Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Kadangi Vokietija yra federacinė valstybė, federalinės žemės gali pačios skelbti oficialius savo pranešimus. Jos šiuo tikslu jos yra sukūrusios savo interneto tinklalapius. Nuorodas į kai kuriuos iš šių tinklalapių galima rasti Federalinės vyriausybės ir federalinių žemių teisingumo portale (vok. Justizportal des Bundes und der Länder) . Toliau nurodyta informacija susijusi tik su federalinės vyriausybės leidiniais:

Leidinys Leidinio sritis
Federalinės teisės leidinys (vok. Bundesgesetzblatt) Tik oficialios spausdintinės redakcijos elektroninė kopija
Federalinis leidinys (vok. Bundesanzeiger)

Oficialus skirsnis; Teismų skirsnis
(tik elektronine forma)

Federalinis mokesčių leidinys (vok. Bundessteuerblatt) Ir popierine, ir elektronine forma
Bendras ministerijų leidinys (vok. Gemeinsames Ministerialblatt) Ir popierine, ir elektronine forma
Transporto leidinys (vok. Verkehrsblatt) Ir popierine, ir elektronine forma

Kokie pranešimai skelbiami?

Leidinys Pranešimų rūšys
Federalinės teisės leidinys Įstatymai, tarptautinės sutartys, nutarimai, skelbimai, draudimai, pranešimai ir tam tikri Federalinio konstitucinio teismo (vok. Bundesverfassungsgericht) sprendimai
Federalinis leidinys Nutarimai, kiti oficialūs pranešimai, skelbimai apie konkursus, rekomendacijos ir teismų pranešimai. Teismų pranešimai apima teismų skelbimus, susijusius su bylų registru pagal Kapitalo investuotojų pavyzdinio proceso įstatymą (vok. Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), viešus skelbimus, baudžiamąsias bylas, asmenų šaukimus ir kvietimus pateikti dokumentus, nutartis dėl draudimų dalyvauti, sprendimus dėl vertybinių popierių panaikinimo ir kitas nutartis, trečiųjų šalių šaukimus, bankroto bylas, nemokumo proceso dokumentus, anoniminių ir pseudoniminių kūrinių registrą
Federalinis mokesčių leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administraciniai nurodymai, Federalinio iždo teismo (vok. Bundesfinanzhof) nutartys
Bendras ministerijų leidinys Su mokesčiais susijusios teisės nuostatos ir administraciniai nurodymai, Federalinio iždo teismo (vok. Bundesfinanzhof) nutartys
Transporto leidinys Oficialios transporto reglamentavimo nuostatos, skelbimai apie dingusius transporto priemonių nuosavybės ir registracijos dokumentus

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Leidinys Skelbianti įstaiga
Federalinės teisės leidinys Federalinės institucijos
Federalinis leidinys Federalinės ir federalinių žemių institucijos, teismai ir prokurorai
Federalinis mokesčių leidinys Federalinė finansų ministerija ir aukščiausi federalinių žemių mokesčių administratoriai
Bendras ministerijų leidinys Visos pirmame puslapyje išvardytos federalinės ministerijos
Transporto leidinys Visos federalinės ministerijos, federalinių žemių reguliavimo institucijos

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Leidinys Nemokama prieiga
Federalinės teisės leidinys Taip (tik skaityti)
Federalinis leidinys Taip
Federalinis mokesčių leidinys Dalinė (nėra prieigos prie naujausių ir senesnių skelbimų)
Bendras ministerijų leidinys Prieiga tik prie turinio
Transporto leidinys Prieiga tik prie oficialių pranešimų pavadinimų (visas turinys prieinamas už mokestį)

Kokias paieškas galima atlikti?

Leidinys Paieškų rūšys
Federalinės teisės leidinys

Nemokamai: neprieinama

Už mokestį:
viso teksto paieška, paieška pagal citatą, antraštę, santrumpą, leidinio datą, paskelbimo datą ir dalį

Federalinis leidinys Sąvoka, dalis, paskelbimo data, leidinio rūšis, skelbianti institucija / teismas (administraciniai ir teismų skirsniai); nuoroda, pavadinimas (oficialus skirsnis); bylos numeris (teismų skirsnis)
Federalinis mokesčių leidinys Mokesčio rūšis, dokumento rūšis, taisyklių seka, data, bylos numeris, dokumento numeris, federalinė žemė, tema / pagrindinis principas, nuoroda
Bendras ministerijų leidinys Leidimas, puslapio numeris, metai ir viso teksto paieška
Transporto leidinys Laukelis, pavadinimas, paieškos žodžiai, data, nutarimo numeris

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Leidinys Prieinamas nuo
Federalinės teisės leidinys

Federalinės teisės leidinio 1 skirsnis tapo prieinamas tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė redakcija – nuo 1998 m.; Federalinės teisės leidinio 2 skirsnio elektroninė versija tapo prieinama tuo pačiu metu kaip ir spausdintinė versija – nuo 1999 m.

Galima atlikti paiešką visuose leidimuose, paskelbtuose nuo 1949 m. gegužės 23 d.

Federalinis leidinys

Pavieniai skelbimai nuo 2002 m. rugpjūčio 30 d.
Visi skelbimai nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Federalinis mokesčių leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1992 m.
Bendras ministerijų leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1950 m.
Transporto leidinys Galima atlikti paiešką leidimuose, paskelbtuose nuo 1947 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Leidinys Automatinė paieška Atvirieji duomenys
Federalinės teisės leidinys Ne Ne
Federalinis leidinys Tik kaip informacinė paslauga už užmokestį Ne
Federalinis mokesčių leidinys Ne Ne
Bendras ministerijų leidinys Ne, tik kito leidimo paskelbimo data Ne
Transporto leidinys Ne Ne
Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.