Pravosudna knjižnica

Pravosudna knjižnica Europske pravosudne mreže u kaznenim stvarima osmišljena je kako bi pravni stručnjaci imali pristup svim relevantnim dokumentima povezanima s pravnim instrumentima EU-a u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Pravosudna knjižnica sadržava i relevantne dokumente drugih institucija (Vijeće Europe, UN).

Pravosudna knjižnica uključuje i odjeljak o statusu provedbe različitih primjenjivih pravnih instrumenata za pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima. U tom se odjeljku navodi stanje u različitim državama članicama, kao i informacije o datumu stupanja na snagu, nacionalnom zakonodavstvu, poveznice na službene obavijesti te dodatne informacije, ako su dostupne.

Pravosudna knjižnica uključuje:

 • pravne instrumente za pravosudnu suradnju koje je donijela Europska unija
 • pravne instrumente za konkretna područja kaznenih djela koje je donijela Europska unija
 • instrumente postupovnog prava koje je donijela Europska unija
 • sporazume između EU-a i trećih zemalja u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Unutar tih kategorija nalaze se sljedeće informacije:

 • tekstovi pravnih instrumenata
 • status provedbe
 • obrasci različitih instrumenata uzajamnog priznavanja u formatu Word
 • obrasci u formatu PDF koji se mogu uređivati
 • izvješća (iz različitih izvora)
 • praktične informacije
 • priručnici
 • europska sudska praksa
 • nacionalno zakonodavstvo.

Stranica je dostupna ovdje (napomena: napustit ćete portal e-pravosuđe).

Posljednji put ažurirano: 17/04/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.