/05/2019

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт