Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Publicering av kungörelser

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

På vilka webbplatser publiceras officiella tillkännagivanden?

Nationella publiceringskontoret (Ethnikó Typografeía): publicerar tillkännagivanden i det officiella kungörelseorganet (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organ låter publicera Nationella publiceringskontoret något betalar en avgift som motsvarar kostnader eller tillhandahåller de förbrukningsmaterial som behövs. Kostnaderna fastställs av en ständig kommitté bestående av tre tjänstemän vid publiceringskontoret. Ledamöterna utses av publiceringskontorets särskilda sekreterare.

"Insyn" (Diávgeia)

Högsta domstolen (Áreios Págos)

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías)

Vilka typer av tillkännagivanden publiceras?

Nationella publiceringskontoret: Artikel 7 i lag 3469/2006.

Insyn: Artikel 2 i lag 3861/2010.

Högsta domstolen: domar i civil- och straffrättsliga mål vilka avkunnats från och med 2007.

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”): domar i förvaltningsmål.

För vilka organisationer publiceras tillkännagivanden?

Nationella publiceringskontoret: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga, på begäran av en offentlig myndighet eller ett organ i den bredare offentliga sektorn.

Insyn: Sådana tillkännagivanden som avses i artikel 2 i lag 3861/2010 publiceras på internet utan dröjsmål av det organ som gör tillkännagivandet.

Högsta domstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Högsta förvaltningsdomstolen: Tillkännagivanden publiceras av organet i fråga.

Går det att läsa de officiella tillkännagivandena utan kostnad?

Ja.

Vilka typer av sökningar går det att göra?

Sökningar på termer, ord eller nyckelfraser, registernummer, domnummer, utgåva, ämne, kategori, typ, organ och datum.

Från och med vilket datum var de officiella tillkännagivandena tillgängliga i elektroniskt format?

Nationella publiceringskontoret: 1997

Insyn: 2010

Högsta domstolen: 2007

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”): 2016

Går det att spara sökningar, och kan man få aviseringar när nya tillkännagivanden som matchar sökningen publiceras?

Nej.

Kan man få gratis tillgång till de officiella tillkännagivandena som öppna data? Var finns datakatalogen och/eller den tekniska katalogen i sådana fall?

Ja.
Varje organ ansvarar för funktionen hos och innehållet i den databas med officiella tillkännagivanden som den administrerar. Datakatalogen och/eller den tekniska katalogen finns därför i de berörda organens interna databaser.

Senaste uppdatering: 01/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats