Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Dania

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe zamieszcza się w Dzienniku Urzędowym (Statstidende) i publikuje się je pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://statstidende.dk/.

Do dnia 14 października 2005 r. Dziennik Urzędowy (Statstidende) był również publikowany w wersji papierowej.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym (Statstidende) publikowane są określone obwieszczenia obowiązkowe wywołujące skutki prawne dla obywateli, przedsiębiorstw i organów, a także niektóre obwieszczenia nieobowiązkowe
. Publikacji podlegają m.in. obwieszczenia dotyczące spadków po osobach zmarłych (np. obwieszczenia dla wierzycieli), obwieszczenia dotyczące masy upadłości w postępowaniu upadłościowym (np. postanowienia o ogłoszeniu upadłości), obwieszczenia dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw, wezwania do stawienia się przed sądem i podobne pisma wzywające do stawienia się przed sądem, obwieszczenia dotyczące sprzedaży w drodze licytacji sądowej (Tvangsauktioner) oraz obwieszczenia dotyczące wyborów i referendów.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikacji podlegają obwieszczenia sądów, adwokatów (advokater), instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Dostęp zarówno do wyszukiwań jednorazowych, jak i stałych jest nieodpłatny (zob. poniżej).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany w formie elektronicznej od 2000 r. Od dnia 15 października 2005 r. Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany wyłącznie w formie elektronicznej.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Można utworzyć wyszukiwania stałe. Wariant ten nieodpłatny, choć skorzystanie z niego wymaga zarejestrowania się jako użytkownik.
Można również zaprenumerować aktualną wersję Dziennika Urzędowego (Statsidende) w formacie pdf. W takim przypadku w dni, w które Dziennik Urzędowy (Statstidende) jest publikowany, prenumerator otrzyma wiadomość e-mail wraz z wydaniem Statsidende z danego dnia w formacie pdf.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Każdy może uzyskać dostęp do otwartych danych – w tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki REST na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://statstidende.dk. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem usprawnień technicznych na portalu Statstidende. Prowadzi się także prace dotyczące dalszego świadczenia tej usługi.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Niemcy

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Ponieważ Niemcy są państwem federalnym, odpowiedzialność za publikowanie stosownych obwieszczeń urzędowych spoczywa na poszczególnych krajach związkowych. W tym celu kraje związkowe stworzyły własne strony internetowe. Linki do niektórych z tych stron można znaleźć na Link otworzy się w nowym oknieportalu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości rządu federalnego i krajów związkowych (Justizportal des Bundes und der Länder). Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do publikacji rządu federalnego:

Publikator Zakres publikacji
Link otworzy się w nowym oknieFederalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) Wyłącznie kopia oficjalnej wersji drukowanej dziennika w formie elektronicznej
Link otworzy się w nowym oknieFederalny Dziennik Urzędowy (Bundesanzeiger)

Część administracyjna; część sądowa
(wyłącznie w formie elektronicznej)

Link otworzy się w nowym oknieFederalny Dziennik Podatkowy (Bundessteuerblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
Link otworzy się w nowym oknieWspólny Dziennik Ministerialny (Gemeinsames Ministerialblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
Link otworzy się w nowym oknieDziennik Transportowy (Verkehrsblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikator Rodzaje obwieszczeń
Federalny Dziennik Ustaw Ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, obwieszczenia, nakazy, zawiadomienia i określone orzeczenia wydane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)
Federalny Dziennik Urzędowy Rozporządzenia, inne obwieszczenia urzędowe, zaproszenia do składania ofert, wytyczne i ogłoszenia sądowe. Ogłoszenia sądowe obejmują komunikaty sądowe dotyczące rejestru spraw (spornych) zakwalifikowanych do rozpoznania w postępowaniu modelowym, o którym mowa w ustawie o postępowaniu modelowym w sprawach inwestorów na rynku kapitałowym (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), doręczenia realizowane w drodze ogłoszenia publicznego (öffentliche Zustellungen), ogłoszenia w sprawach karnych, wezwania do stawiennictwa i wezwania do przedstawienia dokumentów (Aufgebote von Personen und Urkunden), wyroki o umorzeniu przedmiotu wywołania w postępowaniu, w którym sąd dokonuje publicznego wezwania (wywołania) do zgłaszania praw i roszczeń w określonym terminie pod rygorem ich utraty (Ausschlussurteile), orzeczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen) oraz inne orzeczenia, przypozwania (Beiladungen), ogłoszenia w postępowaniu egzekucyjnym z całego majątku (Gesamtvollstreckungsverfahren), ogłoszenia w postępowaniu w sprawie niewypłacalności (Insolvenzverfahren) oraz ogłoszenia dotyczące rejestru utworów anonimowych i utworów opublikowanych pod pseudonimem.
Federalny Dziennik Podatkowy Przepisy prawne dotyczące kwestii podatkowych oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Wspólny Dziennik Ministerialny Przepisy prawne dotyczące kwestii podatkowych oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Dziennik Transportowy Oficjalne zasady w dziedzinie transportu, zgłaszanie utraconych dowodów rejestracyjnych pojazdu i świadectw rejestracji pojazdu

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikator Organ publikujący
Federalny Dziennik Ustaw Organy na szczeblu federalnym
Federalny Dziennik Urzędowy Organy na szczeblu federalnym i organy na szczeblu krajów związkowych, sądy i prokuratury
Federalny Dziennik Podatkowy Federalne Ministerstwo Finansów i organy podatkowe najwyższego szczebla w krajach związkowych
Wspólny Dziennik Ministerialny Wszystkie ministerstwa federalne wymienione w nagłówku na stronie tytułowej dziennika
Dziennik Transportowy Wszystkie ministerstwa federalne, organy regulacyjne w krajach związkowych

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Publikator Nieodpłatny dostęp
Federalny Dziennik Ustaw Tak (w wersji tylko do odczytu)
Federalny Dziennik Urzędowy Tak
Federalny Dziennik Podatkowy Częściowo (brak dostępu do najnowszych i najstarszych wydań)
Wspólny Dziennik Ministerialny Wyłącznie spisy treści
Dziennik Transportowy Wyłącznie tytuły obwieszczeń urzędowych (uzyskanie dostępu do treści obwieszczeń wymaga wniesienia opłaty)

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Publikator Rodzaje wyszukiwań
Federalny Dziennik Ustaw

Nieodpłatne: brak

Za opłatą:
wyszukiwanie pełnotekstowe oraz wyszukiwanie według cytatów, nagłówków, skrótów, daty wydania, roku publikacji i części

Federalny Dziennik Urzędowy Wyszukiwanie według terminu, części, daty publikacji, rodzaju publikacji, organu/sądu publikującego (część administracyjna i część sądowa); wyszukiwanie według numeru referencyjnego i tytułu (część administracyjna); wyszukiwanie według sygnatury akt (część sądowa)
Federalny Dziennik Podatkowy Wyszukiwanie według rodzaju podatku, rodzaju dokumentu, zastosowanej sekwencji przepisów – od przepisów ogólnych po przepisy szczegółowe i wyjątki (Normenkette), daty, sygnatury akt, numeru dokumentu, kraju związkowego, tematu / rozstrzygnięcia sformułowanego w sposób ogólny w danym orzeczeniu (Leitsatz), sygnatury
Wspólny Dziennik Ministerialny Wyszukiwanie według wydania, numeru strony i roku oraz wyszukiwanie pełnotekstowe
Dziennik Transportowy Wyszukiwanie według pola, tytułu, słów kluczowych, daty i numeru rozporządzenia

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Publikator Data udostępnienia
Federalny Dziennik Ustaw

Część 1 Federalnego Dziennika Ustaw jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1998 r. Część 2 Federalnego Dziennika Ustaw jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1999 r.

Możliwość przeszukiwania wszystkich wydań opublikowanych od dnia 23 maja 1949 r.

Federalny Dziennik Urzędowy

Pojedyncze wydania od dnia 30 sierpnia 2002 r.
Wszystkie wydania od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Federalny Dziennik Podatkowy Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1992 r.
Wspólny Dziennik Ministerialny Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1950 r.
Dziennik Transportowy Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1947 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Publikator Wyszukiwanie automatyczne Otwarte dane
Federalny Dziennik Ustaw Nie Nie
Federalny Dziennik Urzędowy Wyłącznie jako usługa informacyjna świadczona za opłatą Nie
Federalny Dziennik Podatkowy Nie Nie
Wspólny Dziennik Ministerialny Nie, wyłącznie data publikacji kolejnego wydania Nie
Dziennik Transportowy Nie Nie
Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Estonia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Ważne obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie internetowej publikatora urzędowego Ametlikud Teadaanded (Obwieszczenia Urzędowe). W niektórych przypadkach w obowiązujących przepisach ustanowiono wymóg publikacji obwieszczeń w prasie.

Od dnia 1 lipca 2003 r. urzędowy publikator internetowy Ametlikud Teadaanded jest publikowany wyłącznie w formie elektronicznej. Publikator ten pełni również funkcję bazy danych włączonej do państwowego systemu informacyjnego. Każdy może uzyskać nieodpłatny dostęp do publikatora Ametlikud Teadaanded pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Zawiadomienia, zaproszenia i obwieszczenia podlegające obowiązkowej publikacji zgodnie z przepisami ustawy lub zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na szczeblu rządowym lub ministerialnym.

W Ametlikud Teadaanded publikuje się dwa rodzaje obwieszczeń:

 1. obwieszczenia skierowane do konkretnej osoby, które – ze względów związanych z ochroną prywatności – nie mogą zostać ponownie wykorzystane. Takie obwieszczenia są publikowane w Ametlikud Teadaanded na ściśle określony czas i podlegają ograniczeniom dostępu po upływie okresu ich publikacji. Tego rodzaju obwieszczenia nie podlegają wymogom w zakresie ponownego wykorzystania;
 2. obwieszczenia skierowane do ogółu społeczeństwa, które powinny być możliwe do ponownego wykorzystania w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia niezbędne do zapewnienia organom państwowym, organom samorządu terytorialnego oraz przedstawicielom wolnych zawodów (np. notariuszom, komornikom) możliwości wykonywania spoczywających na nich obowiązków są publikowane w Ametlikud Teadaanded. Obwieszczenia osób prawnych prawa prywatnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać opublikowane, ponieważ ich publikacja leży w interesie publicznym, tj. obwieszczenia skierowane do ogółu społeczeństwa (np. obwieszczenia o podziale i likwidacji spółek), również są publikowane w tym publikatorze.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Wszystkie obwieszczenia opublikowane w Ametlikud Teadaanded są udostępniane nieodpłatnie.

Jeżeli dana osoba chce opublikować obwieszczenie leżące w interesie osoby fizycznej, np. zawiadomienie o zgubieniu dokumentu, takie obwieszczenie zostanie opublikowane po wniesieniu odpowiedniej opłaty skarbowej.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Opublikowane obwieszczenia można wyszukiwać według rodzaju, tytułu, podmiotu publikującego i dziedziny, której dotyczą, lub za pomocą funkcji wyszukiwania pełnotekstowego.

Usługa „Moje obwieszczenia urzędowe” (Minu Ametlikud Teadaanded) zapewnia danej osobie możliwość dokonania subskrypcji w celu otrzymywania różnego rodzaju obwieszczeń na podany adres e-mail oraz przeglądania zarchiwizowanych obwieszczeń, których ta osoba jest adresatem i których okres publikacji już upłynął. Obwieszczenie skierowane do określonej osoby przestaje być dostępne publicznie i zostaje zarchiwizowane w momencie, w którym cel jego publikacji uznaje się za spełniony. Tego rodzaju obwieszczenie przestaje być również udostępniane publicznie w momencie, w którym jego adresat potwierdzi zapoznanie się z jego treścią, podając numer swojego dokumentu tożsamości za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe”.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od dnia 1 lipca 2003 r. Na stronie internetowej Ametlikud Teadaanded można również znaleźć skierowane do ogółu społeczeństwa obwieszczenia opublikowane przed tą datą w formie papierowej.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Dana osoba może dokonać subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie obwieszczenia drogą elektroniczną, a także zapisywać obwieszczenia za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe”. Korzystanie z usługi „Moje obwieszczenia urzędowe” wymaga pomyślnego przejścia procedury uwierzytelniającej poprzez podanie numeru dokumentu tożsamości lub identyfikatora mobilnego. Za pomocą usługi „Moje obwieszczenia urzędowe” dana osoba może przeglądać dotyczące jej obwieszczenia zarchiwizowane w Ametlikud Teadaanded oraz sprawdzić, kto przeglądał dotyczące jej zarchiwizowane obwieszczenia.

Dopuszcza się również możliwość korzystania z identyfikatorów URI w celu wyszukiwania i pozyskiwania obwieszczeń opublikowanych w Ametlikud Teadaanded. Unikalność danego URI zależy od liczby wykorzystanych elementów URI. Identyfikator URI może zostać wykorzystany do otwarcia jednego opublikowanego obwieszczenia lub większej liczby takich obwieszczeń w formacie HTML zbliżonym do formatu wykorzystywanego w przypadku wyników wyszukiwania, w formacie XML lub jako plik XML-RDF.

Korzystając z identyfikatorów URI, użytkownik może otwierać publicznie dostępne obwieszczenia, które nie są adresowane do określonej osoby i których okres publikacji jeszcze nie upłynął.

Aby skorzystać z identyfikatora URI, należy stworzyć adres internetowy odpowiadający dacie publikacji danego obwieszczenia.

Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wyszukiwań przeprowadzanych w oparciu o identyfikatory URI można uzyskać pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia, które nie są skierowane do określonych osób fizycznych, tj. obwieszczenia informacyjne dla ogółu społeczeństwa, są udostępniane jako otwarte dane. Obwieszczenia, które nie są już dostępne publicznie i które zostały zarchiwizowane, nie są udostępniane jako otwarte dane.

Otwarte dane można pobrać w czasie rzeczywistym jako identyfikatory URI. Unikalność danego URI zależy od liczby wykorzystanych elementów URI. Identyfikator URI może zostać wykorzystany do otwarcia jednego opublikowanego obwieszczenia lub większej liczby takich obwieszczeń w formacie HTML zbliżonym do formatu wykorzystywanego w przypadku wyników wyszukiwania, w formacie XML lub jako plik XML-RDF. Aby skorzystać z identyfikatora URI, należy stworzyć adres internetowy odpowiadający dacie publikacji danego obwieszczenia.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Grecja

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym oknieKrajowy Urząd Publikacji (Ethnikó Typografeía): obwieszczenia są publikowane w dzienniku urzędowym (Efimerída tis Kyvérnisis).
Organy, które zlecają wydruk Krajowemu Urzędowi Publikacji, pokrywają opłatę z tytułu odpowiadających temu kosztów bądź przekazują materiały potrzebne do wydruku. Koszty są określane przez stały trzyosobowy komitet urzędników Krajowego Urzędu Publikacji, który to komitet został w tym celu powołany; członkowie są powoływani przez odpowiedniego sekretarza Urzędu.

Link otworzy się w nowym okniePrzejrzystość” (Diávgeia)

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy (Áreios Págos)

Link otworzy się w nowym oknieRada Stanu (Symvoúlio tis Epikrateías)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: art. 7 ustawy 3469/2006.

Przejrzystość: art. 2 ustawy 3861/2010.

Sąd Najwyższy: wyroki sądów cywilnych i karnych wydane w 2007 r. lub po tej dacie.

Rada Stanu: wyroki sądów administracyjnych.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Krajowy Urząd Publikacji: Obwieszczenia publikuje dany organ, na wniosek podmiotu publicznego lub podmiotu należącego do szerzej rozumianego sektora publicznego.

Przejrzystość: Obwieszczenia, o których mowa w art. 2 ustawy 3861/2010, są publikowane w internecie bezzwłocznie przez organ dokonujący obwieszczenia.

Sąd Najwyższy: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Rada Stanu: Obwieszczenia są publikowane przez dany organ.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak

Jakie warianty wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwanie terminów, słów lub najważniejszych zdań, numerów w rejestrze, sygnatur wyroków, numerów wydania, tematów, kategorii, rodzajów, organów oraz dat.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Krajowy Urząd Publikacji: 1997

Przejrzystość: 2010

Sąd Najwyższy: 2007

Rada Stanu: 2016

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Tak
Każdy organ jest odpowiedzialny za funkcjonowanie baz danych zawierających urzędowe obwieszczenia, które dotyczą jego zakresu właściwości, oraz za treści zawarte w tych bazach. Repozytorium i techniczne informacje są przechowywane przez odpowiednie organy w ich lokalnych bazach danych.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Hiszpania

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się w różnego rodzaju dziennikach urzędowych odpowiadających poszczególnym szczeblom samorządu terytorialnego na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, które wchodzą w skład struktury administracyjnej Hiszpanii.

Wszystkie dzienniki urzędowe posiadają oficjalne, autentyczne wersje publikowane w formie elektronicznej, a podmioty odpowiedzialne za ich publikację zapewniają możliwość korzystania z usług związanych z bazami danych w celu wyszukania opublikowanych obwieszczeń.

Dzienniki te są publikowane na następujących stronach internetowych:

poziom państwa: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/

poziom 17 wspólnot autonomicznych i 2 miast autonomicznych: dostęp do wszystkich stron internetowych można uzyskać za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

poziom samorządu terytorialnego (dzienniki urzędowe prowincji): dostęp do wszystkich stron internetowych można uzyskać za pośrednictwem portalu Link otworzy się w nowym okniehttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

 • akty administracyjne (decyzje w kwestiach kadrowych, decyzje administracyjne, decyzje o podaniu różnego rodzaju czynności administracyjnoprawnych do wiadomości publicznej)
 • ogłoszenia o przetargach otwartych (licitacion publicas)
 • obwieszczenia o bezskutecznym doręczeniu
 • niektóre obwieszczenia publikowane przez sądy.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia wszystkich organów administracji publicznej podlegają obowiązkowej publikacji w odpowiednich dziennikach urzędowych.

Obwieszczenia sądów.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

 • wyszukiwanie według tekstu dowolnego (uwzględniające imiona i nazwiska osób fizycznych)
 • wyszukiwanie według rodzaju
 • wyszukiwanie według organizacji wydającej
 • wyszukiwanie według daty wydania
 • wyszukiwanie według daty publikacji
 • wyszukiwanie według oficjalnego numeru

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Ustawa dopuszczająca możliwość publikowania dzienników urzędowych w formie elektronicznej została przyjęta w 2007 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak, taką możliwość przewidziano w przypadku Dziennika Urzędowego Hiszpanii oraz większości dzienników urzędowych wspólnot autonomicznych i miast autonomicznych. Funkcja ta nie jest powszechnie dostępna w przypadku dzienników urzędowych na szczeblu prowincji.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Podmioty odpowiedzialne za publikację poszczególnych dzienników urzędowych stosują różną politykę w zakresie otwartych danych – niektóre z nich publikują dzienniki urzędowe w formacie otwartych danych i w formacie xml.

Ostatnia aktualizacja: 20/06/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Chorwacja

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe są publikowane na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji oraz na portalu e-obwieszczenia Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Chorwacji. Wszystkie obwieszczenia urzędowe są udostępniane publicznie w formie elektronicznej, ale wyłącznie papierowa wersja danego dokumentu jest prawnie wiążąca, tj. wywołuje skutki prawne.

Link otworzy się w nowym okniehttps://narodne-novine.nn.hr/ (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji)

Link otworzy się w nowym okniehttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Chorwacji)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na portalu e-obwieszczenia publikuje się obwieszczenia dotyczące zamówień publicznych, licytacji prowadzonych w formie elektronicznej, koncesji, konkursów i ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy, zawiadomienia kierowane do spółek, obwieszczenia izb, postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego i uproszczonego postępowania upadłościowego, orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu, orzeczenia dotyczące likwidacji, sądowe i notarialne obwieszczenia urzędowe, informacje o wpisach do rejestru sądowego itp.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

 • Narodne novine d.d. (Dziennik Urzędowy Republiki Chorwacji);
 • Na portalu e-obwieszczenia prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości publikuje się również różnego rodzaju orzeczenia wydawane przez sądy i decyzje wydawane przez inne właściwe organy w toku postępowania upadłościowego (postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, wezwania do stawiennictwa); Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za zarządzanie systemem IT niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania portalu e-obwieszczenia.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Obwieszczenia urzędowe są udostępniane nieodpłatnie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Strony internetowe Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji można przeszukiwać według terminu, daty wydania obwieszczenia, rodzaju obwieszczenia oraz dziedziny, jakiej dotyczy obwieszczenie (np. kurs wymiany).

Portal e-obwieszczenia można przeszukiwać za pomocą sygnatury, tytułu kopii dokumentu, tematyki obwieszczenia lub numeru identyfikacyjnego (OIB).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Obwieszczenia w formie elektronicznej są publikowane na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji od stycznia 2014 r.

Ponadto istnieje aplikacja oprogramowania powiązana z portalem e-obwieszczenia – jej opracowanie zlecono w dniu 1 listopada 2014 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

W przypadku Dziennika Urzędowego Republiki Chorwacji ustanowiono system powiadomień informujący o obwieszczeniach publicznych dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych (narzędzie powiadamiające o zamówieniach publicznych drogą elektroniczną) – w ramach tego systemu powiadomienia skierowane do użytkowników końcowych przesyła się pocztą elektroniczną na adres e-mail lub na adres spersonalizowanej elektronicznej skrzynki pocztowej tych użytkowników.

W przypadku obwieszczeń publikowanych na portalu e-obwieszczenia nie ustanowiono żadnego systemu powiadamiania użytkowników. Wyjątki obejmują Administrację Podatkową (Porezna uprava) i Agencję Finansową (Financijska agencija; FINA), dla których Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało usługę sieciową, za pośrednictwem której instytucje te mogą codziennie pobierać dane z portalu e-obwieszczenia (także kilkukrotnie w ciągu tego samego dnia).

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Cypr

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Są one publikowane w formie drukowanej wywołującej skutki prawne oraz są udostępniane bezpłatnie w internecie Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikowane są następujące obwieszczenia: ogłoszenia o wolnych stanowiskach w sektorze publicznym, ogłoszenia o przetargach publicznych, informacje o wywłaszczeniach i przepadku mienia, ogłoszenia o powołaniu na stanowisko, awansach, potwierdzeniu i odwołaniu powołania na stanowisko, odejściu na emeryturę, powołaniu zastępców osób zajmujących określone stanowiska, złożeniu rezygnacji z pełnienia stanowiska, powoływaniu ministrów, informacje o zgonach, ogłoszenia o objęciu urzędu i zakończeniu sprawowania urzędu przez prezydenta oraz powołaniu zastępcy prezydenta, powołaniu prezydenta, rozstrzygnięcia Rady Ministrów i Parlamentu, akty rządowe oraz akty jednostek niepublicznych, umowy międzynarodowe, schematy organizacyjne ministerstw oraz obwieszczenia wymagane przez przepisy prawa, np. przez przepisy ustawy o spółkach.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

 • Organy państwowe
 • Podmioty o charakterze na poły publicznym
 • Organy lokalne
 • Osoby fizyczne (adwokaci) na podstawie przepisów ustawy o spółkach.

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak

Jakie warianty wyszukiwania są dostępne?

Wszystkie treści, które zostały opublikowane w cypryjskim dzienniku urzędowym (Epísimi Efimerída).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Począwszy od 10 grudnia 2004 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia publiczne są dostępne jako dane publiczne na stronie Rządowego Urzędu Publikacji (Kyvernitikó Typografeío): Link otworzy się w nowym okniehttp://www.mof.gov.cy/gpo

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Łotwa

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Na Łotwie obwieszczenia urzędowe publikuje się w Dzienniku Urzędowym Republiki Łotewskiej Link otworzy się w nowym oknie(Latvijas Vēstnesis).

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym publikuje się obwieszczenia należące do następujących kategorii:

 • sprawozdania z działalności;
 • licytacje;
 • orzeczenia sądów;
 • rozprawy doktorskie;
 • informacje na temat spadków;
 • informacje na temat prywatyzacji;
 • informacje z rejestru handlowego;
 • informacje z rejestru przedsiębiorstw;
 • informacje z rejestru europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • informacje z rejestru partii politycznych;
 • informacje dotyczące konkursów na stanowiska;
 • informacje dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych;
 • obwieszczenia dotyczące planowania przestrzennego;
 • obwieszczenia skierowane do wierzycieli;
 • wezwania do uregulowania zobowiązań;
 • obwieszczenia skierowane do udziałowców/akcjonariuszy i członków;
 • odwołanie przekazanych uprawnień;
 • Skarb Państwa;
 • wezwania do stawiennictwa przed sądem;
 • zlecenia dostaw i wykonania prac;
 • wycofywanie dokumentów i pieczęci urzędowych;
 • obwieszczenia różne.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym publikuje się obwieszczenia urzędowe organów i instytucji lub pochodzące od osób fizycznych (wpisy do rejestrów publicznych, zawiadomienia, ogłoszenia lub informacje od podmiotów prawa publicznego i ich urzędników oraz od osób fizycznych), jeżeli prawo wymaga oficjalnej publikacji tych obwieszczeń.
Link otworzy się w nowym oknieWykaz ustaw i rozporządzeń przewidujących obowiązek publikacji w formie obwieszczenia urzędowego.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wyszukiwać można poprzez wpisanie dowolnego tekstu.
Wyniki można filtrować według roku publikacji i kategorii obwieszczenia.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Link otworzy się w nowym okniehttps://www.vestnesis.lv dostępne są elektroniczne wersje wszystkich wydań Dziennika Urzędowego od jego pierwszej publikacji, tj. od dnia 25 lutego 1993 r.
W przypadku dokumentów, które ukazały się do dnia 1 lipca 2012 r. włącznie, oficjalną publikacją jest publikacja w papierowej wersji Dziennika Urzędowego.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Nie, ale obwieszczenia urzędowe są dostępne do celów ponownego wykorzystania informacji. Link otworzy się w nowym oknieSzczegółowe informacje na temat ponownego wykorzystania informacji publikowanych w Dzienniku Urzędowym.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Niderlandy

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe są publikowane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://officielebekendmakingen.nl. Starsze obwieszczenia można wyszukać na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na wskazanych powyżej stronach internetowych publikowane są wszystkie obwieszczenia zamieszczane w siedmiu niderlandzkich dziennikach urzędowych. Nowe lub zmieniające akty prawne są publikowane w Staatsblad (Dziennik Ustaw i Dekretów). W Staatscourant (Dziennik Urzędowy) publikuje się rozporządzenia, a także obwieszczenia jednostek rządowych, jeżeli w obowiązujących przepisach ustanowiono obowiązek ich opublikowania w tym publikatorze. Traktaty i inne umowy międzynarodowe, których Niderlandy są stroną, publikuje się w Tractatenblad (Zbiór Traktatów i Konwencji), podczas gdy akty prawa miejscowego i obwieszczenia organów na szczeblu prowincji i gminy oraz organów ds. gospodarki wodnej publikuje się, odpowiednio, w Provinciaal blad (Dziennik Prowincji), Gemeenteblad (Dziennik Gminny) oraz Waterschapsblad (Dziennik Urzędu ds. Gospodarki Wodnej). W Blad gemeenschappelijke regelingen (Dziennik Wspólnych Ustaleń Organów Samorządu Terytorialnego) publikuje się uchwały i obwieszczenia partnerstw zawiązywanych między różnymi organami publicznymi.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikacji podlegają obwieszczenia wszystkich organizacji, które na mocy obowiązujących przepisów są zobowiązane do podawania swoich obwieszczeń do wiadomości publicznej.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do obwieszczeń urzędowych jest nieodpłatny.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Z obwieszczeniami z danego dnia można zapoznać się pod adresem Link otworzy się w nowym okniehttps://officielebekendmakingen.nl. Na tej stronie internetowej użytkownik może wyszukiwać publikacje wyłącznie według nazwy publikatora.

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://zoek.officielebekendmakingen.nl użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według słów kluczowych w tytule lub tekście oraz filtrować wyniki wyszukiwania według daty publikacji, nazwy publikatora, organizacji publikującej i tematu (wybierając jedną z pozycji z ustalonego wykazu).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od 1995 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Każdy użytkownik może się zarejestrować w celu nieodpłatnego korzystania z usługi przesyłania powiadomień. Użytkownik może skorzystać z dwóch rodzajów usług.

Pierwszą z nich jest standardowa usługa przesyłania powiadomień, która zapewnia możliwość zapisywania żądań wyszukiwania. Żądania wyszukiwania są następnie przesyłane w formie wiadomości e-mail zawierającej hiperłącze do każdego nowego dokumentu, który spełnia kryteria wyszukiwania.

Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi określanej jako „Berichten over uw buurt” („Powiadomienia dotyczące Państwa sąsiedztwa”) – w ramach tej usługi obywatele codziennie otrzymują wiadomość e-mail zawierającą przegląd wszystkich obwieszczeń opublikowanych przez organy na szczeblu regionalnym i lokalnym, które są istotne dla okolicy, w której zamieszkują (sąsiedztwo). Użytkownik może wyznaczyć „swoje sąsiedztwo”, podając swój kod pocztowy oraz promień okręgu odpowiadającego obszarowi sąsiedztwa (w setkach metrów).

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe są udostępniane nieodpłatnie jako otwarte dane za pośrednictwem interfejsu SRU (SRU = Search/Retrieve via URL (wyszukiwanie/pobieranie za pośrednictwem URL)).

Podręcznik poświęcony tej usłudze sieci web (oraz odpowiedni adres internetowy) można znaleźć na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (wyłącznie w języku niderlandzkim).

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Austria

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justiz.gv.at

Link otworzy się w nowym okniehttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz.gv.at/ publikuje się poniższe rodzaje obwieszczeń.

 • Sprawozdania
 • Opinie biegłych
 • Opinie
 • Oceny
 • Okólniki
 • Wytyczne
 • Teksty do konsultacji
 • Statuty
 • Dane statystyczne
 • Podręczniki
 • Ogłoszenia o naborze
 • Ogłoszenia o mianowaniu

Na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – baza danych obwieszczeń urzędowych) publikuje się poniższe obwieszczenia.

 • Obwieszczenia w postępowaniu w związku z niewypłacalnością (upadłość, restrukturyzacja, spłata zadłużenia)
 • Obwieszczenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy (Verpachtung) w postępowaniu w związku z niewypłacalnością
 • Obwieszczenia o licytacjach sądowych
  • Obwieszczenia dotyczące nieruchomości
  • Obwieszczenia dotyczące ruchomości
 • Obwieszczenia o ustanowieniu zarządu przymusowego ustanowionego przez sąd
 • Obwieszczenia o licytacjach dobrowolnych (freiwillige Feilbietungen)
 • Ogłoszenia i obwieszczenia w postępowaniu karnym
  • Obwieszczenia sądów orzekających w sprawach karnych
  • Obwieszczenia w toku procedury odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw
  • Zawiadomienia o doręczeniu pism sądowych w postępowaniach karnych
  • Obwieszczenia o umorzeniu postępowania przygotowawczego
 • Ogłoszenia i wywołania (Kundmachungen und Aufgebote)
  • Obwieszczenia o powołaniu kuratorów (Kuratoren) oraz o doręczeniu pism przez publiczne ogłoszenie
  • Obwieszczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen)
  • Orzeczenia o uznanie za zmarłego/przeprowadzenie dowodu na zgon (Todeserklärungen/Beweisführungen des Todes)
  • Ogłoszenia w postępowaniach spadkowych
  • Ogłoszenia wydawane zgodnie z ustawą o depozycie sądowym i zajęciu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Obwieszczenia o powołaniu przedstawicieli podopiecznych zgodnie z § 8 ustawy o pobycie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (Heimaufenthaltsgesetz)
  • Obwieszczenia o powołaniu rzeczników praw pacjentów zgodnie z § 13 ustawy o leczeniu szpitalnym (Unterbringungsgesetz)
  • Pisma doręczane osobom prawnym przez publiczne ogłoszenie
  • Pisma doręczane przez publiczne ogłoszenie przez sądy rejestrowe (Firmenbuchgerichte)
  • Obwieszczenia sądów gospodarczych
  • Ogłoszenia sądów wieczystoksięgowych (Grundbuchsgerichte)
  • Orzeczenia sądów antymonopolowych (Kartellgericht)
 • Informacje podawane do wiadomości publicznej przez przedsiębiorstwa

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia Federalnego Ministerstwa ds. Konstytucji, Reformy, Deregulacji i Sprawiedliwości.

Obwieszczenia sądów, prokuratur, adwokatów (Rechtsanwälte) i notariuszy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz.gv.at/) można skorzystać z funkcji prostego wyszukiwania według słów kluczowych umożliwiającej sprawdzenie wszystkich dokumentów zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Na stronie internetowej Ediktsdatei (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) istnieje możliwość wyszukiwania według słów kluczowych w przypadku wszystkich kategorii dokumentów. Ponadto w przypadku szeregu kategorii obwieszczeń użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według sygnatury. W przypadku licytacji dopuszcza się również możliwość wyszukiwania po jej przedmiocie. Powyższe rodzaje wyszukiwań należy traktować wyłącznie jako przykłady, ponieważ w ramach poszczególnych kategorii istnieje szerokie spektrum możliwości wyszukiwania.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz.gv.at/) oraz strona internetowa Ediktsdatei (Link otworzy się w nowym okniehttp://www.edikte.justiz.gv.at/) działają od 2000 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej Ediktsdatei są udostępniane nieodpłatnie i mogą być również następnie przetwarzane jako pliki HTML (nie są zabezpieczone przed kopiowaniem). Można również uzyskać licencję zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Obecnie dane nie są udostępniane w formacie otwartych danych.

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiz.gv.at/ dotyczą głównie istniejących dokumentów w formacie PDF. Niektóre dokumenty są publikowane w formacie MS Word, choć zdarza się to rzadko. Wszystkie obwieszczenia są publikowane w ramach systemu WCMS (systemu zarządzania treściami internetowymi) i są udostępniane nieodpłatnie w postaci stron HTML. Dokumenty udostępnia się do pobrania w postaci załączników zamieszczanych na stronach HTML.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Portugalia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe publikuje się na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Republiki Portugalskiej Link otworzy się w nowym oknie(Diário da República Eletrónico).

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

W Dzienniku Urzędowym (Diário da República) publikuje się siedem rodzajów obwieszczeń urzędowych:

1. RZĄDOWE OBWIESZCZENIA URZĘDOWE OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

2. RZĄDOWE OBWIESZCZENIA URZĘDOWE OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

3. OBWIESZCZENIA URZĘDOWE ORGANÓW SĄDOWYCH OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

4. OBWIESZCZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

5. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO OPUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • Link otworzy się w nowym oknieustawa nr 28/82 (organizacja, funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i tryb postępowania przed tym Trybunałem; skonsolidowana wersja w języku angielskim jest dostępna Link otworzy się w nowym okniepod tym adresem);
 • Link otworzy się w nowym oknieustawa nr 98/97 (organizacja Trybunału Obrachunkowego i tryb postępowania przed tym Trybunałem);

6. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, SĄDU NAJWYŻSZEGO, NAJWYŻSZEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO I TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

7. OBWIESZCZENIA NAJWYŻSZEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, CENTRALNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DLA PÓŁNOCY (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL NORTE) I CENTRALNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DLA POŁUDNIA (TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL SUL) (OPUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO):

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rządowe obwieszczenia urzędowe i obwieszczenia urzędowe organów sądowych publikuje siedem rodzajów organizacji publicznych, które wymieniono poniżej:

1. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

rządowe obwieszczenia urzędowe publikowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i dotyczące instrumentów określonych w umowach i konwencjach międzynarodowych zgodnie z art. 119 ust. 1 lit b) (część końcowa) Konstytucji Republiki Portugalskiej, art. 3 ust. 2 lit. b) (część końcowa) i art. 8 ust. 1 lit. s) Link otworzy się w nowym oknieustawy nr 43/2014.

2. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • rządowe obwieszczenia urzędowe publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego i dotyczące postępowań administracyjnych zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym) i Link otworzy się w nowym okniezarządzeniem nr 145-A/2011;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące zmian w zaszeregowaniu do grupy zaszeregowania znajdującej się bezpośrednio powyżej pierwotnej grupy zaszeregowania w wyniku ciągłego wykonywania funkcji zarządczych w administracji publicznej zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 2/2004 (statut kadry kierowniczej służb i organów administracji państwowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika sektora publicznego, jeżeli jego miejsce pobytu jest nieznane, w celu umożliwienia mu przedstawienia argumentów na swoją obronę, oraz nałożenia kary dyscyplinarnej po zakończeniu postępowania zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące reorganizacji organów lub służb poprzez ich rozwiązanie, połączenie i restrukturyzację zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym) i Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 200/2006 (ogólny system rozwiązywania, łączenia i restrukturyzacji służb publicznych i racjonalizacji zatrudnienia);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące publikacji statutów komitetów pracowniczych zrzeszających pracowników administracji publicznej zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 35/2014 (ogólna ustawa o zatrudnieniu w sektorze publicznym);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące systemu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym środków ochronnych i procedur dotyczących ochrony prawnej zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 149/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące ochrony i waloryzacji dziedzictwa kulturowego (zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 107/2001), systemu klasyfikacji i rejestracji ruchomości posiadających wysoką wartość kulturową oraz przepisów mających zastosowanie do wywozu, wysyłki, przywozu i dopuszczania ruchomych dóbr kultury (zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 148/2015);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące procedury klasyfikacji nieruchomości posiadających wysoką wartość kulturową, systemu obszarów chronionych i szczegółowego planu ochrony zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 309/2009;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące systemu korzystania z zasobów wodnych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 226-A/2007;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące własności zasobów wodnych i procedury rozgraniczania publicznych zasobów wodnych zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 54/2005 (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 78/2013, Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 34/2014 i Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 353/2007;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące rekrutacji i wyboru pracowników dydaktycznych w placówkach edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i kształcenia średniego zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 83-A/2014;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące samodzielności i administracji publicznych placówek edukacji przedszkolnej, szkolnictwa podstawowego i kształcenia średniego oraz zarządzania tymi placówkami zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 137/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące obowiązku przeprowadzania konsultacji publicznych na temat projektów przepisów w celu uzyskania sugestii i opinii zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zatwierdzonym Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 4/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące decyzji o delegowaniu lub subdelegowaniu uprawnień przez podmiot delegujący lub subdelegujący na rzecz podmiotu delegowanego lub subdelegowanego zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego zatwierdzonym Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 4/2015;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące udzielania pozwoleń na instalacje elektryczne w zakresie produkcji, transportu, konwersji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pozwoleń na instalacje elektryczne zatwierdzonym Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 26852 z dnia 30 lipca 1936 r.;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące Link otworzy się w nowym okniekodeksu podatku dochodowego od osób prawnych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) i Link otworzy się w nowym okniekodeksu podatku dochodowego od osób fizycznych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla służb i organów administracji państwowej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 2/2004;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kadry kierowniczej wyższego szczebla w zarządach instytucji publicznych pośredniej administracji państwowej zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 3/2004 (ustawa ramowa o instytucjach publicznych);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące organizacji, struktury i funkcjonowania bezpośredniej administracji państwowej zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 4/2004;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące liczby wyborców figurujących w rejestrze wyborców zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 13/99 (przepisy mające zastosowanie do rejestrów wyborców);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące sektora przedsiębiorstw państwowych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 133/2013;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące uznawania i rozwiązywania portugalskich fundacji i fundacji zagranicznych prowadzących działalność na terytorium Portugalii zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 24/2012 (ustawa ramowa o fundacjach);
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące składu, organizacji i ram prawnych, którym podlegają instytucje rządowe, zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 11/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące składu, struktury organizacyjnej i ram prawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 12/2012;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące zezwoleń na otrzymywanie przez spadkobierców świadczeń przyznanych przez członków Funduszu Bezpieczeństwa Sił Zbrojnych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 42945 z dnia 26 kwietnia 1960 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 44331 z dnia 10 maja 1962 r. i Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 434-G/82 z dnia 29 października 1982 r.
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące statutu emerytalnego zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 498/72;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące przyznania równych praw i obowiązków obywatelom Brazylii zamieszkującym w Portugalii zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 154/2003;
 • rządowe obwieszczenia urzędowe dotyczące kontroli metrologicznej narzędzi i metod pomiarowych, które są wykorzystywane w transakcjach handlowych, podatkowych lub płacowych bądź w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa lub oszczędności energii i na stanowiskach badawczych zgodnie z Link otworzy się w nowym okniedekretem z mocą ustawy nr 291/90 z dnia 20 września 1990 r. i Link otworzy się w nowym okniezarządzeniem nr 962/90 z dnia 9 października 1990 r.

3. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych o sprawach administracyjnych dotyczących organizacji sądów i zarządzania sądami, oraz publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego;
 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące wezwań zainteresowanych stron (lub zainteresowanych stron przeciwnych) do stawienia się przed sądem administracyjnym i podatkowym (tribunal administrativo e fiscal) w postępowaniu wszczętym na wniosek skarżącego, publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego zgodnie z kodeksem postępowania przed sądami administracyjnymi;
 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące naruszenia reguł konkurencji i publikowane w serii 2 Dziennika Urzędowego zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 19/2012 (ramy prawne dotyczące konkurencji).

4. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia urzędowe organów sądowych dotyczące obowiązku publikowania uchwał Trybunału Konstytucyjnego w serii 1 Dziennika Urzędowego zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 28/82 (organizacja i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym Trybunałem; skonsolidowana wersja w języku angielskim jest dostępna Link otworzy się w nowym okniepod tym adresem) i Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 43/2014 (publikacja, identyfikacja i forma aktów prawnych).

5. PUBLIKOWANE W SERII 2 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Obrachunkowego, w przypadku których przepisy prawa przewidują obowiązek publikacji w serii 2 Dziennika Urzędowego, zgodnie z Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 28/82 (organizacja i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed tym Trybunałem) i Link otworzy się w nowym oknieustawą nr 98/97 (organizacja Trybunału Obrachunkowego i tryb postępowania przed tym Trybunałem).

6. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

7. PUBLIKOWANE W SERII 1 DZIENNIKA URZĘDOWEGO:

 • obwieszczenia Najwyższego Sądu Administracyjnego, Centralnego Sądu Administracyjnego dla Północy i Centralnego Sądu Administracyjnego dla Południa, które należy publikować w serii 1 Dziennika Urzędowego zgodnie z zasadą równoważności lub identyczności form publikacji, o której mowa w art. 81 Link otworzy się w nowym okniekodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi: wezwanie do stawiennictwa przed sądem zainteresowanych stron (lub zainteresowanych stron przeciwnych) należy opublikować w tej samej serii Dziennika Urzędowego, w której opublikowano zaskarżony akt .

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak. Wynika to z art. 1 i 3 Link otworzy się w nowym okniedekretu z mocą ustawy nr 83/2016 (który potwierdza, że powszechny, nieodpłatny dostęp do Dziennika Urzędowego (Diário da República) stanowi usługę publiczną).

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Użytkownicy mogą nieodpłatnie wyszukiwać wszelkie treści opublikowane w seriach 1 i 2 Link otworzy się w nowym oknieDziennika Urzędowego (Diário da República). Użytkownicy mogą korzystać z dwóch kryteriów wyszukiwania:

 • wyszukiwanie ogólne (jak np. przez wyszukiwarkę Google) poprzez wpisanie tekstu w polu wyszukiwania;
 • wyszukiwanie zaawansowane poprzez wypełnienie wybranych przez użytkownika pól wyszukiwania.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Wersję elektroniczną Dziennika Urzędowego (Diário da República) uznaje się za autentyczną od dnia 1 lipca 2006 r., a publikacja aktów w tym dzienniku wywołuje wszelkie wymagane skutki prawne zgodnie z art. 1 ust. 5 ustawy nr 74/98 z dnia 11 listopada 1998 r. (zmienionej i ponownie opublikowanej w drodze Link otworzy się w nowym oknieustawy nr 43/2014 z dnia 11 lipca 2014 r.).

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Tak. Użytkownicy mogą wejść na Link otworzy się w nowym okniestronę internetową Dziennika Urzędowego i nieodpłatnie wybrać subskrypcję codziennego biuletynu, wskazując odpowiednie słowa kluczowe lub publikacje spośród dostępnych słów kluczowych lub publikacji w polach wyszukiwania, aby uzyskać informacje spełniające ich kryteria.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe nie są udostępniane jako otwarte dane, ponieważ nie ma jeszcze repozytorium zawierającego wszystkie informacje w zorganizowanym formacie do celów ponownego wykorzystania.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Rumunia

Informacje przedstawione na niniejszej stronie dotyczą obwieszczeń urzędowych publikowanych przez instytucje publiczne (zawiadomień, pism itd.), które nie mają charakteru prawodawczego ani nie nakładają powszechnych obowiązków, ale są publikowane w Dzienniku Urzędowym Rumunii lub w innych publikatorach i są dostępne w internecie w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym w materiale tym nie uwzględniono aktów ustawodawczych ani orzeczeń sądów, z wyjątkiem tych, które wymagają publikacji, aby wywołać określone skutki prawne (np. orzeczeń sądów dotyczących niewypłacalności).

Niniejszy materiał nie jest wyczerpujący i dotyczy niektórych przypadków, które są istotne z punktu widzenia publikacji obwieszczeń urzędowych, a w szczególności: aktów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Rumunii, aktów publikowanych na portalu i stronie internetowej Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului) lub w Dzienniku Postępowania Upadłościowego oraz aktów publikowanych w portalu sądownictwa.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Dziennik Urzędowy Rumunii zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym publikuje spółka „Monitorul Oficial”. Szczegółowe informacje na temat publikowanych aktów i ich dostępności online znajdują się w kolejnych sekcjach.

Format elektroniczny (e-Monitor) jest dostępny Link otworzy się w nowym okniepod tym adresem.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o rejestrację w rejestrze handlowym / wpis do rejestru handlowego, a w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej lub po jej zakończeniu muszą zwrócić się o dokonanie w rejestrze handlowym adnotacji na temat aktów i okoliczności faktycznych, których rejestracja jest wymagana w przepisach.

Rejestracja w rejestrze handlowym oznacza, że ONRC będzie zgodnie z prawem publikować: wpisy, dane i zarejestrowane akty, które są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich rejestracji lub publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii bądź na stronie internetowej / portalu usług ONRC zgodnie z przepisami.

Wpisy i wzmianki są skuteczne wobec osób trzecich od dnia ich zamieszczenia w rejestrze handlowym lub publikacji w części IV lub VII Dziennika Urzędowego Rumunii bądź w innym publikatorze, jeżeli zostało to przewidziane w przepisach.

b) ONRC publikuje również Dziennik Postępowania Upadłościowego w formacie elektronicznym: w tym sekcję, w której świadczy się usługi publiczne, na przykład publikuje wezwania do stawiennictwa skierowane do stron, informacje o orzeczeniach i zawiadomienia o pismach (acte de procedură) sporządzonych przez sądy/syndyków (administratorii judiciari)/likwidatorów sądowych (lichidatorii judiciari)/inne upoważnione osoby w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu i restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, a także sekcję „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” („Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”) zgodnie z ustawą nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy podlegają ustawie nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pisma doręczane/wysyłane przez sądy, zarządców (syndyków / likwidatorów sądowych) i inne osoby upoważnione zgodnie z prawem publikuje się w Dzienniku Postępowania Upadłościowego, który jest dostępny w Link otworzy się w nowym oknieinternetowym portalu usług ONRC.

Orzeczenia zatwierdzające plan restrukturyzacyjny dłużnika (przedsiębiorcy) są uznawane za pisma (acte de procedură) zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w związku z czym publikuje się je w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które podlegają ustawie nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych, pisma, które doręcza/przekazuje komitet ds. upadłości (comisia de insolvență), syndyk, likwidator i organy sądowe, publikuje się w sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego, który jest dostępny na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bpi.ro/.

III. Portal sądownictwa

Link otworzy się w nowym okniePortalem sądownictwa zarządza Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy sąd w Rumunii posiada w tym portalu swoją stronę internetową. Informacje na tych stronach są wprowadzane i administrowane bezpośrednio przez pracowników sądu, z wyjątkiem informacji na temat spraw i sesji, które są automatycznie pobierane z elektronicznego systemu zarządzania sprawami wykorzystywanego na szczeblu sądowym.

Aby wejść na stronę internetową danego sądu z poziomu Link otworzy się w nowym okniestrony głównej portalu sądownictwa, należy wybrać z listy najpierw region, do którego przynależy sąd (tj. okręg sądu apelacyjnego), a następnie konkretny sąd.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Jeżeli chodzi o obwieszczenia urzędowe, ustawa nr 202 z dnia 9 listopada 1998 r. o organizacji Dziennika Urzędowego Rumunii (ponownie opublikowana) stanowi, że:

 • w części III zgodnie z wymogami prawnymi publikuje się następujące dokumenty: akty wywołujące skutki prawne (acte juridice), wpisy, zawiadomienia, obwieszczenia i inne podobne ogłoszenia np. ogłoszenia o rekrutacji pracowników; informacje o konkursach na stanowiska w sektorze publicznym; orzeczenia dotyczące umorzenia weksli/czeków; sprawozdania z działalności sporządzane regularnie przez organy publiczne; zawiadomienia o konkursach rekrutacyjnych do Krajowego Instytutu Sądownictwa i Prokuratury (Institutul Național al Magistraturii) i konkursach na stanowiska sędziów lub prokuratorów oraz wykazy wakatów na stanowiskach sędziów lub prokuratorów; zawiadomienia o konkursach na wolne stanowiska urzędników sądowych w Wysokim Trybunale Kasacyjnym i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casație și Justiție) itd.;
 • zgodnie z wymogami prawnymi akty wywołujące skutki prawne, które dotyczą spółek i innych kategorii osób prawnych, oraz inne akty wydane zgodnie z prawem publikuje się w części IV (np. decyzje o uznaniu w Rumunii zagranicznych osób prawnych nienastawionych na zysk; orzeczenia zatwierdzające zmianę statutu partii politycznej; postanowienia sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego; obwieszczenia o licytacjach towarów; powiadomienia o upływie terminu ważności zezwolenia udzielonego instytucji kredytowej i decyzje Narodowego Banku Rumunii o wycofaniu takiego zezwolenia; decyzje dyrektora generalnego Rumuńskiego Urzędu ds. Prawa Autorskiego o wycofaniu lub zawieszeniu zaświadczenia o rejestracji itd.;
 • układy zbiorowe pracy zawarte na szczeblu krajowym i sektorowym, konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz inne akty wydane zgodnie z prawem publikuje się w części V;
 • ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na roboty publiczne i umów koncesji na usługi, umowy koncesji na dobra publiczne i inne ogłoszenia wydane zgodnie z prawem (np. ogłoszenia wydane na mocy ustawy nr 350/2005 o systemie dotacji, koncesje – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 54/2006 w sprawie systemu umów koncesji na dobra publiczne).

Uwaga: zgodnie z ustawą nr 98/2016 o zamówieniach publicznych ogłoszenia publikuje się na szczeblu krajowym za pośrednictwem systemu elektronicznych zamówień publicznych Link otworzy się w nowym oknieSEAP, który wykorzystuje się w celu elektronicznego składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • zgodnie z wymogami prawnymi akty wywołujące skutki prawne dotyczące spółdzielni i innych kategorii osób prawnych, które zostały powołane przez spółdzielnie, oraz inne akty dotyczące współpracy zgodnie z przepisami prawnymi (np. postanowienie (încheiere) sędziego delegowanego o rejestracji spółdzielni w rejestrze handlowym, postanowienie o wyznaczeniu likwidatora oraz wszelkie inne akty, które mogą zmienić osobowość prawną tych podmiotów, itd.) publikuje się w części VII.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego:

 • wyciąg z uchwały / uchwały o rejestracji (część IV lub VII Dziennika Urzędowego Rumunii);
 • akty zmieniające akty założycielskie i zawiadomienia o złożeniu zaktualizowanego aktu założycielskiego (Dziennik Urzędowy Rumunii);
 • orzeczenia – w przypadkach przewidzianych w prawie (Dziennik Urzędowy Rumunii);
 • orzeczenia sądu w sprawie rozwiązania (część IV Dziennika Urzędowego Rumunii i strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • uchwały o wyznaczeniu likwidatora zgodnie z art. 237 ust. 6 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego oraz jego internetowy portal usług);
 • projekty połączenia spółek/podziału spółki (część IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub, jeżeli wnioskodawca tak zdecyduje, strona internetowa spółki – wówczas szczegółowe informacje na temat projektu połączenia/podziału zostaną nieodpłatnie opublikowane na stronie internetowej rejestru handlowego, do którego wpisana jest spółka);
 • uchwały o odrzuceniu wniosku o rejestrację i wpisy do rejestru, które nie skutkują zmianą aktu założycielskiego (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których rozwiązanie ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa lub internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których wykreślenie z rejestru ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 237 ust. 9 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa lub internetowy portal usług);
 • wykaz spółek, o których wykreślenie z rejestru ma wnieść Urząd Krajowego Rejestru Handlowego zgodnie z art. 260 ust. 7 ustawy nr 31/1990, publikuje się na stronie internetowej Krajowego Rejestru Handlowego lub na jego internetowym portalu usług;
 • orzeczenia sądu o wykreśleniu z rejestru zgodnie z art. 237 ust. 10 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego lub jego internetowy portal usług);
 • orzeczenia sądu o wykreśleniu z rejestru zgodnie z art. 260 ust. 8 ustawy nr 31/1990 o spółkach (strona internetowa Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego i jego internetowy portal usług).

b) Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy podlegają ustawie nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, w Dzienniku Postępowania Upadłościowego publikuje się zgodnie z prawem następujące pisma sporządzane przez sądy, zarządców (syndyków/likwidatorów sądowych) i inne upoważnione osoby:

 • wezwania do stawiennictwa,
 • ogłoszenia i orzeczenia;
 • inne pisma przewidziane w przepisach.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które podlegają ustawie nr 151/2015 o postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych, następujące pisma, które doręcza/przekazuje komitet ds. upadłości (comisia de insolvență), syndyk, likwidator i organy sądowe, publikuje się w sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego:

 • decyzje komitetu ds. upadłości;
 • Uwaga
 • orzeczenia;
 • inne pisma przewidziane w przepisach.

III. Portal sądownictwa

Zgodnie z art. 167 kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 134/2010), jeżeli powód należycie udowodni, że pomimo dołożenia należytej staranności nie udało mu się znaleźć miejsca zamieszkania pozwanego ani innego miejsca, do którego zgodnie z prawem można doręczyć pozwanemu wezwanie do stawiennictwa, wówczas sąd będzie mógł zezwolić na doręczenie wezwania temu pozwanemu w drodze jego publicznego ogłoszenia. Doręczenie wezwania w drodze publicznego ogłoszenia polega na wywieszeniu wezwania na drzwiach sądu, opublikowaniu go na portalu właściwego sądu oraz dostarczeniu pod ostatni znany adres zamieszkania osoby, której doręcza się wezwanie do stawiennictwa. Jeżeli sąd uzna to za konieczne, zarządzi również publikację wezwania w Dzienniku Urzędowym Rumunii lub w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

W związku z powyższym w portalu sądownictwa zaprojektowano Link otworzy się w nowym okniesekcję o charakterze ogólnym na potrzeby publikacji wezwań do stawiennictwa. Ponadto na stronie internetowej każdego sądu znajduje się sekcja poświęcona publikacji wezwań (zob. np. Link otworzy się w nowym okniestrona internetowa Sądu Okręgowego w Bukareszcie).

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

W zależności od przepisów, które mają zastosowanie do każdego rodzaju obwieszczenia, są to: Dziennik Urzędowy Rumunii lub instytucje wydające obwieszczenia.

W szczególnych przypadkach przedstawionych powyżej są to: Urząd Krajowego Rejestru Handlowego, Dziennik Urzędowy Rumunii lub sądy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Akty publikowane w częściach III–VII Dziennika Urzędowego Rumunii są dostępne nieodpłatnie przez internet i można się z nim zapoznać (przeczytać) w okresie dziesięciu dni od daty ich publikacji.

Wersje elektroniczne dostępne do wglądu przez internet (Expert-Monitor i Autentic-monitor), w tym informacje o opłatach pobieranych przez spółkę „Monitorul Oficial”, opisano na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej tej spółki.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) Tak, obwieszczenia dotyczące przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego są dostępne na Link otworzy się w nowym oknieportalu Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego.

b) Dostęp do Dziennika Postępowania Upadłościowego, publikatora internetowego, w którym publikuje się pisma dotyczące przedsiębiorców w postępowaniu upadłościowym zgodnie z ustawą nr 85/2014 o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, jest dostępny w ramach płatnej subskrypcji.

Dostęp do sekcji „Dłużnicy – osoby fizyczne posiadające zobowiązania, które nie wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej” Dziennika Postępowania Upadłościowego jest nieodpłatny dla dłużnika, wierzycieli, syndyka/likwidatora, komitetu ds. upadłości i sądu w sprawach, w których osoby te występują w takim charakterze.

Na Link otworzy się w nowym oknieinternetowym portalu usług ONRC udostępniane są nieodpłatnie określone informacje na temat osób, których dane figurują w Dzienniku Postępowania Upadłościowego.

III. Portal sądownictwa

Dostęp do portalu sądownictwa jest nieodpłatny.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

W bezpłatnej wersji Dziennika Urzędowego Rumunii (Link otworzy się w nowym okniee-Monitor) nie można przeprowadzać automatycznego wyszukiwania opublikowanych aktów. W związku z powyższym użytkownicy mogą jedynie wybrać, za pomocą kalendarza, datę publikacji i numer w Dzienniku Urzędowym (dla każdej jego części).

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W przypadku przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego wyszukiwania można przeprowadzać w oparciu o jedno z poniższych kryteriów wyszukiwania lub ich kombinację:

 • numer wpisu do rejestru handlowego;
 • okręg;
 • firmę spółki;
 • datę publikacji;
 • numer podatkowy (cod fiscal);
 • rok bilansu.

b) W przypadku dłużników, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe, wyszukiwanie można przeprowadzać w sekcji „Usługi internetowe Dziennika Postępowania Upadłościowego (BPI)” („Servicii online BPI”) oraz w podsekcjach „Osoby, których dane figurują w BPI” („Persoane publicate in BPI) i „Wykaz numerów BPI” („Sumar număr BPI”) w oparciu o poniższe kryteria wyboru:

 • osoba, której dane figurują w BPI;
 • numer dziennika;
 • sygnatura sprawy;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • zarejestrowany numer spółki;
 • okres publikacji;
 • rok publikacji w BPI.

III. Portal sądownictwa

Wezwania do stawiennictwa można wyszukać w portalu sądownictwa w oparciu o imię i nazwisko (lub co najmniej jeden z tych elementów) wzywanej strony.

W przypadku korzystania z Link otworzy się w nowym oknieogólnej sekcji portalu sądownictwa wyniki wyszukiwania będą obejmowały wezwania do stawiennictwa opublikowane przez wszystkie sądy, zaś w przypadku korzystania z sekcji poświęconej konkretnemu sądowi (np. Link otworzy się w nowym oknieSądowi Okręgowemu w Bukareszcie) wyniki wyszukiwania będą obejmowały jedynie wezwania opublikowane przez ten sąd.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

I. Dziennik Urzędowy Rumunii

Link otworzy się w nowym okniee-Monitor – 2008 r.

II. Urząd Krajowego Rejestru Handlowego (ONRC)

a) W odniesieniu do przedsiębiorców wpisanych do rejestru handlowego – 2012 r.

b) Urząd Krajowego Rejestru Handlowego opublikował pierwsze wydanie Dziennika Postępowania Upadłościowego w formacie elektronicznym w dniu 1 sierpnia 2006 r. – jest ono dostępne w Link otworzy się w nowym oknieinternetowym portalu usług ONRC.

III. Portal sądownictwa

Funkcja dotycząca wezwań do stawiennictwa w drodze publicznego ogłoszenia jest dostępna w Link otworzy się w nowym oknieportalu sądownictwa od marca 2013 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie dotyczy.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Portal sądownictwa umożliwia Link otworzy się w nowym okniedostęp programowany jedynie do zbiorów danych, które dotyczą akt sprawy i sesji, a nie do wezwań do stawiennictwa w drodze publicznego ogłoszenia. Informacje na temat tego rodzaju wezwań są dostępne jedynie w formacie HTML.

Ostatnia aktualizacja: 21/03/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Publikacja oficjalnych ogłoszeń - Finlandia

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Link otworzy się w nowym oknieKuulutusrekisteri (rejestr obwieszczeń)

Link otworzy się w nowym oknieVirallinen lehti (Dziennik Urzędowy)

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat obwieszczeń na podstawie orzeczeń sądów lub decyzji organów dotyczących:

 1. publicznych wezwań do stawienia się przed sądem;
 2. weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 3. wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
 4. połączenia lub podziału spółki akcyjnej bądź podziału składników majątku spółki akcyjnej lub podjęcia innego działania lub innej decyzji, o których mowa w przepisach dotyczących spółek i fundacji i które muszą zostać ogłoszone w Dzienniku Urzędowym; lub
 5. obwieszczeń komorników.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia oraz inne dokumenty, które muszą zostać opublikowane w tym dzienniku zgodnie z przepisami ustawy lub dekretu lub zgodnie z orzeczeniem sądu niższej instancji.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Rejestr obwieszczeń jest aktualizowany o informacje na temat publicznych wezwań do stawienia się przed sądem wydawanych przez sądy rejonowe, a także o informacje na temat weryfikacji wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Obwieszczenia innych organów, które zamieszcza się w rejestrze, obejmują publiczne wezwania do stawiennictwa wydawane przez organy prowadzące rejestr handlowy, obwieszczenia dotyczące połączeń i podziałów spółek oraz obwieszczenia dotyczące sprzedaży zajętych składników majątku publikowane przez urzędników egzekucyjnych (komorników) (ulosottomiehet): obwieszczenia te zawierają informacje na temat przebiegu dyskusji w przedmiocie podziału składników majątku, zawarcia ugód z wierzycielami oraz treści pism wymienianych z wierzycielami.

W Dzienniku Urzędowym publikuje się zawiadomienia, obwieszczenia i inne dokumenty wydawane przez różne organizacje.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Rejestr obwieszczeń: tak

Dziennik Urzędowy: kopie obwieszczeń w formacie PDF są udostępniane nieodpłatnie od 2011 r. Korzystanie z bazy danych prowadzonej przez Link otworzy się w nowym oknieCredita wymaga uiszczenia stosownej opłaty:

Jeden użytkownik, cena za licencję: 185 EUR rocznie; 2–5 użytkowników, cena za licencję: 135 EUR rocznie; więcej niż 5 użytkowników, cena za licencję: 115 EUR rocznie.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Wpisy w rejestrze obwieszczeń można przeszukiwać w oparciu o następujące kryteria:

rodzaj obwieszczenia

przedmiot obwieszczenia

numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa / data urodzenia / rok urodzenia

ostateczny termin

miejsce zamieszkania / siedziba

sygnatura akt nadana przez sąd rejonowy

Użytkownicy płatnej bazy danych Dziennika Urzędowego mogą korzystać z funkcji nieograniczonego wyszukiwania pod kątem słów kluczowych.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Rejestr obwieszczeń: od dnia 1 kwietnia 2004 r.

Dziennik Urzędowy: od 2011 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Rejestr obwieszczeń: Nie

Dziennik Urzędowy: W przypadku korzystania z płatnej bazy danych użytkownicy mogą zapisywać wyszukiwania i otrzymywać powiadomienia pocztą elektroniczną.

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia nie są udostępniane jako otwarte dane.

Ostatnia aktualizacja: 30/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.