Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 07/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Tsjechië

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

De toepassing De link wordt in een nieuw venster geopend.InfoDeska (InfoDesk) is het elektronische mededelingenbord van het ministerie van Justitie.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Belangrijke bekendmakingen met betrekking tot gerechtelijke procedures.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Het ministerie van Justitie van Tsjechië, de rechtbanken en het openbaar ministerie.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De basiszoekopdracht heeft betrekking op de organisatie die het document heeft opgesteld (ministerie van Justitie, rechtbanken, openbaar ministerie).
Op het mededelingenbord van een bepaalde rechtbank is het dan mogelijk om te zoeken op onderwerp, publicatiedatum, dossiernummer.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De toepassing InfoDeska bevat documenten die na 1 januari 2009 zijn gepubliceerd.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja, in Moje InfoDeska (mijn InfoDesk) kunnen gebruikers zich abonneren op e-mailnotificaties voor nieuwe documenten.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet kosteloos beschikbaar als open data.

Laatste update: 09/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Denemarken

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden in de Statstidende (Staatscourant) geplaatst en gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://statstidende.dk/.

Tot 14 oktober 2005 werd de Statstidende ook in een papieren versie gepubliceerd.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

In de Statstidende worden specifieke verplichte bekendmakingen gepubliceerd die rechtsgevolgen hebben voor burgers, ondernemingen en overheidsinstanties. Daarnaast verschijnen er bepaalde bekendmakingen in waarvan de publicatie niet verplicht is.
Bekendmakingen in de Statstidende betreffen onder andere nalatenschappen (bijv. kennisgevingen aan schuldeisers), failliete boedels (bijv. faillissementsvonnissen), reorganisaties van ondernemingen, dagvaardingen en vergelijkbare kennisgevingen van rechterlijke instanties, gerechtelijke verkoop, en verkiezingen en referenda.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Er worden bekendmakingen gepubliceerd van rechterlijke instanties, advocaten, overheidsinstanties en private ondernemingen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

De toegang is gratis, zowel voor eenmalige als voor permanente zoekopdrachten (zie hieronder).

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De Statstidende wordt sinds 2000 in elektronische vorm gepubliceerd. Sinds 15 oktober 2005 wordt de Statstidende alleen nog in elektronische vorm gepubliceerd.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Er kunnen permanente zoekopdrachten worden ingesteld. Dit is gratis, maar hiervoor moeten gebruikers zich wel aanmelden.
Daarnaast kunnen gebruikers zich abonneren op de pdf-versie van de Statstidende. In dat geval ontvangen gebruikers op de dagen waarop de Statstidende verschijnt een e-mail met de Statstidende van die dag in pdf-formaat.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Open data is voor iedereen beschikbaar via de zoekfunctie REST op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://statstidende.dk. Er wordt momenteel gewerkt aan de technische verbetering van de website van de Statstidende. In dit verband wordt overwogen of deze zoekfunctie beschikbaar moet blijven.

Laatste update: 27/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Duitsland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Aangezien Duitsland een federale staat is, publiceren de deelstaten (Länder) hun eigen officiële bekendmakingen. Zij hebben daarvoor hun eigen websites ontwikkeld. De links naar een aantal van die websites zijn te vinden op het De link wordt in een nieuw venster geopend.Justitieportaal van de Bondsregering en de deelstaten (Justizportal des Bundes und der Länder). De onderstaande informatie betreft alleen de publicaties van de Bondsregering.

Publicatie Reikwijdte van de publicatie
De link wordt in een nieuw venster geopend.Bondsblad (Bundesgesetzblatt) Slechts een elektronische kopie van de officiële papieren versie
De link wordt in een nieuw venster geopend.Bondscourant (Bundesanzeiger)

Ambtelijke rubriek; gerechtelijke rubriek
(alleen in elektronische vorm)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Bondsbelastingblad (Bundessteuerblatt) Zowel op papier als elektronisch
De link wordt in een nieuw venster geopend.Gezamenlijk ministerieel blad (Gemeinsames Ministerialblatt) Zowel op papier als elektronisch
De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeersblad (Verkehrsblatt) Zowel op papier als elektronisch

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Publicatie Soorten bekendmakingen
Bondsblad Wetten, internationale verdragen, verordeningen, mededelingen, gerechtelijke bevelen, kennisgevingen en bepaalde uitspraken van het Constitutioneel Gerechtshof (Bundesverfassungsgericht)
Bondscourant Verordeningen, andere officiële bekendmakingen, aanbestedingen, richtsnoeren en gerechtelijke mededelingen. Tot de gerechtelijke mededelingen behoren publicaties over het register voor de procesvoering op grond van de Wet invoering proefprocessen beleggers (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), openbare kennisgevingen, strafzaken, dagvaardingen van personen en verzoeken om documenten, royementsbesluiten, de intrekking van effecten en andere besluiten, dagvaardingen van derden, faillissementen, insolventieprocedures en het register van anonieme en pseudonieme werken.
Bondsbelastingblad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Gezamenlijk ministerieel blad Fiscaalrechtelijke bepalingen en bestuursrechtelijke besluiten, uitspraken van de federale financiële rechtbank (Bundesfinanzhof)
Verkeersblad Ambtelijke bepalingen over verkeer, oproepen in verband met ontbrekende eigendoms- en registratiedocumenten van voertuigen

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Publicatie Publicerende organisatie
Bondsblad Federale instanties
Bondscourant Federale en deelstaatinstanties, rechterlijke instanties en officieren van justitie
Bondsbelastingblad Het federale ministerie van Financiën en de hoogste belastinginstanties in de deelstaten
Gezamenlijk ministerieel blad Alle federale ministeries die op de voorpagina worden vermeld
Verkeersblad Alle federale ministeries, toezichthouders in de deelstaten

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Publicatie Gratis toegankelijk
Bondsblad Ja (alleen lezen)
Bondscourant Ja
Bondsbelastingblad Gedeeltelijk (de meest actuele en oudere publicaties niet)
Gezamenlijk ministerieel blad Alleen de inhoudsopgaven
Verkeersblad Alleen de titels van officiële bekendmakingen (toegang tot de inhoud tegen vergoeding)

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Publicatie Soorten zoekopdrachten
Bondsblad

Kosteloos: niet beschikbaar

Tegen vergoeding:
zoeken met behulp van vrije tekstvelden, zoeken op verwijzing, kopjes, afkorting, publicatiedatum, jaar van bekendmaking en deel

Bondscourant Zoekterm, deel, publicatiedatum, soort publicatie, publicerende organisatie/rechtbank (ambtelijke en gerechtelijke rubriek); kenmerk, titel (ambtelijke rubriek); dossiernummer (gerechtelijke rubriek)
Bondsbelastingblad Soort belasting, soort document, volgorde van bepalingen, datum, dossiernummer, documentnummer, deelstaat, onderwerp/grondbeginsel, kenmerk
Gezamenlijk ministerieel blad Editie, paginanummer, jaar en met behulp van vrije tekstvelden
Verkeersblad Gebied, titel, zoektermen, datum, nummer verordening

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Publicatie Beschikbaarheidsdatum
Bondsblad

De elektronische versie van Deel 1 van het Bondsblad is sinds 1998 beschikbaar naast de gedrukte versie. De elektronische versie van Deel 2 van het Bondsblad is sinds 1999 beschikbaar naast de gedrukte versie.

Alle gepubliceerde edities vanaf 23 mei 1949 zijn doorzoekbaar.

Bondscourant

Bepaalde publicaties vanaf 30 augustus 2002.
Alle publicaties sinds 1 april 2012.

Bondsbelastingblad Gepubliceerde edities vanaf 1992 zijn doorzoekbaar.
Gezamenlijk ministerieel blad Gepubliceerde edities vanaf 1950 zijn doorzoekbaar.
Verkeersblad Gepubliceerde edities vanaf 1947 zijn doorzoekbaar.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Publicatie Automatische zoekfunctie Open data
Bondsblad Nee Nee
Bondscourant Alleen als betaalde informatiedienst Nee
Bondsbelastingblad Nee Nee
Gezamenlijk ministerieel blad Nee, alleen de publicatiedatum van de eerstvolgende uitgave Nee
Verkeersblad Nee Nee
Laatste update: 29/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Estland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Belangrijke openbare bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van Ametlikud Teadaanded, het officiële publicatieblad. In sommige gevallen schrijft de wet voor dat bekendmakingen ook in kranten moeten worden gepubliceerd.

Het officiële publicatieblad Ametlikud Teadaanded is sinds 1 juli 2003 alleen nog in elektronische vorm beschikbaar. Het is ook een gegevensbank die onderdeel uitmaakt van het Staatsinformatiesysteem. Ametlikud Teadaanded is kosteloos beschikbaar via De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Kennisgevingen, uitnodigingen en bekendmakingen die moeten worden gepubliceerd op grond van de wet of krachtens een verordening van de regering van de republiek of een ministeriële verordening.

In Ametlikud Teadaanded worden twee soorten bekendmakingen gepubliceerd:

 1. bekendmakingen die zijn bedoeld om een bepaalde persoon te informeren en die om privacyredenen niet moeten kunnen worden hergebruikt. Bekendmakingen van dit type worden gedurende een bepaalde termijn in Ametlikud Teadaanded gepubliceerd en zijn daarna slechts beperkt toegankelijk. Eisen op het gebied van hergebruik zijn niet van toepassing op dit soort bekendmakingen;
 2. bekendmakingen die zijn bedoeld als algemene kennisgeving en die moeten kunnen worden hergebruikt in een machinaal leesbaar formaat.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

In Ametlikud Teadaanded worden bekendmakingen gepubliceerd die nodig zijn voor het goede functioneren van de nationale en lokale overheden en vertegenwoordigers van vrije beroepen (bijv. notarissen en gerechtsdeurwaarders). Ook verschijnen er bekendmakingen in van private rechtspersonen die moeten worden gepubliceerd op grond van de wet en om redenen van algemeen belang, d.w.z. bekendmakingen die zijn bedoeld om het grote publiek te informeren (bijv. over de splitsing en ontbinding van vennootschappen).

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

De toegang tot alle bekendmakingen die worden gepubliceerd in Ametlikud Teadaanded is gratis.

Voor de publicatie van een bekendmaking in het belang van een privépersoon, bijv. een kennisgeving van het verlies van een document, is een vergoeding aan de overheid verschuldigd.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Gepubliceerde bekendmakingen kunnen worden gezocht op soort, titel, publicerende organisatie en onderwerp of door tekst in te voeren in een zoekveld.

Via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen" (Minu Ametlikud Teadaanded) kunnen gebruikers zich registreren om per e-mail diverse soorten bekendmakingen te ontvangen en gearchiveerde bekendmakingen te bekijken die over hen zijn gepubliceerd maar niet langer worden weergegeven. Een bekendmaking die bedoeld is voor een bepaalde persoon wordt gearchiveerd en niet langer weergegeven zodra het doel van de bekendmaking is bereikt. Dit soort bekendmakingen wordt ook niet langer weergegeven als de betreffende persoon de ontvangst van de bekendmaking via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen" heeft bevestigd met behulp van een identiteitsbewijs.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

1 juli 2003. De website van Ametlikud Teadaanded bevat ook bekendmakingen die eerder op papier zijn gepubliceerd en bedoeld zijn om het grote publiek te informeren.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Een gebruiker kan zich registreren om alle bekendmakingen per e-mail te ontvangen en zoekopdrachten op te slaan via de dienst "Mijn Officiële Bekendmakingen". Om gebruik te kunnen maken van "Mijn Officiële Bekendmakingen" moet een gebruiker zich identificeren met een (mobiel) identiteitsbewijs. Via "Mijn Officiële Bekendmakingen" kunnen gebruikers gearchiveerde bekendmakingen bekijken die in Ametlikud Teadaanded over hen zijn gepubliceerd en kunnen zij zien wie deze archiveerde bekendmakingen over hen nog meer heeft gelezen.

Ook is het mogelijk om aan de hand van URI's (uniform resource identifiers) naar bekendmakingen in Ametlikud Teadaanded te zoeken en deze op te vragen. Hoe uniek een URI is, hangt af van het aantal URI-componenten dat wordt gebruikt. Een URI kan worden gebruikt om een of meer gepubliceerde bekendmakingen te openen in HTML-formaat, wat vergelijkbaar is met een zoekresultaat, of om deze te openen als een XML- or XML-RDF-bestand.

Met behulp van de URI van een bekendmaking is het mogelijk om openbaar beschikbare mededelingen te openen die niet bedoeld zijn om bekend te worden gemaakt aan een bepaalde persoon en die nog worden weergegeven.

Om gebruik te kunnen maken van een URI, moet een internetadres worden aangemaakt dat overeenkomt met de publicatiegegevens van de bekendmaking waar de gebruiker naar op zoek is.

Uitgebreidere instructies voor zoekopdrachten op basis van URI's zijn te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Mededelingen die niet bedoeld zijn om bekend te worden gemaakt aan bepaalde natuurlijke personen maar om het grote publiek te informeren, zijn beschikbaar als open data. Bekendmakingen die niet langer worden weergegeven en zijn gearchiveerd, zijn niet beschikbaar als open data.

Open data kunnen in realtime als URI's worden gedownload. Hoe uniek een URI is, hangt af van het aantal URI-componenten dat wordt gebruikt. Een URI kan worden gebruikt om een of meer gepubliceerde bekendmakingen te openen in HTML-formaat, wat vergelijkbaar is met een zoekresultaat, of om deze te openen als een XML- or XML-RDF-bestand. Om gebruik te kunnen maken van een URI, moet een internetadres worden aangemaakt dat overeenkomt met de publicatiegegevens van de bekendmaking waar de gebruiker naar op zoek is.

Laatste update: 14/05/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Griekenland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Drukkerij (Ethnikó Typografeío)

De link wordt in een nieuw venster geopend.“Transparantie” (Diávgeia)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof (Áreios Págos)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Raad van State (Symvoúlio tis Epikrateías)

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Nationale Drukkerij: de publicatie in de Staatscourant wordt geregeld in artikel 7 van Wet 3469/2006, zoals van kracht.

Transparantie: de wetten, presidentiële besluiten en handelingen die op het internet moeten worden gepubliceerd, zijn vermeld in artikel 2 van Wet 3861/2010, zoals van kracht.

Hooggerechtshof: civiele en strafrechtelijke uitspraken van 2007 of later, zijn online doorzoekbaar.

Raad van State: bestuursrechtelijke uitspraken zijn online doorzoekbaar.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Nationale Drukkerij: (publicatie in de Staatscourant) bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie, op verzoek van een overheidsinstantie of een instantie die behoort tot de overheid in bredere zin.

Transparantie: de bekendmakingen als bedoeld in artikel 2 van Wet 3861/2010 worden zonder vertraging gepubliceerd op internet door de bekendmakende instantie.

Hooggerechtshof: bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie.

Raad van State: bekendmakingen worden gepubliceerd door de betreffende instantie.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

JA.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Er kan worden gezocht op termen, trefwoorden of zinsdelen, registratienummer, nummer van desbetreffende rechterlijke uitspraak, uitgavenummer, thema, categorie, soort, instantie of datum.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Nationale Drukkerij: 1997

Transparantie: 2010

Hooggerechtshof: 2007

Raad van State: 2016

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Ja.
Elke instantie is verantwoordelijk voor de werking en inhoud van de gegevensbank voor officiële bekendmakingen die zij beheert. De betreffende instanties bewaren de opgeslagen gegevens en/of de technische informatie daarover dan ook in hun interne gegevensbanken.

Laatste update: 30/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Spanje

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd in de diverse publicatiebladen voor de verschillende niveaus die samen de Spaanse overheid vormen: de centrale, regionale en lokale overheden.

Alle publicatiebladen verschijnen in een officiële, authentieke versie die digitaal wordt gepubliceerd en bieden gegevensbankdiensten voor het zoeken naar gepubliceerde bekendmakingen.

De websites zijn:

Staatscourant: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/

De 17 autonome regio's en 2 autonome steden: alle websites zijn toegankelijke via De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php

Lokale overheden (provinciale publicatiebladen): alle websites zijn toegankelijke via De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

 • Bestuursrechtelijke handelingen (personeelszaken, overheidsbesluiten, besluiten waarbij verschillende bestuursmaatregelen openbaar worden gemaakt);
 • kennisgevingen in verband met overheidsopdrachten;
 • bekendmakingen inzake niet-verrichte kennisgevingen;
 • bepaalde door de rechterlijke instanties gepubliceerde bekendmakingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Alle overheden, elk in hun eigen publicatieblad.

Rechterlijke instanties.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

 • Op tekst (waaronder op namen van personen);
 • op soort document;
 • op publicerende organisatie;
 • op datum van afkondiging;
 • op publicatiedatum;
 • op registratienummer.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De wet die de digitale publicatie van officiële publicatiebladen toestaat, is in 2007 aangenomen.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja, dit kan voor de Spaanse Staatscourant en voor de meeste publicatiebladen van de autonome regio's en steden. Deze functie is niet algemeen beschikbaar voor provinciale publicatiebladen.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Het beleid ten aanzien van open data verschilt per publicatieblad; een aantal publicatiebladen werkt met open data en verschijnt in xml-formaat.

Laatste update: 12/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Kroatië

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van de Staatscourant van de Republiek Kroatië en op het elektronische mededelingenbord van het ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië.

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://narodne-novine.nn.hr/ (Staatscourant van de Republiek Kroatië)

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië)

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Aankondigingen in het kader van overheidsopdrachten, elektronische veilingen, concessies, vergelijkende onderzoeken, vacatures, kennisgevingen over vennootschappen, mededelingen van kamers, beslissingen over het inleiden van (verkorte) faillissementsprocedures, beslissingen over handelingsonbekwaamheid, liquidaties, openbare bekendmakingen van rechters en notarissen, inschrijvingen in een gerechtelijk register enz. worden gepubliceerd op het elektronische mededelingenbord.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

 • Narodne novine d.d. (Staatscourant van de Republiek Kroatië);
 • Op het elektronische mededelingenbord van het ministerie van Justitie zijn ook diverse beslissingen te vinden van rechtbanken en andere bevoegde instanties in faillissementsprocedures (beslissingen over het inleiden van een faillissementsprocedure, oproep om op de zitting te verschijnen). Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het IT-systeem dat nodig is om het elektronische mededelingenbord te laten werken.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja. De toegang is gratis.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De websites van de Staatscourant van de Republiek Kroatië kunnen worden doorzocht aan de hand van een zoekterm, datum van de bekendmaking, soort bekendmaking of het specifieke terrein waarop de bekendmaking betrekking heeft (bijv. wisselkoers).

Het elektronische mededelingenbord kan worden doorzocht aan de hand van een dossierkenmerk, een documentnaam, het onderwerp waarop de bekendmaking betrekking heeft of een PIN.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Er worden sinds januari 2014 bekendmakingen in elektronische vorm gepubliceerd op de website van de Staatscourant van de Republiek Kroatië.

De softwareapplicatie voor het elektronische mededelingenbord is op 1 november 2014 geïnstalleerd, d.w.z. in gebruik genomen.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

De Staatscourant van de Republiek Kroatië heeft een berichtensysteem voor de openbare aankondiging van overheidsopdrachten (elektronische tool voor de aankondiging van overheidsopdrachten) – de berichten worden verstuurd naar het e-mailadres of een gepersonaliseerde mailbox van de eindgebruiker.

Er is geen berichtensysteem ontwikkeld voor bekendmakingen die worden gepubliceerd op het elektronische mededelingenbord. Uitzonderingen zijn de Belastingdienst (Porezna uprava) en het Financieel Agentschap (Financijska agencija; FINA), waarvoor het ministerie van Justitie een webservice heeft opgezet waarmee die instanties dagelijks meerdere malen gegevens kunnen downloaden vanuit het elektronische mededelingenbord.

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Laatste update: 14/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Cyprus

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd in een papieren, rechtsgeldige versie, en op internet in een versie die gratis toegankelijk is viaDe link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mof.gov.cy/gpo

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De volgende bekendmakingen worden gepubliceerd: vacatures in de publieke sector; openbare aanbestedingen; mededelingen inzake onteigening en vordering; benoemingen, bevorderingen en de bekrachtiging en intrekking van benoemingen; pensionering; benoemingen van plaatsvervangende ambtsdragers; aftredens; benoemingen van ministers; overlijdensberichten; aantreden, vertrek en plaatsvervanging van de president van de Republiek Cyprus; benoemingen door de president van de Republiek Cyprus; besluiten van de ministerraad en het parlement; (initiatief)wetsvoorstellen; internationale overeenkomsten; organogrammen van ministeries en bekendmakingen die wettelijk verplicht zijn, bijv. op grond van de Vennootschapswet.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

 • De staat,
 • semioverheidsorganisaties,
 • lokale overheden,
 • personen (advocaten) op basis van de bepalingen van de Vennootschapswet.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De volledige inhoud van alles wat is gepubliceerd in de Staatscourant van Cyprus (Epísimi Efimerída) kan worden doorzocht.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Vanaf 10 december 2004.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn kosteloos beschikbaar als open data op de website van de Staatsdrukkerij (Kyvernitikó Typografeío): De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mof.gov.cy/gpo

Laatste update: 31/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Letland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

In Letland worden officiële bekendmakingen gepubliceerd in De link wordt in een nieuw venster geopend.Latvijas Vēstnesis, de Staatscourant van de Republiek Letland.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De volgende categorieën bekendmakingen worden in de Staatscourant gepubliceerd:

 • activiteitenverslagen,
 • veilingen,
 • rechterlijke uitspraken,
 • proefschriften,
 • informatie over erfenissen,
 • informatie over privatiseringen,
 • informatie uit het handelsregister,
 • informatie uit het ondernemingsregister,
 • informatie uit het register van Europese Economische Samenwerkingsverbanden,
 • informatie uit het register van politieke partijen,
 • informatie over vergelijkende onderzoeken voor functies,
 • huwelijksvermogensregimes,
 • kennisgevingen inzake ruimtelijke ordening,
 • kennisgevingen aan schuldeisers,
 • kennisgevingen inzake de nakoming van verplichtingen,
 • kennisgevingen aan aandeelhouders en vennoten,
 • intrekking van bevoegdheden,
 • staatskas,
 • dagvaardingen,
 • opdrachten voor leveringen en werken,
 • intrekking van documenten en officiële stempels,
 • overige mededelingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

In de Staatscourant worden officiële bekendmakingen gepubliceerd die worden aangeleverd door overheden en instanties of door personen (inschrijvingen in openbare registers, kennisgevingen, mededelingen of informatie van overheidsinstanties en hun functionarissen alsmede van personen) wanneer de officiële publicatie van dergelijke bekendmakingen bij wet is voorgeschreven.
De link wordt in een nieuw venster geopend.Overzicht van wet- en regelgeving op grond waarvan officiële publicatie is voorgeschreven.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Er kan worden gezocht door tekst in te voeren in een zoekveld.
De resultaten kunnen worden gefilterd op basis van publicatiejaar en het soort bekendmaking.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Op de website van de Staatscourant De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.vestnesis.lv is de elektronische versie van alle uitgaven van de Staatscourant beschikbaar vanaf de eerste datum waarop deze werd gepubliceerd, namelijk 25 februari 1993.
Voor documenten die tot 1 juli 2012 zijn verschenen, geldt de papieren versie van de Staatscourant als de officiële bekendmaking.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Nee, maar officiële bekendmakingen zijn wel beschikbaar in het kader van het hergebruik van informatie. De link wordt in een nieuw venster geopend.Lees meer over het hergebruik van in de Staatscourant gepubliceerde informatie.

Laatste update: 23/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Malta

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Pages/default.aspx.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Het gaat om de volgende officiële bekendmakingen:

 • regeringsmededelingen
 • publieke mededelingen
 • mededelingen inzake volksgezondheid
 • bekendmakingen van de politie
 • bekendmakingen aan zeevarenden
 • regelingen voor sociale huisvesting
 • bekendmakingen van de centrale bank
 • mededelingen van examenresultaten
 • bekendmakingen van rechtbanken
 • bekendmakingen van lokale besturen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen van ministeries, overheidsorganen, rechtbanken en lokale besturen worden gepubliceerd.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Vrije tekst.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Officiële bekendmakingen zijn sinds juni 2003 beschikbaar in elektronische vorm.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Deze dienst is niet beschikbaar.

Laatste update: 30/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Nederland

Op welke website(s) worden officiële mededelingen gepubliceerd?

Officiële mededelingen worden gepubliceerd op De link wordt in een nieuw venster geopend.officielebekendmakingen.nl. Oude mededelingen kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden.

Welke soorten mededelingen worden gepubliceerd?

Op de genoemde websites worden alle mededelingen gepubliceerd die verschijnen in de zeven 'Bekendmakingsbladen'. In het Staatsblad wordt nieuwe wetgeving of wijzigingswetgeving gepubliceerd. In de Staatscourant wordt eveneens regelgeving gepubliceerd, alsmede zakelijke mededelingen van overheidsorganisaties indien daartoe een wettelijke opdracht bestaat. In het Tractatenblad worden verdragen en andere internationale overeenkomsten gepubliceerd waarbij Nederland partij is. In het Provinciaal blad, het Gemeenteblad en het Waterschapsblad worden regelingen en zakelijke mededelingen gepubliceerd van respectievelijk provincies, gemeenten en waterschappen. In het Blad gemeenschappelijke regelingen worden regelingen en mededelingen gepubliceerd van samenwerkingsverbanden van verschillende overheden.

Van welke organisatie(s) worden mededelingen gepubliceerd?

Van alle organisaties die een wettelijke opdracht tot publicatie hebben.

Is de toegang tot de officiële mededelingen kosteloos?

De toegang tot de officiële bekendmakingen is kosteloos.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Op De link wordt in een nieuw venster geopend.officielebekendmakingen.nl zijn de publicaties van vandaag zichtbaar. Daarbij kan alleen per publicatieblad worden gefilterd.

Op De link wordt in een nieuw venster geopend.zoek.officielebekendmakingen.nl kan worden gezocht op woorden in de titel of tekst, en er kan worden gefilterd op publicatiedatum, publicatieblad, publicerende organisatie en onderwerp (uit een vaste lijst).

Vanaf wanneer waren de officiële mededelingen beschikbaar in elektronische vorm?

Sinds 1995.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Iedereen kan zich kosteloos abonneren op een attenderingsdienst. Er zijn twee soorten:

 • In de standaard attenderingsdienst kunnen gebruikers een zoekvraag opslaan. Zij krijgen dan een e-mail toegestuurd met een hyperlink naar ieder nieuw document dat aan de zoekcriteria voldoet.
 • Daarnaast is er de service 'Berichten over uw buurt'. Hiermee kunnen burgers een dagelijkse mail krijgen met een overzicht van alle berichten van decentrale overheden die relevant zijn voor hun eigen buurt. De 'eigen buurt' kan worden gespecificeerd aan de hand van de eigen postcode en een straal (in honderden meters).

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

De officiële mededelingen zijn kosteloos beschikbaar als open data via een SRU-interface (SRU = Search/Retrieve via URL).

De handleiding (en het adres) voor deze webservice is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.koopoverheid.nl (alleen in het Nederlands).

Laatste update: 08/11/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Oostenrijk

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justiz.gv.at/

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

Op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz.gv.at/ worden de volgende bekendmakingen gepubliceerd:

 • verslagen,
 • rapporten van deskundigen,
 • adviezen,
 • evaluaties,
 • circulaires,
 • richtsnoeren,
 • teksten ten behoeve van consultatie,
 • wetten,
 • statistische gegevens,
 • handboeken,
 • vacatures,
 • bekendmaking van benoemingen.

Op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei – “Edictsdossier”) worden de volgende bekendmakingen gepubliceerd:

 • insolventieprocedures (faillissementen, reorganisaties, schuldsanering),
 • verkoop en huur in insolventieprocedures,
 • veilingen krachtens rechterlijk bevel:
 • onroerende zaken,
 • roerende zaken,
 • door de rechter benoemde curatoren,
 • vrijwillige veilingen,
 • besluiten en mededelingen in strafrechtelijke procedures:
 • mededelingen van strafrechters,
 • strafrechtelijke ontnemingsprocedures,
 • kennisgevingen in strafrechtelijke procedures,
 • beëindiging van onderzoeken,
 • openbare kennisgevingen:
 • door de rechter benoemde bewindvoerders en betekening door middel van openbare mededeling,
 • intrekking van effecten,
 • overlijdensakten/bewijs van doodsoorzaak,
 • besluiten in nalatenschapsprocedures,
 • besluiten op grond van de Wet bewaring en beslaglegging (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz),
 • benoeming als vertegenwoordiger van bewoners op grond van artikel 8 van de Verpleeghuiswet (Heimaufenthaltsgesetz),
 • benoeming als belangenbehartiger voor patiënten op grond van artikel 13 van de Wet gedwongen opname (Unterbringungsgesetz),
 • betekening aan rechtspersonen door middel van openbare kennisgeving,
 • betekening door middel van openbare kennisgeving door een rechtbank voor handelszaken (Firmenbuchgerichte),
 • mededelingen door een rechtbank voor handelszaken,
 • uitspraken van een kadasterrechtbank (Grundbuchsgerichte),
 • uitspraken van de kartelrechtbank (Kartellgericht),
 • bekendmakingen van justitie (Kundmachungen der Justiz),
 • bekendmakingen van vennootschappen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Het federaal ministerie van Justitie (Bundesministerium für Justiz);

rechterlijke instanties, officieren van justitie, advocaten en notarissen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De website van het ministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz.gv.at/) biedt een eenvoudige zoekfunctie waarmee naar woorden kan worden gezocht in alle documenten op de website.

Alle soorten bekendmakingen op de website Ediktsdatei (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.edikte.justiz.gv.at/) zijn op woorden te doorzoeken. Daarnaast kunnen gebruikers voor bepaalde soorten bekendmakingen op dossiernummer zoeken. Voor veilingen kan ook worden gezocht op het soort pand. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zoekopdrachten, gezien het brede scala van zoekfuncties dat beschikbaar is voor de verschillende soorten mededelingen.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De website van het ministerie van Justitie (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz.gv.at/) en de website Ediktsdatei (De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.edikte.justiz.gv.at/) zijn sinds 2000 online.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

De bekendmakingen op de website Ediktsdatei zijn kosteloos beschikbaar en kunnen ook als HTML-bestanden worden verwerkt (er is geen kopieerbeveiliging). Er kan ook een licentie worden aangeschaft op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG). De gegevens zijn momenteel echter niet beschikbaar als open data.

De publicaties op De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiz.gv.at/ hebben meestal betrekking op bestaande documenten in pdf-formaat. In zeldzame gevallen is het document ook in MS Word beschikbaar. Alle publicaties worden als gratis toegankelijke HTML-pagina’s weergegeven in het kader van het WCMS (Web Content Management System). De documenten kunnen op de HTML-pagina’s als bijlage worden gedownload.

Laatste update: 30/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Portugal

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Bekendmakingen worden gepubliceerd op de website van de Portugese Staatscourant, de De link wordt in een nieuw venster geopend.Diário da República Eletrónico.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De Diário da República bestaat uit twee reeksen. In reeks 1 worden de volgende handelingen gepubliceerd:

 1. constitutionele wetten;
 2. internationale verdragen, de overeenkomstige presidentiële decreten, kennisgevingen van neerlegging van bindende instrumenten (met name ratificatie-instrumenten) en andere kennisgevingen met betrekking tot dergelijke verdragen;
 3. organieke wetten, wetten, wetsdecreten en regionale wetgevende decreten;
 4. decreten van de president van de Republiek;
 5. resoluties van het parlement van de Republiek;
 6. decreten van de vertegenwoordigers van het Portugese staatshoofd tot benoeming en ontslag van presidenten en leden van de regionale regeringen van de Azoren en Madeira;
 7. de reglementen van orde van het parlement van de Republiek, de raad van state en de wetgevende parlementen van de autonome regio's;
 8. beslissingen en verklaringen van het constitutioneel hof die volgens de wet moeten worden gepubliceerd in reeks 1 van de Diário da República;
 9. beslissingen van het hooggerechtshof en de rekenkamer tot standaardisering van de jurisprudentie, en beslissingen van het administratief hooggerechtshof waaraan de wet algemeen verbindende kracht verleent;
 10. de resultaten van referenda en van verkiezingen voor de president van de Republiek, het parlement van de Republiek, de wetgevende parlementen van de autonome regio's en het Europees Parlement, conform de desbetreffende wetgeving;
 11. het bericht tot ontslag van de president van de Republiek;
 12. moties tot verwerping van het regeringsprogramma en moties van vertrouwen en afkeuring;
 13. adviezen van de raad van state als bedoeld in artikel 145, onder a) tot en met e), van de grondwet en adviezen die de Raad van State zelf beslist te publiceren;
 14. andere decreten van de regering;
 15. resoluties van de raad van ministers en ministeriële uitvoeringsbesluiten met algemene bepalingen;
 16. resoluties van de wetgevende parlementen van de autonome regio's en regionale regelgevingsdecreten;
 17. door andere dan de hierboven genoemde gerechten gewezen beslissingen waaraan de wet algemeen verbindende kracht verleent;
 18. verklaringen betreffende het ontslag of het verlies van het mandaat van leden van het parlement van de Republiek en leden van de wetgevende parlementen van de autonome regio's.

Onverminderd de andere handelingen waarvoor de verplichting tot officiële publicatie in reeks 2 geldt, worden in die reeks ook de volgende handelingen gepubliceerd:

 1. wetgevingsbesluiten van de leden van de regering;
 2. de resultaten van verkiezingen voor de lokale overheden;
 3. de begrotingen van de overheidsdiensten die volgens de wet moeten worden gepubliceerd in de Diário da República en verklaringen inzake geldovermakingen.

De in reeks 2 van de Diário da República gepubliceerde handelingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: overeenkomsten, aankondigingen, arbitrale beslissingen, balansen, collectieve arbeidsovereenkomsten, eerbewijzen, contracten, verklaringen inzake rectificatie, rechterlijke beslissingen, verklaringen, beraadslagingen, richtlijnen, beschikkingen, verordeningen inzake verlenging, instructies, vonnissen, wetgevende besluiten, lijsten, kaarten, lidmaatschapsovereenkomsten, ministeriële uitvoeringsbesluiten, kennisgevingen, kennisgevingen van de Bank van Portugal, officiële kaarten, officiële verklaringen, adviezen, bevelen, vergunningen, protocollen, aanbevelingen, verordeningen, verordeningen van de commissie voor de effectenmarkt, regelgevingsnormen van de toezichthoudende autoriteit voor de effecten- en pensioenfondsen, verslagen, resoluties, beslissingen en staten van rekening, alsook urgente aankondigingen van aanbestedingen, procedureberichten, aankondigingen van termijnverlengingen en verklaringen inzake rectificatie van aankondigingen.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

De organen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de publicatie van handelingen in de Diário da República zijn: de president van Republiek, het parlement van de Republiek, de regering, de wetgevende parlementen en de regionale regeringen van de autonome regio’s de Azoren en Madeira, het directe en indirecte openbaar bestuur, de gerechten, het openbaar ministerie, onafhankelijke bestuursorganen en autonome lokale overheden en organen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja. Volgens De link wordt in een nieuw venster geopend.wetsdecreet nr. 83/2016 van 16 december is de Diário da República een openbare dienst die openstaat voor iedereen en kosteloos is. De Diário da República wordt alleen in elektronische vorm gepubliceerd.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De universele en vrije toegang maakt het onder meer mogelijk om de inhoud van de in de reeksen 1 en 2 van de Diário da República gepubliceerde handelingen te printen, te archiveren en te doorzoeken en daartoe vrije toegang te hebben, in een elektronisch formaat met open toegang.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

Sinds 1 juli 2006 is de elektronische editie van de Diário da República authentiek en de bekendmaking van handelingen op deze wijze geldt voor alle juridische doeleinden, conform artikel 1, lid 5, van wet nr. 74/98 van 11 november 1998, in de huidige versie.

Bovendien is in juli 2019 de mobiele applicatie van de Diário da República gelanceerd, met extra functies zoals het creëren van een gepersonaliseerd profiel voor elke gebruiker en het gebruik van een meldingssysteem om toegang te krijgen tot geconsolideerde wetgeving.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Ja. Met name met betrekking tot het versturen van meldingen kunnen gebruikers de indexen van de reeksen 1 en 2 van de Diário da República per e-mail ontvangen, na voorafgaande registratie of via een abonnement op de RSS-feed (Really Simple Syndication).

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Ja.

Laatste update: 13/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Roemenië

De informatie op deze pagina betreft officiële bekendmakingen die worden gepubliceerd door overheidsinstanties (kennisgevingen, procedurele handelingen enz.) en die geen wetgevend karakter hebben of geen algemeen toepasselijke verplichtingen in het leven roepen maar wel worden gepubliceerd in de Staatscourant van Roemenië of in andere publicatiebladen, en die overeenkomstig de toepasselijke wetgeving online in elektronische vorm beschikbaar zijn. Daarom worden wetgevingshandelingen en rechterlijke uitspraken buiten beschouwing gelaten, tenzij deze moeten worden gepubliceerd om een bepaald rechtsgevolg te krijgen (bijv. rechterlijke uitspraken in insolventieprocedures).

De verstrekte gegevens zijn niet volledig en hebben alleen betrekking op bepaalde relevante zaken vanuit het oogpunt van de publicatie van officiële bekendmakingen, te weten: handelingen die in de Staatscourant van Roemenië worden gepubliceerd, handelingen die worden gepubliceerd op het portaal en de website van het Nationaal Handelsregister (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC)) of in het Insolventiebulletin, en handelingen die op het rechtspraakportaal worden gepubliceerd.

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

I. De Staatscourant van Roemenië

Een zelfstandig bedrijf, Monitorul Oficial, publiceert de Staatscourant van Roemenië, zowel in papieren als in elektronische vorm. De onderstaande rubrieken bevatten gegevens over de gepubliceerde documenten en de online beschikbaarheid ervan.

De elektronische versie (de e-Monitor) is De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschikbaar.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ondernemers zijn verplicht om zich voordat zij beginnen met hun economische activiteiten te laten inschrijven in het handelsregister. In het kader van hun bedrijfsactiviteiten of bij beëindiging van hun onderneming zijn zij verplicht te verzoeken dat hun gegevens in het handelsregister worden bijgewerkt met betrekking tot handelingen en feiten waarvan de registratie bij wet is vereist.

Inschrijving in het handelsregister betekent wettelijke publicatie door het ONRC: de stukken, gegevens en geregistreerde handelingen hebben derdenwerking vanaf de datum waarop zij overeenkomstig de wet worden ingeschreven of worden gepubliceerd in de Staatscourant van Roemenië of op de website/het dienstenportaal van het ONRC.

Inschrijving en aantekeningen hebben derdenwerking vanaf de datum waarop zij worden vermeld in het handelsregister of worden gepubliceerd in Deel IV of VII van de Staatscourant van Roemenië of in een ander publicatieblad, indien wettelijk voorgeschreven.

b) Het ONRC publiceert ook de elektronische versie van het Insolventiebulletin: de rubriek voor de dienst die is belast met de betekening van documenten aan partijen, de mededeling van uitspraken, de convocatie en de mededeling van procedurele handelingen die worden uitgevaardigd door rechters/curatoren/door de rechter benoemde vereffenaars/andere in het kader van de insolventieprocedure bevoegde personen overeenkomstig Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, en de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) overeenkomstig Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen.

Ten aanzien van ondernemers die vallen onder Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, worden de procedurele handelingen gepubliceerd die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door rechters, beroepsbeoefenaren in de insolventiepraktijk (curatoren/door de rechter benoemde vereffenaars) en andere bevoegde personen. Deze verschijnen in het Insolventiebulletin, een publicatie die beschikbaar is via het De link wordt in een nieuw venster geopend.online dienstenportaal van het ONRC.

De uitspraak ter bevestiging van het saneringsplan van de schuldenaar (ondernemer) wordt als procedurele handeling op grond van Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, gepubliceerd in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië.

Ten aanzien van natuurlijke personen die vallen onder Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen worden de procedurele handelingen die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door de insolventiekamer, de curator, de vereffenaar of een rechterlijke instantie gepubliceerd in de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin, een publicatie die beschikbaar is via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.bpi.ro/.

III. Het rechtspraakportaal

De link wordt in een nieuw venster geopend.Het rechtspraakportaal wordt beheerd door het ministerie van Justitie. Elk gerecht in Roemenië heeft op dit portaal een eigen website. De informatie op die websites wordt rechtstreeks ingevoerd en bijgehouden door het personeel van de gerechten, met uitzondering van informatie over zaken en zittingen, die automatisch wordt overgenomen uit het elektronische zaakbeheersysteem dat op het niveau van de rechterlijke instantie wordt gebruikt.

Om de website van een specifieke rechtbank te openen vanuit de De link wordt in een nieuw venster geopend.homepage van het rechtspraakportaal, selecteert de gebruiker eerst het arrondissement van de rechtbank (d.w.z. het rechtsgebied van een hof van beroep) en vervolgens wordt die rechtbank uit de lijst geselecteerd.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

I. De Staatscourant van Roemenië

Ingevolge Wet nr. 202 van 9 november 1998 betreffende de structuur van de Staatscourant van Roemenië, zoals heruitgegeven, geldt het volgende:

 • op grond van de wettelijke voorschriften worden de volgende officiële bekendmakingen gepubliceerd in Deel III: rechtshandelingen, stukken, kennisgevingen, mededelingen en soortgelijke bekendmakingen (bijv. personeelsadvertenties; vergelijkende onderzoeken voor overheidsfuncties; uitspraken over de annulering van wisselbrieven/cheques; het periodieke activiteitenverslag van overheden; kennisgevingen over de toelatingsprocedure voor het nationale instituut voor de magistratuur (Institutul Național al Magistraturii), het toelatingsexamen voor magistraten en het vacatureoverzicht voor magistraten; de kennisgeving voor het vergelijkend onderzoek voor vacatures voor magistraten in opleiding bij het Hof van Cassatie enz.);
 • op grond van de wettelijke voorschriften worden rechtshandelingen die betrekking hebben op marktdeelnemers en andere categorieën rechtspersonen alsmede andere in de wet vermelde handelingen gepubliceerd in Deel IV (bijv. de beslissing tot erkenning van buitenlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk in Roemenië; uitspraken tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van politieke partijen; gerechtelijke beslissingen tot het instellen van een faillissementsprocedure; kennisgevingen over de veiling van goederen; het aflopen van de geldigheidstermijn van de vergunning van kredietinstellingen en besluiten van de Nationale Bank van Roemenië om dergelijke vergunningen in te trekken; besluiten van de algemeen directeur van de Roemeense auteursrechtenorganisatie om inschrijvingen in te trekken of op te schorten enz.);
 • collectieve arbeidsovereenkomsten die worden gesloten op nationaal en sectorniveau, de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie en andere in de wet vermelde handelingen worden gepubliceerd in Deel V;
 • aankondigingen betreffende de gunning van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten voor openbare werken en diensten, concessieovereenkomsten voor publieke eigendommen en andere in de wet vermelde kennisgevingen (bijv. berichten op grond van Wet nr. 350/2005 betreffende de gunningsprocedure; concessies – aanbestedingsberichten op grond van Noodbevel nr. 54/2006 betreffende concessieovereenkomsten voor publieke eigendommen) worden gepubliceerd in Deel VI.

NB: overeenkomstig Wet nr. 98/2016 betreffende overheidsopdrachten worden kennisgevingen op nationaal niveau gepubliceerd via het elektronische aanbestedingssysteem De link wordt in een nieuw venster geopend.SEAP, dat wordt gebruikt met het oog op de elektronische uitvoering van gunningsprocedures.

 • Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden rechtshandelingen ten aanzien van coöperaties en andere categorieën van door coöperaties opgerichte rechtspersonen en andere in de wet vermelde handelingen in verband met coöperaties (bijv. de conclusie van de bevoegde rechter inzake de inschrijving van de coöperatie in het handelsregister, de handeling tot benoeming van de vereffenaar en andere handelingen die kunnen leiden tot een wijziging van hun rechtspersoonlijkheid enz.) gepubliceerd in Deel VII.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ten aanzien van in het handelsregister ingeschreven ondernemers:

 • het uittreksel van het (inschrijvings)besluit (Staatscourant van Roemenië, Deel IV of VII);
 • handelingen tot statutenwijziging en kennisgevingen over de indiening van de gewijzigde statuten (Staatscourant van Roemenië);
 • uitspraken, in de in de wet vastgestelde gevallen (Staatscourant van Roemenië);
 • gerechtelijke beslissingen over ontbinding (in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië en op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • beslissingen tot benoeming van een vereffenaar op grond van artikel 237, lid 6, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website en het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • fusies/splitsingen (in Deel IV van de Staatscourant van Roemenië of, naar keuze van de verzoeker, op de eigen website van de vennootschap, in welk geval het handelsregister waarin de vennootschap staat ingeschreven de gegevens betreffende de fusie of splitsing kosteloos publiceert op de eigen website);
 • besluiten tot afwijzing van het inschrijvingsverzoek en inschrijvingen die niet leiden tot wijziging van de statuten (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de ontbinding zal inschrijven overeenkomstig artikel 237, lid 2, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de doorhaling zal inschrijven overeenkomstig artikel 237, lid 9, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • het overzicht van vennootschappen waarvoor het Nationaal Handelsregister de doorhaling zal inschrijven overeenkomstig artikel 260, lid 7, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • gerechtelijke beslissingen tot doorhaling op grond van artikel 237, lid 10, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);
 • gerechtelijke beslissingen tot doorhaling op grond van artikel 260, lid 8, van Wet nr. 31/1990 betreffende vennootschappen (op de website of het online dienstenportaal van het Nationaal Handelsregister);

b) Ten aanzien van ondernemers die vallen onder Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, zoals vervolgens gewijzigd en aangevuld, worden de volgende procedurele handelingen die worden uitgevaardigd door rechters, beroepsbeoefenaren in de insolventiepraktijk (de curator/door de rechter benoemde vereffenaar) en andere bevoegde personen overeenkomstig de wet gepubliceerd in het Insolventiebulletin:

 • dagvaardingen, kennisgevingen en uitspraken;
 • convocaties en mededelingen;
 • andere in de wet vermelde procedurele handelingen.

Ten aanzien van natuurlijke personen die vallen onder Wet nr. 151/2015 betreffende insolventieprocedures voor natuurlijke personen worden de volgende procedurele handelingen die worden betekend of waarvan kennisgeving wordt gedaan door de insolventiekamer, de curator, de vereffenaar en de rechterlijke instanties gepubliceerd in de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin:

 • beslissingen van de insolventiekamer;
 • kennisgevingen;
 • uitspraken;
 • andere in de wet vermelde procedurele handelingen.

III. Het rechtspraakportaal

Overeenkomstig artikel 167 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Wet nr. 134/2010) kan de rechter de betekening van documenten aan verweerders door middel van openbaarmaking goedkeuren. Dit is mogelijk wanneer de eiser met opgave van redenen stelt dat hij er niet in is geslaagd om de verblijfplaats van de verweerder of een andere locatie waar de documenten aan de verweerder wettelijk kon worden betekend te achterhalen, hoewel hij daartoe alles in het werk heeft gesteld. Betekening door middel van openbaarmaking houdt in dat het gedinginleidende stuk bekend wordt gemaakt op de deur van het gerechtsgebouw, op het webportaal van de bevoegde rechtbank en op de laatst bekende verblijfplaats van de geadresseerde. Als de rechter dit noodzakelijk acht, geeft hij bevel tot publicatie van het gedinginleidende stuk in de Staatscourant van Roemenië of in een landelijk dagblad met een grote oplage.

Het rechtspraakportaal heeft hiervoor een De link wordt in een nieuw venster geopend.algemene rubriek voor betekeningen door middel van openbaarmaking. Ook de websites van de verschillende gerechten hebben een dergelijke rubriek (zie bijvoorbeeld De link wordt in een nieuw venster geopend.de website van het Gerechtshof van Boekarest).

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Afhankelijk van de wetgeving die op het soort bekendmaking van toepassing is: de Staatscourant van Roemenië of de publicerende organisaties.

Met betrekking tot de specifieke zaken die hiervoor zijn vermeld: het Nationaal Handelsregister, de Staatscourant van Roemenië of de gerechten.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

I. De Staatscourant van Roemenië

De handelingen die worden gepubliceerd in de delen III tot en met VII van de Staatscourant van Roemenië zijn gratis toegankelijk via internet en zijn vanaf de publicatiedatum tien dagen lang beschikbaar in een leesbare versie.

De producten die online in elektronische vorm tegen betaling beschikbaar zijn (Expert-Monitor en Autentic-monitor) en de kosten die het zelfstandige bedrijf Monitorul Oficial daarvoor in rekening brengt, staan vermeld op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van het bedrijf.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Ja, dit geldt voor bekendmakingen in verband met ondernemers die zijn ingeschreven in het handelsregister op het De link wordt in een nieuw venster geopend.portaal van het Nationaal Handelsregister.

b) Het Insolventiebulletin, de online publicatie met gepubliceerde procedurele handelingen van ondernemers die insolvent zijn ingevolge Wet nr. 85/2014 betreffende procedures ter voorkoming van insolventie en de insolventieprocedure, is tegen betaling toegankelijk.

De toegang tot de rubriek "Schuldenaren – natuurlijke personen met verplichtingen die niet voortvloeien uit de exploitatie van een onderneming" van het Insolventiebulletin is gratis voor de schuldenaar, de schuldeisers, de curator/vereffenaar, de insolventiekamer en de rechter in zaken waarbij zij in die hoedanigheden zijn betrokken.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.online dienstenportaal van het ONRC biedt een selectie van gratis beschikbare gegevens over de personen die in het Insolventiebulletin staan vermeld.

III. Het rechtspraakportaal

De toegang tot het rechtspraakportaal is gratis.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

I. De Staatscourant van Roemenië

Het is in de gratis versie van de Staatscourant van Roemenië (De link wordt in een nieuw venster geopend.e-Monitor) niet mogelijk automatische zoekopdrachten te verrichten naar gepubliceerde handelingen. Gebruikers hebben dus alleen de mogelijkheid om via een kalender de publicatiedatum en het nummer van de Staatscourant (voor elk onderdeel) te selecteren.

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Met betrekking tot de in het handelsregister ingeschreven ondernemers zijn zoekopdrachten mogelijk aan de hand van een of meer van de volgende zoekcriteria:

 • nummer handelsregister,
 • regio,
 • bedrijfsnaam,
 • publicatiedatum,
 • fiscaal nummer,
 • boekjaar.

b) Met betrekking tot de schuldenaars in insolventieprocedures zijn zoekopdrachten mogelijk in de rubriek "Online Diensten Insolventiebulletin (BPI)" (Servicii online BPI), in de sub-rubrieken "In het BPI vermelde personen" (Persoane publicate in BPI) en "Samenvattingsnummer BPI" (Sumar număr BPI) aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • de in het BPI vermelde persoon,
 • het bulletinnummer,
 • het zaaknummer,
 • het fiscaal nummer,
 • het geregistreerde bedrijfsnummer,
 • publicatieperiode,
 • jaar van publicatie in het BPI.

III. Het rechtspraakportaal

Gedinginleidende stukken kunnen op het rechtspraakportaal worden gezocht aan de hand van de naam (voor- en/of achternaam) van de gedagvaarde partij.

Een zoekopdracht in de De link wordt in een nieuw venster geopend.algemene rubriek van het rechtspraakportaal leidt naar gedinginleidende stukken die door alle gerechten zijn gepubliceerd. Een zoekopdracht in een rubriek die betrekking heeft op een specifiek gerecht (bijv. De link wordt in een nieuw venster geopend.het Gerechtshof van Boekarest) leidt uitsluitend naar gedinginleidende stukken die door dat gerecht zijn gepubliceerd.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

I. De Staatscourant van Roemenië

De link wordt in een nieuw venster geopend.e-Monitor – 2008

II. Het Nationaal Handelsregister (ONRC)

a) Met betrekking tot in het handelsregister ingeschreven ondernemers: 2012.

b) Het Nationaal Handelsregister publiceerde op 1 augustus 2006 de eerste editie van het Insolventiebulletin in elektronische vorm. Dit bulletin kan worden geraadpleegd op het De link wordt in een nieuw venster geopend.online dienstenportaal van het ONRC.

III. Het rechtspraakportaal

De functionaliteit inzake de betekening van documenten door middel van openbaarmaking is sinds maart 2013 beschikbaar via het De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtspraakportaal.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Niet van toepassing.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Het rechtspraakportaal biedt uitsluitend De link wordt in een nieuw venster geopend.specifieke toegang tot gegevensverzamelingen inzake dossiers en bijeenkomsten, niet tot betekeningen van documenten door middel van openbaarmaking. De informatie daarover is uitsluitend beschikbaar in HTML-formaat.

Laatste update: 22/11/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Slowakije

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek

De link wordt in een nieuw venster geopend.Speciale strafrechtbank

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Banská Bystrica

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Bratislava

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Košice

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Nitra

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Prešov

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Trenčín

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Trnava

De link wordt in een nieuw venster geopend.Regionale rechtbank van Žilina

De link wordt in een nieuw venster geopend.Districtsrechtbanken (lijst)

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

De officiële mededelingenborden van de rechtbanken worden gebruikt voor het publiceren van bekendmakingen over de planning van de activiteiten van rechtbanken, openbare bekendmakingen van rechterlijke beslissingen, kennisgevingen van betekening, kennisgevingen van betekening van stukken, uitspraken van het hooggerechtshof van de Slowaakse Republiek, kennisgevingen betreffende eindverslagen, kennisgevingen van aanvang van tenuitvoerlegging, beschikkingen tot annulering van faillissementsprocedures, kennisgevingen van aangetekend hoger beroep, bevelen tot aanvaarding van goederen in deposito en bevelen tot overdracht van goederen in deposito aan de staat.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Alle regionale rechtbanken en districtsrechtbanken van het justitiële stelsel publiceren mededelingen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

Ja.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Zoekopdrachten kunnen worden verricht door een van de volgende gegevens in te voeren in het zoekveld van de website van het officiële mededelingenbord: de titel van het document, een deel van de titel of het registratienummer.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De rechtbanken kunnen sinds 2011 officiële bekendmakingen publiceren.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Nee.

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Nee.

Laatste update: 28/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Finland

Op welke website(s) worden officiële mededelingen gepubliceerd?

De link wordt in een nieuw venster geopend.Kuulutusrekisteri (mededelingenregister)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Virallinen lehti (Staatscourant)

Welke soorten mededelingen worden gepubliceerd?

In het register van bekendmakingen wordt actuele informatie gepubliceerd over bekendmakingen naar aanleiding van beslissingen van rechters of overheidsinstanties met betrekking tot:

 1. officiële oproeping meegedeeld door een districtsrechtbank;
 2. fusies van stichtingen meegedeeld door een districtsrechtbank;
 3. fusies, splitsingen of verdelingen van het kapitaal van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, of andere maatregelen of besluiten als bedoeld in de wetgeving inzake verenigingen en stichtingen die in de Staatscourant bekend moeten worden gemaakt; of
 4. bekendmakingen van gerechtsdeurwaarders.

In de Staatscourant worden de kennisgevingen, bekendmakingen en overige documenten gepubliceerd die op grond van een wet, besluit of een andere door een lagere rechter genomen beslissing in de Staatscourant moeten worden gepubliceerd.

Van welke organisatie(s) worden mededelingen gepubliceerd?

In het register van bekendmakingen worden de kennisgevingen van districtsrechtbanken, uitvoeringsinstanties en het Finse handelsregister (PRH) gepubliceerd.

Kennisgevingen van de districtsrechtbanken in het register van bekendmakingen:

 • officiële oproeping voor schuldeisers;
 • fusies van stichtingen.

Kennisgevingen van uitvoeringsinstanties in het register van bekendmakingen:

 • totstandkoming van schuldeisersakkoorden;
 • bespreking van de verdeling van goederen;
 • correspondentie met schuldeisers.

Kennisgevingen van het Finse handelsregister (PRH) in het register van bekendmakingen:

 • verplaatsing van het hoofdkantoor van een kleine onderneming;
 • splitsingen;
 • officiële oproeping in liquidatieprocedures;
 • officiële oproeping voor schuldeisers van stichtingen bij liquidatie;
 • vermindering van het aanvangskapitaal;
 • fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap;
 • kennisgeving aan houders van bijzondere rechten;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende stichting;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende entiteit;
 • kennisgeving aan schuldeisers van een overnemende entiteit bij een splitsing;
 • overdracht van een onderneming of een deel daarvan;
 • intrekking van de vergunning van een kredietinstelling;
 • omzetting van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap;
 • kapitaalvermindering;
 • omzetting van een coöperatie in een besloten vennootschap;
 • verwijdering van een coöperatie uit het handelsregister;
 • intrekking van de vergunning van een coöperatieve bank;
 • inleiding van een liquidatieprocedure of opdracht tot verwijdering uit het register;
 • vermindering van het investeringskapitaal;
 • fusie;
 • wijziging van de regels of vrijstelling van een bepaling;
 • verdeling van vrij kapitaal;
 • vermindering van het reservefonds;
 • verdeling van de winst;
 • aanvraag om de ontbinding van een vereniging te gelasten;
 • wijziging van de statuten of vrijstelling van een bepaling;
 • vermindering van de agiorekening;
 • aanvraag om de liquidatie van een onderneming of de verwijdering ervan uit het register te gelasten;
 • wijziging van bedrijfsvorm.

Daarnaast worden in de Staatscourant de kennisgevingen, bekendmakingen en overige documenten gepubliceerd van een aantal andere organisaties.

Is de toegang tot de officiële mededelingen kosteloos?

Register van bekendmakingen: ja

Staatscourant: de pdf-versies zijn sinds 2011 kosteloos toegankelijk. Er is een vergoeding verschuldigd voor de diensten van Credita’sDe link wordt in een nieuw venster geopend.Virallinen.fi.

Eén gebruiker, prijs per licentie: 200 EUR per jaar; twee tot vijf gebruikers, prijs per licentie: 145 EUR per jaar; meer dan vijf gebruikers, prijs per licentie: 124 EUR per jaar.

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

De informatie in het register van bekendmakingen kan worden doorzocht op basis van de volgende parameters:

soort bekendmaking;

onderwerp van de bekendmaking;

bedrijfs-ID / geboortedatum / geboortejaar;

vervaldatum;

woonplaats;

zaaknummer rechtbank.

Naast de andere zoekcriteria is de betaalversie van de gegevensbank van de Staatscourant onbeperkt te doorzoeken met behulp van zoektermen.

Vanaf wanneer waren de officiële mededelingen beschikbaar in elektronische vorm?

Register van bekendmakingen: 1 april 2004

Staatscourant: sinds 2011

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en per e-mail bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Register van bekendmakingen: nee, dit is niet mogelijk.

Staatscourant: in de betaalversie van de gegevensbank kunnen zoekopdrachten worden opgeslagen en kunnen gebruikers berichten ontvangen via e-mail.

Zijn de officiële mededelingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Officiële bekendmakingen zijn niet beschikbaar als open data.

Laatste update: 28/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Publicatie van officiële bekendmakingen - Schotland

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden ter openbaarmaking in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Edinburgh Gazette geplaatst, de Schotse regionale versie van de "State Gazette” van het Verenigd Koninkrijk.

Laatste update: 15/01/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.