Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Oficialių pranešimų skelbimas

Suomija

Turinį pateikė
Suomija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kurioje (-se) interneto svetainėje (-se) skelbiami oficialūs pranešimai?

Kuulutusrekisteri (announcement register)

Virallinen lehti (Oficialusis leidinys)

Kokie pranešimai skelbiami?

Pranešimų registras atnaujinamas jame skelbiant informaciją apie pranešimus, grindžiamus teismų ar valdžios institucijų sprendimais toliau nurodytais klausimais:

  1. vieši šaukimai;
  2. skolos įrodymas bankroto byloje;
  3. reorganizavimo bylos iškėlimas;
  4. akcinės bendrovės susijungimas, išskaidymas ar lėšų padalijimas arba kita teisės aktuose dėl bendrijų ir fondų nurodyta priemonė ar sprendimas, kurie turi būti skelbiami Oficialiajame leidinyje; arba
  5. teismo antstolių skelbimai.

Oficialiajame leidinyje skelbiami pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai, kurie privalo būti paskelbti Oficialiajame leidinyje pagal įstatymą, nutarimą ar žemesnės instancijos teismo priimtus sprendimus.

Kurių organizacijų pranešimai skelbiami?

Pranešimų registras atnaujinamas jame skelbiant informaciją apie apylinkių teismų išduotus viešus šaukimus, taip pat informaciją apie skolos įrodymus bankroto arba reorganizavimo bylose. Į registrą įtraukiami kitų valdžios institucijų pranešimai – tai komercinės veiklos registro institucijų išduoti vieši šaukimai, skelbimai apie įmonių susijungimą ir išskaidymą, turto išieškojimo institucijų pranešimai apie suvaržyto turto pardavimą: turto padalijimo aptarimas, kreditorių susitarimų sudarymas ir korespondencija su kreditoriais.

Oficialiajame leidinyje skelbiami įvairių organizacijų pranešimai, skelbimai ir kiti dokumentai.

Ar su oficialiais pranešimais galima susipažinti nemokamai?

Skelbimų registre: taip

Oficialiajame leidinyje: PDF kopijos nuo 2011 m. yra nemokamos. Už tinklalapioCredita tvarkomą duomenų bazę imamas mokestis:

Vienas vartotojas, kaina už licenciją: 185 EUR per metus; 2–5 vartotojai, kaina už licenciją: 135 EUR per metus; daugiau negu 5 vartotojai, kaina už licenciją: 115 EUR per metus

Kokias paieškas galima atlikti?

Paiešką pranešimų registro įrašuose galima atlikti pagal šiuos kriterijus:

pranešimo rūšis;

pranešimo tema;

verslo subjekto ID / gimimo data / gimimo metai

Termino pabaigos diena

Nuolatinė gyvenamoji vieta

Apylinkės teismo priskirtas bylos numeris

Paiešką pagal neribotus raktažodžius galima atlikti Oficialiojo leidinio mokamoje duomenų bazėje.

Nuo kurios datos oficialūs pranešimai tapo prieinami elektronine forma?

Pranešimų registre: 2004 m. balandžio 1 d.

Oficialiajame leidinyje: nuo 2011 m.

Ar paieškos gali būti išsaugotos ir ar gali būti siunčiami pranešimai, kai paieška atitinka tam tikrus kriterijus?

Pranešimų registre: ne

Oficialiajame leidinyje: naudojantis mokama duomenų baze galima išsaugoti paieškas ir e. paštu gauti pranešimus.

Ar oficialūs pranešimai yra nemokamai prieinami kaip atvirieji duomenys? Jeigu taip, kur galima rasti saugyklą ir (arba) techninę informaciją?

Pranešimai kaip atvirieji duomenys nėra prieinami.

Paskutinis naujinimas: 30/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma