Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Obwieszczenia urzędowe są publikowane na stronie internetowej https://officielebekendmakingen.nl. Starsze obwieszczenia można wyszukać na stronie internetowej https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na wskazanych powyżej stronach internetowych publikowane są wszystkie obwieszczenia zamieszczane w siedmiu niderlandzkich dziennikach urzędowych. Nowe lub zmieniające akty prawne są publikowane w Staatsblad (Dziennik Ustaw i Dekretów). W Staatscourant (Dziennik Urzędowy) publikuje się rozporządzenia, a także obwieszczenia jednostek rządowych, jeżeli w obowiązujących przepisach ustanowiono obowiązek ich opublikowania w tym publikatorze. Traktaty i inne umowy międzynarodowe, których Niderlandy są stroną, publikuje się w Tractatenblad (Zbiór Traktatów i Konwencji), podczas gdy akty prawa miejscowego i obwieszczenia organów na szczeblu prowincji i gminy oraz organów ds. gospodarki wodnej publikuje się, odpowiednio, w Provinciaal blad (Dziennik Prowincji), Gemeenteblad (Dziennik Gminny) oraz Waterschapsblad (Dziennik Urzędu ds. Gospodarki Wodnej). W Blad gemeenschappelijke regelingen (Dziennik Wspólnych Ustaleń Organów Samorządu Terytorialnego) publikuje się uchwały i obwieszczenia partnerstw zawiązywanych między różnymi organami publicznymi.

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikacji podlegają obwieszczenia wszystkich organizacji, które na mocy obowiązujących przepisów są zobowiązane do podawania swoich obwieszczeń do wiadomości publicznej.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do obwieszczeń urzędowych jest nieodpłatny.

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Z obwieszczeniami z danego dnia można zapoznać się pod adresem https://officielebekendmakingen.nl. Na tej stronie internetowej użytkownik może wyszukiwać publikacje wyłącznie według nazwy publikatora.

Na stronie internetowej https://zoek.officielebekendmakingen.nl użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według słów kluczowych w tytule lub tekście oraz filtrować wyniki wyszukiwania według daty publikacji, nazwy publikatora, organizacji publikującej i tematu (wybierając jedną z pozycji z ustalonego wykazu).

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Od 1995 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Każdy użytkownik może się zarejestrować w celu nieodpłatnego korzystania z usługi przesyłania powiadomień. Użytkownik może skorzystać z dwóch rodzajów usług.

Pierwszą z nich jest standardowa usługa przesyłania powiadomień, która zapewnia możliwość zapisywania żądań wyszukiwania. Żądania wyszukiwania są następnie przesyłane w formie wiadomości e-mail zawierającej hiperłącze do każdego nowego dokumentu, który spełnia kryteria wyszukiwania.

Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi określanej jako „Berichten over uw buurt” („Powiadomienia dotyczące Państwa sąsiedztwa”) – w ramach tej usługi obywatele codziennie otrzymują wiadomość e-mail zawierającą przegląd wszystkich obwieszczeń opublikowanych przez organy na szczeblu regionalnym i lokalnym, które są istotne dla okolicy, w której zamieszkują (sąsiedztwo). Użytkownik może wyznaczyć „swoje sąsiedztwo”, podając swój kod pocztowy oraz promień okręgu odpowiadającego obszarowi sąsiedztwa (w setkach metrów).

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia urzędowe są udostępniane nieodpłatnie jako otwarte dane za pośrednictwem interfejsu SRU (SRU = Search/Retrieve via URL (wyszukiwanie/pobieranie za pośrednictwem URL)).

Podręcznik poświęcony tej usłudze sieci web (oraz odpowiedni adres internetowy) można znaleźć na stronie internetowej https://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (wyłącznie w języku niderlandzkim).

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony