Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas portugāļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Oficiālo paziņojumu publicēšana

Portugāle

Saturu nodrošina
Portugāle

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Tos publicē Portugāles oficiālā izdevuma tīmekļa vietnē Saite atver jaunu logu(Diário da República Eletrónico).

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Diário da República publicē septiņu veidu oficiālos paziņojumus.

1. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

2. OFICIĀLIE VALDĪBAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

3. OFICIĀLIE TIESU PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

4. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS PAZIŅOJUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

5. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ

 • Likums Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama šeit)
 • Likums Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments)

6. KONSTITUCIONĀLĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS TIESAS, AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN REVĪZIJAS PALĀTAS SPRIEDUMI, KO PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ

7. AUGSTĀKĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS, ZIEMEĻU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS UN DIENVIDU CENTRĀLĀS ADMINISTRATĪVĀS TIESAS PAZIŅOJUMI (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Oficiālos valdības un tiesu paziņojumus publicē septiņu veidu publiskās organizācijas, kas uzskaitītas turpmāk.

1. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ):

Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē Ārlietu ministrija un kas attiecas uz starptautiskos nolīgumos un konvencijās iekļautiem instrumentiem, atbilstoši Portugāles Republikas Konstitūcijas 119. panta 1. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un Likuma Nr. 43/2014 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta pēdējai daļai un 8. panta 1. punkta s) apakšpunktam.

2. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ):

 • Oficiālie valdības paziņojumi, ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā un kas attiecas uz administratīvo procesu, atbilstoši Likumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Ministru Īstenošanas rīkojumam Nr. 145-A/2011.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz atalgojuma pozīcijas maiņu uz algas pozīciju, kas ir tūlīt aiz attiecīgās sākotnējās kategorijas, pastāvīgi īstenojot vadības funkcijas valsts pārvaldē, atbilstoši Likumam Nr. 2/2004 (Centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru vadības darbinieku statūti).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz disciplinārprocesa uzsākšanu pret valsts sektora darbinieku, kura atrašanās vieta nav zināma, aizstāvības iesniegšanai un vēlākai disciplinārsoda piemērošanai, atbilstoši Likumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz struktūru vai dienestu reorganizāciju, tos likvidējot, apvienojot vai pārstrukturējot, atbilstoši Likumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā) un Dekrētlikumam Nr. 200/2006 (vispārējā dienestu likvidēšanas, apvienošanas un pārstrukturēšanas un personāla racionalizācijas sistēma).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pārvaldes darbinieku darba komiteju statūtu publicēšanu, atbilstoši Likumam Nr. 35/2014 (Vispārējais likums par nodarbinātību valsts sektorā).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzību, tostarp aizsardzības pasākumiem un tiesiskās aizsardzības pasākumiem, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 149/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz kultūras mantojuma aizsardzību un veicināšanu (atbilstoši Likumam Nr. 107/2001) un sistēmu vērtīga kustama kultūras īpašuma klasificēšanai un reģistrēšanai, kā arī noteikumiem, kas piemērojami kustama kultūras īpašuma eksportam, transportēšanai, importam un pieņemšanai) (atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 148/2015).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vērtīga nekustama kultūras īpašuma klasificēšanas kārtību, sistēmu attiecībā uz aizsargājamām teritorijām un sīki izstrādātu aizsardzības plānu, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 309/2009).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu izmantošanas sistēmu, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 226-A/2007.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz ūdens resursu īpašumtiesībām un publisko ūdeņu demarkācijas kārtību, atbilstoši Likumam Nr. 54/2005 (kas grozīts ar Likumu Nr. 78/2013 un ar Likumu Nr. 34/2014 un Dekrētlikumu Nr. 353/2007).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas pedagogu pieņemšanu darbā un atlasi, saskaņā ar Dekrētlikumu Nr. 83-A/2014.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts pirmskolas, pamatskolas un vidusskolas izglītības iestāžu autonomiju, administrēšanu un pārvaldību, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 137/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu rīkot sabiedrisku apspriešanu par noteikumu projektiem, lai apkopotu ierosinājumus un viedokļus, atbilstoši Administratīvā procesa kodeksam, kas apstiprināts ar Dekrētlikumu Nr. 4/2015.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz deleģējošās vai apakšdeleģējošās struktūras pilnvaru deleģēšanu vai apakšdeleģēšanu deleģētajai vai apakšdeleģētajai struktūrai, saskaņā ar Administratīvā procesa kodeksu, kas apstiprināts ar Dekrētlikumu Nr. 4/2015
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz elektroenerģijas ražošanai, transportēšanai, pārveidošanai, sadalei vai izmantošanai paredzētu elektroierīču licencēšanu, atbilstoši Elektroierīču licencēšanas noteikumiem, kas apstiprināti ar 1936. gada 30. jūlija Dekrētlikumu Nr. 26852
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa kodeksu (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz centrālās, reģionālās un vietējās valsts pārvaldes dienestu un struktūru augstāko vadību, atbilstoši Likumam Nr. 2/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz netiešās valsts pārvaldes publisko iestāžu direktoru padomju augstāko vadību, atbilstoši Likumam Nr. 3/2004 (Pamatlikums par valsts iestādēm).
 • Oficiālie valdības paziņojumi par tiešās valsts pārvaldes organizāciju, struktūru un darbību, atbilstoši Likumam Nr. 4/2004.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vēlēšanu reģistrā reģistrēto balsotāju skaitu, atbilstoši Likumam Nr. 13/99 (tiesību normas, kas piemērojamas vēlēšanu reģistriem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts darījumdarbības sektoru, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 133/2013.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz tādu Portugāles un ārvalstu fondu atzīšanu un likvidāciju, kuri veic darbību valsts teritorijā, atbilstoši Likumam Nr. 24/2012 (Pamatlikums par fondiem).
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz valsts amatpersonu iestāžu sastāvu, organizāciju un tiesisko regulējumu, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 11/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Premjerministra biroja sastāvu, organizatorisko struktūru un tiesisko regulējumu, saskaņā ar Dekrētlikumu Nr. 12/2012.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Bruņoto spēku drošības fonda locekļu piešķirto subsīdiju mantinieku apstiprināšanu, atbilstoši 1960. gada 26. aprīļa Dekrētlikumam Nr. 42945, kas grozīts ar 1962. gada 10. maija Dekrētlikumu Nr. 44331 un ar 1982. gada 29. oktobra Dekrētlikumu Nr. 434-G/82.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz Valsts reformu statūtiem, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 498/72.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz vienlīdzīgu tiesību un pienākumu piešķiršanu Brazīlijas valstspiederīgajiem, kuri dzīvo Portugālē, atbilstoši Dekrētlikumam Nr. 154/2003.
 • Oficiālie valdības paziņojumi, kas attiecas uz komerciālās, fiskālās vai algu operācijās iesaistītu vai veselības, drošības vai energotaupības jomās izmantotu mērinstrumentu, piemēram, izmēģināšanas stendu, metroloģisko kontroli, atbilstoši 1990. gada 20. septembra Dekrētlikumam Nr. 291/90 un 1990. gada 9. oktobra Ministru Īstenošanas rīkojumam Nr. 962/90.

3. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi par administratīviem jautājumiem, kas saistīti ar tiesu organizāciju un pārvaldību, kurus publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz administratīvās un nodokļu tiesas (tribunal administrativo e fiscal) izdotiem ieinteresēto personu izsaukumiem (vai izsaukumiem pret ieinteresētajām personām) prasītāja ierosinātā tiesvedībā un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā saskaņā ar Administratīvo tiesu procesuālo kodeksu.
 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz konkurences noteikumu pārkāpumiem un ko publicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Likumam Nr. 19/2012 (konkurences tiesiskais regulējums).

4. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Oficiālie tiesu iestāžu paziņojumi, kas attiecas uz pienākumu publicēt Konstitucionālās tiesas paziņojumus oficiālā izdevuma 1. sērijā, atbilstoši Likumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments; konsolidētā versija angļu valodā pieejama šeit) un Likumam Nr. 43/2014 (normatīvo aktu publicēšana, identifikācija un forma).

5. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 2. SĒRIJĀ)

 • Konstitucionālās tiesas un Revīzijas palātas lēmumi, kas saskaņā ar likumu jāpublicē oficiālā izdevuma 2. sērijā, atbilstoši Likumam Nr. 28/82 (Konstitucionālās tiesas organizācija, darbība un reglaments) un Likumam Nr. 98/97 (Revīzijas palātas organizācija un reglaments).

6. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

7. (PUBLICĒ OFICIĀLĀ IZDEVUMA 1. SĒRIJĀ)

 • Augstākās administratīvās tiesas, Ziemeļu centrālās administratīvās tiesas un Dienvidu centrālās administratīvās tiesas paziņojumi, kas jāpublicē oficiālā izdevuma 1. sērijā atbilstoši vienlaicīgu vai identisku publikāciju principam, kurš paredzēts Administratīvo tiesu procesuālā kodeksa 81. pantā un nosaka, ka ieinteresēto personu (vai ieinteresēto pretējo pušu) izsaukuma aktam jābūt publicētam tajā pašā oficiālā izdevuma sērijā, kurā publicēts apstrīdētais akts.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Jā. Atbilstoši Dekrētlikuma Nr. 83/2016 (ar ko apstiprina vispārējās bezmaksas piekļuves Diário da República sabiedrisko pakalpojumu) 1. un 3. pantam.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Lietotāji var brīvi veikt meklējumus visā saturā, kas publicēts Diário da República 1. un 2. sērijā. Lietotāji var izmantot divus meklēšanas kritērijus:

 • vispārīgu meklēšanu (piem., meklētājprogrammā Google), ierakstot tekstu meklēšanas laukā;
 • detalizētu meklēšanu, izmantojot lietotāja atlasītus meklēšanas laukus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Kopš 2006. gada 1. jūlija Diário da República elektroniskais izdevums ir autentisks, un tajā publicētiem aktiem ir juridisks spēks visiem mērķiem, atbilstoši 1998. gada 11. novembra Likuma Nr. 74/98 (kas grozīts ar 2014. gada 11. jūlija Likumu Nr. 43/2014) 1. panta 5. punktam.

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Jā. Lietotāji var piekļūt oficiālā izdevuma tīmekļa vietnei un pierakstīties dienas informatīvajam bezmaksas biļetenam, meklēšanas laukos atlasot iepriekšnoteiktus atslēgvārdus vai publikācijas, lai saņemtu informāciju, kas atbilst atlasītajiem kritērijiem.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Oficiālie paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati, jo vēl nav izveidots repozitorijs, kurā visa informācija būtu iekļauta strukturētā formā, lai to varētu izmantot atkārtoti.

Lapa atjaunināta: 31/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.