Publicatie van officiële bekendmakingen

Denemarken

Inhoud aangereikt door
Denemarken

Op welke website(s) worden officiële bekendmakingen gepubliceerd?

Officiële bekendmakingen worden in de Statstidende (Staatscourant) geplaatst en gepubliceerd op https://statstidende.dk/.

Tot 14 oktober 2005 werd de Statstidende ook in een papieren versie gepubliceerd.

Welke soorten bekendmakingen worden gepubliceerd?

In de Statstidende worden specifieke verplichte bekendmakingen gepubliceerd die rechtsgevolgen hebben voor burgers, ondernemingen en overheidsinstanties. Daarnaast verschijnen er bepaalde bekendmakingen in waarvan de publicatie niet verplicht is.
Bekendmakingen in de Statstidende betreffen onder andere nalatenschappen (bijv. kennisgevingen aan schuldeisers), failliete boedels (bijv. faillissementsvonnissen), reorganisaties van ondernemingen, dagvaardingen en vergelijkbare kennisgevingen van rechterlijke instanties, gerechtelijke verkoop, en verkiezingen en referenda.

Van welke organisatie(s) worden bekendmakingen gepubliceerd?

Er worden bekendmakingen gepubliceerd van rechterlijke instanties, advocaten, overheidsinstanties en private ondernemingen.

Is de toegang tot de officiële bekendmakingen kosteloos?

De toegang is gratis, zowel voor eenmalige als voor permanente zoekopdrachten (zie hieronder).

Welke zoekopdrachten zijn er mogelijk?

Er zijn drie manieren om te zoeken.

  • Zoeken op het nummer van de bekendmaking.
  • Eenvoudig zoeken: door tekst in te voeren in een zoekveld (bijv. het soort bekendmaking of de naam van de betreffende persoon), in combinatie met de datum/termijn van de bekendmaking.
  • Geavanceerd zoeken: door de zoekopdracht te beperken tot een bepaalde categorie bekendmakingen (bijv. "nalatenschappen" of "gerechtelijke verkopen" en een bijbehorende subcategorie) en te zoeken aan de hand van diverse criteria die afhankelijk zijn van de geselecteerde categorie (bijv. naam, registratienummer van ondernemingen of natuurlijke personen en/of adres van de persoon tot wie de bekendmaking is gericht of die de bekendmaking heeft geplaatst).

Na verloop van één jaar is het niet langer mogelijk de naam of een andere vorm van persoonlijke identificatie als zoekterm te gebruiken voor bekendmakingen die persoonsgegevens bevatten die in een ander verband als vertrouwelijk worden beschouwd.
Alle bekendmakingen worden na vijf jaar van statstidende.dk verwijderd.

Sinds wanneer zijn officiële bekendmakingen beschikbaar in elektronische vorm?

De Statstidende wordt sinds 2000 in elektronische vorm gepubliceerd. Sinds 15 oktober 2005 wordt de Statstidende alleen nog in elektronische vorm gepubliceerd.

Kunnen gebruikers zoekopdrachten opslaan en een bericht krijgen zodra er nieuwe resultaten zijn?

Er kunnen permanente zoekopdrachten worden ingesteld. Dit is gratis, maar hiervoor moeten gebruikers zich wel aanmelden. Er kunnen in principe maximaal 25 permanente zoekopdrachten worden ingesteld.
Bekendmakingen die voldoen aan de criteria van een permanente zoekopdracht worden op de dag van publicatie in HTML-formaat per e-mail verstuurd.
Daarnaast kunnen gebruikers zich abonneren op de pdf-versie van de Statstidende. In dat geval ontvangen gebruikers op de dagen waarop de Statstidende verschijnt een e-mail met de Statstidende van die dag in pdf-formaat.

Zijn officiële bekendmakingen kosteloos beschikbaar als open data? Zo ja, waar kan ik ze downloaden en waar kan ik de technische informatie erover vinden?

Open data is voor iedereen beschikbaar via de zoekfunctie REST op https://statstidende.dk. Er wordt momenteel gewerkt aan de technische verbetering van de website van de Statstidende. In dit verband wordt overwogen of deze zoekfunctie beschikbaar moet blijven.

Laatste update: 30/10/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website