Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Publikacja oficjalnych ogłoszeń

Na jakich stronach internetowych publikowane są obwieszczenia urzędowe?

https://www.justiz.gv.at

https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Jakiego rodzaju obwieszczenia są publikowane?

Na stronie internetowej http://www.justiz.gv.at/ publikuje się poniższe rodzaje obwieszczeń.

 • Sprawozdania
 • Opinie biegłych
 • Opinie
 • Oceny
 • Okólniki
 • Wytyczne
 • Teksty do konsultacji
 • Statuty
 • Dane statystyczne
 • Podręczniki
 • Ogłoszenia o naborze
 • Ogłoszenia o mianowaniu

Na stronie internetowej http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – baza danych obwieszczeń urzędowych) publikuje się poniższe obwieszczenia.

 • Obwieszczenia w postępowaniu w związku z niewypłacalnością (upadłość, restrukturyzacja, spłata zadłużenia)
 • Obwieszczenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy (Verpachtung) w postępowaniu w związku z niewypłacalnością
 • Obwieszczenia o licytacjach sądowych
  • Obwieszczenia dotyczące nieruchomości
  • Obwieszczenia dotyczące ruchomości
 • Obwieszczenia o ustanowieniu zarządu przymusowego ustanowionego przez sąd
 • Obwieszczenia o licytacjach dobrowolnych (freiwillige Feilbietungen)
 • Ogłoszenia i obwieszczenia w postępowaniu karnym
  • Obwieszczenia sądów orzekających w sprawach karnych
  • Obwieszczenia w toku procedury odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw
  • Zawiadomienia o doręczeniu pism sądowych w postępowaniach karnych
  • Obwieszczenia o umorzeniu postępowania przygotowawczego
 • Ogłoszenia i wywołania (Kundmachungen und Aufgebote)
  • Obwieszczenia o powołaniu kuratorów (Kuratoren) oraz o doręczeniu pism przez publiczne ogłoszenie
  • Obwieszczenia o umorzeniu dokumentów (Kraftloserklärungen)
  • Orzeczenia o uznanie za zmarłego/przeprowadzenie dowodu na zgon (Todeserklärungen/Beweisführungen des Todes)
  • Ogłoszenia w postępowaniach spadkowych
  • Ogłoszenia wydawane zgodnie z ustawą o depozycie sądowym i zajęciu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
  • Obwieszczenia o powołaniu przedstawicieli podopiecznych zgodnie z § 8 ustawy o pobycie w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (Heimaufenthaltsgesetz)
  • Obwieszczenia o powołaniu rzeczników praw pacjentów zgodnie z § 13 ustawy o leczeniu szpitalnym (Unterbringungsgesetz)
  • Pisma doręczane osobom prawnym przez publiczne ogłoszenie
  • Pisma doręczane przez publiczne ogłoszenie przez sądy rejestrowe (Firmenbuchgerichte)
  • Obwieszczenia sądów gospodarczych
  • Ogłoszenia sądów wieczystoksięgowych (Grundbuchsgerichte)
  • Orzeczenia sądów antymonopolowych (Kartellgericht)
 • Informacje podawane do wiadomości publicznej przez przedsiębiorstwa

Obwieszczenia jakich organizacji są publikowane?

Obwieszczenia Federalnego Ministerstwa ds. Konstytucji, Reformy, Deregulacji i Sprawiedliwości.

Obwieszczenia sądów, prokuratur, adwokatów (Rechtsanwälte) i notariuszy.

Czy dostęp do obwieszczeń urzędowych jest bezpłatny?

Tak

Jakie rodzaje wyszukiwania są dostępne?

Na stronie głównej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/) można skorzystać z funkcji prostego wyszukiwania według słów kluczowych umożliwiającej sprawdzenie wszystkich dokumentów zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Na stronie internetowej Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) istnieje możliwość wyszukiwania według słów kluczowych w przypadku wszystkich kategorii dokumentów. Ponadto w przypadku szeregu kategorii obwieszczeń użytkownicy mogą przeprowadzać wyszukiwania według sygnatury. W przypadku licytacji dopuszcza się również możliwość wyszukiwania po jej przedmiocie. Powyższe rodzaje wyszukiwań należy traktować wyłącznie jako przykłady, ponieważ w ramach poszczególnych kategorii istnieje szerokie spektrum możliwości wyszukiwania.

Od jakiej daty dostępne są obwieszczenia urzędowe w formie elektronicznej?

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justiz.gv.at/) oraz strona internetowa Ediktsdatei (http://www.edikte.justiz.gv.at/) działają od 2000 r.

Czy można zapisywać wyszukiwania i czy mogą być wysyłane powiadomienia, gdy spełnione są określone kryteria?

Nie

Czy obwieszczenia urzędowe udostępnia się nieodpłatnie jako otwarte dane? Jeżeli tak, gdzie można uzyskać dostęp do repozytorium takich obwieszczeń lub do stosownych informacji technicznych?

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej Ediktsdatei są udostępniane nieodpłatnie i mogą być również następnie przetwarzane jako pliki HTML (nie są zabezpieczone przed kopiowaniem). Można również uzyskać licencję zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji publicznych (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). Obecnie dane nie są udostępniane w formacie otwartych danych.

Obwieszczenia zamieszczane na stronie internetowej http://www.justiz.gv.at/ dotyczą głównie istniejących dokumentów w formacie PDF. Niektóre dokumenty są publikowane w formacie MS Word, choć zdarza się to rzadko. Wszystkie obwieszczenia są publikowane w ramach systemu WCMS (systemu zarządzania treściami internetowymi) i są udostępniane nieodpłatnie w postaci stron HTML. Dokumenty udostępnia się do pobrania w postaci załączników zamieszczanych na stronach HTML.

Ostatnia aktualizacja: 10/07/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony