NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Publicarea de anunțuri oficiale

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Pe ce site sau site-uri sunt publicate anunțurile oficiale?

Acestea sunt publicate pe site-ul web al monitorului oficial portughez, (Diário da República Eletrónico).

Ce tipuri de anunțuri sunt publicate?

Șapte tipuri de anunțuri oficiale sunt publicate în Diário da República:

1. ANUNȚURI OFICIALE ALE GUVERNULUI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1

2. ANUNȚURI OFICIALE ALE GUVERNULUI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2

3. ANUNȚURI JUDICIARE OFICIALE PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2

4. ANUNȚURI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1

5. HOTĂRÂRI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE ȘI ALE CURȚII DE CONTURI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2

 • Legea nr. 28/82 (Organizarea, funcționarea și procedurile Curții Constituționale; versiunea consolidată în limba engleză este disponibilă aici)
 • Legea nr. 98/97 (organizarea și procedurile Curții de Conturi).

6. HOTĂRÂRI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE, ALE CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE, ALE CURȚII SUPREME ADMINISTRATIVE ȘI ALE CURȚII DE CONTURI PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1

7. ANUNȚURI ALE CURȚII SUPREME ADMINISTRATIVE, ALE CURȚII ADMINISTRATIVE NORTE CENTRAL ȘI ALE CURȚII ADMINISTRATIVE SUL CENTRAL (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1)

Care sunt organizațiile care au publicat inițial aceste anunțuri?

Anunțurile oficiale judiciare și ale guvernului sunt publicate de către șapte tipuri de organizații publice enumerate mai jos:

1. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1):

Anunțuri oficiale ale guvernului publicate de Ministerul Afacerilor Externe și referitoare la instrumentele incluse în acorduri și convenții internaționale, în temeiul articolului 119 alineatul (1) litera (b) ultimul segment, din Constituția Republicii Portugheze, articolului 3 alineatul (2) litera (b) ultimul segment, și articolului 8 alineatul (1) litera (s) din Legea nr. 43/2014.

2. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2):

 • Anunțuri oficiale ale guvernului publicate în Monitorul Oficial seria 2 și referitoare la procedurile administrative, în temeiul Legii nr. 35/2014 (Legea generală privind ocuparea forței de muncă în sectorul public) și al Ordinului ministerial de punere în aplicare nr. 145-A/2011.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la modificarea poziției de remunerare în poziție salarială care succedă categoria originală respectivă prin exercitarea continuă a unor funcții de conducere în administrația publică, în temeiul Legii nr. 2/2004 (statutul personalului de conducere al serviciilor și organismelor administrației de stat centrale, regionale și locale).
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la deschiderea unei proceduri disciplinare împotriva unui angajat din sectorul public, despre care nu se știe unde se află, pentru a-și prezenta apărarea și a i se aplica ulterior sancțiunea disciplinară, în temeiul Legii nr. 35/2014 (Legea generală privind ocuparea forței de muncă în sectorul public).
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la reorganizarea organismelor sau serviciilor prin dizolvare, fuziune și restructurare, în conformitate cu Legea nr. 35/2014 (Legea generală privind ocuparea forței de muncă în sectorul public) și Decretul-lege nr. 200/2006 (sistemul general pentru dizolvarea, fuziunea și restructurarea serviciilor publice și raționalizarea personalului).
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la publicarea statutului comitetelor de întreprindere ale angajaților din administrația publică, în conformitate cu Legea nr. 35/2014 (Legea generală privind ocuparea forței de muncă în sectorul public).
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la sistemul pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, inclusiv măsuri de salvgardare și proceduri de protecție juridică, în temeiul Decretului-lege nr. 149/2015.
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la protecția și promovarea patrimoniului cultural (conform Legii nr. 107/2001) și la sistemul de clasificare și de înregistrare a bunurilor mobile cu valoare culturală, precum și normele aplicabile exporturilor, transportului, importurilor și admiterii bunurilor mobile cu valoare culturală (în temeiul Decretului-lege nr. 148/2015).
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la procedura pentru clasificarea imobilelor cu valoare culturală și la sistemul de zone protejate și la planul de salvgardare detaliat, în temeiul Decretului-lege nr. 309/2009).
 • Comunicări oficiale ale guvernului privind sistemul pentru utilizarea resurselor de apă, în temeiul Decretului-lege nr. 226-A/2007.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la dreptul de proprietate asupra resurselor de apă și procedura de demarcare a resurselor publice de apă, în conformitate cu Legea nr. 54/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 78/2013 și prin Legea nr. 34/2014 și prin Decretul-lege nr. 353/2007.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului cu privire la recrutarea și selecția personalului didactic din învățământul preșcolar și a personalului didactic din învățământul primar și secundar, în conformitate cu Decretul-lege nr. 83-A/2014.
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la autonomia, administrarea și gestionarea unităților publice de învățământ preșcolar și de învățământ primar și secundar, în temeiul Decretului-lege nr. 137/2012.
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la obligația privind consultarea publică a proiectelor de regulamente pentru colectarea de sugestii și contribuții, în conformitate cu Codul de procedură administrativă, aprobat prin Decretul-lege nr. 4/2015.
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la acte de delegare sau de subdelegare a competențelor organismului care operează delegarea sau subdelegarea către organismul delegat sau subdelegat, în conformitate cu Codul de procedură administrativă, aprobat prin Decretul-lege nr. 4/2015.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la acordarea de licențe pentru instalațiile electrice pentru producția, transportul, transformarea, distribuția și utilizarea energiei electrice, în conformitate cu Regulamentul de autorizare a instalațiilor electrice, aprobat prin Decretul-lege nr. 26852 din 30 iulie 1936.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la Codul privind impozitul pe profit (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) și Codul privind impozitul pe venitul persoanelor fizice (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la personalul cu funcții superioare de conducere din cadrul serviciilor și organismelor administrației de stat centrale, regionale și locale, în conformitate cu Legea nr. 2/2004.
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la personalul cu funcții superioare de conducere din consiliile de administrație ale instituțiilor publice din administrația de stat indirectă, în conformitate cu Legea nr. 3/2004 (Legea-cadru privind instituțiile publice).
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la organizarea, structura și funcționarea administrației de stat directe, în temeiul Legii nr. 4/2004.
 • Anunțuri oficiale ale guvernului referitoare la numărul de alegători înregistrați pe listele electorale, în conformitate cu Legea nr. 13/99 (normele juridice aplicabile registrelor electorale).
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la sectorul întreprinderilor de stat, în temeiul Decretului-lege nr. 133/2013.
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la recunoașterea și dizolvarea fundațiilor portugheze și fundațiilor străine care își desfășoară activitatea pe teritoriul național, în conformitate cu Legea nr. 24/2012 (Legea-cadru privind fundațiile).
 • Comunicări oficiale ale guvernului privind componența, organizarea și cadrul juridic al instituțiilor de funcționari ai administrațiilor, în temeiul Decretului-lege nr. 11/2012.
 • Comunicări oficiale ale guvernului privind componența, structura organizațională și cadrul juridic al cabinetului primului ministru, în conformitate cu Decretul-lege nr. 12/2012.
 • Comunicări oficiale ale guvernului legate de autorizarea moștenitorilor și de subvențiile acordate de către membrii Fondului de securitate al forțelor armate, în conformitate cu Decretul-lege nr. 42945 din 26 aprilie 1960, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 44331 din 10 mai 1962 și prin Decretul-lege nr. 434-G/82 din 29 octombrie 1982.
 • Comunicări oficiale ale guvernului privind statutul reformei publice, în conformitate cu Decretul-lege nr. 498/72.
 • Comunicări oficiale ale guvernului cu privire la acordarea de drepturi și obligații egale pentru cetățenii brazilieni care au reședința în Portugalia, în conformitate cu Decretul-lege nr. 154/2003.
 • Comunicări oficiale ale guvernului referitoare la controlul metrologic al instrumentelor și metodelor de măsurare implicate în operațiuni comerciale, fiscale sau salariale sau utilizate în domeniul sănătății, al siguranței sau al economisirii de energie, precum și al bancurilor de încercare, în conformitate cu Decretul-lege nr. 291/90 din 20 septembrie 1990, și cu Ordinul ministerial de punere în aplicare nr. 962/90 din 9 octombrie 1990.

3. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2)

 • Comunicări judiciare oficiale cu privire la chestiuni administrative referitoare la organizarea și administrarea instanțelor și publicate în Monitorul Oficial seria 2.
 • Comunicări judiciare oficiale referitoare la convocarea părților interesate (sau împotriva părților interesate) de către instanța administrativă și fiscală (tribunal administrativo e fiscal într-o procedură intentată de reclamant și publicate în Monitorul Oficial seria 2, în conformitate cu Codul de procedură al instanțelor administrative.
 • Anunțuri judiciare oficiale referitoare la încălcarea normelor în materie de concurență, și publicate în Monitorul Oficial seria 2, în temeiul Legii nr. 19/2012 (cadru juridic privind concurența).

4. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1)

 • Comunicări judiciare oficiale referitoare la obligația de a publica declarațiile Curții Constituționale în Monitorul Oficial seria 1, în temeiul Legii nr. 28/82 (Organizarea, funcționarea și procedurile Curții Constituționale; versiunea consolidată în limba engleză este disponibilă aici) și Legea nr. 43/2014 (publicarea, identificarea și forma unor acte juridice).

5. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 2)

 • Decizii ale Curții Constituționale și ale Curții de Conturi în care legea dispune publicarea în Monitorul Oficial seria 2, în temeiul Legii nr. 28/82 (Organizarea, funcționarea și procedurile Curții Constituționale) și al Legii nr. 98/97 (Organizarea și procedurile Curții de Conturi).

6. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1)

7. (PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL SERIA 1)

 • Anunțuri ale Curții Supreme Administrative, ale Tribunalul Administrativ Norte Central și ale Tribunalului Administrativ Sul Central, care trebuie să fie publicate în Monitorul Oficial seria 1, în temeiul principiului formelor de publicare paralelă sau identică, prevăzut la Articolul 81 din Codul de procedură al tribunalelor administrative: actul de citare a părților interesate (sau a contrapărților interesate) trebuie să fie publicat în aceeași serie a Monitorului Oficial în care s-a publicat actul în litigiu.

Este gratuit accesul la anunțurile oficiale?

Da. În conformitate cu articolele 1 și 3 din Decretul-lege nr. 83/2016 (de aprobare a serviciului public privind accesului universal și gratuit la Diário da República).

Ce fel de căutări pot fi efectuate?

Utilizatorii pot consulta în mod gratuit întregul conținut publicat în seriile 1 și 2 din Diário da República. Utilizatorii au două criterii de căutare pe care le pot utiliza:

 • Căutări generale (ex. Google), introducând textul în câmpul de căutare;
 • Căutări avansate, folosind câmpurile de căutare selectate de utilizator.

Începând cu ce dată au fost disponibile în format electronic anunțurile oficiale?

Începând de la 1 iulie 2006, ediția electronică a Diário da República a fost autentică, iar publicarea actelor a fost valabilă pentru toate scopurile juridice, în conformitate cu Articolul 1 alineatul (5) din Legea nr. 74/98 din 11 noiembrie 1998 (astfel cum a fost modificată și republicată prin Legea nr. 43/2014 din 11 iulie 2014).

Dacă sunt îndeplinite criteriile, pot fi salvate căutările și trimise notificările?

Da. Utilizatorii pot accesa site-ul internet al Monitorului Oficial și se pot abona gratuit la un buletin informativ cotidian, selectând cuvinte-cheie predefinite sau publicații în câmpurile de căutare pentru a primi informații în conformitate cu criteriile lor.

Anunțurile oficiale sunt disponibile gratuit sub formă de date deschise? Dacă da, unde sunt registrul și/sau informațiile tehnice?

Anunțurile oficiale nu sunt disponibile sub formă de date deschise, deoarece nu am furnizat încă un registru cu toate informațiile într-un format structurat pentru reutilizare.

Ultima actualizare: 31/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site