Izvirna jezikovna različica te strani finščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Objava uradnih obvestil

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Na katerih spletiščih se objavijo uradna obvestila?

Kuulutusrekisteri (register obvestil)

Virallinen lehti (uradni list)

Katere vrste obvestil se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o obvestilih, ki temeljijo na odločitvah sodišč ali organov v zvezi z:

  1. javnimi pozivi;
  2. dokazilom o dolgu v stečajnem postopku;
  3. začetkom postopkov reorganizacije;
  4. združitvijo, razdružitvijo ali delitvijo sredstev delniške družbe ali drugim ukrepom ali odločitvijo iz zakonodaje o skupnostih in fundacijah, ki mora biti objavljena v uradnem listu, ali
  5. obvestili sodnega izvršitelja.

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki morajo biti objavljeni v uradnem listu v skladu z zakonom, odlokom ali drugimi odločbami, ki jih izda nižje sodišče.

Obvestila katerih organizacij se objavijo?

Register obvestil se posodablja z informacijami o javnih pozivih, ki jih izdajo okrožna sodišča, ter dokazilih o dolgu v stečajnem postopku ali postopku reorganizacije. Obvestila drugih organov, ki se vnesejo v register, vključujejo javne pozive organov, pristojnih za poslovni register, obvestila o združitvah in razdružitvah podjetij in obvestila v zvezi s prodajo zarubljenih sredstev, ki jih objavijo organi, pristojni za rubež: razprave o delitvi premoženja, sestavljanje sporazumov upnikov in korespondenca z upniki.

V uradnem listu se objavijo uradna obvestila, obvestila in drugi dokumenti, ki jih izdajo različne organizacije.

Ali je dostop do uradnih obvestil brezplačen?

Register obvestil: da.

Uradni list: od leta 2011 je dostopen brezplačno v obliki PDF. Za uporabo podatkovne zbirke, ki jo upravlja podjetje Credita, je treba plačati:

en uporabnik, cena za licenco: 185 EUR na leto; 2–5 uporabnikov, cena za licenco: 135 EUR na leto; več kot 5 uporabnikov, cena za licenco: 115 EUR na leto.

Katere vrste iskanja so možne?

Po vnosih v registru obvestil lahko iščete z naslednjimi parametri:

vrsta obvestila

predmet obvestila

identifikacijska oznaka podjetja / datum rojstva / leto rojstva

datum dospelosti

prebivališče/sedež

številka zadeve, ki jo dodeli okrožno sodišče.

Neomejeno iskanje po ključnih besedah je na voljo v plačljivi podatkovni zbirki uradnega lista.

Od katerega datuma so na voljo elektronska uradna obvestila?

Register obvestil: 1. april 2004

Uradni list: od leta 2011

Ali se lahko iskanje shrani in elektronska sporočila pošljejo, ko so kriteriji iskanja izpolnjeni?

Register obvestil: ne.

Uradni list: Iskanje je mogoče shraniti in prejemati obvestila po elektronski pošti, kadar se uporablja plačljiva podatkovna zbirka.

Ali so uradna obvestila prosto dostopna kot odprti podatki? Če so, kje je mogoče najti odložišče in/ali tehnične informacije?

Uradna obvestila niso dostopna kot odprti podatki.

Zadnja posodobitev: 30/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.