Publication of official announcements

Information on the publishing of official announcements online by EU countries

An official announcement is the publication of official judicial and governmental announcements which are not of a legislative nature or do not in any other sense contain binding rules, and which are published in electronic form in State Gazettes and/or Official Journals.

Many EU countries make their official announcements available online. However, the legal frameworks and practices affecting how this is done varies between countries. In order to assist in making these publications more accessible this section collects the information on how each EU country publishes their official announcements online

The content of the national pages reflects the situation within the specific EU country.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 20/05/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Dānija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek iekļauti Statstidende un publicēti vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk/.

Līdz 2005. gada 14. oktobrim Statstidende tika publicēts arī papīra formā.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Statstidende tiek publicēti īpaši obligātie paziņojumi ar juridisku spēku iedzīvotājiem, uzņēmumiem un iestādēm, kā arī konkrēti neobligātie paziņojumi.
Citā starpā tiek publicēti paziņojumi, kas attiecas uz mirušu personu īpašumu (piem., paziņojumi kreditoriem), īpašumu bankrota procedūrā (piem., bankrota rīkojumi), uzņēmumu reorganizāciju, rīkojumiem un tamlīdzīgām tiesas pavēstēm, pārdošanu ar tiesas rīkojumu, kā arī vēlēšanām un referendumiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Tiek publicēti tiesu, juristu, publisku iestāžu un privātuzņēmumu paziņojumi.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve gan vienreizēju, gan pastāvīgu meklējumu veikšanai ir bez maksas (sk. turpmāk).

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Ir trīs meklēšanas iespējas:

 • meklēšana pēc paziņojuma numura;
 • vienkārša meklēšana — brīvs teksts (piem., paziņojuma veids vai attiecīgās personas vārds) kombinācijā ar paziņojuma datumu/laikposmu;
 • detalizēta meklēšana — sašaurināta meklēšana pēc paziņojuma kategorijas (piem., “Mirušo personu īpašumi” vai “Pārdošana ar tiesas rīkojumu” un saistītas apakškategorijas) un meklēšana pēc dažādiem kritērijiem atkarībā no izvēlētās kategorijas (piem., vārds, CPR/CVR numurs (uzņēmuma/personas reģistrācijas numurs), un/vai tās personas adrese, uz kuru attiecas paziņojums vai kura ievietojusi paziņojumu).

Attiecībā uz paziņojumiem, kuros ietverti personas dati, kas citos kontekstos tiek uzskatīti par konfidenciāliem, pēc viena gada meklēšanu nevar veikt, kā kritēriju izmantojot vārdu vai citu personas identifikācijas veidu.
Visi paziņojumi tiek dzēsti no vietnes statstidende.dk pēc pieciem gadiem.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Statstidende tiek publicēts elektroniski kopš 2000. gada. Kopš 2005. gada 15. oktobra Statstidende tiek publicēts tikai elektroniskā formā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Pastāvīgajiem meklējumiem var izmantot iestatījumus. To var izdarīt bez maksas, bet lietotājam ir jābūt reģistrētam. Principā var iestatīt līdz 25 pastāvīgajiem meklējumiem.
Paziņojumus, kas atbilst pastāvīgo meklējumu kritērijiem, nosūta pa e-pastu html formātā to publicēšanas dienā.
Ir arī iespējams abonēt Statstidende attiecīgās dienas pdf versiju. Tādējādi dienās, kad tiek publicēts Statstidende, tiks saņemts e-pasts ar attiecīgās dienas Statstidende pdf formātā.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Atvērtie dati ir pieejami ikvienam, izmantojot REST meklēšanu vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://statstidende.dk. Pašlaik notiek darbs, lai ieviestu Statstidende tehnisku uzlabojumu. Šajā saistībā tiek izvērtēts, vai būtu jāturpina nodrošināt šo iespēju.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Vācija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tā kā Vācija ir federāla valsts, federālās zemes pašas ir atbildīgas par savu oficiālo paziņojumu publicēšanu. Šim nolūkam tās ir izveidojušas savas tīmekļa vietnes. Saites uz dažām šādām tīmekļa vietnēm ir atrodamas Saite atveras jaunā logāFederālās valdības un federālo zemju tiesiskuma portālā (Justizportal des Bundes und der Länder) . Turpmāk norādītā informācija attiecas vienīgi uz federālās valdības publikācijām.

Publikācija Publikācijas veids
Saite atveras jaunā logāFederālais Tiesību aktu Vēstnesis (Bundesgesetzblatt) Tikai oficiālās drukātās versijas elektroniska kopija
Saite atveras jaunā logāFederālais Oficiālais Vēstnesis (Bundesanzeiger)

Oficiālā nodaļa, Tiesu nodaļa
(tikai elektroniskā formā)

Saite atveras jaunā logāFederālais Nodokļu Vēstnesis (Bundessteuerblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā
Saite atveras jaunā logāVienotais Ministriju Vēstnesis (Gemeinsames Ministerialblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā
Saite atveras jaunā logāTransporta Vēstnesis (Verkehrsblatt) Gan papīra, gan elektroniskā formā

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Paziņojumu veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Likumi, starptautiski līgumi, rīkojumi, paziņojumi, priekšraksti un konkrēti Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) lēmumi
Federālais Oficiālais Vēstnesis Rīkojumi, citi oficiāli paziņojumi, paziņojumi par konkursu, vadlīnijas un tiesu paziņojumi. Tiesu paziņojumi ietver tiesu publikācijas par lietu reģistru saskaņā ar Kapitālieguldītāju parauglietu likumu (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), publiskus paziņojumus, krimināllietas, personu izsaukumus un aicinājumus iesniegt dokumentus, izslēgšanas nolēmumus, vērtspapīru atcelšanas un citus lēmumus, trešo personu izsaukumus, bankrota, maksātnespējas procedūras un anonīmo un pseidonimizēto darbu reģistru.
Federālais Nodokļu Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi
Vienotais Ministriju Vēstnesis Ar nodokļiem saistītas tiesību normas un administratīvi rīkojumi, Federālās Finanšu tiesas (Bundesfinanzhof) nolēmumi
Transporta Vēstnesis Oficiāli noteikumi par transportu, aicinājumi pieteikties bezvēsts pazudušu transportlīdzekļu īpašniekiem un reģistrācijas dokumenti

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Publikācija Publicētāja struktūra
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Federālās iestādes
Federālais Oficiālais Vēstnesis Federālās valdības un zemju iestādes, tiesas un prokurori
Federālais Nodokļu Vēstnesis Federālā Finanšu ministrija un zemju augstākās nodokļu iestādes
Vienotais Ministriju Vēstnesis Visas titullapā uzskaitītās federālās ministrijas
Transporta Vēstnesis Visas federālās ministrijas, zemju regulatīvās iestādes

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Publikācija Bezmaksas piekļuve
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis Jā (tikai lasāmā formā)
Federālais Oficiālais Vēstnesis
Federālais Nodokļu Vēstnesis Daļēji (ne visjaunākās un ne vecākas publikācijas)
Vienotais Ministriju Vēstnesis Tikai satura rādītāji
Transporta Vēstnesis Tikai oficiālo paziņojumu virsraksti (saturs ir pieejams par maksu)

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publikācija Meklēšanas veidi
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Bezmaksas: nav pieejams

Par maksu:
pilna teksta meklēšana, meklēšana pēc citāta, virsraksta, saīsinājuma, izdošanas datuma, izsludināšanas gada un daļas

Federālais Oficiālais Vēstnesis Termins, daļa, publicēšanas datums, publikācijas veids, publicētāja iestāde/tiesa (administratīvā sadaļa un tiesu sadaļa), atsauce, nosaukums (oficiālā sadaļa), lietas numurs (tiesu sadaļa)
Federālais Nodokļu Vēstnesis Nodokļa veids, dokumenta veids, noteikumu secība, datums, lietas numurs, dokumenta numurs, federālā zeme, temats/pamatprincips, atsauce
Vienotais Ministriju Vēstnesis Izdevums, lappuses numurs, gads un pilna teksta meklēšana
Transporta Vēstnesis Joma, nosaukums, meklēšanas termini, datums, rīkojuma numurs

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Publikācija Pieejamie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis

Federālā Tiesību aktu Vēstneša 1. sadaļas elektroniskā versija ir pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1998. gada; Federālā Tiesību aktu Vēstneša 2. sadaļas elektroniskā versija ir pieejama vienlaikus ar drukāto versiju kopš 1999. gada

Iespējams meklēt visus izdevumus, kas publicēti kopš 1949. gada 23. maija

Federālais Oficiālais Vēstnesis

Atsevišķas publikācijas kopš 2002. gada 30. augusta
Visas publikācijas kopš 2012. gada 1. aprīļa

Federālais Nodokļu Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1992. gada
Vienotais Ministriju Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1950. gada
Transporta Vēstnesis Iespējams meklēt izdevumus, kas publicēti kopš 1947. gada

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Publikācija Automātiska meklēšana Atklātie dati
Federālais Tiesību aktu Vēstnesis
Federālais Oficiālais Vēstnesis Tikai kā informācijas pakalpojums par maksu
Federālais Nodokļu Vēstnesis
Vienotais Ministriju Vēstnesis Nē, tikai publicēšanas datums nākamajam izdevumam
Transporta Vēstnesis
Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Igaunija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Svarīgi publiski paziņojumi tiek publicēti oficiālā izdevuma Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē (Oficiālie paziņojumi). Dažos gadījumos tiesību akti arī paredz paziņojumu publicēšanu laikrakstos.

Oficiālais tiešsaistes izdevums Ametlikud Teadaanded tiek publicēts tikai elektroniskā formā kopš 2003. gada 1. jūlija. Tā ir arī datubāze, kas ir integrēta Valsts informācijas sistēmā. Ametlikud Teadaanded ir pieejams ikvienam bez maksas vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumi un uzaicinājumi, kas jāpublicē saskaņā ar likumu vai Republikas valdības vai ministru noteikumiem.

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē divu veidu paziņojumus:

 1. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt konkrētu personu un kuri privātuma apsvērumu dēļ nedrīkst būt atkārtoti izmantojami. Šādu paziņojumu publicēšanai izdevumā Ametlikud Teadaanded piemēro laika ierobežojumus, kā arī piekļuves ierobežojumus pēc publicēšanas izbeigšanas. Šādiem paziņojumiem nepiemēro prasības attiecībā uz atkārtotu izmantojamību;
 2. paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību un kuriem jābūt atkārtoti izmantojamiem mašīnlasāmā formā.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Izdevumā Ametlikud Teadaanded publicē paziņojumus, kas ir vajadzīgi valsts vai vietējo iestāžu un brīvo profesiju pārstāvju (piem., notāru, tiesu izpildītāju) funkciju īstenošanai. Publicē arī privāttiesību subjektu paziņojumus, kuru publicēšanu paredz likums un kuru publicēšana ir sabiedrības interesēs, t. i., paziņojumus, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību (piem., par uzņēmumu sadalīšanu un likvidēšanu).

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Piekļuve visiem izdevumā Ametlikud Teadaanded publicētajiem paziņojumiem ir bez maksas.

Lai publicētu paziņojumu, kas ir privātpersonas interesēs, piemēram, paziņojumu par dokumenta nozaudēšanu, ir jāmaksā valsts nodeva.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Publicēto paziņojumu meklēšanu var veikt pēc to veida, nosaukuma, publicētāja un ietekmes jomas vai izmantojot pilna teksta meklēšanas funkciju.

Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” (Minu Ametlikud Teadaanded) sniedz iespēju personai pierakstīties dažādu veidu paziņojumu saņemšanai uz e-pasta adresi un skatīt arhivētus paziņojums par sevi, kuru publicēšana ir izbeigta. Konkrētai personai paredzēta paziņojuma publicēšanu izbeidz un paziņojumu arhivē, kad ir izpildīts publicēšanas mērķis. Šāda veida paziņojuma publicēšanu izbeidz arī tad, kad konkrētā persona apstiprina paziņojuma saņemšanu ar savu personas apliecību, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2003. gada 1. jūlija. Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē ir ietverti arī agrāki paziņojumi, kas publicēti papīra formā un paredzēti plašas sabiedrības informēšanai.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Persona var pierakstīties visu paziņojumu saņemšanai pa e-pastu un saglabāt paziņojumus, izmantojot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”. Lai varētu izmantot pakalpojumu “Mani oficiālie paziņojumi”, ir jāautentificējas ar personas apliecību vai mobilo identifikācijas lietotni. Pakalpojums “Mani oficiālie paziņojumi” sniedz personai iespēju skatīt arhivētos Ametlikud Teadaanded paziņojumus par sevi un redzēt, kurš vēl ir lasījis arhivētus paziņojumus par viņu.

Ir iespējams arī izmantot URI, lai meklētu un izgūtu paziņojumus, kas publicēti Ametlikud Teadaanded. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni.

Paziņojumu URI ļauj atvērt publiski pieejamus paziņojumus, kuri nav paredzēti, lai tos zinātu konkrēta persona, un kuru publicēšana ir izbeigta.

Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Plašāki norādījumi par meklēšanu, izmantojot URI, ir pieejami vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi, kas nav paredzēti, lai tos darītu zināmus konkrētām fiziskām personām, t. i., paziņojumi, kuru mērķis ir informēt plašu sabiedrību, ir pieejami kā atvērtie dati. Paziņojumi, ko vairs nepublicē un kas ir arhivēti, nav pieejami kā atvērtie dati.

Atvērtie dati ir lejupielādējami reāllaika režīmā kā URI. URI unikalitāte ir atkarīga no tā, cik daudz URI komponentu izmanto. URI var izmantot, lai atvērtu vienu vai vairākus publicētus paziņojumus HTML formātā, kas ir līdzīgs meklēšanas rezultātam, vai kā XML vai XML-RDF datni. Lai izmantotu URI, jāizveido tīmekļa adrese, kas atbilst interesējošā paziņojuma publikācijas datiem.

Lapa atjaunināta: 14/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Grieķija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāValsts tipogrāfija (Ethnikó Typografeía): paziņojumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā (Efimerída tis Kyvérnisis).
Struktūras, kuru publikācijas iespiež Valsts tipogrāfija, sedz attiecīgās izmaksas vai nodrošina izmantojamos plašpatēriņa materiālus. Izmaksas nosaka tipogrāfijas pastāvīgā ierēdņu komiteja trīs locekļu sastāvā; locekļus ieceļ īpašais tipogrāfijas sekretārs.

Saite atveras jaunā logā“Pārredzamība” (Diávgeia)

Saite atveras jaunā logāAugstākā tiesa (Áreios Págos)

Saite atveras jaunā logāValsts padome (Symvoúlio tis Epikrateías)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: Likuma Nr. 3469/2006 7. pants.

“Pārredzamība”: Likuma Nr. 3861/2010 2. pants.

Augstākā tiesa: civiltiesu un krimināltiesu spriedumi, kas pasludināti 2007. gadā vai vēlāk.

Valsts padome: administratīvās tiesas spriedumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Valsts tipogrāfija: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra pēc publiskas iestādes vai plašāku valsts sektoru pārstāvošas iestādes pieprasījuma.

“Pārredzamība”: paziņojumus, kas minēti Likuma Nr. 3861/2010 2. pantā, nekavējoties publicē internetā struktūra, kas sniedz paziņojumu.

Augstākā tiesa: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Valsts padome: paziņojumus publicē attiecīgā struktūra.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Meklēšanā var izmantot terminus, vārdus vai atslēgfrāzes, reģistra numurus, izdevuma numurus, tēmas, kategorijas, veidus, struktūras, datumus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Valsts tipogrāfija: 1997. gads.

“Pārredzamība”: 2010. gads.

Augstākā tiesa: 2007. gads.

Valsts padome: 2016. gads.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Jā.
Katra struktūra atbild par savā pārvaldībā esošās oficiālo paziņojumu datubāzes darbību un saturu. Tādējādi attiecīgās struktūras repozitoriju un/vai tehnisko informāciju glabā savās iekšējās datubāzēs.

Lapa atjaunināta: 01/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Spānija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālos paziņojumus publicē dažādajos oficiālajos izdevumos atbilstoši dažādajiem līmeņiem, proti, centrālās, reģionālās un vietējās valdības līmenim, kas veido Spānijas valsts pārvaldi.

Visiem izdevumiem ir oficiālas, autentiskas versijas, ko publicē elektroniski, un tie piedāvā datubāzes pakalpojumus, ko var izmantot publicētu paziņojumu meklēšanai.

Tīmekļa vietnes norādītas turpmāk.

Valsts: Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/.

17 autonomās kopienas un divas autonomās pilsētas: visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php.

Vietējās iestādes (provinču oficiālie izdevumi): visas tīmekļa vietnes ir pieejamas no vietnes Saite atveras jaunā logāhttp://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

 • Administratīvi akti (personāla jautājumi, administratīvi lēmumi, lēmumi, ar kuriem publisko dažādas administratīvas darbības);
 • paziņojumi par atklātiem konkursiem;
 • paziņojumu par nesekmīgu informēšanu;
 • konkrēti tiesu publicēti paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumus publicē visas valsts pārvaldes iestādes, katra savā attiecīgajā oficiālajā izdevumā;

tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

 • Brīvs teksts (arī meklējot pēc personu vārdiem);
 • veids;
 • izdevēja organizācija;
 • izdošanas datums;
 • publicēšanas datums;
 • oficiālais numurs.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Likums, kas atļauj oficiālos izdevumus publicēt elektroniski, tika pieņemts 2007. gadā.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā, attiecībā uz Spānijas valsts oficiālo izdevumu un lielāko daļu autonomo kopienu un pilsētu oficiālo izdevumu. Šī funkcija nav plaši pieejama attiecībā uz provinču oficiālajiem izdevumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs vai tehniskā informācija?

Katram oficiālajam izdevumam ir sava atvērto datu politika — dažiem izdevumiem ir atvērto datu un xml formāts.

Lapa atjaunināta: 20/06/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Horvātija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā. Visi oficiālie paziņojumi ir publiski pieejami elektroniskā formā, bet juridisks spēks ir tikai dokumenta papīra versijai.

Saite atveras jaunā logāhttps://narodne-novine.nn.hr/ (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums)

Saite atveras jaunā logāhttps://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

E-paziņojumu sadaļā tiek publicēti paziņojumi par publisko iepirkumu, e-izsolēm, koncesijām, konkursiem, darba vakancēm, paziņojumi par uzņēmumiem, kameru paziņojumi, lēmumi par bankrota procedūras un saīsinātās bankrota procedūras uzsākšanu, lēmumi par tiesībnespēju, likvidāciju, tiesu iestāžu un notāru paziņojumi, ieraksti tiesu reģistros u. c. paziņojumi.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

 • Narodne novine d.d. (Horvātijas Republikas oficiālais izdevums);
 • Tieslietu ministrijas e-paziņojumu sadaļā tiek publicēti arī dažādi tiesu un citu kompetento iestāžu pieņemti lēmumi bankrota procedūrās (lēmumi par bankrota procedūras uzsākšanu, uzaicinājumi uz uzklausīšanu); Tieslietu ministrija ir kompetenta uzturēt IT sistēmu, kas nepieciešama e-paziņojumu sadaļas darbībai.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Tie ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Horvātijas Republikas oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē meklēšanu ir iespējams veikt, ierakstot terminu, paziņojuma datumu, paziņojuma veidu vai īpašu paziņojuma jomu (piem., valūtas kurss).

E-paziņojumu sadaļā meklēšanu var veikt, ierakstot datnes atzīmi, pārkopētu nosaukumu, paziņojuma tematu vai PIN.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Paziņojumus elektroniskā formā Horvātijas Republikas oficiālajā izdevumā publicē kopš 2014. gada janvāra.

E-paziņojuma sadaļas lietojumprogrammu ieviesa, t. i., sāka izmantot, 2014. gada 1. novembrī.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Horvātijas Republikas oficiālais izdevums ir izveidojis sistēmu, kas ziņo par publiskiem paziņojumiem, kuri attiecas uz publiskā iepirkuma procedūrām (elektroniskais publiskā iepirkuma paziņojumu rīks) — paziņojumi tiek nosūtīti galalietotājiem uz e-pasta adresi vai personalizētu elektronisko pastkasti.

Nav ieviesta lietotāju informēšanas sistēma attiecībā uz paziņojumiem, ko publicē e-paziņojumu sadaļā. Izņēmumi ir Nodokļu administrācija (Porezna uprava) un Finanšu aģentūra (Financijska agencija; FINA), kam Tieslietu ministrija ir izveidojusi tīmekļa pakalpojumu, ar kura starpniecību minētās iestādes katru dienu (vairākas reizes) var lejupielādēt datus no e-paziņojumus sadaļas.

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Kipra

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē papīra formātā, kam ir juridisks spēks, un internetā, kur tie ir brīvi pieejami vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.mof.gov.cy/gpo.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Publicē šādus paziņojumus: amata vakances valsts sektorā, atklāti konkursi, ekspropriācijas un rekvizīcijas, iecelšana amatā, paaugstināšana amatā un iecelšanas amatā apstiprināšana un atsaukšana, pensionēšanās, amatpersonu vietnieku iecelšana amatā, atkāpšanās no amata, ministru iecelšana amatā, sēru vēstis, republikas prezidenta ierašanās, došanās prom un viņa vietnieka iecelšana, republikas prezidenta iecelšana amatā, Ministru padomes un Parlamenta lēmumi, valsts un privātu likumdevēju likumprojekti, starptautiski nolīgumi, departamentu struktūrshēmas, kā arī paziņojumi, kas noteikti ar likumu, piemēram, Uzņēmējsabiedrību likumu.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

 • Valsts;
 • pusvalstiskas organizācijas;
 • vietējās iestādes;
 • privātpersonas (juristi), pamatojoties uz Uzņēmējsabiedrību likuma noteikumiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Var veikt meklēšanu visā saturā, kas ir publicēts Kipras oficiālajā izdevumā (Epísimi Efimerída).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2004. gada 10. decembra.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati valsts tipogrāfijas (Kyvernitikó Typografeío) tīmekļa vietnē: Saite atveras jaunā logāhttp://www.mof.gov.cy/gpo

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Latvija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) oficiālie paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos paziņojumus Latvijā publicē Saite atveras jaunā logāLatvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Kādi paziņojumu veidi tiek publicēti?

Oficialajā izdevumā paziņojumi tiek publicēti šādās publikāciju grupās:

 • Amatu konkursu ziņas
 • Darbības pārskati
 • Dokumentu un zīmogu atsaukumi
 • Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņas
 • Izsoles
 • Komercreģistra ziņas
 • Laulāto mantiskās attiecības
 • Mantojumu ziņas
 • Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem
 • Paziņojumi kreditoriem
 • Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
 • Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi
 • Pilnvaru atsaukumi
 • Politisko partiju reģistra ziņas
 • Privatizācijas ziņas
 • Promocijas darbi
 • Tiesu nolēmumi
 • Uzaicinājumi nokārtot saistības
 • Uzaicinājumi uz tiesu
 • Uzņēmumu reģistra ziņas
 • Valsts kase
 • Dažādi sludinājumi

Kuras(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālajā izdevumā publicē gan iestāžu un institūciju, gan privātpersonu iesniegtos oficiālos paziņojumus (publisko reģistru ierakstus, publisko tiesību subjektu, to amatpersonu un privātpersonu sludinājumus, paziņojumus vai informāciju), ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti.
Saite atveras jaunā logāSaraksts ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka oficiālo publikāciju.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami par velti?

Jā.

Kādi ir iespējamie meklēšanas veidi?

Meklēšana iespējama pēc brīvā teksta.
Rezultātu filtrēšana iespējam pēc publicešanas gada un paziņojuma grupas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formātā?

Oficiālā izdevuma vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.vestnesis.lv elektroniski pieejams visu oficiālā laikraksta publikāciju arhīvs kopš tā iznakšanas 25.02.1993.
Līdz 01.07.2012. publicēto dokumentu oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Vai meklējumus var saglabāt un vai var sūtīt paziņojumus, ja ir atbilsme kritērijiem?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atklātie dati? Ja jā, kur atrodama krātuve un/vai tehniskā informācija?

Nē, taču oficiālie paziņojumi ir pieejami informācijas atkalizmantošanai. Saite atveras jaunā logāPlašāk par oficiālajā izdevumā publicētās informācija atkalizmantošanu.

Lapa atjaunināta: 26/07/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Nīderlande

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Oficiālie paziņojumi tiek publicēti tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://officielebekendmakingen.nl. Vecus paziņojumus var meklēt arī vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Visi paziņojumi, ko iekļauj Nīderlandes septiņos oficiālajos izdevumos, tiek publicēti iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs. Jaunus tiesību aktus vai to grozījumus publicē Staatsblad (Aktu un dekrētu biļetenā). Staatscourant (valdības oficiālajā izdevumā) publicē noteikumus, kā arī valdības organizāciju paziņojumus, ja to iekļaušana minētajā publikācijā ir noteikta ar likumu. Līgumus un citus starptautiskus nolīgumus, kuru puse ir Nīderlande, publicē Tractatenblad (Līgumu un konvenciju apkopojumā), savukārt Provinciaal blad (provinču oficiālajā izdevumā), Gemeenteblad (pašvaldību oficiālajā izdevumā) un Waterschapsblad (ūdensapgādes iestāžu oficiālajā izdevumā) publicē attiecīgi provinču, pašvaldību un ūdensapgādes iestāžu noteikumus un paziņojumus. Visbeidzot, Blad gemeenschappelijke regelingen (vienotajā pašvaldību pasākumu izdevumā) publicē dažādu publisko iestāžu partnerību noteikumus un paziņojumus.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Ziņojumus publicē visas organizācijas, kam ar likumu ir noteikts pienākums to darīt.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā, oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Aktuālās dienas paziņojumus var skatīt vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://officielebekendmakingen.nl. Minētajā vietnē var izmantot filtru, lai meklētu tikai pēc publikācijas nosaukuma.

Vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl var meklēt vārdus nosaukumā vai tekstā un izmantot filtru, lai meklētu pēc publicēšanas datuma, publikācijas nosaukuma, publicējošās organizācijas un temata (šai vajadzībai ir pieejams noteikts iespēju saraksts).

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 1995. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Ikviens var reģistrēties paziņojumu saņemšanas pakalpojumam bez maksas. Ir pieejami divi pakalpojuma veidi.

Standarta paziņojuma pakalpojums ļauj lietotājiem saglabāt meklēšanas pieprasījumu. Lietotājiem tiek nosūtīts e-pasts, kurā norādīta hipersaite uz katru jauno dokumentu, kas atbilst meklēšanas kritērijiem.

Ir arī pieejams pakalpojums “Berichten over uw buurt” (“Paziņojumi par vietējo apkaimi”), kas piedāvā iedzīvotājiem iespēju katru dienu saņemt e-pastu, kurā iekļauts pārskats par visiem reģionālo un vietējo iestāžu publicētajiem paziņojumiem, kas attiecas uz lietotāju vietējo apkaimi. Lietotāji var definēt savu “vietējo apkaimi”, norādot savu pasta indeksu un rādiusu (simtos metru).

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati, izmantojot SRU saskarni (SRU — meklēt/izgūt, izmantojot URL).

Šā tīmekļa pakalpojuma rokasgrāmata (un adrese) ir atrodama vietnē Saite atveras jaunā logāhttps://www.koopoverheid.nl/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (tikai nīderlandiešu valodā).

Lapa atjaunināta: 06/05/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Austrija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāhttps://www.justiz.gv.at

Saite atveras jaunā logāhttps://www.ediktsdatei.justiz.gv.at

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ tiek publicēti šādu veidu paziņojumi:

 • ziņojumi;
 • ekspertu atzinumi;
 • atzinumi;
 • novērtējumi;
 • apkārtraksti;
 • pamatnostādnes;
 • teksti zināšanai;
 • statūti;
 • statistika;
 • rokasgrāmatas;
 • paziņojumi par vakancēm;
 • paziņojumi par iecelšanu.

Tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei — “Dekrētu datne”) publicē šādus paziņojumus:

 • maksātnespējas lietas (bankrots, reorganizācija, parādu nokārtošana);
 • pārdošanas un nomas darījumi maksātnespējas procesā;
 • tiesas noteiktas izsoles;
  • īpašums;
  • kustamie aktīvi;
 • tiesas īstenota maksātnespējas administrēšana;
 • brīvprātīgas izsoles;
 • dekrēti un paziņojumi kriminālprocesā;
  • krimināltiesu paziņojumi;
  • atgūšanas procedūra krimināllietās;
  • piegādes paziņojumi kriminālprocesā;
  • izmeklēšanas izbeigšana;
 • publiski paziņojumi;
  • tiesas iecelti administratori un dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu;
  • nodrošinājumu atcelšana;
  • miršanas apliecības / nāves cēloņa apliecinājumi;
  • dekrēti testamentu apstiprināšanas procedūrās;
  • dekrēti saskaņā ar Aizgādības un sekvestrācijas likumu (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz);
  • rezidentu pārstāvība atbilstoši Likuma par uzturēšanos pansionātā (Heimaufenthaltsgesetz) 8. iedaļai;
  • pacientu ombudi saskaņā ar Hospitalizācijas likuma (Unterbringungsgesetz) 13. iedaļu;
  • dokumentu izsniegšana juridiskām personām, publicējot publisku paziņojumu;
  • komerctiesu dokumentu izsniegšana, publicējot publisku paziņojumu (Firmenbuchgerichte);
  • komerctiesu paziņojumi;
  • zemesgrāmatu tiesu (Grundbuchsgerichte) dekrēti;
  • Konkurences lietu tiesas (Kartellgericht) lēmumi;
 • uzņēmumu publikācijas.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Federālā konstitucionālo lietu, reformu, regulējuma atcelšanas un tieslietu ministrija;

tiesas, prokurori, juristi un notāri.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Tieslietu ministrijas mājas lapā (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) var veikt vienkāršu meklēšanu pēc vārdiem, kuras laikā tiek pārbaudīti visi tīmekļa vietnē publicētie dokumenti.

Visās kategorijās Ediktsdatei tīmekļa vietnē (Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir iespēja veikt meklēšanu pēc vārdiem. Turklāt attiecībā uz konkrētām paziņojumu kategorijām lietotāji var veikt meklēšanu pēc datnes numura. Attiecībā uz izsolēm ir iespēja veikt meklēšanu pēc konkrētā objekta. Šie ir tikai daži meklēšanas veidu piemēri, jo meklēšanas iespējas dažādajās kategorijās ir ļoti plašas.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Tieslietu ministrijas tīmekļa vietne (Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/) un Ediktsdatei tīmekļa vietne(Saite atveras jaunā logāhttp://www.edikte.justiz.gv.at/) ir pieejamas tiešsaistē kopš 2000. gada.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nē.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi Ediktsdatei tīmekļa vietnē ir brīvi pieejami, un tos vēlāk var arī apstrādāt kā HTML failus (tiem nepiemēro pretkopēšanas aizsardzību). Var arī saņemt licenci atbilstoši Publiskās informācijas atkārtotas izmantošanas likumam (InformationsweiterverwendungsgesetzIWG). Pašlaik dati nav pieejami atvērto datu formātā.

Publikācijas tīmekļa vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.justiz.gv.at/ attiecas galvenokārt uz esošiem dokumentiem PDF formātā. Ir daži MS Word dokumenti, bet tādu nav daudz. Visi dokumenti ir publicēti kā daļa no WCMS (tīmekļa satura pārvaldības sistēmas) un ir brīvi pieejami kā HTML lapas. Dokumenti ir pieejami lejupielādei kā pielikumi HTML lapās.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Portugāle

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē Portugāles oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē Saite atver jaunu loguSaite atveras jaunā logā(Diário da República Eletrónico).

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Diário da República publicē septiņu veidu oficiālos paziņojumus.

1. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

2. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

3. OFICIĀLIE TIESU PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

4. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

5. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

 • Saite atveras jaunā logāLikums Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama Saite atveras jaunā logāšeit)
 • Saite atveras jaunā logāLikums Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments)

6. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

7. AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS, ZIEMEĻU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN DIENVIDU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS PAZIŅOJUMI (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos valdības un tiesu paziņojumus publicē septiņu veidu publiskās organizācijas, kas uzskaitītas turpmāk.

1. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ):

Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē Ārlietu ministrija un kas attiecas uz starptautiskos nolīgumos un konvencijās iekļautiem instrumentiem, atbilstoši Portugāles Republikas Konstitūcijas 119. panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un Saite atveras jaunā logāLikuma Nr. 43/2014 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un 8. panta 1. punkta s) apakšpunktam.

2. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ):

 • Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā un kas attiecas uz administratīvo procesu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Saite atveras jaunā logāMinistru Īstenošanas rīkojumam Nr. 145-A/2011.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz atalgojuma pozīcijas maiņu uz algas pozīciju, kas ir tūlīt aiz attiecīgās sākotnējās kategorijas, pastāvīgi īstenojot vadības funkcijas valsts pārvaldē, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 2/2004 (Centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru vadības darbinieku statūti).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz disciplinārprocesa uzsākšanu pret valsts sektora darbinieku, kura atrašanās vieta nav zināma, aizstāvības iesniegšanai un vēlākai disciplinārsoda piemērošanai, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz struktūru vai dienestu reorganizāciju, tos likvidējot, apvienojot vai pārstrukturējot, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 200/2006 (vispārējā dienestu likvidēšanas, apvienošanas un pārstrukturēšanas un personāla racionalizācijas sistēma).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pārvaldes darbinieku darba komiteju statūtu publicēšanu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību, tostarp aizsardzības pasākumiem un tiesiskās aizsardzības pasākumiem, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 149/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz kultūras mantojuma aizsardzību un veicināšanu (atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 107/2001) un sistēmu vērtīga kustama kultūras īpašuma klasificēšanai un reģistrēšanai, kā arī noteikumiem, kas piemērojami kustama kultūras īpašuma eksportam, transportēšanai, importam un pieņemšanai) (atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 148/2015).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vērtīga nekustama kultūras īpašuma klasificēšanas kārtību, sistēmu attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un sīki izstrādātu aizsardzības plānu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 309/2009).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu izmantošanas sistēmu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 226-A/2007.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu īpašumtiesībām un publisko ūdeņu demarkācijas kārtību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 54/2005 (kas grozīts ar Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 78/2013 un ar Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 34/2014 un Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 353/2007).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu pieņemšanu darbā un atlasi, saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 83-A/2014.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības iestāžu autonomiju, administrēšanu un pārvaldību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 137/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu rīkot sabiedrisku apspriešanu par noteikumu projektiem, lai apkopotu ierosinājumus un viedokļus, atbilstoši Administratīvā procesa kodeksam, kas apstiprināts ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 4/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz deleģējošās vai apakšdeleģējošās struktūras pilnvaru deleģēšanu vai apakšdeleģēšanu deleģētajai vai apakšdeleģētajai struktūrai, saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu, kas apstiprināts ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 4/2015
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz elektroenerģijas ražošanai, transportēšanai, pārveidošanai, sadalei vai izmantošanai paredzētu elektroierīču licencēšanu, atbilstoši Elektroierīču licencēšanas noteikumiem, kas apstiprināti ar 1936. gada 30. jūlija Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 26852
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Saite atveras jaunā logāUzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) un Saite atveras jaunā logāIedzīvotāju ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru augstāko vadību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 2/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz netiešās valsts pārvaldes publisko iestāžu direktoru padomju augstāko vadību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 3/2004 (Pamatlikums par valsts iestādēm).
 • Oficiālie valdības paziņojumi par tiešās valsts pārvaldes organizāciju, struktūru un darbību, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 4/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vēlēšanu reģistrā reģistrēto balsotāju skaitu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 13/99 (tiesību normas, kas piemērojamas vēlēšanu reģistriem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts darījumdarbības sektoru, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 133/2013.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz tādu Portugāles un ārvalstu fondu atzīšanu un likvidāciju, kuri veic darbību valsts teritorijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 24/2012 (Pamatlikums par fondiem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts amatpersonu iestāžu sastāvu, organizāciju un tiesisko regulējumu, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 11/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Premjerministra biroja sastāvu, organizatorisko struktūru un tiesisko regulējumu, saskaņā ar Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 12/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Bruņoto spēku drošības fonda locekļu piešķirto subsīdiju mantinieku apstiprināšanu, atbilstoši Saite atveras jaunā logā1960. gada 26. aprīļa Dekrētlikumam Nr. 42945, kas grozīts ar 1962. gada 10. maija Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 44331 un ar 1982. gada 29. oktobra Saite atveras jaunā logāDekrētlikumu Nr. 434-G/82.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Valsts reformu statūtiem, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 498/72.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vienlīdzīgu tiesību un pienākumu piešķiršanu Brazīlijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo Portugālē, atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 154/2003.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz komerciālās, fiskālās vai algu operācijās iesaistītu vai veselības, drošības vai energotaupības jomās izmantotu mērinstrumentu, piemēram, izmēģināšanas stendu, metroloģisko kontroli, atbilstoši 1990. gada 20. septembra Saite atveras jaunā logāDekrētlikumam Nr. 291/90 un 1990. gada 9. oktobra Saite atveras jaunā logāMinistru Īstenošanas rīkojumam Nr. 962/90.

3. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi par administratīviem jautājumiem, kas saistīti ar tiesu organizāciju un pārvaldību, kurus publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz administratīvās un nodokļu tiesas (tribunal administrativo e fiscal) izdotiem ieinteresēto personu izsaukumiem (vai izsaukumiem pret ieinteresētajām personām) prasītāja ierosinātā tiesvedībā un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā saskaņā ar Administratīvo tiesu procesuālo kodeksu.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz konkurences noteikumu pārkāpumiem un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 19/2012 (konkurences tiesiskais regulējums).

4. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu publicēt Konstitucionālās tiesas paziņojumus oficiālā izdevuma 1. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama Saite atveras jaunā logāšeit) un Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 43/2014 (normatīvo aktu publicēšana, identifikācija un forma).

5. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Konstitucionālās tiesas un Revīzijas palātas lēmumi, kas saskaņā ar likumu jāpublicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments) un Saite atveras jaunā logāLikumam Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments).

6. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

7. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Augstākās administratīvās tiesas, Ziemeļu centrālās administratīvās tiesas un Dienvidu centrālās administratīvās tiesas paziņojumi, kas jāpublicē oficiālā izdevuma 1. sērijā atbilstoši vienlaicīgu vai identisku publikāciju principam, kurš paredzēts Saite atveras jaunā logāAdministratīvo tiesu procesuālā kodeksa 81. pantā un nosaka, ka ieinteresēto personu (vai ieinteresēto pretējo pušu) izsaukuma aktam jābūt publicētam tajā pašā oficiālā izdevuma sērijā, kurā publicēts apstrīdētais akts.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Atbilstoši Saite atveras jaunā logāDekrētlikuma Nr. 83/2016 (ar ko apstiprina vispārējās bezmaksas piekļuves Diário da República sabiedrisko pakalpojumu) 1. un 3. pantam.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Lietotāji var brīvi veikt meklējumus visā saturā, kas publicēts Saite atveras jaunā logāDiário da República 1. un 2. sērijā. Lietotāji var izmantot divus meklēšanas kritērijus:

 • vispārīgu meklēšanu (piem., meklētājprogrammā Google), ierakstot tekstu meklēšanas laukā;
 • detalizētu meklēšanu, izmantojot lietotāja atlasītus meklēšanas laukus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2006. gada 1. jūlija Diário da República elektroniskais izdevums ir autentisks, un tajā publicētiem aktiem ir juridisks spēks visiem mērķiem, atbilstoši 1998. gada 11. novembra Likuma Nr. 74/98 (kas grozīts ar 2014. gada 11. jūlija Saite atveras jaunā logāLikumu Nr. 43/2014) 1. panta 5. punktam.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā. Lietotāji var piekļūt Saite atveras jaunā logāoficiālā izdevuma tīmekļa vietnei un pierakstīties dienas informatīvajam bezmaksas biļetenam, meklēšanas laukos atlasot iepriekšnoteiktus atslēgvārdus vai publikācijas, lai saņemtu informāciju, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati, jo vēl nav izveidots repozitorijs, kurā visa informācija būtu iekļauta strukturētā formā, lai to varētu izmantot atkārtoti.

Lapa atjaunināta: 31/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Rumānija

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz oficiālajiem paziņojumiem, ko izdod publiskas iestādes (paziņojumiem, procesuāliem aktiem u. c.), kuri pēc būtības nav likumdošanas akti vai kuri nenosaka vispārpiemērojamus noteikumus, bet kurus publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai citās publikācijās un kuri ir pieejami tiešsaistē elektroniskā formā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tātad runa nav ne par tiesību aktiem, ne par tiesu spriedumiem, izņemot tos, kuri ir jāpublicē, lai tie iegūtu konkrētu juridisku spēku (piem., ar maksātnespēju saistītus tiesu spriedumus).

Šis materiāls nav izsmeļošs, jo tajā ir aplūkoti konkrēti būtiski gadījumi no oficiālu paziņojumu publicēšanas viedokļa, konkrētāk akti, ko publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā, akti, ko publicē Valsts Komercreģistra (Oficiul Național al Registrului Comerțului) portālā un tīmekļa vietnē vai Maksātnespējas biļetenā, un akti, ko publicē Tiesu portālā.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial” publicē Rumānijas oficiālo izdevumu gan drukātā, gan elektroniskā formā. Plašāku informāciju par publicētajiem aktiem un to pieejamību tiešsaistē lūdzu skatīt turpmākajās sadaļās.

E-produkts (e-Monitor) ir pieejams Saite atvērsies jaunā logāSaite atveras jaunā logāšajā adresē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Pirms profesionāļi sāk saimniecisko darbību, tiem ir pienākums pieteikties reģistrācijai/iekļaušanai komercreģistrā, un to darījumdarbības laikā vai to izbeidzot tiem ir jāpieprasa, lai reģistrā tiek ierakstītas papildu piezīmes par aktiem un faktiem, kuru reģistrācija ir paredzēta tiesību aktos.

Reģistrācija komercreģistrā nozīmē juridisku publicēšanu, ko veic ONRC — ieraksti, dati un reģistrēti akti stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no to reģistrācijas dienas vai dienas, kad tos publicē Rumānijas oficiālajā izdevumā vai ONRC tīmekļa vietnē / pakalpojumu portālā saskaņā ar tiesību aktiem.

Reģistrācija un piezīmes stājas spēkā attiecībā pret trešām personām no brīža, kad reģistrācija tiek veikta komercreģistrā vai kad notiek publicēšana Rumānijas oficiālā izdevuma IV vai VII daļā vai citā publikācijā, kā to paredz tiesību akti.

b) ONRC arī publicē Maksātnespējas biļetenu elektroniskā formā — sadaļā, kurā publisko pavēstes par ierašanos, paziņo spriedumus un dara zināmus procesuālus aktus, ko izdevušas tiesas / maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori / citas pilnvarotas personas atbilstoši maksātnespējas procesam saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kurš vēlāk grozīts un papildināts, un sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) saskaņā ar Likumu Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu.

Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, procesuālos aktus, ko izdevušas/nosūtījušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori / tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas saskaņā ar tiesību aktiem, publicē Maksātnespējas biļetenā, kas ir pieejams Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

Spriedumu, kurā apstiprina parādnieka (profesionāļa) reorganizācijas plānu kā procesuālu aktu saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, publicē Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, procesuālais administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena, kas pieejams vietnē Saite atveras jaunā logāhttp://www.bpi.ro/, sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”.

III. Tiesu portāls

Saite atveras jaunā logāTiesu portālu pārvalda Tieslietu ministrija. Katrai tiesai Rumānijā ir tīmekļa vietne šajā portālā. Informāciju šajās tīmekļa vietnēs tieši ievada un uztur tiesu darbinieki, izņemot informāciju par lietām un sanāksmēm, kas automātiski tiek ņemta no elektroniskās lietu pārvaldības sistēmas, kuru izmanto tiesu līmenī.

Lai piekļūtu konkrētas tiesas tīmekļa vietnei no Tiesu portāla Saite atveras jaunā logāmājas lapas, no saraksta tiek atlasīts reģions, uz kuru attiecināma konkrētā tiesa (kas ir apelācijas tiesas jurisdikcijas teritorija), un tad attiecīgā tiesa.

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Attiecībā uz oficiāliem paziņojumiem saskaņā ar pārpublicēto 1998. gada 9. novembra Likumu Nr. 202 par Rumānijas oficiālā izdevuma organizāciju:

 • saskaņā ar tiesību aktu prasībām III daļā publicē normatīvos aktus, ierakstus, izziņojumus un citus paziņojumus (piem., paziņojumus par pieņemšanu darbā, paziņojumus par konkursiem uz publiskiem amatiem, spriedumus par pārvedu vekseļu/čeku anulēšanu, publisku iestāžu regulāros darbības ziņojumus, paziņojumus par konkursu uzņemšanai Valsts maģistrātu institūtā (Institutul Național al Magistraturii), maģistrātu kompetences izvērtējumus un maģistrāta vakanču sarakstu; paziņojumus par konkursu uz maģistrāta asistenta darba vakancēm Augstajā Kasācijas un justīcijas tiesā u. c.);
 • atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz uzņēmējiem un citām juridisku personu kategorijām, kā arī citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē IV daļā (piem., lēmumu par ārvalstu bezpeļņas juridisku personu atzīšanu Rumānijā; spriedumus, kuros apstiprina izmaiņas politiskas partijas statūtos; tiesu lēmumus uzsākt bankrota procedūru; paziņojumus par preču izsolēm; paziņojumus par kredītiestāžu atļauju termiņa beigām un Rumānijas Valsts bankas lēmumus atsaukt šādas atļaujas; Rumānijas Autortiesību biroja ģenerāldirektora lēmumus atsaukt reģistrācijas apliecības vai apturēt to darbību u. c.);
 • darba koplīgumus, kas noslēgti valsts un filiāļu līmenī, Starptautiskās Darba organizācijas konvencijas un ieteikumus un citus aktus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem, publicē V daļā;
 • Paziņojumus par publiskā iepirkuma līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu un paziņojumus par valsts pasūtījumu izpildes tiesību un pakalpojumu koncesijas līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanu, koncesijas līgumus par valstij piederošām mantām un citus paziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši tiesību aktu noteikumiem (piem., paziņojumus atbilstoši Likumam Nr. 350/2005 par dotāciju kārtību; paziņojumus par koncesijām–publisko iepirkumu atbilstoši Ārkārtas rīkojumam Nr. 54/2006 par koncesijas līgumu kārtību attiecībā uz valstij piederošām mantām) publicē VI daļā.

Piezīme: saskaņā ar Likumu Nr. 98/2016 par publisko iepirkumu paziņojumus valsts līmenī publicē ar e-iepirkuma sistēmas Saite atveras jaunā logāSEAP starpniecību, ko izmanto, lai piemērotu piešķiršanas procedūras ar elektronisku līdzekļu starpniecību.

 • Atbilstoši tiesību aktu prasībām normatīvos aktus, kas attiecas uz kooperatīviem un citām kooperatīvu izveidotām juridisku personu kategorijām, un citus aktus, kas saistīti ar kooperatīviem un sagatavoti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem (piem., deleģētā tiesneša secinājumu par kooperatīva reģistrāciju Komercreģistrā, likvidatoru iecelšanas aktu un jebkuru citu aktu, ar kuru var tikt ieviestas juridiskas personas statusa izmaiņas, u. c.) publicē VII daļā.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kas reģistrēti Komercreģistrā:

 • lēmuma izraksts / reģistrācijas lēmums (Rumānijas oficiālais izdevums, IV vai VII daļa);
 • akti, ar kuriem groza dibināšanas dokumentus, un paziņojumi par atjaunināta dibināšanas dokumenta iesniegšanu (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • spriedumi attiecībā uz lietām, kuras paredzētas tiesību aktos (Rumānijas oficiālais izdevums);
 • tiesas lēmumi par likvidēšanu (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā un Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • lēmumi par likvidatoru iecelšanu saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 6. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • apvienošanas/sadalīšanas projekti (Rumānijas oficiālā izdevuma IV daļā vai, pēc pieteikuma iesniedzēja izvēles, uzņēmuma tīmekļa vietnē — tādā gadījumā komercreģistrs, kurā reģistrēts attiecīgais uzņēmums, publicēs informāciju par apvienošanas vai sadalīšanas projektu savā tīmekļa vietnē bez maksas);
 • lēmumi, ar kuriem noraida reģistrācijas pieteikumus un reģistrāciju, kas nerada izmaiņas dibināšanas dokumentā (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz likvidācijas pieteikumi saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 2. punktu (tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu saraksts, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 237. panta 9. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietne vai tiešsaistes pakalpojumu portāls);
 • to uzņēmumu sarakstu, par kuriem Valsts Komercreģistram jāiesniedz pieteikumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 260. panta 7. punktu, publicē Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā;
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 237. panta 10. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē vai tā tiešsaistes pakalpojumu portālā);
 • tiesas lēmumi par atcelšanu no amata saskaņā ar Likuma Nr. 31/1990 par uzņēmumiem 260. panta 8. punktu (Valsts Komercreģistra tīmekļa vietnē un tā tiešsaistes pakalpojumu portālā).

b) Profesionāļiem, uz kuriem attiecas Likums Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, kas vēlāk grozīts un papildināts, šādus procesuālos aktus, ko izdevušas tiesas, maksātnespējas speciālisti (maksātnespējas administratori/tiesu iecelti likvidatori) un citas pilnvarotas personas, publicē Maksātnespējas biļetenā saskaņā ar tiesību aktiem:

 • pavēstes par ierašanos, paziņojumi un spriedumi;
 • paziņojumi par ierašanos tiesā;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

Fiziskām personām, uz kurām attiecas Likums Nr. 151/2015 par fizisku personu maksātnespējas procesu, šādus procesuālos aktus, kurus izsniegusi/piegādājusi maksātnespējas padome, maksātnespējas administrators, likvidators un tiesu iestādes, publicē Maksātnespējas biļetena sadaļā “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas”:

 • maksātnespējas padomes lēmumi;
 • paziņojumi;
 • spriedumi;
 • citi procesuālie akti, kas paredzēti tiesību aktos.

III. Tiesu portāls

Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa (Likums Nr. 134/2010) 167. pantu, ja prasītājs pamatoti apgalvo, ka ir darījis visu iespējamo, bet nav varējis noskaidrot atbildētāja domicilu vai citu vietu, kur atbildētājam var būt nogādātas tiesas pavēstes saskaņā ar tiesību aktiem, tiesa var apstiprināt dokumentu izsniegšanu attiecībā uz konkrēto atbildētāju ar publicētām pavēstēm. Publicētas pavēstes ir pavēstes, ko piestiprina pie durvīm, publicē kompetentās tiesas portālā un izliek tās personas pēdējā zināmajā dzīvesvietā, kurai pavēste tiek izsniegta. Ja to uzskata par nepieciešamu, tiesa arī izdod rīkojumu par pavēstes publicēšanu Rumānijas oficiālajā izdevumā vai valsts lieltirāžas laikrakstā.

Šajā saistībā Tiesu portālā darbojas Saite atveras jaunā logāvispārēja sadaļa, kas attiecas uz pavēstēm. Turklāt katras tiesas tīmekļa vietnē tiek uzturēta sadaļa, kas īpaši attiecas uz publicētām pavēstēm (sk., piemēram, Saite atveras jaunā logāBukarestes Tiesas tīmekļa vietni).

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Atkarībā no tiesību aktiem, kas piemērojami katram paziņojuma veidam — Rumānijas oficiālais izdevums vai izdevējas iestādes.

Attiecībā uz konkrētajiem gadījumiem, kas izklāstīti iepriekš — Valsts Komercreģistrs, Rumānijas oficiālais izdevums vai tiesas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Akti, ko publicē Rumānijas oficiālā izdevuma III–VII daļā, ir pieejami bez maksas internetā un ir pieejami lasāmā versijā desmit dienas no to publicēšanas brīža.

Materiāli elektroniskā formā, kas pieejami tiešsaistē par maksu (Expert-Monitor un Autentic-monitor), ieskaitot maksu, ko piemēro neatkarīgais uzņēmums “Monitorul Oficial”, ir aprakstīti tā Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē.

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Jā, paziņojumi, kas saistīti ar profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā Saite atveras jaunā logāValsts Komercreģistra portālā.

b) Lai piekļūtu Maksātnespējas biļetenam — tiešsaistes publikācijai, kurā tiek publicēti maksātnespējas procesā esošu profesionāļu procesuāli akti saskaņā ar Likumu Nr. 85/2014 par maksātnespējas novēršanas procedūrām un maksātnespējas procesu, ir jāmaksā abonentmaksa.

Piekļuve Maksātnespējas biļetena sadaļai “Parādnieki–fiziskas personas, kurām ir pienākumi, kas neizriet no uzņēmuma vadīšanas” tiek piešķirta bez maksas parādniekam, kreditoriem, maksātnespējas administratoram / likvidatoram, maksātnespējas padomei un tiesai par lietām, kurās tiem ir šāds statuss.

Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā ir publicētas vairākas bezmaksas informācijas vienības par personām, kas publicētas Maksātnespējas biļetenā.

III. Tiesu portāls

Piekļuve Tiesu portālam ir bez maksas.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Rumānijas oficiālā izdevuma bezmaksas versijā (Saite atveras jaunā logāe-Monitor) nevar veikt publicēto aktu automātisku meklēšanu. Tādējādi lietotāji var, izmantojot kalendāru, atlasīt tikai publikācijas datumu un oficiālā izdevuma numuru (par katru daļu).

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā, meklēšanu var veikt, izmantojot kādu no šiem meklēšanas kritērijiem vai to kombināciju:

 • numurs Komercreģistrā;
 • žudecs;
 • uzņēmuma nosaukums;
 • publicēšanas datums;
 • nodokļu maksātāja numurs;
 • bilances gads.

b) Attiecībā uz parādniekiem maksātnespējas procesā meklēšanu var veikt sadaļā “Maksātnespējas biļetena (BPI) tiešsaistes pakalpojumi” (Servicii online BPI), apakšsadaļās “Personas, kuras publicētas BPI” (Persoane publicate in BPI) un “BPI numura kopsavilkums” (Sumar număr BPI), izmantojot šādus atlases kritērijus:

 • persona, kura publicēta BPI;
 • biļetena numurs;
 • lietas numurs;
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
 • uzņēmuma reģistrācijas numurs;
 • publicēšanas laikposms;
 • publicēšanas BPI gads.

III. Tiesu portāls

Tiesas pavēstes var meklēt Tiesu portālā pēc izsauktās personas vārda (priekšvārda un uzvārda vai pēc viena no tiem.

Ja izmanto Tiesu portāla Saite atvērsies jaunā logāSaite atveras jaunā logāvispārējo sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas visu tiesu publicētās pavēstes, un, ja izmanto konkrētas tiesas (piem., Saite atveras jaunā logāBukarestes Tiesas) sadaļu, meklēšanas rezultātos tiks parādītas tikai attiecīgās tiesas pavēstes.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

I. Rumānijas oficiālais izdevums

Saite atveras jaunā logāe-Monitor — 2008. gads

II. Valsts Komercreģistrs (ONRC)

a) Attiecībā uz profesionāļiem, kuri reģistrēti Komercreģistrā — 2012. gads.

b) Valsts Komercreģistrs publicēja Maksātnespējas biļetena pirmo izdevumu elektroniskā formā 2006. gada 1. augustā, un to var aplūkot Saite atveras jaunā logāONRC tiešsaistes pakalpojumu portālā.

III. Tiesu portāls

Publicētās pavēstes ir pieejamas Saite atveras jaunā logāTiesu portālā kopš 2013. gada marta.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Nav piemērojams

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Tiesu portāls nodrošina Saite atveras jaunā logāplānotu piekļuvi tikai datu kopām, kas attiecas uz lietu materiāliem un sanāksmēm, nevis publicētām pavēstēm. Informācija par publicētām pavēstēm ir pieejama tikai HTML formātā.

Lapa atjaunināta: 21/03/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Oficiālo paziņojumu publicēšana - Somija

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Saite atveras jaunā logāKuulutusrekisteri (Paziņojumu reģistrs)

Saite atveras jaunā logāVirallinen lehti (oficiālais izdevums)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par paziņojumiem, kas balstīti uz tiesu vai iestāžu lēmumiem, par:

 1. publiskām pavēstēm;
 2. parāda pierādījumiem bankrota procedūrā;
 3. reorganizācijas procedūras sākšanu;
 4. uzņēmumu apvienošanu, sadalīšanu vai akciju sabiedrības līdzekļu sadali, vai jebkādu citu pasākumu vai lēmumu, kas minēts tiesību aktos par kopienām un fondiem un kas ir jāpaziņo oficiālajā izdevumā, vai
 5. tiesu izpildītāju paziņojumiem.

Oficiālajā izdevumā tiek publicēti paziņojumi un citi dokumenti, kas jāpublicē oficiālajā izdevumā ar aktu, dekrētu vai citiem zemākas instances tiesas pieņemtiem lēmumiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par publiskām pavēstēm, ko izdevušas rajona tiesas, kā arī par parāda pierādījumiem bankrota vai reorganizācijas procedūrās. Citu iestāžu paziņojumi, ko iekļauj reģistrā, ir publiskas pavēstes, ko izdevušas komercreģistra iestādes, paziņojumi par uzņēmumu apvienošanos un sadalīšanu un paziņojumi saistībā ar apķīlātu aktīvu pārdošanu, ko publicē apķīlājuma iestādes — diskusijām par aktīvu sadalīšanu, vienošanos noslēgšanu ar kreditoriem un korespondenci ar kreditoriem.

Oficiālajā izdevumā publicē paziņojumus un citus dokumentus, ko izdevušas dažādas organizācijas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Paziņojumu reģistrs: jā.

Oficiālais izdevums: PDF kopijas ir pieejamas bez maksas kopš 2011. gada. Datubāze, ko uztur Saite atveras jaunā logāCredita, ir pieejama par maksu:

cena par licenci vienam lietotājam: 185 EUR gadā, cena par licenci 2–5 lietotājiem: 135 EUR gadā, cena par licenci 5 un vairāk lietotājiem: 115 EUR gadā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Meklējumus Paziņojumu reģistra ierakstos var veikt, izmantojot šādus parametrus:

paziņojuma veids;

paziņojuma temats;

uzņēmuma identifikācijas numurs / dzimšanas datums / dzimšanas gads;

beigu datums;

domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta;

lietas numurs, ko piešķīrusi rajona tiesa.

Oficiālā izdevuma maksas datubāzē var veikt neierobežotu meklēšanu, izmantojot atslēgvārdus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Paziņojumu reģistrs: 2004. gada 1. aprīlis

Oficiālais izdevums: kopš 2011. gada

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Paziņojumu reģistrs:

Oficiālais izdevums: meklējumus var saglabāt un paziņojumus var saņemt pa e-pastu, ja izmanto maksas datubāzi.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.