Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas somu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Oficiālo paziņojumu publicēšana

Somija

Saturu nodrošina
Somija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kurā(-s) tīmekļa vietnē(-s) tiek publicēti oficiālie paziņojumi?

Kuulutusrekisteri (Paziņojumu reģistrs)

Virallinen lehti (oficiālais izdevums)

Kādu veidu paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par paziņojumiem, kas balstīti uz tiesu vai iestāžu lēmumiem, par:

  1. publiskām pavēstēm;
  2. parāda pierādījumiem bankrota procedūrā;
  3. reorganizācijas procedūras sākšanu;
  4. uzņēmumu apvienošanu, sadalīšanu vai akciju sabiedrības līdzekļu sadali, vai jebkādu citu pasākumu vai lēmumu, kas minēts tiesību aktos par kopienām un fondiem un kas ir jāpaziņo oficiālajā izdevumā, vai
  5. tiesu izpildītāju paziņojumiem.

Oficiālajā izdevumā tiek publicēti paziņojumi un citi dokumenti, kas jāpublicē oficiālajā izdevumā ar aktu, dekrētu vai citiem zemākas instances tiesas pieņemtiem lēmumiem.

Kādas(-u) organizācijas(-u) paziņojumi tiek publicēti?

Paziņojumu reģistrs tiek atjaunināts ar informāciju par publiskām pavēstēm, ko izdevušas rajona tiesas, kā arī par parāda pierādījumiem bankrota vai reorganizācijas procedūrās. Citu iestāžu paziņojumi, ko iekļauj reģistrā, ir publiskas pavēstes, ko izdevušas komercreģistra iestādes, paziņojumi par uzņēmumu apvienošanos un sadalīšanu un paziņojumi saistībā ar apķīlātu aktīvu pārdošanu, ko publicē apķīlājuma iestādes — diskusijām par aktīvu sadalīšanu, vienošanos noslēgšanu ar kreditoriem un korespondenci ar kreditoriem.

Oficiālajā izdevumā publicē paziņojumus un citus dokumentus, ko izdevušas dažādas organizācijas.

Vai oficiālie paziņojumi ir pieejami bez maksas?

Paziņojumu reģistrs: jā.

Oficiālais izdevums: PDF kopijas ir pieejamas bez maksas kopš 2011. gada. Datubāze, ko uztur Credita, ir pieejama par maksu:

cena par licenci vienam lietotājam: 185 EUR gadā, cena par licenci 2–5 lietotājiem: 135 EUR gadā, cena par licenci 5 un vairāk lietotājiem: 115 EUR gadā.

Kādu veidu meklējumus var veikt?

Meklējumus Paziņojumu reģistra ierakstos var veikt, izmantojot šādus parametrus:

paziņojuma veids;

paziņojuma temats;

uzņēmuma identifikācijas numurs / dzimšanas datums / dzimšanas gads;

beigu datums;

domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta;

lietas numurs, ko piešķīrusi rajona tiesa.

Oficiālā izdevuma maksas datubāzē var veikt neierobežotu meklēšanu, izmantojot atslēgvārdus.

Kopš kura datuma oficiālie paziņojumi ir pieejami elektroniskā formā?

Paziņojumu reģistrs: 2004. gada 1. aprīlis

Oficiālais izdevums: kopš 2011. gada

Vai var saglabāt meklējumus un nosūtīt paziņojumus, ja ir izpildīti kritēriji?

Paziņojumu reģistrs:

Oficiālais izdevums: meklējumus var saglabāt un paziņojumus var saņemt pa e-pastu, ja izmanto maksas datubāzi.

Vai oficiālie paziņojumi ir brīvi pieejami kā atvērtie dati? Ja tā ir, kur ir atrodams repozitorijs un/vai tehniskā informācija?

Paziņojumi nav pieejami kā atvērtie dati.

Lapa atjaunināta: 30/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu