Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Uverejňovanie úradných oznámení

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Na akých webových sídlach sa uverejňujú úradné oznamy?

Národná tlačiareň (Ethnikó Typografeío)(oznamy sa uverejňujú vo vládnom vestníku – Efimerída tis Kyvérnisis)
Subjekty, ktorých publikácie tlačí národná tlačiareň, hradia poplatok pokrývajúci náklady alebo poskytujú používaný spotrebný materiál. Náklady určuje stály trojčlenný výbor zamestnancov národnej tlačiarne, ktorý je vytvorený na tento účel a ktorého členov menuje osobitný tajomník národnej tlačiarne.

Transparentnosť (Diávgeia)

Najvyšší súd (Áreios Págos)

Rada štátu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Aké typy oznamov sa uverejňujú?

Národná tlačiareň: článok 7 zákona 3469/2006.

Transparentnosť: článok 2 zákona 3861/2010.

Najvyšší súd: vyhľadávanie súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach vynesených od roku 2007.

Rada štátu: vyhľadávanie rozhodnutí správnych súdov.

Ktoré organizácie uverejňujú oznamy?

Národná tlačiareň: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt na základe príslušných žiadostí verejných orgánov alebo orgánov v širšom verejnom sektore.

Transparentnosť: oznamy uvedené v článku 2 zákona č. 3861/2010 na internete bezodkladne uverejňuje orgán, ktorý ich vydal.

Najvyšší súd: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Rada štátu: oznamy uverejňuje dotknutý subjekt.

Je prístup k úradným oznamom bezplatný?

Áno.

Aké typy vyhľadávania možno uskutočniť?

Vyhľadávajú sa pojmy, slová alebo kľúčové slovné spojenia, registračné čísla, čísla rozhodnutí, čísla vydaní, témy, kategórie, typy, subjekty, dátumy.

Od akého dátumu boli úradné oznamy prístupné v elektronickej podobe?

Národná tlačiareň: 1997

Transparentnosť: 2010

Najvyšší súd: 2007

Rada štátu: 2016

Je možné uložiť vyhľadávania a zaslať oznámenia, ak sú splnené kritéria?

Nie.

Sú úradné oznamy voľne dostupné v podobe otvorených dát? Ak áno, kde možno nájsť archív a/alebo technické informácie?

Áno
Každý orgán je zodpovedný za fungovanie a obsah databázy úradných oznamov, ktorú spravuje. Archív a/alebo technické informácie uchovávajú príslušné orgány vo svojich interných databázach.

Posledná aktualizácia: 01/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.