Oikeudellinen kirjasto

Euroopan oikeudellisen verkoston rikosoikeudellisen kirjaston tarkoituksena on antaa oikeusalan ammattilaisten käyttöön kaikki mahdolliset asiakirjat, jotka koskevat rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä EU:n välineitä. Oikeudellisessa kirjastossa on myös muiden organisaatioiden (Euroopan neuvosto, YK) keskeisiä asiakirjoja.

Kirjastossa selostetaan myös eri välineiden täytäntöönpanotilannetta. Tässä osiossa on eri jäsenvaltioita koskevan täytäntöönpanotilanteen lisäksi tietoja säädösten voimaantulosta ja täytäntöönpanoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä sekä linkkejä virallisiin ilmoituksiin ja lisätietoihin.

Oikeudellinen kirjasto jakautuu seuraaviin luokkiin:

 • Euroopan unionin hyväksymät, oikeudellista yhteistyötä koskevat säädökset
 • Euroopan unionin hyväksymät, tiettyjä rikollisuuden aloja koskevat säädökset
 • Euroopan unionin hyväksymät prosessioikeudelliset säädökset
 • Euroopan unionin sopimukset kolmansien maiden kanssa rikosoikeudellisen yhteistyön alalla.

Luokat sisältävät

 • säädös- ja sopimustekstejä
 • selostuksia täytäntöönpanotilanteesta
 • Word-lomakkeita, jotka koskevat erilaisia vastavuoroisen tunnustamisen välineitä
 • muokattavia PDF-lomakkeita
 • raportteja (eri lähteistä)
 • käytännön tietoa
 • käsikirjoja
 • Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä
 • kansallista lainsäädäntöä.

Sivu on saatavilla täällä (Huom. Poistut Euroopan oikeusportaalista).

Päivitetty viimeksi: 17/04/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme