Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Objava uradnih obvestil

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk(Ethnikó Typografeía): uradna obvestila se objavijo v uradnem listu (Efimerída tis Kyvérnisis).
Subjekti, ki jim nacionalni urad za tisk tiska obvestila, plačajo pristojbino glede za zadevne stroške ali zagotovijo uporabljen potrošni material. Višino stroškov določi namensko ustanovljen stalni tričlanski odbor urada. Člane odbora imenuje posebni tajnik urada.

Preglednost“ (Diávgeia)

Vrhovno sodišče (Áreios Págos)

Državni svet (Symvoúlio tis Epikrateías)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: člen 7 zakona št. 3469/2006.

Preglednost: člen 2 zakona št. 3861/2010.

Vrhovno sodišče: sodbe civilnih in kazenskih sodišč, izdane od leta 2007 naprej.

Državni svet: sodbe upravnega sodišča.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Nacionalni urad za tisk: obvestila objavi zadevni subjekt na zahtevo javnega organa ali subjekta širšega javnega prava.

Preglednost: obvestila iz člena 2 zakona št. 3861/2010 brez odlašanja na internetu objavi subjekt, ki obvešča.

Vrhovno sodišče: obvestila objavi zadevni subjekt.

Državni svet: obvestila objavi zadevni subjekt.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Da.

Katere vrste iskanja so možne?

Iskati je mogoče po izrazih, besedah, ključnih izrazih, registracijski številki, številki sodbe, številki izdaje, temah, kategorijah, vrstah subjektih in datumih.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Nacionalni urad za tisk: 1997

Preglednost: 2010

Vrhovno sodišče: 2007

Državni svet: 2016

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Ne.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Da.
Vsak subjekt je odgovoren za delovanje in vsebino tiste baze podatkov uradnih obvestil, ki jo upravlja. Tako za vložišče in/ali tehnične informacije skrbijo ustrezni subjekti v okviru lastnih baz podatkov.

Zadnja posodobitev: 01/07/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču