Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

Ponieważ Niemcy są państwem federalnym, odpowiedzialność za publikowanie stosownych obwieszczeń urzędowych spoczywa na poszczególnych krajach związkowych. W tym celu kraje związkowe stworzyły własne strony internetowe. Linki do niektórych z tych stron można znaleźć na portalu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości rządu federalnego i krajów związkowych (Justizportal des Bundes und der Länder). Poniższe informacje odnoszą się wyłącznie do publikacji rządu federalnego:

Publikator Zakres publikacji
Federalny Dziennik Ustaw (Bundesgesetzblatt) Wyłącznie kopia oficjalnej wersji drukowanej dziennika w formie elektronicznej
Federalny Dziennik Urzędowy (Bundesanzeiger)

Część administracyjna; część sądowa
(wyłącznie w formie elektronicznej)

Federalny Dziennik Podatkowy (Bundessteuerblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
Wspólny Dziennik Ministerialny (Gemeinsames Ministerialblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej
Dziennik Transportowy (Verkehrsblatt) Zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Publikator Rodzaje obwieszczeń
Federalny Dziennik Ustaw Ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, obwieszczenia, nakazy, zawiadomienia i określone orzeczenia wydane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht)
Federalny Dziennik Urzędowy Rozporządzenia, inne obwieszczenia urzędowe, zaproszenia do składania ofert, wytyczne i ogłoszenia sądowe. Ogłoszenia sądowe obejmują komunikaty sądowe dotyczące rejestru spraw (spornych) zakwalifikowanych do rozpoznania w postępowaniu modelowym, o którym mowa w ustawie o postępowaniu modelowym w sprawach inwestorów na rynku kapitałowym (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), doręczenia realizowane w drodze ogłoszenia publicznego (öffentliche Zustellungen), ogłoszenia w sprawach karnych, wezwania do stawiennictwa i wezwania do przedstawienia dokumentów (Aufgebote von Personen und Urkunden), wyroki o umorzeniu przedmiotu wywołania w postępowaniu, w którym sąd dokonuje publicznego wezwania (wywołania) do zgłaszania praw i roszczeń w określonym terminie pod rygorem ich utraty (Ausschlussurteile), orzeczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen) oraz inne orzeczenia, przypozwania (Beiladungen), ogłoszenia w postępowaniu egzekucyjnym z całego majątku (Gesamtvollstreckungsverfahren), ogłoszenia w postępowaniu w sprawie niewypłacalności (Insolvenzverfahren) oraz ogłoszenia dotyczące rejestru utworów anonimowych i utworów opublikowanych pod pseudonimem.
Federalny Dziennik Podatkowy Przepisy prawne dotyczące kwestii podatkowych oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Wspólny Dziennik Ministerialny Przepisy prawne dotyczące kwestii podatkowych oraz akty kierowane do organów administracyjnych i wyroki Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesfinanzhof)
Dziennik Transportowy Oficjalne zasady w dziedzinie transportu, zgłaszanie utraconych dowodów rejestracyjnych pojazdu i świadectw rejestracji pojazdu

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Publikator Organ publikujący
Federalny Dziennik Ustaw Organy na szczeblu federalnym
Federalny Dziennik Urzędowy Organy na szczeblu federalnym i organy na szczeblu krajów związkowych, sądy i prokuratury
Federalny Dziennik Podatkowy Federalne Ministerstwo Finansów i organy podatkowe najwyższego szczebla w krajach związkowych
Wspólny Dziennik Ministerialny Wszystkie ministerstwa federalne wymienione w nagłówku na stronie tytułowej dziennika
Dziennik Transportowy Wszystkie ministerstwa federalne, organy regulacyjne w krajach związkowych

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Publikator Nieodpłatny dostęp
Federalny Dziennik Ustaw Tak (w wersji tylko do odczytu)
Federalny Dziennik Urzędowy Tak
Federalny Dziennik Podatkowy Częściowo (brak dostępu do najnowszych i najstarszych wydań)
Wspólny Dziennik Ministerialny Wyłącznie spisy treści
Dziennik Transportowy Wyłącznie tytuły obwieszczeń urzędowych (uzyskanie dostępu do treści obwieszczeń wymaga wniesienia opłaty)

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Publikator Rodzaje wyszukiwań
Federalny Dziennik Ustaw

Nieodpłatne: brak

Za opłatą:
wyszukiwanie pełnotekstowe oraz wyszukiwanie według cytatów, nagłówków, skrótów, daty wydania, roku publikacji i części

Federalny Dziennik Urzędowy Wyszukiwanie według terminu, części, daty publikacji, rodzaju publikacji, organu/sądu publikującego (część administracyjna i część sądowa); wyszukiwanie według numeru referencyjnego i tytułu (część administracyjna); wyszukiwanie według sygnatury akt (część sądowa)
Federalny Dziennik Podatkowy Wyszukiwanie według rodzaju podatku, rodzaju dokumentu, zastosowanej sekwencji przepisów – od przepisów ogólnych po przepisy szczegółowe i wyjątki (Normenkette), daty, sygnatury akt, numeru dokumentu, kraju związkowego, tematu / rozstrzygnięcia sformułowanego w sposób ogólny w danym orzeczeniu (Leitsatz), sygnatury
Wspólny Dziennik Ministerialny Wyszukiwanie według wydania, numeru strony i roku oraz wyszukiwanie pełnotekstowe
Dziennik Transportowy Wyszukiwanie według pola, tytułu, słów kluczowych, daty i numeru rozporządzenia

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Publikator Data udostępnienia
Federalny Dziennik Ustaw

Część 1 Federalnego Dziennika Ustaw jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1998 r. Część 2 Federalnego Dziennika Ustaw jest dostępna w formie elektronicznej od momentu jej pierwszego opublikowania w formie papierowej, tj. od 1999 r.

Możliwość przeszukiwania wszystkich wydań opublikowanych od dnia 23 maja 1949 r.

Federalny Dziennik Urzędowy

Pojedyncze wydania od dnia 30 sierpnia 2002 r.
Wszystkie wydania od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Federalny Dziennik Podatkowy Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1992 r.
Wspólny Dziennik Ministerialny Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1950 r.
Dziennik Transportowy Możliwość przeszukiwania wydań opublikowanych od 1947 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Publikator Wyszukiwanie automatyczne Otwarte dane
Federalny Dziennik Ustaw Nie Nie
Federalny Dziennik Urzędowy Wyłącznie jako usługa informacyjna świadczona za opłatą Nie
Federalny Dziennik Podatkowy Nie Nie
Wspólny Dziennik Ministerialny Nie, wyłącznie data publikacji kolejnego wydania Nie
Dziennik Transportowy Nie Nie
Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony